۱۵ آذر، ۱۳۹۰

16 آذر- دانشجوی زندانی روزت گرامی

کلیپ سرود "آهای جوون - سروده مینا اسدی"
خواننده: داریوش / آهنگساز: محمد شمس 


وقتی صدای تو در کوچه های شهر جاری شد
تو بهترین شعر مرا گفتی
مینا اسدی
آهای جوون تو می تونی یه شعر تازه تر بگی
از درد و رنج آدما ، از صحن پر خطر بگی
از شوروشوق باغها، از شعله های پر شرر،
ازدیده های تر بگی

¯هو کن ،ها کن، شورش کن غوغا کن
¯ها کن، هو کن، دنیا رو زیرو رو کن
¯هو کن ،ها کن، قیامتی به پا کن
¯ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن

تو می تونی کلید باشی قفل درهارو وا کنی
دستای پینه بسترو از زنجیرا جدا کنی
تو می تونی دیو شبو رسوا کنی، رسوا کنی
برای خواندن شعر این سرود اینجا کلیک کنیم
داریوش - آهای جوون - سروده مینا اسدی
http://www.youtube.com/watch?v=XF77xHy86Kc
http://www.cinemaye-azad.com/Sound-Files/Sound-Files05.html


وقتی صدای تو در کوچه های شهر جاری شد
تو بهترین شعر مرا گفتی
مینا اسدی

آهای جوون تو می تونی یه شعر تازه تر بگی
از درد و رنج آدما ، از صحن پر خطر بگی
ازشوروشوق باغها، از شعله های پر شرر،
زدیده های تر بگی
¯هو کن ،ها کن، شورش کن غوغا کن
¯ها کن، هو کن، دنیا رو زیرو رو کن
¯هو کن ،ها کن، قیامتی به پا کن
¯ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن

تو می تونی کلید باشی قفل درهارو وا کنی
دستای پینه بسترو از زنجیرا جدا کنی
تو می تونی دیو شبو رسوا کنی، رسوا کنی
¯هو کن ،ها کن، شورش کن غوغا کن
¯ها کن، هو کن، دنیا رو زیرو رو کن
¯هو کن ،ها کن، قیامتی به پا کن
¯ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن

دور شو، شرر شو، موج شو، خزر شو
فریاد خشم مردم، جنبش پر ثمر شو
سرو شو، سمن شو، مشعل شب شکن شو
دار شو، درو کن ،زمین و زیرورو کن
رود شو، روان شو، پناه بی کسان شو
گندم کشتزاران، چاره درد من شو
راه شو، رها شو، غرش طوفان شو
چشم و چراغ مردم ،از نو دوباره پا شو

¯تو می تونی اگه بخوای قیامتی به پا کنی
¯کبوترای خسته رو از قفسا رها کنی

¯تو می تونی برکه ها رو دریا کنی دریا کنی

هیچ نظری موجود نیست: