۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

اطلاعاتی در مورد فیلم تکاندهنده ی حلق آویز با ضرب و شتم جوانی که از دیدار مادرش در پای چوبه ی دار محروم شد


برای شناسایی فرد اعدام شده در فیلم نیاز به اطلاعات بیشتری است. با مطابقت لباس اعدامی با عکسهای رسانه ای شده ی اعدامهای ملا عامی اخیر نیز سر نخی بدست نیامده است. امید که هر چه زودتر هویت او مشخص شود. بسیاری از کسانی که این فیلم اعدام را دیدند، نسبت به رفتار پر قساوت جانیان جلاد اظهار خشم و نفرت داشتند. و اظهار همدردی با او، خانواده و بخصوص مادر اعدامی که گویا در جمعیت هم حضور داشته کردند.

مصاحبه ی مهشید ندیری را با منتشر کننده ی این فیلم در اینجا در کلیپ ببینیم.

با اظهارات جوانی که فیلم را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده (6 اسفندخبر هرانا و مرتبط کردن فیلم با اعدام علنی سه جوانی که به جرم تجاوز در 7 اسفند در اعدام علنی به قتل رسیدند،  بی اعتبار میشود.  همچنین اظهارات رژیم در نسبت دادن این فیلم به اعدامهای 7 اسفند هم بی اعتبار است.
با انطباق عکس اعدامیان 7 اسفند و فرد اعدام شده در فیلم منتشر شده نیز، مشخص است که فیلم قدیمی تر است. چشمان متهم را مانند اعدام های این اواخر با چشمبند نبسته اند، اگرچه پابند و دستبند بخوبی در فیلم قابل مشاهده است...

مطالب مرتبط:

فیلم تکاندهنده ی حلق آویز با ضرب و شتم جوانی که از دیدار مادرش در پای چوبه ی دار محروم شد 

 مصاحبه ی مهشید ندیری را با منتشر کننده ی این فیلم در زیر 

 http://www.balavision.com/episodes/9chz4ut/parts/dfvpnsb


هیچ نظری موجود نیست: