۲۰ فروردین، ۱۳۹۶

شلیک59 موشک کروز امریکایی به پایگاه هوایی سوریه به انتقام قتل شیمیایی 75 زن و کودک توسط بشار اسدرزا: همین اول ماه بود و نه شوخی آوریل: مرگ مسافران مترو در روسیه بدلیل انتهاری داعش . پس هنوز اجساد را خاک نکرده روسیه در همدستی با ارتش سوریه، هواپیمایش سوخو را می پراند بالای سر مردمان بخت برگشته ی خان شیخون -سوریه. اغلب فیلمها حکایت از مرگی دردناک دارند.  مرگی با گاز اعصاب  بمب شیمیایی «سارین».
چهارشنبه را فقط گریستم، در نفس نفس زدن کودکان سوریه که در خواب غافلگیر شدند.  اگر می توانستم توی دهان توده ای هایی میزدم که از "رفیق پوتینِ"شیمیایی و رفیق بشاراسد بمب بشکه ای حمایت کرده و توجیه های کرملین را به فارسی برمی گردانند اینجا
حتی اگر خان شیخون تحت حکومت داعش هم میبود و نه جبهه ی النصره، شیمیایی  کردن مردم کماکان هیچ توجیهی بر نمی داشت. ابتدا ی قضیه مثل همیشه ازطرف روسیه/سوریه انکار بود «کدام عملیات در خان شیخون؟ دروغ است! »و حکومت داعش ایران هم اشک تمساح ریخت که استفاده ی بمب شیمیایی ممنوع است و ما زخمی ها را برای معالجه می پذیریم! چون ژنرال علی شیمیایی، ژنرال صدام هم دو دهه پیش ما را هم در حلبچه و سردشت شیمیایی کرد!  بله هزاران نفر از مردم کُرد و گُردان کمونیستی شوان را شیمیایی کردند. در سالهای جنگ ایران و عراق اما حتی سرفه ای نکرد خمینیِ جلاد!
فردای انتشار فیلم های جان دادن پروانه های سوری در خان شیخون، روسیه عاقبت اعلام کرد که بله! ارتش اسد به روی روستای خان شیخون بمب انداخته و پس «به تصادف کارخانه ی تولید بمب شیمیایی تروریستها» آتش گرفته و پس، مردم در خواب به سلاح خود (تروریستها) و در مجاورت با کارخانه ی تولید بمب شیمیایی ، از نشر گاز مُرده اند! شورشیان/تروریستها/مسلمانان در بیمارستان توی چشم شیمیایی شدگانشان چراغ قوه انداختند، تا ابتدا به ساکن نشان دهند که بیماران انتقالی همگی بدلیل تنفس گاز اعصاب سارین  و نه گاز کُلر در حال مرگ می باشند . دکتر پاکستانی/انگلیسی بیمارستان در فیلم نیم ساعته ای که توییت می کند، مدام می گوید: گاز کُلر نیست/خردل هم نیست بلکه سارین!
تهیه سارین مشکل است و کار هر کس هم نیست. با افتادن بمب بر «کارخانه ی  خیالی تروریستها/شورشیان/مسلمانان» ، سارین محو شده و بدلیل انفجار و ایجاد دمای بالا ی بمباران، اتفاقن تبخیر و بی خطر باید بشود.  سارین را از بالا و توسط هواپیماهای "رفیق بشار اسد" بروی سر کودکان و زنان سوری ریخته اند.  ژنرال های بشکه ای ارتش اسدِ شیمیایی اعلام کردند که سوخو های 22 و هدیه شده ی پوتین، امکان شلیک بمب سارین را ندارند و اینکار فقط توسط هلیکوپترها امکانپذیر است یا خمپاره! بله آنها خوب بلد هستند که چگونه با بیشترین اثر، بمب بشکه ای/شیمیایی بر سر مردم خود بیندازد.  پس اگر هلکوپترها بودند تلفاتش بیشتر می بوده!!
اگر حتی "رفقا در کرملین" انبار شیمیایی احتمالی کشف کنند، آیا باید بدون در نظر گرفتن اینکه در صورت بمباران شان گاز (سارین) در هوا تبخیر و تجزیه میشود و یا مثل گاز خردل سالهای سال منطقه را آلوده میکند، کارخانه/انبار و یا هر ساختمانی را به قیمت کُشتار مردم روستایی  و آلودگی منطقه  باید بمباران هوایی کنند؟
آیا کانالهای خبری بسته است که حداقل سه ساعت  قبل از بمباران، دلایل و مکانهای بمباران را هماهنگ کنند؟ حتی برای پرتاب راکتها و خمپاره های دوربرد بین قاره ای نیز این کانالهای ارتباطی وجود دارند.
به انتقام شیمیایی شدن "نوزادان زیبای سوری" رئیس جمهور کنونی امریکا«ترامپ فاشیست» پیش از شلیک 59 راکت کروز به فرودگاهی که عزرائیل شیمیایی ارتش سوریه از آنجا پرواز کرده، از همین کانالها استفاده کرد تا "رفیق پوتین" بتواند سوخوهای 22 و آخرین مدل جت ها و ژنرالهایش را به وقت، تخلیه کرده  تا امریکا تنها 6 سرباز سوری بکُشد و نهارخوری فرودگاه/پایگاه هوایی سوری را خراب کند!
رفقا توده ایها/آنتی امپریالیستها و طرفداران جبهه ی مقاومت اسلامی علیه امپریالیسم (روسیه/ایران/سوریه) مینویسند: مگربشا ر اسد مغز خر خورده که در حین مذاکرات صلح در لندن در حالی که حتی ترامپ هم اکنون ترجیه میدهد بجای داعش همان بشار اسد در جایگاه قدرت بماند، روی مردم شیمیایی بریزد؟
جواب بله است. دیکتاتورهای امپریالیستی مثل شاه/ بن علی و بقیه سگ زنجیری بودند و به فرمان تعویض شدند. قذافی/اسد بدون خونریزی نخواهند رفت! جنون کُشتن را بخصوص وقتی دارند که جایگاهشان تثبیت تر شده است. آنها از منطق پیروی نمی کنند. مثل ژنرال علی شیمیایی صدام سادیسم کُشتن دارند..  
"رفقا توده ایها" به درستی اعلام می کنند که داعش هم جاهایی شیمیایی زده....... بله اما داعش سر هم می بُرد و مثل رژیم اسلامی ایران چشم را از حدقه بیرون می کشد. دلیل اعتراض جهانی بواقع در این است که دولتی قدرتمند و "پزشکی بمانند بشار اسد" برای یکروز بیشتر ماندن بروی تخت فرمانروایی اش تاکنون نیم میلیون از مردمش را فجیح کُشته.  قذافی دیکتاتور هم این نکرده، اپوزیسیونش با چاقو کونش را درید!
درجه ی سرکوب همیشه همان درجه ی انتقام و خشم مردم است!
هورا کشیدن برای" قهرمانی" یک تنه ی ترامپ نیز که برای قدرت نمایی موشک کروز می اندازد، آبی بروی آتش و جهنم بر پا شده در سوریه نیست . نه موشکهای امریکا، دیکتاتور را نشانه میروند و نه ارتش اسد/پوتین قرار است داعش را نابود کند.
اگر در طی جنگ ایران و عراق صدام حسین بدون هیچگونه مخالفتی جهانی، بروی سر کمونیستهای گردان شوان و کُردهای سردشت و حلبچه بمب شیمیایی ساخت آلمان ریخت، بشار اسد زیر بال و پر جت های سوخو ی پوتین در جهان گلوبال کنونی نمی تواند جنایات بشکه ای و شیمیایی اش را پنهان کند.  فیلم ها و تصاویر مخابره شده از شیمیایی کردن مردم روستایی خان شیخون  حتی لحظه ی بمباران بیمارستان منطقه مخابره شدند.  پس بسیاری اکنون از نابودی پایگاه هوایی ارتش اسد شیمیایی، بدست ترامپ شادمان شدند!
اگرچه هنوز کسی نمی داند که جنگ زرگری بوده و ترامپ قبل از حمله ی موشکی اش، به کرملین اطلاع داده تا فرودگاه را از جت هایش خالی کند!
رزا: نه برای کاخ سفید پستان به تنور بچسبانید و نه برای کرملین!
کاسبی پزشکان از بقای سرطانِ داعش است. قدرت پزشک از بیچارگی  انسان در برابر بیماری.
مرگ در این زمان و مکان، رهایی همزمان از اقتدار پزشک و رنج بیماری ست، وقتی کودک سوری لحظاتی قبل از مرگ، نفرین می کند که همه چیز را به خداوند خواهد گفت!
از آنجایی که خدایی در آسمان نیست و نیز نمی بایست کون خدایان زمین  (قزافی/اسد) به انتقام دریده شود، پس برای خاطر چیزی به اسم انسانیت، مجبوریم که در مکان  امنی که هستیم، تلاش کنیم تا با همان بطری های شامپاین، جشن پیروزی را بر سر تاجران بمبهای شیمیایی و مهندسان/پزشکانِ مرگ با جمجمه شان خورد کنیم.
تولیدات مرگ آورشان را افشا کنیم. تجارت با جان/مرگ دیگران را یکبار و برای همیشه ممنوع کنیم. روی بمبها علامتی است احتمالن مثل «مید این ژرمنی»؟ به هوش باشیم. برای خاطر به نفس نفس نیفتادن به هوش باشیم!
اطلاعات بیشتر اینجا
فیلم زیر از خبرنگاری دست راستی است که شاهد بمباران شیمیایی حلبچه توسط عراقی ها بوده. در این حمله هزاران کُرد بطرز فجیعی مردند. خبرنگار آلمانی دو دهه بعد، این لحظه را توصیف کرد. او خود از بیماری سرطان جان بدر برد و اکنون از موضع فاشیستی (پگیدا) ضد حضور نظامی ناتو و ارتش امریکا است. یک فاشیست ضد امریکایی ، اتحاد عراق/امریکا را در جنگ ایران وعراق افشا می کند. او احتمالن بدلیل آخرین افشاگری اش علیه سیاستمداران پدوفیل آلمانی در افغانستان امسال در سن 56 سالگی خودکُشی شد و قصه اش طولانی است! با تشکر از مهران برای لینک زیر. زبان کلیپ آلمانی می باشد.
اطلاعات بیشتر در مورد حمله ی شیمیایی اسد و موشکی ترامپ اینجا

KenFM im Gespräch mit: Dr. Udo Ulfkotte (Gekaufte Journalisten)
دکتر شیمیایی «بشار اسد»!
مئة قتيل بينهم 25 طفلا بمجزرة خان شيخون

رزا: فیلم بالا را اگر ناراحتی اعصاب/قلبی...دارید، نگاه نکنید.  در این فیلم اینجا دکتر بیمارستان با انگلیسی شکسته توضیح می ده که مریض های منتقل شده به بیمارستان از گاز کُلر یا شیمیایی دیگر نمرده اند بلکه از گاز سارین.  تنها بیمارستان بزرگ منطقه هم روز دوم آوریل با خاک یکسان شد. اینجا


خبرها:

در همین حال، وزارت دفاع روسیه در اطلاعیه‌ای گفته است که نیروی هوایی سوریه مسئول حمله روز گذشته به شهرک خان شیخون، از مناطق تحت تسلط نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در استان ادلب بوده است اما هدف این حمله هوایی یک انبار مهمات و کارگاهی بوده که شورشیان در آن به تولید مین دست‌ساز "پر شده با گاز شیمیایی" مشغول بودند.
عدم تعلل روسيه درمردود دانستن اتهامات احتمالى و انكار قاطعانه دست داشتن در بمباران شيميايى شايد نشانگر آن باشد كه مقامات روسى از پيش در جريان حمله نبوده و به عبارتى غافلگير شده اند.

بر خلاف ادعاى روسيه كه گاز سارين در دست مخالفان بوده و صرفا با حمله هوايى ارتش سوريه به يك كارگاه مهمات سازى آنها در فضا پخش شده، كارشناسان تسليحات شيميايى بر اين باورند كه هدف قرار دادن ماده شيميايى سارين يا مهمات مملو از آن با بمب يا موشك در واقع باعث نابودى اش مى شود، نه پراكندگى گسترده آن در فضا به شكلى كه در خان شيخون رخ داده.

همزمانى تقريبى اين حمله را با بمبگذارى مترو سن پترزبورگ - كه دقيقا يك روز پس از آن رخ داد - نمى توان به راحتى تصادفى دانست. بر فرض عدم اطلاع مقامات روسيه از قصد ارتش سوريه براى انجام حمله شيميايى، شايد بتوان گفت كه تصميم گيران و عاملان حمله تصور كرده اند كه فضاى سياسى-عاطفى حاكم بر كرملين در پى رويداد تروريستى سن پترزبورگ آمادگى روانى لازم را براى پذيرش چنين شوك غيرمتعارفى دارد.

نیکی هیلی، نمایندهآمریکا در سازمان ملل اعلام کرد اگر سازمان ملل به وظیفه‌اش (در برابر سوریه) عمل نکند، کشورها رأساً اقدام می‌کنند.


اطلاعات جانبی:
آوریل 25, 2013
مهرداد مدرس

.

سارین یک مایع شیمیایی خطرناک است که به سرعت می‌تواند به گاز تبدیل شود. از این ماده برای ساختن جنگ‌افزار شیمیایی استفاده می‌شود. گاز سارین یکی از خطرناک‌ترین گازهای سمی است و قدرت کشندگی آن حتی از گازهای خردل و کلر نیز بیشتر است.

لاوروف تأکید کرده که خطر افتادن سلاح‌های شیمیایی سوریه به دست «جبهه النصره«- گروه شورشی افراطی، که روز جمعه حملات خود را تا نزدیکی انبارهای سلاح‌های شیمیایی سوریه نیز گسترش داده بود، از میان رفته است.به نوشته دبکا فایل، هرچند لاوروف به جزییات این که دقیقاً چه سلاح‌هایی در این نقل و انتقال وجود داشته و این سلاح‌ها به کدام مرکز منتقل شده‌اند، اشاره نکرده، ولی اشاره وی به این که «مشاوران نظامی روس، ارتش سوریه را آموزش می‌دهند»، به روشنی بیانگر آن است که نیروهای روس مستقیم در انتقال این سلاح‌ها مشارکت داشته‌اند.لازم به ذکر است، کشور سوریه از سال 1970 دست به تولید و انبار سلاح های شیمیایی زده است و هم اکنون نیز صدها تن از این گونه سلاح ها در اختیار دارد.

زرادخانه شیمیایی سوریه بالغ بر هزار تن است و در ۵۰ شهر این کشور انبار شده است.


مخالفان دولت سوریه، ارتش این دولت را متهم به این حمله شیمیایی می کند. ارتش سوریه نیز قاطعانه این اتهامات را رد کرد و مسئولیت آن را به شیه نطامیان و حامیان آنها نسبت داد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد جنگده های سوری، انبار مهمات تروریست ها که حاوی سلاح های شیمیایی که از عراق به این مکان انتقال داده شده بود در حومه «خان شیخون» در استان ادلب را بمباران کردند. سازمان ملل و سازمان منع سلاح شیمیایی در حال بررسی این حادفه می باشند، اما تا کنون اطلاعاتی از عاملین احتمالی این حادثه منتشر نکرده اند.
طبق اعلام ولید معلم وزیرامور خارجه سوریه در روز پنجشنبه، نیروهای دولتی سوریه هیچگاه از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان و تروریستها استفاده نکرده و نخواهد کرد.
ذخایر سلاح های شیمیایی از سوریه خارج شده و در ژانویه 2016 سازمان منع سلاح های شیمیایی از خروج کامل این سلاح ها از سوریه خبر داد. سوریه در سال 2013 یه خاطر خلع سلاح شیمیایی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.سرتیپ ایگور کوناشنکوف، سخنگوی رسمی وزارت دفاع روسیه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد فقط 23 موشک از ناو های نیروی دریایی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه رسیدند و معلوم نیست 36 موشک بقیه در کجا سقوط کرده اند.
ابتدا دیده‌بان حقوق بشر سوریه و کلاه‌سفیدهای این کشور از حمله هوایی به شهر خان شیخون در استان ادلب سوریه خبر دادند و گفتند که این حمله با گاز سمی انجام گرفته و در جریان آن دست‌کم ۵۸ نفر کشته شدند. سپس، چند ساعت بعد از این رویداد، خبرنگاران خبرگزاری فرانسه که در محل حضور دارند گزارش دادند بیمارستان خان شیخون که مجروحان در آن تحت درمان قرار دارند نیز هدف خمپاره قرار گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، دقایقی بعد از حمله موشکی ناوهای آمریکایی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت که دستور حمله را خود او صادر کرده است.

رییس جمهوی آمریکا در یک پیام ویدئویی از فلوریدا گفت کهروز سه شنبه بشار اسد، دیکتاتور سوریه حمله شیمیایی وحشتناکی علیه غیرنظامیان انجام داد و من دستور حمله به پایگاه هوایی را دادم که این حمله از آنجا آغاز شده بود.
حمله موشکی آمریکا به یک فرودگاه نظامی در سوریه

در واکنش به حمله شیمیایی به ادلب، نیروهای آمریکایی ۵۹ موشک به یک فرودگاه نظامی در حمص سوریه پرتاب کردند. دستور این حمله را دونالد ترامپ شخصا صادر کرد.


هدف این موشک‌ها هواپیماها، باند فرودگاه و انبار سوخت هواپیماها در این فرودگاه نظامی بوده است. این موشک‌های کروز از دو ناو جنگی در شرق دریای مدیترانه شلیک شده‌اند. تلویزیون دولتی سوریه از یک "اقدام پرخاشگرانه" خبر داده و گفته این حمله آمریکایی‌ها به ضرر آنها تمام خواهد شد.
وزارت دفاع «روسيه»: حمله، تاثير نظامى چندانى نداشت!


مجزرة خان شيخون " بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ " ...اكثر من مائة قتيل بمفعول السارين الخانقة تقرير: سلمان

هنگامی که «ام محمد» برای اطمینان از حال کودکانشان به سمت رخت‌خواب‌هایشان رفت، علامت خفگی در اثر گاز سمی، بر چهره‌هایشان هویدا شده بود. ام محمد می‌گوید: «هنگامی که از خانه خارج شدیم، زنده بودند. دو تن از آن‌ها در آمبولانس که برای رسیدن به نزدیک‌ترین بیمارستان با زمان مسابقه می‌داد، جان خود را از دست دادند. وقتی که بیمارستان رسیدیم، کوچکترینشان همچنان زنده بود».
این امید کوچک هم دیری نپایید. دقایقی پس از رسیدن به بیمارستان، خبری که نمی‌خواست باور کند هم به «ام محمد» رسید: «کودک کوچک هم جان خود را از دست دادم».
این‌جا بود که این مادر بلا دیده، به صورت هیستریک گریه کرد. سه کودکش صبح سه‌شنبه روبروی دیدگانش، یکی پس از دیگری، جان دادند.
محمد کرکوص، خبرنگار از ادلب که این گزارش را تهیه کرده، می‌گوید هنگامی که از «ام محمد» نام‌های کودکانش را پرسیدم، گفت: «دیگر مهم نیست، آن‌ها رفتند...».
اکنون بلایی سر «ام محمد» آمده که بارها شاهد تکرارش برای دیگر مادران شهرک‌شان بود. او این سوال را مطرح می‌کند: «زندگی دیگر چه معنایی دارد؟». حتی حال شوهرش را نمی‌پرسد که در این حمله آسیب دیده و او را برای درمان به شهرک باب الهوی در نزدیکی مرزهای ترکیه بردند. گویا پس از کشته شدن سه کودکش، دیگر هیچ چیز برایش مهم نیست.
صبح سه‌شنبه در شهرک خان شیخون، تنها «ام محمد» نبود که این حال را داشت. در حمله شیمیایی که این شهرک در معرض آن قرار گرفت، دستکم 100 تن زخمی شدند و 400 تن دیگر آسیب دیدند.
آسیب دیدگان در اثر خفگی از هوش می‌روند و کف از دهانشان خارج می‌شود. احتمال افزایش شمار کشته شدگان به خاطر وخامت حال برخی از آسیب دیدگان، وجود دارد.
23.08.2013

Hundreds of Children DEAD | Russia backs UN probe of Syria attack


روسیه یک روز قبل از حمله شیمیائی دچار شوک حمله تروریستی میشود تا تمام رسانه های ماین استریم غرب آنرا انتقامی بخاطر سوریه جلوه اش دهند!
دولت سوریه سودی در زدن بیمارستانی که هیچ اهمیت استراتژیکی ندارد!
دولت سوریه اشتباها نمی توانسته بیمارستان بمباران شیمیائی کند!
زمانی که سوریه در حال باز پس گیری مناطق از دست رفته است چنین رفتاری دعوت رسمی از نیروهای نظامی خارجی برای دخالت است، بر فرض محال اگر سوریه دست به چنین حماقتی بخواهد بزند نه روسیه و نه ایران چنین اجازه ای را به دولت سوریه نمی دادند!
نیکی هیلی حکومت اسد را «غیر قانونی» خواند که در رأس آن یک «مرد بی‌وجدان» نشسته است.


ولادمیر ساورانکوف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، استفاده از اسلحه شیمیایی را از هر طرف و در هر شرایطی «غیر قابل قبول» دانست و گفت: «این شورشیان سوری بودند که از اسلحه شیمیایی استفاده کردند».
او همچنین، اپوزیسیون سوریه را به جعل اخبار به کارگیری اسلحه شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه متهم و خاطرنشان کرد: «تصاویر منتشر شده از قربانیان اسلحه شیمیایی، از قبل جعل شده بود».
او تاکید کرد که تحقیق درباره ادعاهای به‌کارگیری اسلحه شیمیایی، نیازی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد.
پیش نویس این قطعنامه همچنین از نظام سوریه خواسته تا صورت تمام پرواز جنگنده‌ها و نام خلبان‌ها در روز 4 آوریل را به کمیسیون تحقیق ارائه داده و در صورت درخواست ترتیب ملاقات مقامات کمیسیون با خلبان‌ها، ظرف 5 روز امکان این ملاقات را فراهم کند. درخواست بازرسی از پادگان‌های نظامی مشکوک هم در این پیش نویس مطرح شده است.
در پایان، این پیش نویس از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد تا گزارش ماهانه‌ای از همکاری نظام سوریه و تحریم‌های این کشور تحت بند 7 میثاقنامه ملل متحد که اجازه استفاده از زور می‌دهد را آماده کند.

برخی از تحلیلگران در رسانه‌های روسیه این گمان را در میان آورده‌اند که بعد از حمله شیمیایی در خان شیخون، روسیه بر بمباران مواضع شورشیان ضد اسد در استان ادلب متمرکز خواهد شد. استان ادلب در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد.  ممکن است حمله شیمیایی به خان شیخون باعث نزدیکی روسیه با یگان‌های مدافع خلق شود.
دولت اسد در سال ۲۰۱۳ بعد از حمله شیمیایی به غوطه شرقی در نزدیکی دمشق متعهد شد که سلاح‌های شیمیایی‌اش را نابود کند.
مخالفان بشار اسد، روز چهارشنبه، ادعای روسیه مبنی بر احتمال حمله ارتش سوریه به یک زرادخانه شیمیایی تحت کنترل شورشیان را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن حاج علی، فرمانده ارتش آزاد سوریه تاکید کرد که به هنگام حمله روز سه‌شنبه هیچ‌یک از مواضع نظامی مخالفان هدف حمله قرار نگرفته است.
این فرمانده نظامی مخالفان بشار اسد به خبرگزاری رویترز گفته است: تمامی ساکنان غیرنظامی این منطقه می‌دانند که در این منطقه، هیچ مکانی برای ساخت (اینگونه تسلیحات) وجود ندارد و هیچ یک از گروه‌های مخالف هم توانایی تولید این ترکیبات شیمیایی را ندارند.
عبدالکریم بشار، معاون شورای ملی سوریه، تشکیلات عمده مخالف رژیم بشار اسد، هم در واکنش به حمله به خان‌شیخون مدعی شد: اظهارات اخیر مقامات رسمی آمریکا در خصوص آینده بشار اسد، زمینه را برای انجام یک جنایت جدید از سوی رژیم سوریه علیه غیرنظامیان فراهم آورد.

. در صبحگاه 4 آوریل 2017 نیز منطقه خان شیخون در حومه ادلب سوریه ، هدف چهار بمب شیمیایی حاوی ماده سارین قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. بخش اعظم قربانیان حمله به خان شیخون کودکان بودند
شهر خان شیخون در ۳۷ کیلومتری شمال شهر حما واقع شده و از سال ۲۰۱۴ این شهر تحت کنترل گروه جبهه النصره قرار دارد.
20 children and 52 adults were killed in the chemical incident in Khan Sheikhoun, Idlib province, on Tuesday.


به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه، چهارشنبه 5 آوریل گفت که جنگنده‌های سوری به یک کارگاه ساخت موشک‌های حاوی مواد شیمیایی در حومه شرقی خان شیخون حمله کرده‌اند.

ژنرال ایگور کوناشینکوف افزود که سیستم نظارت هوایی، یک کارگاه ساخت مهمات که به گفته او متعلق به «تروریست‌ها» است را شناسایی کرد و در حمله به این کارگاه تجهییزات نظامی و موشک‌هایی حاوی مواد شیمیایی و سمی منهدم شد.


 Rosa:
با بررسی فیلم ها
کاملن واضح است که ارتش سوریه روی زن و بچه ها شیمیایی ریخته! تلویزیون روسیه میگه: چرا باید بشار اسد در جریان مذاکرات قبر خودش را بکند؟ سوال خوبی است! چون اسد هم مثل علی شیمیایی صدام (که روی کردهای سردشت و حلبچه و گُردان کمونیستی شوان، شیمیایی ریخت) ژنرالهای بی مخ زیاد دارد. این وسط پوتین هم انتقام حمله ی اخیر اینجا را گرفت و فعلن بی حساب شده اند.


گزارش پزشک انگلیسی/پاکستانی در سوریه
«دکتر اسلام»، یک پزشک داوطلب بریتانیایی که در بیمارستان خان شیخون فعالیت می کند معتقد است در این حمله از گاز سارین استفاده شده است. او می گوید: «این بیمارستان پر از بیمارانی است که از نوعی ماده شیمیایی به شدت آسیب دیده اند. اما این گاز کلر نیست، چون بوی گاز کلر را ندارد. حمله های زیادی با گاز کلر دیده ایم. مردمک چشمان این بیمار ریز شده و واکنش طبیعی ندارد
SARIN GAS ATTACK
British Doctor in Syria : Dr Shajul Islam

Amateur video may show Syria gas attack
Syrian Army sources have informed Al-Masdar News that no chemical weapons attack occurred today, despite contradictory claims from the opposition.

Al-Masdar’s Yusha Yuseef was informed by the Syrian Army that the air force targeted missile factory in Khan Sheikoun, using Russian-manufactured Su-22 fighter jet to carry out the attack.
The Su-22’s bombs are unique and cannot be filled with any chemical substances, which is different than bombs dropped from attack helicopters.
Furthermore, Yuseef was told the Syrian Air Force did not know there were any chemical substances inside the missile factory in Khan Sheikhoun.
    “Who would benefit?”
«حمله شیمیایی» در سوریه؛ تعداد کشته‌ها به بیش ۱۰۰ نفر رسید
یک گروه امدادرسانی پزشکی در سوریه روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین اعلام کرد حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب دستکم ۱۰۰ کشته برجای گذاشته است و ۴۰۰ نفر نیز از مشکلات تنفسی رنج می‌برند.
امریکا:
به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن سازمان‌های مراقبت پزشکی گفته که احتمال می‌رود شمار کشته‌ها افزایش یابد. این انجمن ائتلافی از سازمان‌های امدادرسانی مستقر در پاریس است که به بیمارستان‌های سوریه کمک می‌رساند.
این گروه گفته که روستای خان شیخون در جنوب استان ادلب هدف این حمله قرار گرفته است.
انجمن سازمان‌های مراقبت پزشکی افزوده است: «از ساعت شش و ۳۰ دقیقه ما شاهد ۴ حمله بودیم. شمار تلفات همزمان با ادامه حملات در منطقه ادلب و همچنین حملات غیرشیمیایی در حما رو به افزایش است».
               


شهرک خان شیخون استان ادلب سوریه روز سه‌شنبه 4 آوریل 2017 هدف حملات شیمایی قرار گرفت و نزدیک به صد تن از
شهروندان به ویژه کودکان در این حمله کشته و صدها تن دیگر مصدوم شدند.

در این حمله از نوعی ماده شیمیایی به نام گاز سارین استفاده شده است. سارین نوعی ترکیب شیمیایی فسفری مخرب سیستم عصبی و به شدت سمی و مرگ‌آور است. سارین یک مایع بی‌رنگ، شفاف و بی‌بو است که عضلات قلب و سیستم تنفسی را از کار انداخته و افرادی که در معرض آن قرار می‌گیرند، پس از چند دقیقه به دلیل خفگی جان خود را از دست می‌دهند.

حمله شیمیایی 4 آوریل به خان شیخون، سومین حمله شیمیایی ثبت شده در سوریه از آغاز جنگ در این کشور است. در 21 آگوست 2013، در اثر حمله رژیم سوریه به شهر الغوطه با گاز سارین، 1429 نفر، از جمله 426 کودک جان خود را از دست دادند.

جان کری وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده در آن زمان اعلام کرد کشورش تردیدی ندارد که نیروهای بشار اسد از گاز سارین برای حمله به غوطه در حومه دمشق استفاده کرده‌اند. علیرغم اینکه ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اسرائیل، سوئد، بریتانیا و ترکیه رژیم اسد را مسئول این حمله دانستند، ایران و روسیه این حمله شیمیایی را به مخالفان اسد نسبت دادند.

2 نوامبر 2016 نیز از همین ماده شیمیایی به منطقه الحمدانیه در حلب حمله شد. روسیه بعدها مخالفان بشار اسد را مسئول این اتفاق معرفی کرد. در صبحگاه 4 آوریل 2017 نیز منطقه خان شیخون در حومه ادلب، هدف چهار بمب شیمیایی حاوی ماده سارین قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. بخش اعظم قربانیان حمله به خان شیخون کودکان بودند.
٣ آوريل ۲۰۱۷
سوریه: حملات شیمایی کار تروریست ها بوده است!
خبرگذاری ایران:

ارتش سوریه شامگاه سه شنبه در بیانیه ای استفاده هرگونه مواد شیمیایی و سمی از سوی ارتش این کشور در حومه ادلب را رد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ستاد کل ارتش سوریه افزود: گروه های تروریستی اکنون به خاطر ناتوانی در میدان های نبرد و در توجیه شکست های خود این ادعاهای دروغین را مطرح می کنند.
ارتش سوریه گروه های تروریستی را مسئول حمله شیمیایی در شهرک خان شیخون دانست که برای دستیابی به اهداف و انجام برنامه های شنیع خود این جنایت علیه غیر نظامیان بی گناه را مرتکب شدند.
فرماندهی ارتش سوریه تاکید کرد که ارتش در گذشته و آینده از مواد شیمایی و سمی اتفاده نکرده است و نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، منابع خبری وابسته به تروریست ها و مخالفان سوریه امروز (سه شنبه) ادعا کردند که هواپیماهایی با هویت نامشخص شهر خان شیخون واقع در ادلب را با موشک های حاوی گازهای شیمیایی که عملکردی مشابه گاز سمی سارین داشته، هدف حمله قرار داده اند.
شورای امنیت فردا (چهارشنبه) ساعت ۱۴ به وقت گرینویچ در خصوص بررسی حمله شیمیایی سوریه تشکیل جلسه خواهد داد.
برخی از خبرگزاری‌های روسی به نقل از منبعی ناشناس در ارتش سوریه خبر داده‌اند که علت حادثه روز سه‌شنبه، حمله جنگنده‌های سوخو ارتش بشار اسد به آنچه که زاغه مهمات شیمیایی شورشیان خوانده‌اند، بوده است.
خبرگزاری‌ روسی RT:
ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزرات دفاع روسیه در واکنشی گفت: «هواپیماهای ارتش سوریه به یک انبار بزرگ مهمات تروریستی که سخت افزارهای نظامی در شرق شهر خان شیخون تولید می کرد حمله کرده است. در این انبار، کارگاههایی برای تولید مهمات جنگی شیمیایی وجود داشته است. تروریست های مهمات شیمیایی را از این زرادخانه بزرگ به خاک عراق منتقل می کرده اند

از آغاز بحران سوریه بارها گروه های مخالف ارتش و دولت سوریه را متهم به استفاده از گازهای شیمیایی علیه مخالفان و شهروندان غیرنظامی کرده اند. در آخرین مورد نیز هفته گذشته گروه های جهادی همپیمان جبهه النصره مدعی شده بودند که ارتش سوریه در نبردهای حما از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است.

در سال ۲۰۱۳ و پس از حمله شیمیایی به غوطه شرقی در دمشق و کشته شدن صدها تن، دولت سوریه تحت فشار های بین المللی بخشی از تسلیحات شیمیایی خود را تحت نظر سازمان ملل تحویل داده بود.

علاوه بر ارتش سوریه گروه های جهادی مخالف بشار اسد نیز بارها از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود استفاده کرده اند.

سال گذشته سازمان ملل نیز با انتشار گزارشی مخالفان اسد و ارتش سوریه را متهم به بکارگیری تسلیحات شیمیایی کرده بود.

اواخر ماه نوامبر سال گذشته و پیش از خروج گروه های جهادی از حلب، محله شیخ مقصود توسط این گروه ها با گازهای شیمیایی هدف قرار گرفت.

Dozens reported killed in alleged gas attack in Syria, military denies involvement

فیلم های زیر گزارش مستقیم از مردم ناحیه و شورشیان علیه رژیم اسد
مئة قتيل بينهم 25 طفلا بمجزرة خان شيخون

RAW footage of Gas Attack in Syria

Minutes after the sarin gas attack on Idlib, Syria

مجزرة الكيماوي... خان شيخون.. آلام الاهالي الذين فقدوا ذويهم و فلذات اكبادهم

خان شيخون تختنق مجزرة دون دماء

الكيماوي يخطف حياة أكثر من من مائة كائن بشري من ”خان شيخون” في ريف ادلب اليوم 4-4-2017

اللحظات الاولى لاستهداف فرق الدفاع المدني والمشفى الميداني في خان شيخون بريف إدلب 4 _ 4 _2017

Idlib hospital treating gas attack victims bombed
Hospitals bombed

On Sunday, suspected Russian fighter jets bombed a hospital in another city in Idlib, wounding several people, the White Helmets said.

At least ten people were wounded when three air raids targeted the main hospital in Maaret al-Numan, destroying the building, a White Helmets official told Al Jazeera.

Russia has denied that Syria launched a chemical weapons attack. Does their argument have any credibility?

Syria's military has “categorically denied” responsibility for the attack. Russia, which is heavily backing the Assad government, said a Syrian government airstrike had hit a “terrorist warehouse” holding “toxic substances”.

That claim does not fit with facts on the ground, for several reasons. An airstrike on a weapons depot with high explosives would have destroyed much of the sarin immediately, and distributed any that survived over a much smaller area.

“The pattern of casualties isn't right for the distribution of materials that you would get if you had a location with toxic materials breached by an airstrike. It's more consistent with canisters that have distributed [chemical weapons] over a wider population,” Guthrie said.

While it is impossible to assess the exact amount of chemical agent used immediately, the extent and distribution of the casualties are consistent with the use of hundreds of kilos.

Sarin is too complicated and expensive for rebels to have manufactured themselves, and while they might potentially have obtained some supplies of stolen nerve agents or other gas, it is very unlikely to be more than a few kilos.

“If they have [sarin], it would be in minute quantities, maybe a kilo or so,” said De Bretton Gordon. The high numbers of woman and children among the casualties was not consistent with a military depot, he added.

Finally, the Syrian manufacturing process for sarin involves creating and storing two key components, both far more stable than the nerve agent itself. They are mixed to create sarin hours – or at most days – before it is used, said Dan Kaszeta, a chemical weapons expert and former officer in the US Army's chemical corps.

So an airstrike on a storage facility would be unlikely to release sarin itself. And because one of the two components is highly flammable isopropyl alcohol, or rubbing alcohol, you would expect a fireball, which has not been observed.۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلام روزا جان
خیلی جالب بود برای اولین بار بطور همه جانبه و زوایای مختلف توانستی مدیان دروغگویی طرفداران بشریت را برای چندمین بار افشاگری کنی،
ما همگی‌ میدونم که این:) جماعتی پرو که از رو نخواند رفت
از طرفی همچنین بالایی ها را رسوا و بی ابرو کردی
ممنون از زحمات فراوان تو
پیروز باشید

ناشناس گفت...

منطورم از اولین بار در رابطه با سایتهای موجود بود
که همه‌ی انها خفه خون گرفته و مثل همیشه سانسور را در مقطع حساس پیشه خود می‌پندارند و در ان راستا قدم بر می دارند.

Rosa گفت...

صهیونیست امپریالیست های آمریکا توانسته اند ترامپ را تبدیل به هیلاری کنند. تبریک !
فرح نوتاش
http://www.azadi-b.com/G/2017/04/post_549.html

فرح نوتاش: میکاییل فلین
جهان منتظر دوستی آمریکا و روسیه ، بنا به وعدۀ انتخاباتی ترامپ است. و دلیل تابو (حرام) کردن این ارتباط انسانی، میان دولت ها و ملل آمریکا و روسیه ، طمع سیری ناپذیر صهیونیست امپریالیستها برای غارت منابع جهان است. جنگ افروزان صهیونیست امپریالیستها ، در اعمال دیکتاتوری و تحمیل نظریات خود هستند. و این بدان معناست که ترامپ باید مجری سیاست بیمار آنان باشد. و آن چه را که برایش انتخاب شده است اجرا نکند. یک دمکراسی دروغین !!
حال روشن شده که چرا اینهمه تبلیغات، برای معرفی و به تصویر کشیدن او به عنوان یک فاشیست شده است.
هدف آنان شروع جنگ جهانی سوم تحت نام فاشیست هاست. و آن چنان که ایرانی ها می گویند : می خواهند با یک تیر دو هدف را بزنند. ( روسیه و فاشیسم را). و سپس آنان می توانند، نظام برده داری را با سلطۀ داعش تروریست شان در جنوب شروع کنند.
مردم جهان باید علیه برنامۀ جنگ افروزی آنان قیام کنند. ملت آمریکا نباید ترامپ را در کنار این هیولاها تنها بگذارد. برای اجرای سیاست های خود، او نیازمند حمایت مردم است.
شنبه, 30 بهمن 1395

http://womens-power.farah-notash.com/?id=863

Rosa گفت...

مرسی عزیز از کامنت
موضع گیری این خانم فرح از همه جالبتره که در پیروزی ترامپ اشک شوق ریخت که طبقه ی کارگر بلاخره سر کار آمد و دوست با کرملین از طرف ترامپ را نتیجه ی این پیروزی!
یک نفر دیگر از توده ای ها که اینبار آشکارا برای ترامپ هورا کشید و الان به گوه خوردن افتاده!
جالب اما موشکهای کروز بود که به پایگاه/فرودگاه خالی اصابت کردند.
ترامپ/پوتین بمانند همه ی سرمایه داران در حال جنگ زرگری هستند و این وسط تاجران مرگ و شیمیایی به هر طرف ممکن شیمیایی میفروشند و در حال شامپاین باز کردن هستند.
لینک زیر خرید گاز سارین بشار اسد از انگلیس در دهه ی 80!
انگلیس به یک کشور اردوگاه سوسیالیستی شیمیایی فروخته و همانطور که آلمان علی شیمیایی صدام حسین را به شیمیایی مجهز کرد.
جنگهای زرگری ترامپ/پوتین در جهت داغ کردن جنگ خاورمیانه و فروش هر چه بیشتر سلاح است به هر کس که هنوز پول دارد مثل عربستان و...
نتیجه جنگ نیابتی در سوریه اما دامن مردم بیچاره اروپا را هم خواهد گرفت که در مسیر رفتن به سرکارشان با انتهاری نفله میشوند و فضا در اروپا امنیتی تر خواهد شد. و همه چیز دوباره توی سر ما خواهد خورد بدلیل سودجویی یکسری انگل که از شیمیایی کردن و فروش/تولید وسایل کُشتار سود کسب میکنند.
بدون طرفداری از کاخ سفید و یا کرملین باید بتوان با ابتکاات مردمی به روند صلح کمک کرد.
اولین قدم افشای تاجران شیمیایی است:
Could Britain have sold sarin chemicals to Assad’s regime?

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/08/could-britain-have-sold-sarin-chemicals-assad-syria

Sarin chief’s sons are UK citizens

https://www.thetimes.co.uk/article/sarin-chiefs-sons-are-uk-citizens-syria-chemical-war-attack-fsnkrk6fw