۲۳ آذر، ۱۳۹۶

ویدئوکلیپ قیام ملوانان کرنشتاد علیه دیکتاتوری بلشویکها+ گفتگو با مسعود- خاطرات زندان (پس از اعدام سعید سلطانپور)گفتگو با مسعود- یکی از زندانیان دهه ی 60- انقلاب اکتبر 
و خاطرات زندان (پس از اعدام سعید سلطانپور)

قیام کرنشتاد علیه دیکتاتوری بلشویکها- بخش 1
https://youtu.be/KFwuW5PvAjwقیام کرنشتاد علیه دیکتاتوری بلشویکها- بخش 2

https://youtu.be/HeRMCTQrbKg 

۹ نظر:

ناشناس گفت...

merci rosa xili ali bod zezde bad moghavemet

Rosa گفت...

سلام رفیق
کماکان و همیشه:« تمام قدرت به شوراها، نه بلشویکها و نه حزب »

فایل خاطرات مسعود، انگیزه ای برای ترجمه ی این بخش از تاریخ جنبش های اجتماعی غلیه قلدری حزب...

زندا باد مقاومت

یاد ملوانان انقلابی کرنشتاد جاودان
راهشان پر رهرو...

ناشناس گفت...

..'Omi ast Be daz 100 sal Tamame Maghaze ye in Jamaat besteshe

ناشناس گفت...

Farmosh shodeha. Tomaj. ...................jorjani.................vahedi........4......nafar. Az xalghe. Torkaman .................gabl az inshab. Fæuna. Be. ......tevsoud.....refigh dost kos te shodan.................. 2 bradaran. Mirshekari. Dar Kerman. Koshte shodan................ Fadaiyan. Chekar kardan............. Fadaian. Dashtan. Ba. Balayian. Mamele. Mikardan

ناشناس گفت...

واقعا جای تاسف و بدبختی است
چگونه رهبران خلق ترکمن دوزدیده شدند سال 58 وبتوسطه جانیان رژیم کشته شدند سازمان فدائیان خواب بود؟؟؟؟
چگونه علی و سعید میرشکاری در کرمان سال 59 توی کتابخانه روز روشن دوزدیده شدن و اعدام شدند.
چکونه از روز قیام توده ها کردستان با خاک یکسان شد؟؟

ناشناس گفت...

سلام روز گرامی
بعد از گوش کردن شما در رابطه با کرنشات یک و دو جدا از خودم حالم بهم خورت چقدر شفاف و مستدل و با فاکتهای زیاد ،،چگونه ما احمق بودیم که بدنبال این وقایع پوچ و بی معنعی خودمون سر کار گذاشته و بدون مسئولیت داریم زندگی میکنیم و سرمایه داری و دولتها خوب به ریش و سبیل ما می خندند واقعا جای تاسف است که باز عده ی بخوص از رفقای کارگر مثل رفیق اصغر داشتم خاطراتشو در رابطه با زندان و انقلاب اکتبر گوش میکردم که واقعا چگونه داشت رهبران و جایگاه انها را در انقلاب توجیع میکرد ر اصغر ی که همه ما دوستش داریم چگونه بعد از 100 سال عمو اصغر ما به این فاجایع کرنشنات نگاه میکنه و باز هم ضرورت این جماعت را در انقلاب ضرورت انها را واجب میداند
من با اینکه کمی از این جنایت خواندم و نوشتم با خودم را در ابتدا کار میدانم و باید با هم مطالعه و باز هم افشاگری کنم

ناشناس گفت...

چرا سکوت کردن حتا یک کلمه در رابطه با جنایت کرونشتات صحبت نمی کنند حداقل بگن که اینها کی بودند ایا از هم طبقه ی ما بودد یا..... چیز دیگر چرا سکوت مرگ اور و تهو اور کردند ؟؟ یعنی بعد از صد سال باز هم باید خفه خون بگیریم واقعا بس نیست؟

Rosa گفت...

باکونین که چهل و یک سال پیش از انقلاب اکتبر درگذشت، نوشت:«مارکسیست ها مدعی اند که دیکتاتوری – البته دیکتاتوری خودشان – اجازه می دهد تا خواست های مردم تحقق پیدا کند. پاسخ ما این است که دیکتاتوری همیشه گرایش به تداوم دارد و منجر به بردگی مردمی می شود که آن را می پذیرند. آزادی فقط می تواند از آزادی بیاید، یعنی از شورش مردم زحمتکش و از تشکل آزادانه اشان.» آیا وقتی پی یر ژوزف پرودن نوشت:«دولت مدرن را طبقه ای سلطه جو کنترل می کند که آزادی، برابری و خودمختاری نیروهای اجتماعی را تهدید می کند»، اشتباه می کرد؟ آیا این سخن میگل ابنسور یاوه است که «دولت نهادی بوروکراتیک است که از پایگاه اجتماعی خود مستقل می شود»؟ در همان دوران انقلاب نیز کسی مانند رودولف روکر، آنارکوسندیکالیست آلمانی در نامه ای نوشت که در روسیه «نظم خودکامه» جدیدی به وجود آمده که در آن «لنین و تروتسکی مانند روبسپیر و سن ژوست عمل می کنند تا در قدرت بمانند؛ آنان این کار را با قربانی کردن انقلابیون واقعی پیش می برند» و راهی که می روند به شکل گیری «ارتجاع نوینی در روسیه» می انجامد. در آن سوی جهان، در شیلی، نشریه ی آنارشیستی منتشر می شد به نام El Mercurio de Santiago که در مطلبی با اشاره به انقلاب اکتبر نوشت:«این انقلاب به زودی با دیکتاتوری پرولتاریا خفه خواهد شد، دیکتاتوری که در واقع دیکتاتوری حزب بلشویک است.»

https://siahmosht.wordpress.com/

ناشناس گفت...

bakonin,,,,,,,,,,nour ,, be,,, ghaberet,,, hamishe,, roshan