۰۲ دی، ۱۳۹۵

دریافتی ها: سکس دهانی، اخطار، خدا عشق است...


چگونه به عنوان مسافر و خدمه هواپیما از اخراج اجباری (دیپرت) افراد جلوگیری کنیم.
How to Stop a Deportation كيفية إيقاف الترحيل داخل الطائرة

توجه: این صفحه به روز می شود.
 اخطار در مورد کریسمس!
 
خواهران و برادران مسلمان که با جستجوی سکس دهانی به این بلاگ ورود کردند. فعلن تنها یک عکس زیر موجود است.
ببوسم، گاز نمی گیرم و...اسلام دین صلح است!
بله خدای مسلمان "سکس" است!

 محمد♥️ خدیجه💛 عایشه💙 صفیه💚 زینب بنت‌ خزیمه💜 زینب بنت‌ جحش💟 ام‌ سلمه💝 سوده💖 ام‌ حبیبه💘 حفصه💗 جویریه💞 میمونه
💕

هیچ نظری موجود نیست: