۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۷

شکنجه و اعترافگیری در زمان شاه- جهت به یاد آوردن خدمات شاه ایران!


رزا: این روزها خاندان سلطنتی دوباره برای قدرت دورخیز کرده اند. بهتر است برایشان کف نزنید! مردم ایران باید احمق باشند که استفراغ خود را دوباره بدهان بگذارند! نسل جدید واقف به جنایان رژیم اسلامی هستند، وقت آن است که حقیقت نظام ستم شاهی را نیز بدانند! باشد که دیگر هرگز به استبداد تن نداد. به جنایتکاران یکبار و برای همیشه پشت کرد. باشد که نسل جوان ایران یکبار و برای همیشه سیستم زندان و شکنجه را برچیده و بجای زندان برای کودکان زمین تفریح و بازی بسازد. چرا که حتی نماهای عبرت و سمبلهایِ یاد آوریِ شکنجه نیز روح انسانی را خراشیده و کِدِر می کند...
دیدن این دو فیلم به افراد حساس توصیه نمی شود.
اعتراف و شکنجه در دوران پهلوی
https://youtu.be/_SUBEFf2P1gاعتراف و شکنجه در دوران حکومت اسلامی
https://youtu.be/lhNA9djcXJ0

۲ نظر:

ناشناس گفت...

shekanje edam ba her angize gire ensani ast

ناشناس گفت...

البته هر انسانی بدون گذشته و نظر ب اینده نمی تونه ب اینده امیدوار شد،
رزا جان کالا دروسته که خیلی دستشون از قدرت کوتا است شعار میدهند که ال میکنیم ب له میکنم عکش هم صادقه حتا اونهای که در قدرت هستند شعار می دهند مردوم تو توهم نگاه میدارند یکی از علتهابی که رژیم سر کار مانده شعار پوچی است مردوم عادت کرده