۲۱ بهمن، ۱۳۹۴

آنارشیسم چیست، گفتگوی رادیویی با دو آنارشیست فارسی زبان


گفتگو با رامین ژوبین و رزا روشن

آنارشیسم چیست، گفتگوی رادیویی با دو آنارشیست فارسی زبان بخش 1


آنارشیسم چیست، گفتگوی رادیویی با دو آنارشیست فارسی زبان بخش 2
   https://youtu.be/k80nj0DRtqM

کامنت رفیق پیمان پایدار(نسخد): فقط گفتن یک نکته اساسی ضروریست : تعریف آنارشیسم در فرهنگ لغات یعنی "بدون هیچ گونه رهبری/اتوریته": نه خدا- نه رهبر!! پس هر کسی که میخواد (از جامعه شناسان دانشگاهی و سیاست مداران بورژوای بر مسند قدرت نشسته گرفته تا روزنامه نگاران رنگ و وارنگ و یا "چپ "های سنتی پیرو بینش "دیکتاتوری طبقه کارگر"...و یا ... ) آنارشیسم را با "هرج و مرج" و "بی نظمی" و "شلوغ کاری" و "خرابکاری" تعریف کند "اشتباه" که نمیکند هیچ بلکه یا مغرض است یا دروغگو و یا شارلاتان . شاید هم ملغمه ای از این سه خصوصیت را دارا میباشد !! بزبانی دیگرما آنارشیستها (همانطور که متفکرین اولیه این بینش رهائیبخش با رها گفته اند) با نظم ترین افراد چپ و رادیکال هستیم و ریشه کن کردن تمامی سطوح قدرت منظور و هدف غائیمان میباشد. و جامعه آنارشیستی نظم درونی اش بدون هیرارشی و قدرت طلبی و زور گوئی و استثمار و تجاوز و راسیسم و فاشیسم و سکسیسم/مردسالاریست . یعنی کومونیته ای از انسانها بدون هیچگونه از خود بیگانگی: توام با عشق و همبستگی و کمک متقابل !! و این را نه صرفا با آموزش اصول و پرنسیبهای انقلابی آنارشیستی بلکه مهمتر از آن با پراتیک (پیاده کردن) و تشکیل جمعیتها و انجمن ها و... میتوان مشاهده کرد . به دیگر سخن , بهترین مثال بارز امروزین آنارشیسم را میتوان در کوبانی-سوریه- و جامعه زاپاتیستها-در چیاپاس مکزیک- مشاهده کرد . بخوان مادیت بخشیدن عینی این تئوری در عمل . البته نا گفته پیداست که نظم بورژوائی موجود جهان سرمایه داری - در تمامی کشورها- تماما و حقیقتا مملو از هرج و مرج میباشد :از سیستم بانکی (دزدان قانونی) اش بگیر تا ترافیک سرسام آورش تا فقر و گرسنگی در جهانی با وفور همه چیز(!!) و بی خانمانی و جنگ و ...همانطور که رفیق روزا در همین جا -در قسمت دوم - بدرستی متذکر میشود. پیمان پایدار
رزا: با تشکر از رفیق پیمان، این مصاحبه قدیمی بوده 2011و بدلیل درخواست رفقای ایران از بخش دانلود سرویس فورشر به سرویس یوتیوب انتقال داده شد. (چون فورمات دانلود غیر قابل استفاده بود.) مسلمن خودگردانی های روژاوا امروزه مثال بارزی از آنارشی/فمینیستی در منطقه میباشد. متاسفانه میزگرد "آنارشی در عمل" ادامه نیافت و مسلمن جنبش زاپاتیستها و حلزون های جیاپاس به درستی می بایست مورد بحث میز گرد قرار می گرفت.
بدون رهبری/ خدا/ شوهر/ سرور
Anarchy 4 ever

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سالم خسته نباشی خیالی عالی بود اگر امکان داشتی زنگ بزن همه چی پاک شده

ناشناس گفت...

آمیدوارم روزی روزگاری دنیا به رنگ آینده بدرخشد.آمیدوارم واقیعت روزی بتوسط مردم ایران و جهان روش بشود اگر مردوم جهان متوجه ساده ترین معنای آنارشیسم نشود وای به حال این جماعت خفته.پیروز باشید