۲۶ آبان، ۱۳۹۶

هیچ چیز دیگری مهم نیست- فراخوان به تظاهرات با ماسک!

رزا: مرسی! از اینهمه رفاقت. بسیار نزدیک، مهم نیست چه‌قدر دور-

 فاصله رو با قلبها می سنجند
Metallica-Nothing else matters 25 نوامبر شنبه ساعت 12 جلوی ایستگاه مرکزی قطار شهر گوتینگن- شرکت با پوشش- تظاهرات با ماسک!

Demonstration „Jetzt erst recht!“ | Samstag, 25.11. | 12 Uhr |
Bahnhofsvorplatz
  متن فراخوان به زبان آلمانی اینجا

مطالب دیگر- برای خواندن در منبع روی تیتر ها کلیک کنیم.
تاریخ تمدن= تاریخ سلطه بر بدن زن 


عشق آزاد: رهایی نهایی

نگاهی به زن در عربستان پیش از اسلام

پوششِ زنان زرینه صفایی

کریپتوگرافی برای همه 25 نوامبر شنبه ساعت 12 جلوی ایستگاه مرکزی قطار شهر گوتینگن- شرکت با پوشش- تظاهرات با ماسک!
Demonstration „Jetzt erst recht!“ | Samstag, 25.11. | 12 Uhr |
Bahnhofsvorplatz
Staatliche Repression zielt immer darauf ab, uns zu entmutigen, zu
vereinzeln und zu delegitimieren. Aber wir werden uns nicht
einschüchtern lassen, wir werden weiterhin für eine befreite
Gesellschaft streiten. Deswegen rufen wir euch auf, gemeinsam mit uns
unter dem Motto „Jetzt erst recht“ auf die Straße zu gehen!
Wir sind uns dabei bewusst, dass wir dem Staat als Linke ein Dorn im
Auge sind und vertrauen nicht darauf, dass wir nicht wieder abgefilmt,
fotografiert und als potentielle „StraftäterInnen“ in irgendwelchen
Polizeiakten landen. Also werden wir uns kollektiv ihrer Überwachung
entziehen. Ob mit Schal, Mütze oder Hassi, klassisch oder kreativ bleibt
euch überlassen – aber kommt vermummt!


خیلی نزدیک یا دور مهم نیست
فاصله رو با قلبها می سنجند
تا ابد خودمون رو  قبول داریم
و چیز دیگه ای اهمیت نداره

هیچوقت اینطوری حرف دلم رو نگفته بودم
زندگی مال ماست، هر طور دلمون بخواد زندگی می کنیم
این حرفها حرف الکی نیست
و چیز دیگه ای اهمیت نداره

من دنبال اعتماد میگردم و اون رو در تو پیدا می کنم
هر روز برای ما یه روز تازه است
ذهنت رو به روی دیدگاه جدید باز کن
و چیز دیگه ای اهمیت نداره

هیچوقت به کارهای دیگران اهمیت ندادم
هیچوقت به دانسته های دیگران اهمیت ندادم
اما میدانم

هر قدر از هم دور باشیم خیلی بهم نزدیکیم
فاصله رو با قلبها می سنجند
تا ابد خودمون رو  قبول داریم
و چیز دیگه ای اهمیت نداره

هیچوقت به کارهای دیگران اهمیت ندادم
هیچوقت به دانسته های دیگران اهمیت ندادم
اما میدانم

هیچوقت اینطوری حرف دلم رو نگفته بودم
زندگی مال ماست، هر طور دلمون بخواد زندگی می کنیم
این حرفها حرف الکی نیست
و چیز دیگه ای اهمیت نداره

من دنبال اعتماد میگردم و اون رو در تو پیدا می کنم
هر روز برای ما یه روز تازه است
ذهنت رو به روی دیدگاه جدید باز کن
و چیز دیگه ای اهمیت نداره

هیچوقت به حرف های دیگران اهمیت ندادم
هیچوقت به بازی های دیگران اهمیت ندادم
هیچوقت به کارهای دیگران اهمیت ندادم
هیچوقت به دانسته های دیگران اهمیت ندادم
و میدانم

هر قدر از هم دور باشیم خیلی بهم نزدیکیم
فاصله رو با قلبها می سنجند
تا ابد خودمون رو  قبول داریم
نه, چیز دیگه ای اهمیت نداره

:

۱ نظر:

ناشناس گفت...

xodeshan beraye dozdi va gharet ba mask ve ba cheragh miayand chera chera chera ma netoni9m