۱۹ آبان، ۱۳۹۵

انتخابات امریکا: پیروزی فاشیسم؟ یا تداوم آن!

رزا: رای دادن چیزی را هرگز عوض نخواهد کرد. فقط به دست خود، بخود قلاده بسته و آنرا به حزب و افرادش وا می گذاریم.
بقول اما گلدمن: اگر رای دادن چیزی را عوض می کرد، ممنوع اعلام می شد!
فمینیستی که به هیلاری رای دهد، میان پایش یک فقره کیر قایم کرده!
حق انتخاب میان کیر است و یا کیر...
همین!


زمان به‌ وقت اروپای مرکزی
چهارشنبه، ۹ نوامبر ساعت۴۰: ۵
دونالد ترامپ آرای خود را به ۲۳۲ برگزیننده (الکترال) رساند و تنها فاصله کمی تا حد نصاب لازم (۲۷۰ برگزیننده) دارد. هیلاری کلینتون تا کنون تنها ۲۰۹ برگزیننده را از آن خود کرده است

هیچ نظری موجود نیست: