۰۴ مهر، ۱۳۹۲

ویدئو کلیپ/ مینا زرین از مقاومت زنان دهه ی 60 میگوید...

رزا: تاریخ دهه ی 60 ای ها را توابان رژیم و سیستم ، پر از غم و اندوه برایمان نوشتند و خواندند. اینک کسی از مقاومت میگوید. مقاومتی جانانه و غروری که نباید فراموش شود. این کلیپ را تقدیم میکنم  به همه ی دختران سرکش که خیابانها قرار است زیر گامهایشان بلرزد وقت برخاستن...
هیچ نظری موجود نیست: