۱۳ اسفند، ۱۳۸۸

فیلم اعتراض به حضور مزدوران جمهوری اسلامی در نمایشگاه سبیت در شهرهانور

فیلم اعتراض به حضور مزدوران جمهوری اسلامی در نمایشگاه سبیت در شهرهانور
Aktion gegen Anhänger des iranischen Regimes auf der CeBIT in Hannover تظاهرات ایرانیان علیه دولت کودتا در نمایشگاه بین المللی سبیت هانوفر  http://www.youtube.com/watch?v=iDSuyYVwdFY

گزارش اکسیون در اینترنت:
عکسهایی از تجمع اعتراضی در نمایشگاه بین المللی هانوفر آلمان
http://radioneda.wordpress.com/2010/03/03/7-46
http://www.iran-chabar.de/news.jsp?essayId=27721
http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/03/101274.php
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5316424,00.html

فراخوان بچه های گوتینگن در حمایت از اکسیون: دوستان و رفقا
خبر کوتاه می‌باشد. نمایشگاه سبیت در شهرهانور از دیروز دوم مارس شروع شد و تا ششم مارس ادامه دارد. اکثر شرکتهای وابسته به مخابرات ایران که به سپاه پاسداران تعلق دارد، در این نمایشگاه شرکت میکنند. حرکت اعتراضی که از طرف شبکه جوانان ایرانیان هانور سازماندهی شده.روز چهارشنبه سوم مارس ساعت 2 بعد از ظهر است.
Halle 6 Stand E12
علیه رژیم اعدام ، شکنجه و متحدینش
گرچه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با حاکمیت بربرگونه اش به فجیع ترین و قرون وسطایی ترین شیوه ممکن
حکومت می کند؛ گرچه رژیم اسلامی بر پایه نه شرقی ، نه غربی بنیان گذاشته شد، اما این نکته را خوب میداند که برای بقای حکومتش باید پاسداران مزدور را با مدرنترن سلاح سرمایه داری مجهز کند؛ برای به زندان بردن، به دار آویختن زنان و جوانان از مدرنترین وسایل نقلیه ساخت آلمان استفاده کند.
این رژیم با همکاری شرکتهای غربی و اروپايی يکی از پیچید ه ترين سازمانهای سانسور و جاسوسی در اينترنت را در جهان ايجاد کرده است. نمونه بارز و آشکار آن شرکت های نوکیا - زیمنس هستند. آنها تجهیزاتی را به شرکت مخابرات ایران میفروشند که با آنها میتوانند تمامی ایمیل ها، مکالمات تلفنی و صفحات اینترنتی مبارزین معترض را شناسایی کرده و بدین طریق در جهت دستگیری و سرکوب آنها استفاده نمایند. اینجا آشکار میشود که نظام به اصطلاح متمدن سرمایه و نظام بربریت سرمایه داری جمهوری اسلامی دو روی یک سکه می باشند.یکی با ریش ، پشم و عبا، دیگری با کت و شلوار-کراوات ! ما عده ای از ایرانیان و گروه های چپ آلمانی در شهر گوتینگن این همکاری جنایتکارانه با جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم و مخالفتمان را به هردو نظام چه به اصطلاح متمدن و چه بربریت اعلام کرده و در این آکسیون اعتراضی شرکت میکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: