۱۴ شهریور، ۱۳۹۲

برای روزهای سیاه، آماده شویم!

رزا: شمارش معکوس برای بمباران سوریه شروع شده.
 سر مجاهدین را مثل گوسفند بریدند!

بعد از قتل عام ! / اسماعیل هوشیار


گفتگو با حسن داعی: کشتار در قرارگاه اشرف
 
سرکوب پناهجویان شورشی هم شدیدتر شده...

فیلم روز 13 مارش اعتراضی پناهجویان بطرف مونیخ

رزا: انتقاد شدید به فارسی زبانی که کس کش گفت تو این کلیپ ولی دشمن اصلی خارج از ما نیست. دشمن اصلی دیپرسیون، بی تفاوتی، ناتوانی، رهبران خائن و "اپوزیسیون" متوهم است.
دشمن اصلی همانهایی هستند که دادگری را اطلاعیه کردند و هر روز دست به شلوار سازمان ملل، از بی عدالتی ای که بهشون رفته نق میزنند. محکوم میکنند و قراردادهایشان را اسکن و پابلیش میکنند!
نعش 52 نفر را عکس کردند و دنبال کون حقوق بشریها افتادند که ای داد! مجاهدین را کت بسته تیر خلاص زدند...
 هزاران نفر را شیمیایی کردند...
"داد" اینها را هم قراره اوباما ها بگیرند!
همیشه هم این وسط سوپر انی هست، که دستکش هایش را دست کنه و جهانیان را از وحشیگری خلاص کنه!
برای حفظ بکارت؟ ناموس؟ تجاوز! سنگسار، قتل...
برای حفظ صلح؟ جنگ!

یک نگاهی به لباسهای اطو شده و جلیقه های ضد گلوله اهدایی بیندازیم! خبیث ترین قصابها هم قبل از کشتن به حیوان آب میدهند! جانیان البته به قربانیانشان ضد گلوله میپوشانند، خلع سلاحشان میکنند تا بعد، کت بسته توی مغزشان راحت شلیک کنند!

قصابها شیمیایی میفروشند، جانیان اما بمب اورانیومی را روی سرمان آزمایش می کنند...

وقتی هم که زرنگ ترین ها و یا خوش شانس ترین هایمان خود را به اینور صحنه نمایش رساند، سالها به زندگی اردوگاهی محکوم میشود!
محکوم به بیکاری! محکوم به بی حقوقی...
ناشهروندان اگرچه خود رابه شهر رساندند، آنها اما کماکان در حاشیه و بی حقوقند...
طنز قضیه اما مطالباتمان است: حق کار! حق تحصیل!

حقوق بشر؟
 بشر؟
این روزها بشر به آب زده.

اگر قطره ای اشک برایم مانده هنوز، برای فردا نگاهش داشتم. 
اپوزیسیون متوهم رقت بار است.

پ.ن. قتلقتل انواع گوناگون دارد . مي شود با چاقو شكم كسي را پاره كرد يا نانش را بريد يا بيماريش را علاج نكرد . مي توان كسي را در دخمه اي جا داد و يا تا حد مرگ به كار كشيد . ممكن است كساني را هم به خودكشي
مجبور كنند يا به جنگ بفرستند و از اين قبيل . فقط بعضي از اين نوع قتل ها در كشور ما ممنوع است .
برتولت برشت

Rosa; ناشهروندان شعری از برشت آوردند به مناسبت به آب زدن ناشهروند دیگر.

سیستم او را خودکشی کرد، بعد از دهسال زندگی  اجباری در اردوگاه پناهجویی. رفقایش عکسش را پابلیش کردند، بلکه کس و کارش پیدا بشود.  و  ایالت بایرن، یکی از ایالتهای ثروتمند آلمان جنازه را نگهداشته تا معلوم شود پول دفن و کفن را کدام ارگان و سازمان می پردازه!

هیتلر بالای در آشویتز گذاشت بنویسند: کار آزاد می کند!
اینک بشر از اجبار به بی کاری، خودش دخل خودش را می آورد!

میگویند او سوار به روی دوچرخه اش به آب زد.
معلوم است اما، هنوز مخش از خیلی های ما بهتر کار میکرده...
 مصاحبه رادیویی کلیف یکماه قبل از دوچرخه سواری روی رودخانه دوناو اینجا


Erinnerungen an Cliff Oase

فیلم روز 14 ام مارش طولانی پناهجویان بطرف مونیخبقیه فیلمها اینجا

ناشهروندان

هیچ نظری موجود نیست: