۲۹ آذر، ۱۳۹۵

فمینیست کیر بدست! کیر پنهان مائویسم!رزا: سرویس دادن به مردان بس! 
کیر و خایه دار کردن زنان، ابدن! 
رهایی زنان توسط "کلینیکهای مائویستی زایش"؟
 ارواح خیگتان!
فراخوان به کارزاری زنانه علیه "کارزاری حزبی"!
 زنان جهان متحد شوید؟ 
زنان جهان متحد، علیه احزاب پریود شویم!

مرتبط:
در اینجا از فرزانه میلانی نوشتم.
در زیر شعری از نجمه را با هم بخوانیم: اینجا نجمه موسوی - پیمبری (زن حاج آقا قلیچ خانی، دروازبان "معروف" و سردبیر نشریه آرش) نجمه انگار بجای قلم، کیر ایشان را دوات زده، می نویسد! بازنشردرهمین بلاگ برای ثبت در تاریخ اینجا
مخالفین سقط جنین (کمونیسم کارگری- کیر بدستان پرولایف) اینجا

سخنرانی منیژه یک "فمینیست-مائویست کارگری" در اینجا
سوال: فمینیسم - مائویستی نوع باب آواکیانی برای رهایی زنان (پس از دزدیدن تمام تئوری های رادیکال فمینیستی در رابطه با فرودستی زنان) چه آلترناتیو "رهایی بخشی" دارد؟ 
 
جواب: «قائدگی، بارداری ومادری» به زعم مائویستها باعث فرودستی زنان در سیر تاریخ بوده، بنابراین: "رهایی زن از بار و زحمت "تولید مثل"! پس، تولید انبوه بچه در لوله های آزمایشگاه!
ساده تر از این وجود ندارد!
به زعم اینان قائدگی یا عادت ماهانه، بارداری و مادری، زنان را به جایگاه فرودستی نشانده (و نه مردسالاری)، پس در سوسیالیسم اینان "مسئولیت تولید مثل"، بکُل بدست کلینیکهای سوسیالیستی سپرده خواهد شد! باور نمی کنید؟ جزوه ی پرولتاریای آگاه و مسئله زن را بخوانید! (صفحات آخر27-28) و هم اینجا***

ورژن کارگری و ساده شده اش را منیژه می گوید: زایش از زن باید گرفته شود. زایش باید به کلینیکها منتقل شود!
منیژه صفحه ی 53 در فایل تصویری اینجا "نظر فمینیستهای رادیکال": زایمان نباید توسط زن صورت بگیرد. باید از طریق دیگری جز بدن زن انجام شود. زایش از زن باید گرفته شود. زایش باید به کلینیکها منتقل شود....

رزا: (برخلاف گفته های منیژه این «آلترناتیو رادیکال فمینیستی» نیست بلکه از کَله ی یک مائویست کیر و خایه دار بیرون جهیده!)***
منیژه نیز یک گُرگ کیربدست مائویست در لباس میش است!
از اینهمه کدام خطرناکتر است؟
رزا: فمینیسم- مائویسم! منیژه!
چرا؟ 
ادامه در اینجا
سمینار زنان 1994 ایران / مجموعه مقالات و پرسش و پاسخ ها در سمینار رابطه جنبش زنان و جنبش کارگری

 
رزا:
آنها با سو استفاده و از آن خود کردن تئوری های رادیکالِ رادیکال فمینیسم (منشا ستم کشی زنان)، نهایتن همه ی زنان را اخته خواهند کرد. آنان از زن متنفرند. از بچه، از پریود از حاملگی و شیردهی... از زایش توسط زن. آنها برنامه ی اصلاح نژادی هیتلری برای جامعه دارند.

اول زایش را از زن خواهند گرفت. با کلون کردن تخم، حتی میتوانند تولید انبوه کنند! جامعه ی سوسیالیستی (مائویستی) بجای میلیاردها کارگر ناراضی، میلیاردها کارگر با ژن "همیشه راضی" و عضو حزب کمونیست (تنها حزب مجاز!) تولید خواهد کرد. زایش و تولید کارگرِ ارزان، به کلینیک ها منتقل خواهند شد! (برخلاف گفته های منیژه این «آلترناتیو رادیکال فمینیستی» نیست بلکه از کَله ی یک مائویست کیر و خایه دار بیرون جهیده!)***
منیژه نیز یک گُرگ کیربدست مائویست در لباس میش است!
اینها بتازگی پس از ده سال دوباره «کارزار زنان» براه انداخته اند! طوفان خنده!
این بار البته فقط خط 3 از آن استقبال کرده! فقط احمق ها می گذارند تا از یکجا دوبارگزیده شوند و اینبار تنها اعتلافشان با حزب کمونیست ایران است اینجا
کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان گفتگوی صدیقه محمدی (حزب کمونیست ایران) با فریبا امیر خیزی (گُرگ کیربدست مائویست در لباس میش)

اینان جشن ده سالگی کارزار زنان را گرفته، فراخوان هم می دهند! اینجا
البته دریغ از یک خط «انتقاد از خود» برای تلاشی اعتلاف سه ساله ی زنان در زیر پرچم «کارزار زنان». سه سال تلاش و مبارزه ی نفس گیرزنان در یکدهه پیش. اما آنها (مائویستها) بودند که عاقبت پرچم "پنج تن" را برافراشتند و زنان را به فاحشگی برای حزب شان هوش هوش کردند...نهایتن متلاشی شدن جنبش... نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم!

بتازگی لیلا پرنیان با ترجمه ی مقاله ای حزبی/مائویستی در دادخواهی از فشار وارده بر زنی خواهان سقط، اینجا اشک تمساح میریزد! باید پرسید ایشان کی سرش را از زیر پرچم "استالین کبیر" بیرون آورده و طرفدار سقط جنین گشته؟

اینان با بوقلمون صفتی حزب، بوقلمون وار و یک شَبه، نه تنها کله ی استالین را بُریدند بلکه زیر پرچم حامیان همجنسگرایی نیز سلفی گرفتند! انگلس را ناکافی و در دستنوشته های رهبرشان مارکس، "تئوری رهایی زن" یافتند!
حال چرا نباید برایشان هورا کشید و زیر فراخوان «کارزار زنان» امضا زد؟
خیلی ساده!
راه رهایی زنان بزعم  آنان، کشیدن تُخم زنان و سپردنش به کلینیک های تولید "کالای بچه" است!
آنان طبعن مخالف اعدام زنان بدست رژیم اسلامی می باشند! هزاران اعلامیه نیز در وبگاه زنان 8 مارس مائویست اثبات آن است. اما دریغ از اعلامیه ای کُلی علیه اعدام!
آنان مخالف زاییدن زنان هستند. فعلن تحت شعار «نه به زاییدن اجباری» طرفدار حق زنان بر بدنشان و طرفدارحق سقط جنین. آورین، آورین! اما اعلام کنید که شما زاییدن را کُلن ارتجاعی می دانید!

قرار است در بهشت سوسیالیستی اینان، تُخم زنان را کشیده و در کلینیکها، تولید بچه کنند! زایش خارج از رحم! منیژه ها چون زیر سقف آقای ثقفی و شُرکا می ترسند، پس ایده را نه به اسم بابی آواکیان (بزرگ آلت) بلکه با کادو پیچی "آلترناتیو رادیکال فمینیستی" ارائه می دهند... 
لیلا پرنیان نیز قصه ی پُر قصه ی دزدیدن جنین و کودک توسط کلیسا را مطرح می کند! از اینکه حزبش قرار است از زنان «تخمک برداری» کرده و زایش را  "کلینیکی" کند اما هیچ نمی گوید!
همانگونه که سازمان مائویستی 8 مارس هرگز علیه اعدام اعلامیه نداد!
مسئله اصلی مائویسم این است: اعدام فقط بدست حزب مشروعیت دارد! تخم و جنین و کودک دزدی از طرف کلیسا مشروع نبوده و اما تنها اعضای همسکس گرای فعال حزبی، مشروع هستند....
این لیست ادامه دارد اما جنبش زنان بجای ماراتون میان دو سفارت ایران و امریکا به سبک «کارزار زنان» در ده سال پیش، قرار است هم اکنون تکلیف «کارخانه ی تولید شیر مادر توسط گاو» را در کشورچین یکسره کند! (مطالب به انگلیسی در زیر)
بر طبق اجرایی کردن "رهایی زن" از شَر شیردهی (که به زعم مائویسم "فرودستی زن" است)، با تزریق دو ژن ناقابل مونث، گاوهای رهایی بخش چینی، تولید شیر مادر می کنند! پس "بار زایش" هنوز از دوش زنان برداشته نشده، اما شیردهی را به گاوهای چینی/ژنتیکی سپرده اند تا زنان هر چه بیشتر در تولید اجتماعی شرکت کرده و از کارخانه به معراج برسند!
قدم بعدی باید تخمک گیری و سپس عقیم کردن جمعی زنان باشد تا «پستانِ مکیدن» به «مالیدن» تبدیل و گسست نهایی و کامل از سیستم کاپیتالیستی متحقق شود!
در آستانه ی دهمین سالروز جنبش «کارزار زنان»، استالین بزرگترین مدال مادری اش را تقدیم  بابی آواکیان می کند! او که تولید انبوه نیروی کار را تئوریزه کرد و اینچنین "مردانه و مستقل" از رحم، به پستان گاو سوسیالیستی مک مک می زند!
زنان جهان متحد شوید! قبلش البته مرد شوید؟!
ارواح خیگتان!

 هیچ نظم طبیعی و خدادادی برای امور وجود ندارد. تاریخ بشر یك تاریخ طبیعی است؛ تاریخ مبارزه برای متحول كردن جهان طبیعی و جهان مادی در خدمت تولید و بازتولید خود و زندگیش است. تاریخ تكامل بشر، تاریخ مبارزه است، مبارزه ای طبیعی. ودر این مبارزه، درتكامل بشر از حیوان به انسان، هنوز خصوصیاتی وجود دارند كه كاملا انطباق نیافته اند. در تكامل بدن انسان نیز برخی تكامل نیافتن ها هنوز بچشم میخورد. مثلا در مورد ستون فقرات، زانوها، یا مثلا دندان عقل و……. این تكامل نیافتگی وعدم انطباق دیده میشود. در مورد نوع مونث بشر نیز باید گفت كه تكامل و تغییرات زیادی صورت گرفته و این پروسه تكاملی در مورد خصوصیاتی نظیر حاملگی و عادت ماهانه نیز وجود داشته است. اما انسان شناسی نشان میدهدكه دوره حاملگی، پس از قامت راست كردن انسان، بمقدار زیادی كوتاه شده است. بنابراین، هیچ كاركرد "طبیعی" ابدی ومطلق در مورد امور وجود ندارد. بر همین راستا میتوان گفت كه زایمان نیز پس مانده ایست از تحول بشر از تكامل حیوان به انسان. پرولتاریا در مورد اینهمه تغییر و تحولات، در مورد تكامل نژاد بشری چه میخواهد بگوید؟ آیا میخواهد تا ابد به تقدیس سنن بجا مانده از گذشته بپردازد، یا اینكه از نظر دیالكتیكی تكامل را توضیح میدهد و پروسه های بیشمار و بی انتها را تشریح میكند؟ ما طرفدار این دیدگاه هستیم كه از طریق علوم خصوصا علم پزشكی اما همراه با رهائی طبقاتی، این تغییرات نیز صورت خواهد پذیرفت. تكامل از طریق رهائی از شر طبقات و ستم طبقاتی و ارتقاء درك ما از ساختار مادی ماده و دخالت در پروسه تغییر آن انجام خواهدگرفت. ما به مسئله تكامل برخوردی مثبت در پیش میگیریم و میگوئیم كه خواهان برداشتن بازتولید از دوش زنان هستیم. با تكامل آگاهی سیاسی و همینطور درك عمیقتر از علم و بدن انسان، احتمالا چنین امری بوقوع خواهد پیوست و بازتولید بشر بسیار بی خطرتر انجام خواهد شد و بدین طریق امكان ظهور نسل بسیار سالمتری از بشر نیز بوجود خواهد آمد.
***


نجمه موسوی - پیمبری (زن حاج آقا قلیچ خانی، دروازبان "معروف" و سردبیر نشریه آرش) نجمه انگار بجای قلم، کیر ایشان را دوات زده، می نویسد!

 تقدیم به شاعران نزديك‏ بين
پژمرده و پلاسيده
دور از آفتاب زادگاهتان
خسبيده در دخمه‏هاي نمور
تبعيديانِ ناخواسته!
انديشه‏ هاي زنگ‏زده از رطوبت ‏تان را
از ما دريغ كنيد
تا شايد نور
از لابلاي انگشتان چروكيده و پيرتان
بگذرد.
تا نوزادانِ به خشت افتاده از همخوابگي‏ هاي عقيم ‏تان را
شايد
شايد
فرصتي اندك شود
تا اولين فريادهاي زندگي از گلوي‏شان به درآيد.

با شمايم
شاعرانِ بي شعر
خطابه ‏خوانان مجلس‏ هاي ختم
عجوزه ‏گان پيرشده پيش از زمان
پستان ‏هاي خالي از شيرتان را
از كودكانِ زاييده در برهوتِ غربت
دريغ فرماييد!
تا شايد
شايد
نمِ باراني
بچكد در گلوگاهشان.

آنك
راه‏جويانِ أنديشه ‏هاي نو
با مشعلِ كلامي چند در دست
از راه مي‏ رسند
تا اجساد بي‏جانِ شمايان را،
متوليان بناهاي ويرانه به سال‏ ها
كليدداران حجره‏ ي هجاهاي توخالي و تكراري
وارثان ناحق فروغ و شاملو و نيما
از معابر پر رفت و آمد زندگي بروبند
و كاسه آبي حتا
در بدرقه ‏تان بر زمين نپاشند.
تا رفتن‏تان را بازگشتي نباشد
باشد كه چنين باد!   

نجمه موسوی- پیمبری - پاریس- ده نوامبر 2016


This picture taken on June 29, 2016 shows South Korean researchers playing with cloned dogs in the fenced lawn at the Sooam Biotech Research Foundation, a world leader in pet cloning, in Seoul. JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images
Sep 29, 2016
Sixty years ago, Nobel Prize-winning geneticist Joshua Lederberg shocked the world with the first serious scientific paper detailing the feasibility of human cloning. Four decades later, a sheep named Dolly -- the first large mammal ever cloned -- brought his prediction a step closer to becoming a reality. Now the realization of Lederberg's proposal seems quite plausible, even if the technology needed to artificially produce humans may not emerge for another few decades.
Just as the domestication of crops and livestock triggered a revolution whose impact on society still reverberates today, cloning has the potential to fundamentally alter human culture. But will we learn the lessons of the last revolution quickly enough to apply them before the next one begins?


May 16, 2013

A notorious Nazi doctor known as the 'Angel of Death' is behind an alarming number of twins born in a small Brazilian town, a historian has claimed.

Josef Mengele was an SS physician in Auschwitz concentration camp where in a bid to create a master race for Adolf Hitler he carried out genetic experiments to find the key to producing twins.

The aim was to artificially increase the Aryan birthrate.

Von Robert – 
10. Dezember 2015

10. Juni 2011


Buenos Aires –  
Eine genmanipulierte Klon-Kuh in Argentinien soll demnächst menschlicher Muttermilch ähnelnde Milch geben. Wissenschaftler vom Nationalen Institut für Agrartechnologie in Buenos Aires gaben am Donnerstagabend die weltweit erste Geburt eines geklonten Kalbs mit zwei menschlichen Genen bekannt.

Die beiden Gene, die die Forscher in das Erbgut des Jersey-Rinds einpflanzten, sollen den Angaben zufolge für die Produktion von zwei Proteinen sorgen, die auch in Muttermilch enthalten sind. Konkret geht es um das Protein Lactoferrin und das Enzym Lysozym, die dem Baby bei der Abwehr von Krankheitserregern helfen, wie der Forscher Adrian Mutto erklärte.
China baut die größte Klon-Fabrik der Welt

25.11.2015

Zunächst sollen 100.000 Klon-Rinder erzeugt werden. Die Produktion solle aber auf eine Million Tiere steigen, wurde der Chef der beteiligten chinesischen Biotech-Firma Boyalife, Xu Xiaochun, zitiert. Schließlich hätten chinesische Bauern derzeit Mühe, genügend Rinder zu züchten, um der großen Nachfrage zu begegnen. Die neue Fabrik soll darüber hinaus das Klonen von Hunden als Haustiere oder zum Einsatz bei der Polizei anbieten.
Human Cloning

Gone Bad!هیچ نظری موجود نیست: