۲۱ آذر، ۱۳۹۰

رای من کو؟ اینبار در مسکو- طنین شعار 'روسیه بدون پوتین'

عکس:کابوس هر دموکرات
روشنگری.«رهبر مادام العمر» کابوسی است عليه دموکراسی که در تظاهرات عليه پوتين به شکل زير به نمايش گذاشته شد.  وقتی که اين کابوس بطور کامل به واقعيت پيوسته باشد، «مادام العمر» جای خود را به صفاتی از قبيل «فرزانه»، «عاليقدر»، «خردمند»، «داهی»، «ناجی» و امثال آن ميدهد که «رهبر» ها به احتمال بسيار زياد آنها را به بهای ريختن خون های بسيار به دست آورده اند.
Moscow Fair Vote Demonstration Dec 10 - New Russian Quartet supported the 25,000 strong action  فیلم
Moscow Triumfalnaya square Winter of Discontent Opposition Protesters Arrests  ویدئو از مسکو
Moscow Bolotnaya Square Fiesta Anti-Putin Rally December 10 ویدئو از مسکو
[Moskau] Interview mit einem Anarchist zu den heutigen Protesten   مصاحبه با اناری های مسکو
[ „Rossija! Vybory! Svoboda!“ - Kundgebung für freie Wahlen in Russland   گزارش
10.12.2011 - Proteste gegen Wahlbetrug in Rußland – Eindrücke   ویدئو از مسکو


طنین شعار 'روسیه بدون پوتین' در مسکو و دیگر شهرهای روسیه  گزارش بی بی 30

مردی که چهره اصلی صحنه سیاسی روسیه در بیش از یک دهه گذشته بوده، امروز شاهد تظاهراتی بود که از زمان فروپاشی شوروی بی‌سابقه بوده است.گزارشی از استثمار کودکان برای شکلات – فیلم مستند به آلمانی
Schokolade - süß für uns, bitter für Afrika - Elfenbeinküste - Afrika – Doku

هیچ نظری موجود نیست: