۰۹ خرداد، ۱۳۹۶

توجه، توجه! ششمین دیپورت همگانی پناهجویان افغانستانی 31 ماه مه از فرودگاه فرانکفورت


قابل توجه پناهجویان
چهارشنبه ۳۱ ماه مه ، مجددا پرواز اجباری برای پناهجویان افغانستانی که حکم اخراج دریافت کرده اند،
از فرودگاه فرانکفورت بسمت کابل تدارک دیده شده است۰این ششمین پرواز میباشد۰
به همین دلیل قراراست روز چهارشنبه سی و یکم ماه می گردهمایی بزرگ علیه اخراج اجباری مهاجرین افغان
در شهر گوتینگن و هچنین شهرهای دیگر برگزار گردد ۰ از تمامی بشردوستان خواهانیم با حضورتان در این آکسیون اعتراضی
  همگی با هم صدای مخالفت مان را با این عمل غیر انسانی دولت آلمان به گوش مسؤلین و مردم برسانیم۰
زمان : چهارشنبه ۳۱.۰۵.۲۰۱۷  ساعت ۶ بعد از ظهر
 Mittwoch, 31.5  | 18.oo, Gänseliesel Göttingen   
جبهه مقاومت علیه اخراج پناهجویان
فراخوان برای روز ایکس! علیه دیپورت
در صورت اخراج اجباری (دیپورت) پناهجویان و یا در صورت اقدام برای اخراج اجباری پناهجویان: همگی در میدان اصلی شهر گوتینگن میدان گنزلیزه در ساعت 6 بعد از ظهر گردهم آیی خواهیم داشت.
Tag X um 18.00 Uhr in Gänseliesel in Göttingen
در پایان این ماه (ماه مه سال 2017) ششمین دیپورت دستجمعی پناهجویان از آلمان بطرف کابل انجام خواهد شد. گفته میشود که اینبار اخراج گروهی و همگانی پناهجویان از فرودگاه فرانکفورت بطرف کابل انجام می شود. پناهجویان به کشور جنگ و ترور  افغانستان بازگردانده می شوند.

ما از تمامی انسانهای آزادیخواه، تمام حامیان پناهجویان و از تمام پناهجویانی که خود از احتمال دیپورت شان در رنج و نگرانی به سر می برند، دعوت به اعتراض جمعی می کنیم.
زمان اعتراض در همبستگی با افراد دیپورت شده در روزهایی است که بازگشت اجباری گروهی و دیپورت جمعی صورت می گیرد و یا هر زمانی که پناهجویی را از شهر گوتینگن و حومه دیپورت می کنند، در این روزها (روز موسوم به روز ایکس) در میدان اصلی شهر (گنزلیزه) در ساعت 6 بعد از ظهر گردهم آیی اعتراضی برگزار می کنیم.
Tag X um 18.00 Uhr in Gänseliesel in Göttingen
بقیه اینجا
 مطالب مرتبط: برای خواندن بروی تیتر مطلب کلیک کنیم.
شماره ها فقط برای مواقع اضطرای در نظر گرفته شده ,لطفا برای موارد غیر ضروری با آن تماس نگیرید۰این شماره ی اضطراری گوتینگن است و تنها در گوتینگن و اطراف اعتبار دارد.
015117926591

این شماره فقط در ایالت زاكسن انهالت شهر ماگدبورگ و اطراف اعتبار دارد. توجه: شماره تلفن جدید مگدبورگ!
015213544259
شهر اوزنابروک و اطراف
015216873828

شهر مونستر و اطراف
015733676468
در مکالمه ی تلفنی زیاد صحبت نکنید۰کافی است که کلمه دیپورت و آدرس دقیق محل دستگیری را ذکر کنید
فراخوان برای روز ایکس! علیه دیپورت

در صورت اخراج اجباری (دیپورت) پناهجویان و یا در صورت اقدام برای اخراج اجباری پناهجویان: همگی در میدان اصلی شهر گوتینگن میدان گنزلیزه در ساعت 6 بعد از ظهر گردهم آیی خواهیم داشت.
Tag X um 18.00 Uhr in Gänseliesel in Göttingen

در پایان این ماه (ماه مه سال 2017) ششمین دیپورت دستجمعی پناهجویان از آلمان بطرف کابل انجام خواهد شد. گفته میشود که اینبار اخراج گروهی و همگانی پناهجویان از فرودگاه فرانکفورت بطرف کابل انجام می شود. پناهجویان به کشور جنگ و ترور  افغانستان بازگردانده می شوند.

ما از تمامی انسانهای آزادیخواه، تمام حامیان پناهجویان و از تمام پناهجویانی که خود از احتمال دیپورت شان در رنج و نگرانی به سر می برند، دعوت به اعتراض جمعی می کنیم.

زمان اعتراض در همبستگی با افراد دیپورت شده در روزهایی است که بازگشت اجباری گروهی و دیپورت جمعی صورت می گیرد و یا هر زمانی که پناهجویی را از شهر گوتینگن و حومه دیپورت می کنند، در این روزها (روز موسوم به روز ایکس) در میدان اصلی شهر (گنزلیزه) در ساعت 6 بعد از ظهر گردهم آیی اعتراضی برگزار می کنیم.
Tag X um 18.00 Uhr in Gänseliesel in Göttingen

اعتراض در روزهای دیپورت و اخراج اجباری پناهجویان، تنها اعتراض به دیپورت نمی باشد بلکه این روز فشرده ی اعتراضات پناهجویان نمایان می شوند. اعتراض به ایزوله و جدا کردن پناهجویان از باقی شهروندان آلمان در خوابگاهها (هایم) پناهجویی، حمایت ناچیز و ناکافی در مواقع بیماری (بهداشت و بازدید دوکتور و پزشکان)، ممنوعیت و یا محدود کردن رفت و آمد پناهجویان فقط در شهر و یا ایالتی که در آن "نگهداری" می شوند، جریمه های نقدی و کم کردن پول ماهیانه و مستمری پناهجویی به دلایل واهی و بیربط.
مواردی که ادارات در سرکوب و مجازات پناهجویان به کار می گیرند و اقداماتی که هدفش در واقع نشان دادن این واقعیت است که پناهجویان نه تنها مورد استقبال نیستند بلکه هدف دولت سخت کردن زندگی بر آنان است، بطوری که خود آنان (پناهجویان)در برابر این محدودیتها و سختی ها عاقبت و برای همیشه تصمیم به ترک کشور آلمان را بگیرند. 

زیر پا گذاشتن حقوق انسانی پناهجویان هر روزه در شهر گوتینگن و در تمام آلمان جریان دارد. تنها در این چهار ماهه ی اخیر، بسیاری از پناهجویان در شهر گوتینگن و حومه «جواب رد» به درخواست پناهندگی شان گرفته و بسیاری از آنان از «ترس و اجبار به دیپورت» حتی کشور آلمان را ترک کرده اند. تمامی این انسانها «هر روز و هر شب» را در ترس و نگرانی از دیپورت خود و خانواده شان به سر می برند.
به همین دلیل است که ما مرکز توجه مان را «مبارزه علیه دیپورت و اخراج اجباری »قرار داده ایم.

تمامی انسانهای آزادیخواه در گذشته و حال نشان داده اند که دیپورت انسانها را بدون جواب نگذاشته و علیه آن همواره اعتراض کرده اند و هرکجا از دیپورت پناهجویی مطلع شده اند عاجل و فوری بر علیه آن اعتراض کرده اند. ما در هر زمان که از دیپورت پناهجویان، فراریان،  جنگزدگان، "غیرقانونی" ها مطلع شده ایم، جلوی دَرِخانه های آنان اعتراض مدنی کرده و راه ورود و بُردَنِ اجباری آنان را با زنجیر کردن دستانمان به یکدیگر و ایجاد سَد انسانی با بَدَن هایمان ، بلوکه کرده و بسته ایم، تا از دیپورت افراد و دستگیری بی سر و صدای آنان جلوگیری کنیم.

ما نمی توانیم بی تفاوت باشیم و از کنار غیب شدن ناگهانی پناهجویان (شبانه بردن آنان برای دیپورت) بسادگی گذشته، و چشم بربندیم.

در سراسر ایالت های آلمان خبر دیپرت پناهجویان دیگر اعلام نمی شود. این یعنی پلیس، اداره ی خارجیان و کارمندان دولت هر لحظه و هر زمان می توانند پناهجویان را دستگیر کرده و دیپورت کنند. اغلب اتفاق می افتد که پلیس نیمه شب ها جلوی دَرِ خانه های پناهجو برای دیپورت آنها ایستاده و یا (آنچنان که در شهر گوتینگن نیزاتفاق افتاده است) ، پلیس به سادگی دَرِ اتاق پناهجو را باز کرده و او را با خود  بُرده است.

به همین دلیل فراخوان ما برای «روز ایکس»، مقاومت و اعتراض علیه دیپورت است، چون این روز می تواند هر روزی اتفاق بیفتد و هر روزی  باشد که پناهجو قرار است برای دیپورت دستگیر و توسط پلیس بُرده شود.

هدف ما در درجه ی اول افشای عمل دیپورت «یواشکی و بی صدا» است ، چراکه  اخبار دیپورت اغلب از مردم مخفی نگهداشته شده (واگرچه روزانه در جریان است)، اما درهیچ کجا درج نمی شوند. در ضمن انسانهایی که مورد اخراج اجباری از آلمان قرار می گیرند را باید از «ناشناسی» بیرون آوریم. آنان (پناهجویان) هیچ جُرمی مرتکب نشده اند که اینگونه (نیمه شب و ناگهانی) دستگیر می شوند.  باید داستان زندگی پناهجویان را «مورد به مورد» در اختیار مردم گذاشت تا از دیپورت آنان جلوگیری شود. وقتی که این افراد دیگر برای مردم "ناشناس" نباشند، بهتر و آسانتر می توان از دیپورتشان جلوگیری کرد. و ضمنن در این روند نیز سیاستهای دیپورت پناهجویان و مُجریان آن نیز همزمان افشا خواهند شد.
در این میان و در گیر و دار مبارزه علیه دیپورت پناهجویان و جنگیدن برای ماندن (این و یا آن پناهجو و خانواده)، اما نباید از «انتقاد به کُل سیاست دیپورت» غافل ماند. 

عزیزان،
همه ی شما به همکاری برای روز ایکس (مبارزه علیه دیپورت) دعوت هستید تا آنگونه که خود می پسندید در این روز علیه دیپورت و اخراج پناهجویان همراهی کنید. این فراخوان را پخش کنید و به گستردگی مبارزه کمک کنید تا هر روز افراد بیشتری به ما بپیوندند.

دیپورت؟ نه بنام ما!
هیچ انسانی، در هیچ کجا، غیرقانونی نیست!
حقوق انسانی نباید هرگز، برای بُردن و موفقیت در انتخابات  (بر بستر دامن زدن به احساسات نژادپرستانه در آلمان)،  زیر پا گذاشته شوند.

تمام کسانی که از طریق تلفن و یا ایمیل مایل هستند که در جریان اخبار قرار گیرند و یا در فعالیت و اکسیون های روز ایکس «علیه دیپورت» شرکت کنند با ایمیل زیر تماس بگیرند.
با تشکر پیشاپیش از همکاری تان

 

هیچ نظری موجود نیست: