۱۴ مهر، ۱۳۹۶

با یاد و خاطره ی آنارشیست ها- با عشق وهمبستگی آنارشیستهای فارسی زبان-Soheil Arabi


با تشکر از همه ی آزادیخواهان برای امضای نامه ی دادخواهی و برای آزادی سهیل عربی از زندان و آزادی تمام زندانیان و حمایت از مطالبات زندانیان در اعتصاب غذا در ایران
با عشق و با همبستگی
 امضای دادخواهی اینترنتی در زیر
Soheil Arabi, Iranian political activist jailed in section 7 of Evin Perison has announced in an open letter that he has started his Dry hunger strike (refusing to eat and drink). This happens while his health has been severely deteriorated due to his wet hunger strike (refusing to eat). He has also refused to be hospitalized. Today he was denied visiting his family since he refused to wear prison costume
Here is his open letter

ترجمه ی ترانه ی لئو فره «آنارشیستها» اینجا
با تشکر از ترجمه ی نامه ی سهیل عربی به فرانسه توسط چشمان بیدار اینجا

هیچ نظری موجود نیست: