۲۳ آذر، ۱۳۹۰

کریم خیاو: نکاتی در باره چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی گوتنبرگ (سوئد)

بخش سوم (آخر) / جمع بندی

"سهم من از این "انحراف"/ کریم خیاو

iranhamrah@hotmail.com

آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهید
که ما را بلعیده است.
وقتی از ضعفهای ما حرف می زنید
یادتان باشد
از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.
به یاد آورید که ما بیش از کفشهامان کشور عوض کردیم.
و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سر گذاشتیم،
آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود.
این را خوب می دانیم:
حتی نفرت از حقارت نیز
آدم را سنگدل می کند.
حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن می کند.
آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم.
اما شما وقتی به روزی رسیدید
که انسان یاور انسان بود
درباره ما
با رأفت داوری کنید !
قسمتی از شاهکار برتولت برشت در سال ۱۹۳۹ زمانی که او در دانمارک و در شرایط سخت تبعید بسر میبرد سروده شده و از این شعر به عنوان وصیت نامه معنوی او نام برده اند.
***
ماه ها از چهارمین گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ می گذرد. در طی گذشت زمان از دست رفته، شوربختانه رفقای برگزار کننده (گفتگوهای زندان) نه تنها جواب قانع کننده ای به انتقادات و نقدهای منتشر شده نداده اند، بلکه با ایجاد جوی ناسالم اقدام به تهدید و تخریب می کنند.

ما در مکتب مارکسیسم، لنینیسم آموخته ایم که می توان با ارائه انتقاد، مبنای حرکت های جدید و منطقی را بنا نمائیم. اگر از رفقای ما در گفتگوهای زندان در مورد انتقاد بپرسیم، که پرسیده ایم، بی تردید رفقا با یک پیش شرط که مرز و حدودش را خودشان مشخص می کنند و آن «انتقاد سازنده» و یا «انتقاد برای ارتقاء» را مطرح می کنند، به استقبال انتقاد می روند و گاه با اصرار روشنقکرانه خواستار آن می شوند ، اما چون گزندگی نیش انتقاد را می چشیدند ، از آن می گریزند و برای آن که گریز خود را بپوشانند ، بر آن انتقاد برچسب های رنگارنگی می زنند و آن را عقده گشایی، انتقام، تهمت و در نهایت کسانی که از سال ۲۰۰۵ و در کروکی وزارت اطلاعات شناسایی شده اند، کار و عمل خود را توجیه می کنند. این دو گانگی در ادعا و عمل ، چندان آشکار است که نیاز به شاهد آوردن نبوده و نیست، چون ماشین تخریب رفقا بکار افتاده است. (رجوع شود به سایت گفتگوهای زندان)

در این قسمت من به عنوان یکی از شرکت کنندگان در اتاق پالتاکی ایران پویش «گفتگوهای زندان» مورخه ی جمعه دوم دسامبر ۲۰۱۱ از مسئولین این اتاق، به ویژه همایون ایوانی، خواهان شفاف گویی در مورد ادعای ایشان پیرامون سیاست هایی که از سال ۲۰۰۵ وزارت اطلاعات برای رخنه و منهدم کردن گردهمایی هایی که هر دو سال یک بار توسط گفتگوهای زندان برگزار شده و از آن به عنوان «کروکی وزارت اطلاعات» یاد کرده اند، در اولین فرصت ممکن می باشم. فایل صوتی این جلسه در سایت گفتگوهای زندان موجود می باشد. در غیر این صورت ایشان خیانتی آشکار در پنهان نگاه داشتن رمز و راز وزارت اطلاعات خواهند داشت. گفتار و ادعایی که تا اثبات نشدن آن از طرف ما پیگیری خواهد شد.

http://www.dialogt.org/index.php?id=104

برای خواندن ادامه مطلب یا روی تیتر و یا اینجا را کلیک کنیم.

در همین رابطه از رزا و بقیه دوستان:
فایل صوتی سخنان شفاف همایون ایوانی پیرامون سیاست هایی که از سال ۲۰۰۵ وزارت اطلاعات برای رخنه و منهدم کردن گردهمایی هایی که هر دو سال یک بار توسط گفتگوهای زندان برگزار شده و از آن به عنوان «کروکی وزارت اطلاعات» یاد کرده اند. 

رزا: همایون ایوانی سوالات من و خود من را در 4چوب این سیاست امنیتی گذاشته تا حذف من را توسط رفقایش توجیه کرده و نهایتا از جواب دادن به سوالات طفره برود!
فایل صوتی همایون ایوانی در اتاقش به نام ایران پویش اینجا

دومین جلسه پالتاکی زندانیان سیاسی « لوگوس»- 5 شنبه ۱۵ دسامبر/ ساعت: ۱۹ به وقت اروپای مرکزی
ارزیابی مسئولین اتاق زندانیان سیاسی «لوگوس» از جلسه ی پالتاکی مورخه پنجشنبه ١٧/١١/٢٠١١

نادر خلیلی : انتقاد از خود وپاسخ به این پرسش که ، چراسمینارچهارم زندانیان سیاسی یوتوبوری سوید، چرخش به راست داشته است؟

فایل صوتی صحبت من که در اتاق اینترنتی ایران پویش سانسور شد+ فایل های صوتی جدید Rosa
جلسه پالتاکی زندانيان سياسی در روز ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ از ساعت ۱۹ تا ۲۲- منشعبین؟ Rosa

برای خواندن ادامه مطلب یا روی تیتر و یا اینجا را کلیک کنیم.

رزا: از آنجایی که بلاگ من در بلاگفا مانند بیشمار وبلاگهای دیگر سال گذشته به کل حذف شد و کریم خیاو از آن بعنوان منبع راجع به کمکهای مالی هیفوس به موسسه راهی در ایران تحت ریاست شادی صدر نقل قول آوردند. من کل پست را در زیر قرار میدهم.
دلیل نشر لیست حقوقها هم به این دلیل بود که این خانم ها بدلیل این پولهای خارجی  مدت کوتاهی در ایران بازخواست شدند. من این را ذخیره کردم همچنین مصاحبه ایشان را که فردا  این افراد کارمند "ان جی او ای" در خارج برای خود سابقه مبارزاتی درست نکنند!

کریم خیاو: نکاتی در باره چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی گوتنبرگ (سوئد)
بخش سوم (آخر) / جمع بندی

"سهم من از این "انحراف"/ کریم خیاو

iranhamrah@hotmail.com

آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهید

که ما را بلعیده است.

وقتی از ضعفهای ما حرف می زنید

یادتان باشد

از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.

به یاد آورید که ما بیش از کفشهامان کشور عوض کردیم.

و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سر گذاشتیم،

آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود.

این را خوب می دانیم:

حتی نفرت از حقارت نیز

آدم را سنگدل می کند.

حتی خشم بر نابرابری هم

صدا را خشن می کند.

آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم

خود نتوانستیم مهربان باشیم.

اما شما وقتی به روزی رسیدید

که انسان یاور انسان بود

درباره ما

با رأفت داوری کنید !

قسمتی از شاهکار برتولت برشت در سال ۱۹۳۹ زمانی که او در دانمارک و در شرایط سخت تبعید بسر میبرد سروده شده و از این شعر به عنوان وصیت نامه معنوی او نام برده اند.
***
ماه ها از چهارمین گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ می گذرد. در طی گذشت زمان از دست رفته، شوربختانه رفقای برگزار کننده (گفتگوهای زندان) نه تنها جواب قانع کننده ای به انتقادات و نقدهای منتشر شده نداده اند، بلکه با ایجاد جوی ناسالم اقدام به تهدید و تخریب می کنند.

ما در مکتب مارکسیسم، لنینیسم آموخته ایم که می توان با ارائه انتقاد، مبنای حرکت های جدید و منطقی را بنا نمائیم. اگر از رفقای ما در گفتگوهای زندان در مورد انتقاد بپرسیم، که پرسیده ایم، بی تردید رفقا با یک پیش شرط که مرز و حدودش را خودشان مشخص می کنند و آن «انتقاد سازنده» و یا «انتقاد برای ارتقاء» را مطرح می کنند، به استقبال انتقاد می روند و گاه با اصرار روشنقکرانه خواستار آن می شوند ، اما چون گزندگی نیش انتقاد را می چشیدند ، از آن می گریزند و برای آن که گریز خود را بپوشانند ، بر آن انتقاد برچسب های رنگارنگی می زنند و آن را عقده گشایی، انتقام، تهمت و در نهایت کسانی که از سال ۲۰۰۵ و در کروکی وزارت اطلاعات شناسایی شده اند، کار و عمل خود را توجیه می کنند. این دو گانگی در ادعا و عمل ، چندان آشکار است که نیاز به شاهد آوردن نبوده و نیست، چون ماشین تخریب رفقا بکار افتاده است. (رجوع شود به سایت گفتگوهای زندان)


در این قسمت من به عنوان یکی از شرکت کنندگان در اتاق پالتاکی ایران پویش «گفتگوهای زندان» مورخه ی جمعه دوم دسامبر ۲۰۱۱ از مسئولین این اتاق، به ویژه همایون ایوانی، خواهان شفاف گویی در مورد ادعای ایشان پیرامون سیاست هایی که از سال ۲۰۰۵ وزارت اطلاعات برای رخنه و منهدم کردن گردهمایی هایی که هر دو سال یک بار توسط گفتگوهای زندان برگزار شده و از آن به عنوان «کروکی وزارت اطلاعات» یاد کرده اند، در اولین فرصت ممکن می باشم. فایل صوتی این جلسه در سایت گفتگوهای زندان موجود می باشد. در غیر این صورت ایشان خیانتی آشکار در پنهان نگاه داشتن رمز و راز وزارت اطلاعات خواهند داشت. گفتار و ادعایی که تا اثبات نشدن آن از طرف ما پیگیری خواهد شد.

http://www.dialogt.org/index.php?id=104

کسی که عمداَ دیدگان خود را فرو نبندد نمی توند نه ببیند که این جریان «انتقادی» نوین در سوسیالیسم شکل جدیدیست از اپورتونیسم. و هرگاه در باره ی اشخاص از روی جامه مجللی که خود را با آن آراسته اند و القاب پر آب و تابی به خود بسته اند قضاوت نکنیم، بلکه از روی رفتارشان و این که در عمل چه چیزی را ترویج می کنند قضاوت نمائیم آن وقت معلوم خواهد شد، که «آزادی انتقاد» عبارت است از آزادی جریان اپورتونیستی در سوسیال دمکراسی، آزادی تبدیل سوسیال دمکراسی به حزب دمکرات اصلاح طلب، آزادی رسوخ ایده های بورژوازی و عناصر بورژوازی در سوسیالیسم.

لنین «چه باید کرد»

قصد من در سومین و آخرین مقاله در باره ی چهارمین گردهمایی، بازگویی مواردی که در دو مقاله ی قبلی ام نوشته ام نیست. انتقاد اصلی به خود من به عنوان یک فعال سیاسی منفرد (بدون نمایندگی سازمانی و ...) در این شهر برمی گردد. من نمی باید از کنار همه ی مسایل قبل و در جریان برگزاری چهارمین دوره گردهمایی زندانیان سیاسی، ساده و "رفیقانه" می گذشتم. من اعتراف می کنم که با وجود شناخت کافی از روابط در این شهر، در عین حال با اتکا به "رفیقانه" بودن کار، آن هم کاری بزرگ در سطح برگزاری گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی، سعی در فریب خود داشتم. در همین رابطه باید بگویم که من هم در خیانت شما در رابطه با قربانیان سیاسی در دهه شصت شریک هستم، ولی پس از آن سه روز، و با درک منطقی بر آنچه گه بر ما گذشت، صف خودم را از شما جدا کردم، عملکردی که دم خروسی آن بی رحم و با عمل کردی انقلابی از ورای گفته ها و اعمال گردانندگان گردهمایی دیده شد، دیگر نمی توانست همگان را با رفتار و چهره ای "رفیقانه" بفریبد.

جنایت و کشتارهای دهه ی شصت جزیی از سیستم جهانی با تلاش طبقه سرمایه دار در ایران برای تحکیم قدرت سیاسی به خطر افتاده اشان پس از سرنگونی سلسله ی وابسته به امپریالیسم، پهلوی در سال پنجاه و هفت بود که به دست رژیم دار و شکنجه ی اسلامی به اسم انقلاب صورت پذیرفت. آنگاه شما رفقای برگزار کننده در حساس ترین دوران تاریخی و با شناخت کافی بر ضرورت بیداری وجدان های تشنه ی حقیقت، به جای عملکردی چپ و مترقی این گونه خود را در آغوش طیف راست رها می سازید. گرایش به راست، انتقادی بود که رفقا آگاهانه "به همکاری با رژیم سرمایه دار و جنایتکار " تعبیرش کردند تا راست روی خود را توجیه کنند. اگر نگاهی به ارزیابی کمیته ی شهری چهارمین گردهمایی بیاندازیم، خواهیم دید که نویسندگان و تائید کنندگان این ارزیابی با وارونه جلوه دادن حقایق سعی در پاشیدن خاک بر چشم حقیقت دارند. آنها با تحریف واقعیت، سعی در توجیه داشته و دارند. آنان به سبک تمامی توجیه کنندگان، آگاهانه شیپور را از سر گشادش می نوازند، و در ادامه همان رفتار را در جلسه ی پالتاک (ایران پویش) با پرخاش و تهدید، راست روی خود را عین "چپ" معرفی می کنند. پوپولیسم آشکاری که سعی در جلب و پشتیبانی از اطرافیان خود با توصل به وعده های کلی و مبهم، نمونه ای از رفتار فرصت طلبانه را به نمایش گذاشته و کماکان با تهدید و شانتاژ به پیش می برد.

به راستی انتقاد ما منتقدین چه بود؟ آیا جز اینکه به شما تذکر دادیم که راهتان را از گذشته تان، عوض کرده اید و رد پای رفرمیست ها و فرصت طلبان از گردهمایی سوم تا آخرین آن یعنی چهارمین گردهمایی که در روزهای ۹ تا ۱۱ سپتامبر سال جاری در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد، به طرز چندش آوری دیده می شود. مفهوم از گرایش به راست چیست؟ عبارت است از چشم پوشیدن و دست کشیدن از پرنسیپ ها و برخی خواستهای خود برای رسیدن به توافق با جناحی دیگر است، کاری که شما با برنامه ریزی آن را اجرا کردید. اوج غلطیدن به راست را در انتخاب سخنرانان از خود نشان دادید و در توجیه اعلام می کنید که تمامی سخنرانان به صورت داوطلبانه برای شرکت و سخنرانی با ما همکاری می کنند. یکی از سخنرانان گردهمایی که به هیچوجه ربطی به طیف چپ ندارد، توسط دو تن از مسئولین گفتگوهای زندان در سفر به آمریکا و در دعوتی متقابل انتخاب شد. آیا اینطور نیست؟ این را می توان از دو زاویه بررسی کرد. مورد نخست بر می گردد به عملکرد شما که باعث شده است نیروهای «چپ رادیکال» رغبتی برای همکاری و نزدیکی با شما را نداشته و ندارند. مورد دوم بر می گردد به ورشکستگی شما در پیش برد گردهمایی که باز باعث این می شود که طیف های مختلف و رنگارنگ، خارج از طیف چپ، خود را در کنار شما راحت تر ببینند و شما نیز با اجرای باری به هر جهت، گردهمایی را برگزار کرده و وجدان خود را آسوده نگاه دارید. سخنرانانی که خود را مدافعین راستین «حقوق بشر» می دانند و روز و روزگارشان را با درآمدهایی از پروژه های سود ده بنگاه های امپریالیستی و سرمایه داران، رنگین می کنند. در این شرایط است که شما میکروفن گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی را که ادعای چپ بودن آن را دارید، در اختیار اشغال گران راست قرار می دهید.

بحث ما منتقدین بر سر خوب و بد بودن فرد و یا افراد نیست. بحث بر سر پرنسیپ هایی است که شما خود را تنها آلترناتیو چپ آن معرفی می کنید، است. بحث بر سر منافع طبقاتی است که هیچ همخوانی با رفرمیست های دعوت شده از طرف شما ندارد، آلترناتیوی که به نام چپ و سوسیالیسم، نگاهی ملتمسانه به دست آویز امپریالیست ها یعنی حربه ی «حقوق بشر» آن دوخته اید است. غرب پس از جنگ جهانی دوم نیازمند به فراهم کردن روشی برای برقراری صلح و امنیت جهانی داشت. در همین رابطه تنها روشی که می توانست برای همه انسان ها پس از مصیبت جنگ خانمان سوز، فارغ از همه تفاوت ها باشد، «حقوق بشر» بود. سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر ۱۹۴۸ میلادی، با طراحی امپریالیست ها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، و از آن پس نقش مدافعین آن برای آشتی دادن بین ظالم و مظلوم، استثمار کننده و اسثمار شونده آغاز شد. نقشی که تا به امروز با بازی و چهره های گوناگون به اجرا در آمده است.

باید با عزمی جزم متذکر شوم که ما قصد داریم با دستی خالی، بدون توصل به بلندگوها و پروژه های امپریالست ها و حکومت ها ی سرمایه دار وابسته، سوسیالیسم را که تنها راه رهایی انسان ها است بنا كنیم. ما به خوبی می دانیم تا زمانی که شما مدعیان دروغین "چپ" در کنار سرمایهداری ایستادهاید، نه تنها این رسوایی دامن خود شما را خواهد گرفت، بلکه منجر به سقوط هرجه بیشتر افکار عموم نسبت به سوسیالیسم و چپ رادیکال خواهد شد. در همین راستا است كه ما همواره با توجه به همه آن ضعفها و معایب مبارزاتی که خود از آن آگاه هستیم، مبارزه ی خود را برای رهایی از ورطه ی اپورتونیست ها ادامه خواهیم داد. ما برای اینکه هراس در دل مرتجعین افکنده شود، برای اینکه مقاومت بورژوازی درهم شکسته شود و در نهایت برای اینکه پرولتاریا بتواند دشمنان خود را قهراً درهم کوبد، گامی پس نخواهیم برداشت. از همین روست ما از مطالبات صنفی و رفاهی طبقه ی کارگر و زحمتکشان سرسختانه دفاع کرده و دوش به دوش آنان برای سرنگونی تمامیت رژیم دار و شکنجه ی اسلامی و وابسته به امپریالسم مبارزه می کنیم، موردی که چهارمین گردهمایی فاقد آن بود، یعنی توصل به اراده و قدرت طبقه ی کارگر.

سیاست طبقه ی کارگر چیست؟ سیاستی است که اساس آن تامین منافع طبقه ی کارگر و همه ی کسانی است که بر اساس اراده ی خود و نه استثمار دیگران زندگی می کنند می باشد. سیاستی است که اساس آن برهم چیدن هرگونه استثمار، نابرابری سیاسی، اجتماعی و حقوقی است. سیاستی که خواهان محو طبقات و نهادهای گوناگون طبقاتی است. این سیاست نه تنها در مقابل سیاست سرمایه داری جمهوری اسلامی ایستاده است، بلکه با عزمی راسخ مقابل سیاست جریانات اپورتونیستی که همواره در تلاش به اصطلاح "اصلاح" رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی می باشند، با قدرت ایستاده اند.

برگزار کنندگان گردهمایی سراسری، با شناخت کافی از قدرت این طبقه، کاملا از مبارزات طبقه ی کارگر به دور مانده و در این مورد هیچ اقدامی نکردند. فراموش نکنید که کشتار دهه ی شصت با بی حقوقی کامل مردم، به ویژه طبقه ی کارگر پیوندی عمیق خورده است. ما وظیفه خود می دانیم که در برابر این سیاست سرکوب و اختناق محکم و سترگ بایستیم، و پرچم " نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم" را نه در شعار بلکه در عمل بر سر تمامی گردهمایی ها از این دست به اهتزاز در آوریم، و در این بین مبارزه با اپورتونیست ها را نیز فراموش نمی کنیم. رفقا! تاریخ نشان داده است و در عمل به اثبات رسانده است كه در درون جنبش چپ فعالینی كه به جریان اپورتونیستی تعلق دارند بهترین مدافعین بورژوازیاند ، حتی بهتر از خود بورژواها. وظیفه ما در مقابل این گرایش چیست؟ جواب بسیار آسان است، ما نیرومندانه با آموزه های "سوسیالیسم" خرده بورژوائی (غیر پرولتری) مقابله و مبارزه خواهیم کرد.

کمونیست ها که سازماندهی انقلاب کارگری و ایجاد سوسیالیسم را در دستور مبارزاتی خود قرار داده اند، همواره از خواست های دموکراتیک اقشار بی حق و حقوق جامعه (زنان، کودکان، دانشجویان و ....)، و اقوام تحت ستم ایران پشتیبانی بعمل می آورند، و در این راه هرگز فریب ترفندهای توخالی مدافعان حقوق بشر را نخورده اند، ولی در عوض شما بجای گامی به جلو، گامی به عقب گذاشته اید و در مقابل هر انتقادی نه تنها ایستادگی می کنید، بلکه با سانسور و فحاشی (موردی که در آخرین جلسه ی پالتاک ایران پویش شنیده شد/فایل صوتی سانسور نشده ی جلسه موجود است/ جلسه ای که فایل های سانسور شده اش در سایت گفتگوها موجود می باشد) سعی در مبرا نشان دادن خود داشته و دارید. شما که خود محصول یک جامعه ی بسته و سانسور شده هسیتد و در مقابل آن ایستادید و مبارزه کردید، زندان و شکنجه دیدید، چرا نتوانستید حرف های مخالف خود را بشنوید و بدون حتی یک تذکر در آخرین جلسه ی اتاق پالتاکی «ایران پویش» مورخه ی ۲ دسامبر ۲۰۱۱ سانسورش کردید، و بعد همچون فاتحان بر سر گذرگاه ایستادید و هر آنچه که نباید می گفتید، نثار مخالفان خود کردید، در این مورد چه پاسخی دارید؟

در پایان باید تاکید کنم که وضعیت کنونی جهان و در مقیاسی کوچکتر، ایران در اساس محصول نظام سرمایه داری و سیاست بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر است. سیاستی که با مماشات مدافعین به اصطلاح «حقوق بشر» همیشه به نفع همان طبقه ی حاکم تمام شده است. شوربختانه عملکرد رفقا در چیدمان و برگزاری گردهمایی سراسری فرصت را به مدافعین «حقوق بشر» دادند، مدافعانی که خود بلندگوهای فراوانی برای ابراز نظراتشان دارند، آمدند و فاتحانه بیرق سازش را در چهارمین گردهمایی بر افراشتند. به نظر ما دمکراسی که آنها به دنبالش هستند، همان دمکراسی بسته بندی شده ی امپریالیست ها است که در طول تاریخ، بویژه در دهه ی اخیر به وضوح دیده شده است. در مقابل ما خواهان دمکراسی واقعی، که همانا دمکراسی پرولتری است می باشیم. بیهوده نیست سیاست تمامی جناح های رنگارنگ بورژوازی (اصلاح طلبان، ملی گراها، ملی مذهبی ها، اتحاد جمهوری خواهان و ...) سیاست ضد کارگری است.

سخن پایانی برای بسته شدن این سری مقالات (نکاتی در باره چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی گوتنبرگ ـ سوئد) با این نوشتار به پایان می رسانم که:

ما دامی که شیوه ی کار رفقا ی برگزار کننده ی گردهمایی سراسری زندانیان سیاسی (گفتگوهای زندان) بر همین روال یعنی چرخش به «راست» باشد، ما چاره ای جز تشکیل جبهه ی «تحریم گردهمایی ها» را نداریم.


بکوشیم تا رهرو آرمان های سترگ رفقای جانباخته امان باشیم!

سرنگون باد تمامیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم!

کریم خیاو

يازدهم دسامبر ۲۰۱۱ برابر با بيست آذر ۱۳۹۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه ای از ليست برخی کمک های مالی هيفوس به بخشی از سازمان های "غيردولتی" در ايران از آن جمله خانم شادی صدر (موسسه ی غیر انتفاعی راهی) یکی از دریافت کنندگان و دعوت شدگان(سخنران) در چهارمین گردهمایی زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ /سوئد. بی تردید تلاش فعالین حقوق زنان بی نتیجه نبوده و نیست. اگر نگاهی به فعالیت های خانم شادی صدر و دیگر سخنرانان گردهمایی نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که عملکرد آنان در رابطه با «حقوق بشر» در نزد مردم مثبت دیده می شود. پرسش ما از شما این بود که چرا از فعالین چپ برای سخنرانی به جای رفرمیست ها استفاده نکردید و بجایش برنامه گذار افرادی شدید که با پروژه هایشان دور دنیا سفر می کنند.

منبع:

http://rosaarchiv.blogfa.com/post-3.aspx


IR002G -راهى
زنان برای مشورت های حقوقی – راهی
IR002G01
موسسه غيرانتفاعی
مبلغ قرارداد: 116.500 يورو
تاريخ و مدت قرارداد: اول ژانويه 2004 تا 31 دسامبر 2006موسسه راهی - دسترسی زنان به عدالت حقوقی
IR002G02
مبلغ قرارداد: 240000 يورو
مدت قرارداد: اول ژانويه 2007 تا 30سپتامبر 2009

رزا: از آنجایی که بلاگ من در بلاگفا به کل حذف شد و کریم خیاو از آن بعنوان منبع راجع به کمکهای مالی هیفوس به موسسه راهی در ایران تحت ریاست شادی صدر نقل قول آوردند. من کل پست را در زیر قرار میدهم.

نوشته شده در سه شنبه چهارم اردیبهشت 1386 ساعت 1:18 شماره پست: 4

آرشیو رزا در بلاگفا که حذف شد.تامین منابع مالی ان‌جی‌او ها توسط سازمان‌های بین‌المللی جرم نیست
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶
گفت‌وگو با شادی صدر را از «اینجا» بشنوید.

http://www.radiozamaneh.org/podcast/programs/20070414_sadr.shadi.Masoomeh.mp3

شادی صدر، فعال حقوق زنان، مدیریت مؤسسه‌ی‌ «راهی» را در تهران به عهده دارد؛ مؤسسه‌ای که از اسفندماه گذشته، پس از بازداشت او به همراه جمعی از زنان فعال در جنبش زنان، از سوی دادگاه انقلاب پلمپ شد. چگونگی فعالیت‌های این مؤسسه و منابع مالی آن از جمله سوال‌هایی بود که در دوران بازداشت٬ از شادی صدر پرسیده شد. مؤسسه‌ی‌ «راهی» بتازگی کارنامه‌ی فعالیت‌هایش را منتشر کرده است

مؤسسه‌ی‌ «راهی» چه مدت هست که تشکیل شده؟

حدود سه‌سال از تأسیس موسسه‌ی‌ «راهی» می‌گذارد.

با کمک چه منابعی این مؤسسه اداره می‌شد؟

گرچه ما در طول این سه سال کارمان از منابع مردمی، خیریه یا نهادهای مختلف استفاده می‌کردیم، ولی عمده‌ تأمین‌کننده‌ی‌ مالی مؤسسه‌ی‌ «راهی» بنیاد هلندی «هیفوس» بود. هیفوس بنیادی‌ست که فکر می‌کنم در بیش از ۴۰ کشور دنیا دارد کار می‌کند و یکی از سازمان‌هایی‌ست که تأمین‌کننده‌ی‌ مالی مؤسسه‌ی «راهی» بوده است

مسئولان جمهوری اسلامی، آنهایی که مرتبط بودند با این مسایل، آیا در جریان این قضایا قرار داشتند و می‌دانستند که منابع مالی شما از کجا تأمین می‌شود؟

به‌طور دقیق و کامل. یعنی سه سال پیش که ما شروع کردیم به همکاری با «هیفوس»، قبل از این‌که ما قراردادی ببندیم با این مؤسسه‌ی هلندی، مقامات وزارت خارجه را مطلع کردیم و از آنها استعلام کردیم و نظرشان را خواستیم. ضمن این‌که در طول این دو ـ سه‌ سال هم هر جایی که مواجهه‌ای بود با مقامات، یا نامه‌نگاری بود یا هر چیز دیگری بود،‌ یا حتا پرسشی می‌شد، چون بارها و بارها مورد پرسش قرار گرفتیم در این مورد، خیلی شفاف و روشن توضیح می‌دادیم که عمده‌ی منابع مالی ما از طریق دیگری تأمین می‌شود و می‌گفتیم که چه سازمانی‌ هست و به چه شکلی هست و قراردادهایمان چه جوری‌ست، منابع مالی‌مان صرف چه کارهایی می‌شود، وضعیت حساب‌رسی و صرف این منابع به چه شکلی‌ست یعنی به‌طور شفاف. چیزی که من نسبت به آن مطمئنم این است که مسئولان جمهوری اسلامی که با مسایل سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در رابطه بودند همگی از مسایلی که به مؤسسه‌ی «راهی» مربوط می‌شد مطلع بودند و همین‌طور از این‌که ما با «هیفوس» کار می‌کنیم

لیست برخی از کمک های مالی هیفوس


نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 ساعت 23:37 شماره پست: 3
آرشیو رزا در بلاگفا که حذف شد.

در زيرلیست برخی از کمک های مالی هیفوس به بعضي از سازمان های "غیردولتی" در ایران که بخشا شتابانه از وب سايت هيفوس حذف شد.IR002G -راهي
زنان برای مشورت های حقوقی – راهی
IR002G01
موسسه غیرانتفاعی
مبلغ قرارداد: 116.500 یورو
تاریخ و مدت قرارداد: اول ژانویه 2004 تا 31 دسامبر 2006

موسسه راهی - دسترسی زنان به عدالت حقوقی
IR002G02
مبلغ قرارداد: 240000 یورو
مدت قرارداد: اول ژانویه 2007 تا 30سپتامبر 2009مرکز فرهنگی زنان WCC

IR004G –

Establishment of Women's Resource Centre 2004-2005

IR004G01

مبلغ قرارداد: 4500 یورو

مدت قرارداد: اول آگوست 2004 تا 31 دسامبر 2005موسسه مرکز تحقیقات زنان NGOTC

IR006G02 - Women's Outreach Waves

01-07-2006 untill 30-06-2009

مبلغ قرارداد 240000 یورو

مدت قرارداد: اول آگوست 2004 تا 31 دسامبر 2005موسسه کنشگران ICTRC – CSOs

IR003H –

http://www.irancsos.net

IR003H01 - CSO capacity building programme

مبلغ قرارداد: 250000 یورو

مدت قرارداد: اول جولای 2004 تا 30 جون 2006

IR003H02 ?????جنوب (مخارج کارگاههای آموزشی سه ماهه در تهران) CSOs

IR003H03 - South-South Exchange: Beijing +10 in Iran

مبلغ قرارداد: 32.116 یورو

مدت قرارداد: از اول آگوست 2004 تا 30 سپتامبر 2004میتینگ منطقه ای در بندر کیش – ایران

IR003H04 - WSIS Regional Meeting West Asia (Iran

مخارج: 31.735 یورو

زمان: اول آگوست 2005 تا اول نوامبر 2005

IR003H05 ????تقویت جامعه مدنی IR003H06 - CSO Capacity Building Programme

مبلغ قراداد: 450.000 یورو

مدت قراداد: اول جولای 2006 تا 30 جون 2009طرح برنامه تلويزیونی

IR007I01 - Development Business Plan Satellite TV

مبلغ: 15.657 یورو

مدت قرارداد: اول ژانویه 2005 تا 30 سپتامبر 2005وب سایت (حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی)

IR007I02 - website 2005-06

مبلغ: 400000 یورو

مدت قرارداد: اول آوریل 2005 تا 30 سپتامبر 2006وب سایت خبری "روز آن لاین"

IR007I03 - News website 2006-08 RoozOnline

مبلغ قرارداد: 337.760 یورو

مدت قرارداد: اول نوامبر 2006 تا 31 جون 2008

رزا: اطلاعات بالا را هیفوس در وبسایتش درج کرده بود. بدلیل دستگیری موقت برخی از کارمندانش در ایران مانند خانم شادی صدر هیفوس این اطلاعات از روی وبسایتش حذف کرد.
این اطلاعات اما تا مدتهای زیاد در روی Google cash موجود بود.

اطلاعاتي که حذف شدند!


نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 ساعت 4:11 شماره پست: 2

لیست برخی از کمک های مالی هیفوس به بعضي از سازمان های "غیردولتی" در ایران

This is G o o g l e's cache of http://www.hivos.nl/nederlands/layout/set/print/partners/moretest?id=IR004 as retrieved on 8 Apr 2007 05:28:49 GMT.

G o o g l e's cache is the snapshot that we took of the page as we crawled the web.

The page may have changed since that time. Click here for the current page without highlighting.

This cached page may reference images which are no longer available. Click here for the cached text only.

To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:1ewR8jIqT2IJ:www.hivos.nl/nederlands/layout/set/print/partners/moretest%3Fid%3DIR004+women+cultural+center+hivos&hl=en&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a

Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.

These search terms have been highlighted: women cultural hivos

These terms only appear in links pointing to this page: centerموسسه‌ی راهی

Print partner details
Women's Centre for Legal Counselling Raahi - WCLC

IR002G –

http://www.raahi.org/
Organisation type: Service organization /non-profit

Sector: Gender, Women and Development

Founded :

Counterpart since: 2004

2004

description:

Women in Iran face different barriers and obstacles, when trying to access justice: unequal laws and procedures, legal gaps, no protective system, lack of gender or human rights perspective within judiciary, and lack of women's ability in defending themselves.In 2004 the organisation Women's Centre for Legal Counselling or Raahi was established, the first and only of its kind in Iran. Raahi aims to eliminate legal and de facto discrimination against women, and focuses on vulnerable women with legal problems that cannot be solved by themselves.During the first two years of its existence, Raahi offered counselling services to more than 800 women who came to Raahi mostly for family related problems (divorce, domestic violence). The Centre also defended almost 100 women in court, including women in critical conditions, eg. women facing the death penalty for self-defense, stoning for adultery, or long-term sentences (10 years or more). In 2005 Raahi saved 5 women from death penalty in 2005. Raahi established a Network of Volunteer Lawyers; at present encompassing 40 lawyers in four provinces. Raahi advocates for changes in the legal system, such as developing a new legal procedure for women accused of adultery, and has developed good working relationships with (semi)governmental institutions and the judiciary. Raahi is active part of a campaign to ban stoning forever. This campaign receives national attention and even support of the head of the judiciary, and international support.Hivos supports Raahi as it is the only institution that provides free legal advice and services to women with a women's human rights perspective. Its work is highly relevant and Raahi has so far proven to work effectively and efficiently. Its activities fit very well under the Gender Women and Development 2007-2010 company plan, and contribute to combating violence against women and to increased public demand for gender accountability: no to discrimination and gender inequalities.

Project detailsIR002G01 - Establishment of the Women's Centre for Legal Counselling, 2004-2006

DAC-sectors: Reproductive and sexual health (BSS)

Legal and judicial development

Location: Tehran

Beneficiary: indigenous peoples, ethnic/religious/cultural minorities

activity Establishment of service centre

Direct outreach 1000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

Indirect outreach 50 - Policy level/ institutional

Contract total: 116.500

Contractperiod: 01-07-2004 untill 31-12-2006

description:

The new centre will be registered as a legal firm providing legal services to women free of charge. Office space will be hired in Tehran and staff will be recruited.The centre is planned to start its activities in July 2004:- Counselling services to women in the areas of family cases (divorce and domestic violence), criminal cases with women as offenders (such as abortion, homicide, indecent behaviour) and criminal cases with women as victims (honour killings, sexual harassment). It is estimated that in two years time several hundreds of women will be given legal advice. WCLC will accept about 25 cases for legal representation to courts.- WCLC will produce 8 articles and papers on women's issues and publish them in magazines and on the website. The papers will address fundamental legal problems of women in Iranian laws.- The Centre will conduct four workshops and seminars on women's legal rights.- A website will be built providing information and publish articles.The staff of the centre will consist three full-time staff including a professional attorney, a case manager and a director of legal affairs. The full-time staff will cooperate with a team of voluntary lawyers and attorneys, who will offer their services free of charge to women clients of WCLC.

Project detailsIR002G02 - Women's Access to Justice 2007 - 2009

DAC-sectors: Human rights

Legal and judicial development

Location: Iran

Beneficiary: indigenous peoples, ethnic/religious/cultural minorities

activity lobby and awareness raising on womens legal rights

Direct outreach - Policy level/ public opinion

Indirect outreach - Policy level/ institutional

Contract total: 240.000

Contractperiod: 01-01-2007 untill 30-09-2009

description:

Since its start, many women have turned to Raahi for support. As Raahi can only handle a limited number of cases itself, the next period is dedicated to increase its outreach, especially vulnerable women in South Tehran and provinces. Raahi will focus on the following three objectives:To improve the access of at least 3500 vulnerable women to legal empowering support:

- Raahi will offer legal, social and psychological face to face counselling to 750 women (3 years) in South Tehran.

- Raahi will train 15 students of law (men and women) in gender justice, women's human rights, counselling skills. These students will visit women in their neighbourhood and offer mobile legal counselling services to at least 300 women in total. This will be done in 5 deprived areas of Tehran, to be increased to 15 in 2009.To increase the number of lawyers, social workers, and professional counsellors (men and women) with gender and human rights perspective that offer organized services to vulnerable women

- The Network of Volunteer Lawyers that has been established during the previous phase, will be further expanded from 40 to 100 volunteers, based in different parts of the country. These volunteer lawyers are trained by Raahi, and will offer legal counselling and services to at least 300 female prisoners.

- Raahi will set up a Task Force of Volunteer Social WorkersTo influence the process of change in policies and laws in at least three main fields regarding women's rights

- 18 articles regarding problems of women that came to the centre, will be published

- Raahi will be actively involved in campaigns promoting women's rights and equality.2004 Hivos, Den Haag
http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR002G


صفحه‌ی مرکز فرهنگی زنان

http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR004Women's Cultural Centre - WCC

IR004G -


Organisation type: Membership organisation

Sector: Gender, Women and Development

Founded :

Counterpart since: 2001

2004

description:

Women's Cultural Centre is an independent, non-governmental organization, which has its origin in actions carried out in the period 1990-1991. But formally the organisation was formed in March 2001 and officially registered in July of the following year. The organisation consists of a core group of about 30 women, who meet and organise themselves around various projects and activities. They have known each other for quite some time and have been involved in women's activities for many years.WCC's main goals can be summarised as to fight against civil injustices imposed on women and to end discrimination of women and girls in Iran. The organisation wants to raise general awareness and social consciousness on issues related to legal, cultural and humanitarian injustices, hindrances and bottlenecks.The organisation has been involved in many activities such as festivities around the annual international women's day on March 8th, a website (www.iftribune.com) has been operational for a couple of years, workshops and seminars have been held. Members are involved in publications on wide range of subjects related to women and gender issues. Cultural activities like exhibitions, book reading and music festivals have also been organised. These festivals are also used for fund raise purposes.Hivos supports this organisation, because it comprises a group of women, who have for many years been active in the women's movement in Iran and who have played an important role in putting women's issues at the political agenda. The organisation represents a secular, but also an older part of the movement.

Project detailsIR004G01 - Establishment of Women's Resource Centre 2004-2005

DAC-sectors: Reproductive and sexual health (BSS)

Human rights

Strengthening civil society

Location: Tehran

Beneficiary: not relevant/other

activity Resource Centre

Direct outreach 3000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

Indirect outreach 10000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

Contract total: 4.450

Contractperiod: 01-08-2004 untill 31-12-2005

description:

Since its inception in 1990 and the formal start in 2001 the organisation has been operating from different localities and have met at personal homes, in hired spaces and in the open air. The information they have produced and collected, including books, pamphlets, magazines, studies, research documents, is scattered over various houses and offices of individual members.The organisation is in dire need of a space where the members can meet, where activities can be organised, where services can be offered and where documentation can be made accessible for interested women, students, activists and others. Given the character of activities and the sensitivity of issues that WCC addresses, it is difficult for the organisation to hire a permanent office. Therefore they have opted for buying its own premises, where a women's resource centre can be established.From the centre a number of projects and activities are planned. They include seminars on specific topics related to women, workshops to empower women and lectures and conferences on women's issues. The centre will also have a library and resource centre, where books, magazines, videos and other materials will be stored and exhibit for the public. WCC aims to develop the resource centre as a centre of activities for the women's movement in Tehran and for the rest of Iran.The organisers aim to attract about 70 to 100 women and men on a weekly basis. Seminars and workshops will be organised on topics such as violence against women, legal issues and contacts with Farsi speaking women activists in neighbouring countries.


http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR004IR006G02 - Women's Outreach Waves 2006 - 2009

DAC-sectors: Strengthening civil society

Location: Tehran

Beneficiary: not relevant/other

activity advocacy on local level to improve women's positition

Direct outreach 9 - Intermediary level

Indirect outreach 900 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

Contract total: 240.000

Contractperiod: 01-07-2006 untill 30-06-2009

description:

NGOTC developed a three years programme, based on the experiences and needs that arose from the previous programme.

According to NGOTC, the women's movement's mayor weakness is that it is not able to link with the masses and to gain enough public support. Many of these women's organisations are based in Tehran or the provincial capitals and they have difficulties working together with rural and lower class women and women's organisations at local level. The goal of this programme is to strengthen Iranian civil society by bringing women's demands from the grassroots to the regional and national civil society, so that it finally contributes to women's empowerment and to an improvement in laws, policies and practices of the government towards gender equality.

At the start of the programme, NGOTC - with the help of the advocates and co-advocates of the previous programme - will select core groups from nine rural, deprived communities in three provinces. In these core groups, women and men from community based groups, local media, community leaders and some of the advocates and co-advocates from the previous programme participate. The groups will be trained (a.o. in gender, rights based approach, advocacy) and they will identify critical issues of women. The critical issues will be translated to advocacy tools (songs, photos, videos, etc) with the help of professionals, to create local support. At least five out of these nine issues will be advocated with succes: local decision makers take action to resolve the women's demands.

The tools are further used to disseminate information about the women's issues to other local communities, and to the national and regional women's movement. NGOTC will organize exhibitions, internet access and dialogue meetings to facilitate networking. The expected result is that the women's movement discusses the critical issues of women from the local communities and that it will also use the advocacy tools, made by the local groups, in their information campaigns and advocacy. Finally, it is expected that the local community groups and the regional and national women's organisations stay in regular contact and that information and knowledge is shared among these levels of civil society.http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR006صفحه‌ی موسسه‌ی کنشگران،

http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR003HPrint partner detailsICTRC - ICTRC

IR003H –

http://www.irancsos.net


Organisation type: Service organization /non-profit

Sector: Human Rights

Founded :

Counterpart since: 2002

2004

description:

ICTRC started in 2001 as the Iran Civil Society Organisations Resource Centre (ICSORC), set up as a response to a joint proposal from 30 NGOs. The resource centre was managed by a council, existing of representatives from NGOs and NGO networks, UN, and the Ministry of Interior (the centre was established with a grant from UNDP provided via the Ministry of Interior). When after a year the Ministry of Interior decided to take over the direct management of ICSORC, the staff and advisors of the centre left ICSORC established a new, independent NGO to continue the work they had begun: to support the development of the NGO/CSO sector in Iran. This new centre was called Iran Civil Society Organisations Training and Research Centre (ICTRC). In Iran the organisation is known as the Volunteer Actors Group (Goruh-e Koneshgaran-e Davtalab).

ICTRC focuses on the promotion of a culture of democracy among Iranians, but particularly among civil society organisations and CSO actors. For ICTRC democracy does not only refer to power structures, but also to the lifestyles of people and CSOs. Therefore, its prime objective is to give opportunities to people, in particular women and youth, and teach them about democratic principals and provide them with an enabling environment to experience those principals first hand, through their pro-active participation in civil society organisations. ICTRC hopes that these experiences will lead to greater respect and value for democratic knowledge and practices, so that as a consequence of their empowerment, they are able to reinforce those principles.

ICTRC is a neutral and reliable source of information for NGOs and a centre for training and capacity building. The centre conducts workshops for capacity building and organises discussion seminars (so-called social dialogues) at 3 levels: (a) among NGOs, (b) between government, business sector and NGOs, and (c) between NGOs and international organisations. Furthermore, ICTRC co-ordinates exchange programmes for Iranian NGOs with European counterparts. In addition, ICTRC conducts research on civil society issues and compiles educational materials for NGOs, often translated materials about the role of NGOs, about citizenship and civil rights. The centre publishes a quarterly magazine called Koneshgaran Davtalab (Volunteer Actors), addressing civil society topics, which is distributed to more than 2,000 civil society organisations and activists in Iran. Of course, ICTRC also maintains a website. ICTRC serves as regional focal point for WSIS in the Middle East and West Asia.

ICTRC or the Volunteer Actors Group has its head office in Tehran and a branch in Shiraz. ICTRC plans to set up a branch in the north of Iran as well. Hivos supports ICTRC, because it has highly qualified human resources, a good material base, much information and a good reputation.Project details

IR003H01 - CSO capacity building programme 2004-06

DAC-sectors: Strengthening civil society

Location: Tehran

Beneficiary: indigenous peoples, ethnic/religious/cultural minorities

Contract total: 250.000

Contractperiod: 01-07-2004 untill 30-06-2006

description:

The capacity building programme aims to enhance the operational capacity of Iranian civil society organisations and civil society at large. This is done via training, research and advocacy/publications.

(1) Training workshops and courses to improve the attitude, behaviour and skills of CSO activists.

ICTRC conducts need specific training of civil society organisations and NGO networks, on basis of needs assessments. ICTRC conducts workshops, addressing issues on general level, management level and good governance level. Output: 20 workshops in Tehran and other cities, with at least 20 participants each (in total 400 trainees). As follow-up, each trainee conducts this training to others (colleagues of his/her own organisation or to members of other organisations).

In addition, ICTRC conducts training of trainers (TOT) to build capacity in society in the field of democracy, citizens' rights and good governance. ICTRC conducts 6 TOT workshops (six days each): 2 on citizens' rights, 2 on democracy and 2 on good governance. Output: 6 TOT workshops with 20 participants each. The trainees conduct at least 2 training workshops per topic at their own working places. ICTRC publishes the results of the 240 follow-up trainings.

(2) Research with the aim to help Iranian CSOs to know more about their status, challenges, and opportunities. ICTRC conducts research on social capital, volunteerism, efficiency of NGOs in democracy processes, and NGO legislation. ICTRC also studies the impact of the international community and globalisation on Iranian society. ICTRC publishes the results.

(3) Publications / advocacy of capacity building.

ICTRC develops written materials in Farsi on democracy, sustainable development and civil society. ICTRC publishes 10 translated reference books to empower the theoretical strength of CSOs in Iran, and 2 books on best practices of NGOs in Iran, compiled by ICTRC itself. In addition, ICTRC conducts 14 training courses for CSOs on ICT, with at least 20 participants per training (280 trainees in total). Also, ICTRC publishes a quarterly newsletter in Farsi on capacity building.

Project details

IR003H02 ??????????????????????????????????????????????????IR003H03 - South-South Exchange: Beijing +10 in Iran

DAC-sectors: Strengthening civil society

Location: Tehran, Iran

Beneficiary: not relevant/other

activity Exchange programme

Direct outreach 30 - Intermediary level

Indirect outreach 500 - Intermediary level

Contract total: 32.116

Contractperiod: 01-08-2004 untill 30-09-2004

description:

Civil society organizations and particularly gender-focused NGOs throughout the world are taking proactive role in preparation of Beijing +10, holding discussion at various levels (local, national, regional and international). They are also negotiating and debating how best they can lobby and make their voices heard at the global level. In addressing the challenges identified at Beijing+5 and in following up the Platform for Action, the NGOs are reviewing their goals and strategies for the forthcoming conference. In July 2004 a regional Asia-Pacific NGO Forum on Beijing +10 was organised in Bangkok whereby Hivos facilitated the participation of six Iranian women's rights advocates. This three-day exchange in Iran is a follow-up activity to allow 20 representatives from the Iranian women's movement to share experiences with 10 participants from the broader region (Asia and the Arabic world).The exchange aims:

- To celebrate South-South NGOs achievements in the area of gender mainstreaming by giving due recognition to best practices;- To review the achievements of women during the past 10 years among the NGO representatives participating in the forum with a view to joint strategic planning for Beijing +10;- To sensitise gender-focused NGOs about their role in advocating commonalities, emphasizing on their strength as informal coalitions and networks as well as finding approaches to reduce their individual and group weaknesses in preparation for Beijing +10;- To develop a joint plan of action for advocacy, lobbying and gender sensitisation at various levels (policy making as well as grassroots).The main project outcome is that Iranian gender-focused CSOs/NGOs reach out of their isolation and initiate dialogue with their sister organizations elsewhere leading to more follow-up activities to promote women's empowerment.IR003H04 - WSIS Regional Meeting West Asia (Iran

DAC-sectors: Strengthening civil society

Location: Kish Island

Beneficiary: not relevant/other

activity organisation of the regional WSIS meeting

Direct outreach 45 - Intermediary level

Indirect outreach 135 - Intermediary level

Contract total: 31.735

Contractperiod: 01-08-2005 untill 01-10-2005

description:

This conference gathered civil society from Iran and surrounding countries to prepare for the second round of the World Summit on Information Society (WSIS) in Tunis in November 2005. This 3 day prep-conference in Iran grouped some 25 participants from Iran, and another 20 from surrounding countries, to produce recommendations to take forward to the full summit at the end of 2005 on all issues relating to the Internet and information technology, with particular focus paid to freedom of expression, free access to information, and promotion of access for marginalized groups.

Such a conference is vital to provide a civil society agenda to Iran and the region's wider participation in WSIS2. It produces recommendations to be carried forward to Tunis, and helps consolidate connections between civil society groups across the region. The Internet is one of the most important areas of freedom where it is possible to work in today's Iran, and that WSIS, and this conference, represent therefore a rare opportunity to work at a major and unusual margin of freedom in Iranian society.

http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR003HIR003H05 ??????????????????????????????????????????????????????????


IR003H06 - CSO Capacity Building Programme, 2006-09

DAC-sectors: Strengthening civil society

Location: Tehran, North Iran, South Iran

Beneficiary: not relevant/other

activity website, web portal and publications

Direct outreach 2000 - Intermediary level

Indirect outreach 5000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

activity1 networking

Direct outreach 300 - Intermediary level

Indirect outreach 3000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

activity2 research and translations

Direct outreach 2000 - Intermediary level

Indirect outreach 5000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

activity3 training for CSOs

Direct outreach 700 - Intermediary level

Indirect outreach 7000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

Contract total: 450.000

Contractperiod: 01-07-2006 untill 30-06-2009

description:

The CSO capacity building programme is the core programme of ICTRC. The goal of this program is to strengthen the capacity of Iranian civil society organisations (CSOs) in Tehran, South-Iran and North-Iran. The expected results on longer term are: (1) a more widespread practice of good governance within CSOs and in the CSO sector in Iran, (2) more stability for Iranian CSOs, and (3) a stronger and more effective role of CSOs in promoting a democratic society in Iran.

The programme has 4 objectives: (1) to improve the technical skills of CSOs in Tehran, S-Iran and N-Iran, (2) to improve the general knowledge of activists, civil society members and other social groups, (3) to enhance cooperation between Iranian CSOs and with international organizations, and (4) to improve the access to information about CSOs - both local and international.

Activities under the first objective include training workshops for 300 CSOs / 700 CSO activists about general topics related to civil society, and individual mentoring support to 45 more developed CSOs on programme design, implementation, management, etc. ICTRC also trains trainers on training design, conflict resolution, and gender sensitive approaches. On top of this, ICTRC conducts ICT training workshops to CSOs.

The second objective is realized by research, translation and publication of materials for civil society and documentation of experiences (best and worse practices) for learning purposes.

In the context of the third and fourth objective, ICTRC helps to establish networks of CSOs, (in particular the Beijing +10 follow-up network) and besides its own website, ICTRC also established a web portal for Iranian civil society, containing references, news, articles, reports and links to news. Furthermore, ICTRC publishes Volunteer Actors magazine on quarterly basis.http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR003HIR007I01 - Development Business Plan Satellite TV, 2005

DAC-sectors: Human rights

Location: Europa/Iran

Beneficiary: not relevant/other

Contract total: 15.657

Contractperiod: 01-01-2005 untill 30-09-2005

description:

01 Development of Business Plan Satellite TV, 2005

In October 2004, Hivos and BBO organized a visit of Iranian journalists from Europe and Iran to meet with organizations in the Netherlands, which are active for press freedom all over the world. This visit has paved the way for the development of the idea to set up a satellite TV station, broadcasting in Farsi. The development aim of this satellite TV station is to promote modern human values, such as human rights, democracy, tolerance, gender equality, pluralism, good governance, etc., inside the Iranian society and in Iranian communities all over the world. IG does so by disseminate reliable and independent information on the actual situation in Iran from different points of view, based on professional journalism.

In January 2005 IG approached Hivos to help develop a business plan for the establishment of such a satellite TV station. In cooperation with Radio Netherlands Training Centre (RNTC), Hivos arranged meetings with experts in different fields, to help the group to develop their business plan.

This project carries the costs of all preparatory work to finalize the business plan.http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR007IR007I02 - News website 2005-06

DAC-sectors: Human rights

Strengthening civil society

Location: wereldwijd

Beneficiary: indigenous peoples, ethnic/religious/cultural minorities

activity set up and maintenance of news website

Direct outreach 100000 - Policy level/ public opinion

Indirect outreach 500000 - Beneficiaries: poor and/or marginalised women and men

Contract total: 400.000

Contractperiod: 01-04-2005 untill 30-09-2006

description:

02 News website, 2005-06

IG plans to set up an independent website and a satellite TV station. This project relates to the establishment and operation of the website. The longer term goal of the website and the satellite TV station is to promote modern human values, such as human rights, democracy, tolerance, gender equality, pluralism, and good governance inside the Iranian society and in Iranian communities all over the world. IG does so by disseminating reliable and independent information on the actual situation in Iran from different points of view, based on professional journalism. Although all members of IG live in exile, the website and the TV channel base their news and information on journalists, who live in Iran.

The website offers news, reports, interviews, satire, articles, and a review of the Iranian media. Also it has an interactive section, to enable readers to give feedback.

IG has the ambition to become a reliable source of information for the Iranians inside and outside Iran, with different tastes and ideas, and to become a reliable source of information about Iran for the international community. IG claims to introduce a new form of journalism in the Iranian mass media, characterised by the high level of professionalism, its strong links inside and outside Iran, and multi-language productions.

In the first year (2005-06), in addition to the launching and maintenance of the news website, IG focuses on development of (1) a system to improve co-operation among different media, (2) a system of checks and balances to ensure the accuracy, professionalism and independence of the published news and information, and (3) a network of Iranian journalists and civil society activists inside Iran, as the organised basis of the website and the satellite TV channel. Also, IG establishes contacts with societies of Iranian specialists inside and outside Iran, with a view to involve them in the website and satellite TV channel

http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR007IR007I03 - News website 2006-08 RoozOnline

DAC-sectors: Human rights

Strengthening civil society

Location:

Beneficiary: indigenous peoples, ethnic/religious/cultural minorities

activity Maintenance of news website RoozOnline

Direct outreach 100000 - Intermediary level

Indirect outreach 500000 - Policy level/ public opinion

Contract total: 337.760

Contractperiod: 01-10-2006 untill 31-07-2008

description:

In the past two years Iran Gooya Media Group has developed an independent newswebsite. The establishment and operation of this website aims to promote modern human values, such as human rights, democracy, tolerance, gender equality, pluralism, and good governance inside the Iranian society and in Iranian communities all over the world.IG does so by disseminating reliable and independent information on the actual situation in Iran from different points of view, based on professional journalism. Although all members of IG live in exile, the website bases its news and information on journalists who live in Iran.The website offers news, reports, interviews, satire, articles and columns.

IG has the ambition to be a reliable source of information for the Iranians inside and outside Iran, with different tastes and ideas. The IG Media group wants to be a reliable source of information about Iran for the international community.In the first year (2005-06) the IG Media Group launched the news website. IG focuses on development of (1) a system to improve co-operation among different media, (2) a system of checks and balances to ensure the accuracy, professionalism and independence of the published news and information, and (3) a network of Iranian journalists and civil society activists inside Iran, as the organised basis of the website.

Also, IG establishes contacts with societies of Iranian specialists inside and outside Iran, with a view to involve them in the website.Hivos supports RoozOnline because the website is a platform where civil voices can be heard. This newswebsite enhances the public media space of Iran.http://www.hivos.nl/nederlands/partners/moretest?id=IR007

هیچ نظری موجود نیست: