۲۰ اسفند، ۱۳۹۳

چهارشنبه 18 ماه مارس در فرانکفورت آلمان، بار دیگر جنبش اشغال فرا می خواند!


رزا: در تاریخ 18 ماه مارس ( چهارشنبه ی هفته ی آینده) در شهر فرانکفورت آلمان قرار است که بانک مرکزی اروپا، شعبه ی اصلی  اش را افتتاح کند. اما در واقع برای مردم فقیر شده توسط بانکها و سیاست ریاضت کشی کنونی اروپا، موردی برای جشن  و پایکوبی وجود ندارد. در سالروز کمون پاریس ما تصمیم گرفته ایم جشنشان را به هم زده و جشن جنبش اشغال را برپا کنیم. برای اشغال بانکها، رقص و شادی و مبارزه، برای اعتراض به وضع موجود به هم بپیوندیم.
چیزی برای از دست دادن نداریم.

برای گرم شدن و تمرین! چند ویدئوکلیپ در زیر. اغلب فیلمها از سال پیش است
فیلم زیراما از جنبش اشغال در ایتالیا (بلوک رنگین کمان) در هفته ی گذشته (2 مارس) است. دیدنش را شدیدن توصیه میکنم.
لینک زیر: Let's make the history
RainbowBlock chiudono la Banca d'Italia a Venezia.
02.03.2015 Venezia - barricate alla Banca d'Italia
Where do you get those masks? I want some too! 
بقیه ی ویدئو کلیپ ها در زیر:
EZB - das war erst der Anfang. Wir kommen wieder!
Video der Destroika zur EZB-Eröffnung am 18. März 2015destroika
Die Erpressungspolitik von EZB und Bundesregierung gegenüber der neuen griechischen Regierung zeigt, wie wichtig der Protest zur Eröffnung der am 18. März ist. Wir sind vor Ort in Frankfurt! Video: Leftvision
Our time to act has come! (Blockupy 2015 Trailer)
Blockupy Mobivideo 2015
Blockupy Frankfurt 18.03.2015 [Mobivideo] #18nulldrei
Am 18. März 2015 will die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main ihr neues Hauptquartier feierlich eröffnen. Doch es gibt nichts zu feiern an Sparpolitik und Verarmung! Blockupy wird die Party übernehmen und sie in einen Ausdruck des transnationalen Widerstands verwandeln!

هیچ نظری موجود نیست: