۲۴ فروردین، ۱۳۹۳

درباره ی برچیدن چادرهای اعتراضی و زد و خورد میان پناهجویان میدان اورانیون/ برلین


همه از آب و هوا صحبت میکنند، ما از برلین/آلمان
عکس: زنی که نمیخواهد چادرهای اعتراضی را ترک کند و پس از خراب کردن چادرها و ورود پلیس به محل در بالای درختی پناه گرفت و تاکنون بپایین نیامده.
ما از میدان اورانیون در آلمان می گوییم. میدانی در برلین. میدانی که در اشغال پناهجویان بود. و پس از بیش از یکسال و نیم مقاومت و زندگی در چادرهای اعتراضی، اما در روز 8 آوریل، بدست گروهی از همان پناهجویان با چماق، چاقو، میله های آهنی و انواع دیگر سلاح سرد، یک شبه بر سر آنها که میخواستند هنوز بمانند، در حمایت پلیس آلمان، آوار شد...
قول و قرارهای سیاستمردان برای اُسکان پناهجو و رسیدگی سریعتر به پرونده ی اقامت آنها برای بخشی از پناهجویان آنقدر کارساز بود که اینان مسلح شده و بر سر بقیه ای که زیر بار قول و قرار سیاستمداران نرفتند، و به هر دلیلی نخواستند این مرکز را تخلیه کنند، تاختند.
مسلمن هر انسانی آزاد است که برود و قایق خود را به ساحلی امن برساند. اما آیا به قیمت بیرون کردن، ضرب و شتم دیگری؟ به قیمت چاقو کشیدن به صورت دیگری، که میخواهد بماند و زیر قبول قول و قرار نمیرود؟
البته آلمانی های حمایت کننده ی چادر های اعتراضی در میدان اورانیون برلین از بجان هم افتادن پناهجویان مدتی در شوک فرو رفتند. رسانه های دولتی چهره ی وحشی خارجیان درگیر را سرتیتر روزنامه هایشان کرده  و زد و خورد میان پناهجویان را به خشونت ذاتی خارجیان ربط دادند تا  به شهروندان آلمان ثابت کنند، "اینها که آمدند بمانند" و آلمانی شوند، یا برای ما کار کنند و کنار ما زندگی کنند، یک مشت "وحشی" ای بیش نیستند و با قمه و چاقو، جنایتکارانه به جان هم افتاده اند.

اما باز باید پرسید، کدام پناهجویان و کلن ما از کدام دسته حمایت میکنیم و اصولن جنایتکار اصلی چه کسی است؟
قیمت سکونت پناهجو و رسیدگی به پرونده ی پناهجویی و اقامت در آلمان یا اروپا را چه کسی تعیین میکند؟
قیمت آن در برلین تیغ کشیدن به صورت همدرد و همسایه است.
آنان که این قیمت گذاف را تعیین کردند، سیاستمداران هستند. جنایتکاران اصلی.
مسلمن چادرهای اعتراضی میدان اورانیون را پلیس در طی بیش از یکسال نتوانست جمع کند. پس بهترین راه همان ایجاد تفرقه بود و همیشه هم کارساز است، چرا که 
ما هنوز نتوانسته ایم قدرت واقعی همبستگی و همبستگی جهانی را درک کنیم.

از طرفی دیگر حامیان آلمانی نیز سالها است که پناهجویان را موجودات بینوایی می بینند، سوژه ی حمایت. بدون هیچگونه اختیار. موجوداتی تحت قدرت ادارات، ادارات و بوروکراسی عریض و طویل سیستم که پناهجو را به نابودی و به خودکشی کشانده، دیپورت و زندانی کرده، یا از یاد رفتگان در خوابگاههای خارجیان...
خوشبختانه  پس از درگیری در میدان اورانیون برلین، زنی بنام ناپولی،  که علیه رفتن به خوابگاه جدید مقاومت کرد. جان سالم به در برده اش را به بالای درختی در همان میدان اورانیون برلین نجات داد. او چند روزی است که بالای درختی در میدان اورانیون مانده و خواهان ملاقات سیاستمردان مسئول این قمه کشی است.
هم اکنون در حمایت از او 4 نفر (از همین خارجیان خواهان ماندن) به اعتصاب غذا دست زده اند.
علیه تخریب کامل چادرهای اعتراضی میدان اورانیون حدود 1800 نفر در برلین راهپیمایی کردند.
اما بدون هرگونه امیدی به بهبود وضع بقیه ی پناهجویان که از این معامله ی پناهجو – سیاستمدار نفعی نبرده اند.
اگرچه این حق معامله گری پناهجویان است که برای رسیدن به رتبه ی "شهروندی" هر  عملی صلاح است انجام دهند، اما نه به قیمت سد کردن مبارزه ی دیگران و یا بد تر از آن، زخمی کردن یا کتک زدن دیگری درحد کُشتن.
این یعنی
 پادوی پلیس شدن در جهت نابودی بقیه.
مسلمن این همکاری ها محکوم است.
همکاری با پلیس در جهت  سرکوب بقیه پناهجویان محکوم است. بخصوص اینکه خود پناهجو باشی و برای نواله ای روی دیگران تیغ بکشی.
وبلاگ خبری برلین
The Acttivists in Hungerstrike still need your support trough night shifts and hot drinks!

اخبار تصویری و کتبی به زبان آلمانی در لینکهای زیر.
Räumung Refugee Camp Oranienplatz 08.04.2014


In the early hours of April, 8th 2014, the eviction of the refugee camp at the Oranienplatz in Berlin Kreuzberg (Germany) was executed. Several of the refugees living there accepted an offer of the local district authority to move into a house and left voluntarily.
However another group of the refugees and their supporters decided to stay and refused to leave the camp and tried to stop the destruction of the camp which caused minor clashes both between groups of refugees and between refugees and supporters. As a result, a hastefully errected fence of the district authority around the camp was torn down, which lead to the forceful clearing of the camp by a large number of german riot police.
فیلم رسانه های دولتی در زیر
Chaos am Oranienplatz

صحنه ی درگیری بین پناهجویان لمپدوزا (طرفدار رفتن) و پناهجویان مخالف رفتن در زیر
Streit auf dem Oranienplatz
تفرقه بینداز و حکومت کن! فیلم زیر
Oranienplatz - Räumung O-Platz -- spalten und herrschen -- Kreuzberg Flüchtlingscamp
مصاحبه با زنی که نمیخواهد چادرهای اعتراضی را ترک کند و پس از خراب کردن چادرها و ورود پلیس به محل در بالای درختی پناه گرفت و تاکنون بپایین نیامده. فیلم زیر
Ein aufschlußreiches Interview mit einem der Baumbesetzer_innen vom O-Platz
Germany: Refugee to stay up tree till death, for dignity
Oranienplatz räumung
Video- Bericht: O-platz 09.04.2014 , die Wurzeln des Kampfs
  http://youtu.be/yppH7Ik9J2E

هیچ نظری موجود نیست: