۲۳ آذر، ۱۳۹۵

توجه: دیپورت ناگهانی و گله ای پناهجویان افغانستانی روز چهارشنبه (فردا) از فرودگاه بادن-بادن یا احتمالن از اشتوتگارترزا: آماده باش به گروههای حامیان پناهجویان برای فردا. پناهجویانی که فردا  به اداره خارجیان میروند، تنها نروند و در صورت امکان قرارشان را عقب بیندازند و یا با همراه آلمانی بروند. اطلاعیه رسیده به قرار زیر است لطفن در پخش فوری آن به ما کمک کنید.


توجه: دیپورت ناگهانی و گله ای پناهجویان افغانستانی روز چهارشنبه (فردا) از فرودگاه بادن-بادن یا احتمالن از اشتوتگارت
دوستان رفقا
دیپرت اجباری هزاران پناهجوی افغانستانی در روز چهارشنبه (فردا) 14 دسامبر 2016از فرودگاه بادن-بادن یا احتمالن از اشتوتگارت در دستور ماشین دیپورت حکومت آلمان است.
در نتیجه ی تصمیم اعتلاف احزاب سیاه/سبز ایالت «وتنبورگ» به احتمال زیاد با هواپیمای شارتر و دیپورت دستجمعی از فرودگاه بادن بادن (زولینگن) و هم احتمالن از اشتوتگارت، اولین هواپیما به افغانستان با سرنشین پناهجویان دیپورتی از کشور آلمان صورت می گیرد.
مسئول این دیپورت گله ای حکومت اعتلافی احزاب سیاه/سبز میباشد. اگرچه از 15 سال تا به امروز در مورد وضعیت امنیتی افغانستان مجادله است، این دیپورت فردا انجام می شود.
ما مخالف این اخراج دستجمعی به افغانستان هستیم «افغانستان کشوری امن نمی باشد».
بخصوص این دیپورت از طرف اداره ی خارجیان بایرن (حزب مسیحیان دمکرات) و هامبورگ (حزب سوسیال دمکرات) حمایت می شود. بسیاری از دستگیری ها و دیپورتها غیر قانونی می باشند. در شرایط عادی درخواست تجدید نظرمی بایست جلوی دستگیری و دیپورت را بگیرد.
در شهر هامبورگ بخصوص بسیاری از دستگیری های برنامه ریزی شده توسط اداره ی خارجیان حتی قانونی نبوده اند و بر طبق تصمیم قاضی نبوده و غیرقانونی محسوب می شوند. برطبق قانون 104 بخش 2 اس 1 گ-گ این دستگیری ها غیر قانونی هستند.
(Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG).
افراد اخراجی هر چه سریعتر باید وکیل بگیرند و در صورت امکان به حکم اخراج اعتراض کنند.
برای خواندن متن آلمانی اینجا را کلیک کنیم.


Liebe KollegInnen,

nachdem die geplanten monatlichen Afghanistan-Abschiebecharter im Oktober und November 2016 nicht zustande kamen, plant Schwarz-Grün Baden-Württemberg jetzt für Mittwoch 14.12. einen Tabubruch: Den ersten bundesweiten Sammel-Abschiebcharter, vermutlich ab Abschiebflughafen Baden-Baden (Söllingen), evtl. auch ab Stuttgart.

Obwohl sich die Sicherheitslage in Afghanistan seit 15 Jahren unstrittig stets nur weiter verschlechtert hat, und Abschiebungen aus humanitären und tatsächlichen Gründen ausgesetzt wurden, gibt Schwarz-Grün Kretschmann aus BaWü mit seinen Abschiebungen direkt ins Kriegsgebiet jetzt das Signal: „Wir schaffen das nicht!“

Besonders aktiv dabei Ausländerbehörden aus Bayern (CSU) und Hamburg (SPD). Es liegen Hinweise vor, dass zahlreiche Festnahmen und Abschiebungen rechtswidrig sind. Asylfolgeanträge sollten normalerweise Haft und Abschiebung stoppen. Bei der Ausländerbehörde Hamburg erfolgten zahlreiche Festnahmen zwar geplant aber ohne (vorherige) richterliche Entscheidung und somit ebenfalls rechtswidrig (Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG).

Betroffene sollten sich sofort um anwaltlichen Rechtsschutz bemühen!!!


هیچ نظری موجود نیست: