۱۱ فروردین، ۱۳۹۱

از زنان تونس بیاموزیم.عشق، مبارزه و زندگی را ...

عکس روز 8 مارس در تونس.
آیا هرگز در راهپیمایی ایرانی ها این صحنه را دیدید؟ چرا کماکان بوسیدن و ابراز عشق در جمع ایرانی تابو است؟ و چرا های دیگر..
 
روز 7 مارس در دانشگاه هنر و علوم انسانی مانوبا در کشور تونس مردی حزب اله (سلفی) با یک من ریش و لباس سنتی مخصوص خرحزب اله ای میره رو پشت بوم و بجای پرچم تونس پرچم سیاه فاشیست اسلامی اش را آویزان میکنه. دختری جوان بنام کاهاولا رشیدی میپره و از دیوار بالا میره و به اعتراض به پرچم اسلامی وقتی میخواد پرچم را پایین بیاره مردک نره خر هلش میده. دانشجویانی که از تو صحن حیاط دانشگاه متوجه موضوع میشوند به کمک دختر میروند. در درگیری با حزب اله 5 تا دانشجو زخمی میشوند که 3 نفرشون بیمارستان اند. در فیلم های زیر صحنه درگیری در دانشگاه را میبینید.
داشتم فکر میکردم به انقلاب بهمن 57 و زنهای آشغالی چپ که از همان ابتدا در صفوف سکولارها چارقد گذاشتند که مثلا هم رنگ پرولتاریا و زحمتکش بشوند. و حالا مدام راجع به حقوق زنان  ضر میزنند و شعبه های حزبی زنان شون را برای سرویس دادن بهتر به رفقای مرد حزبی افتتاح کردند. هر 8 مارس هم با یک پرچم سرخ جلوی نسل جدید رژه سالیانه میروند که تنها ره رهایی سوسیالیسم گروه و دسته و فرقه ما هست. سابقه مبارزاتی شون هم شرکت در راهپیمایی حجاب است! البته آنوقتها مشغول سربازگیری برای حزبشان بودند، وبی حجاب برایشان مسئله زنان بورژوا و دارا بود.
ادعا البته زیاد دارند اما
دریغ از یک اعلامیه که ثابت کنه یک گروه چپ از اکسیون زنان علیه حجاب حمایت کرد. اگه بود تا حالا این اعلامیه به زبان روسی و چینی هم ترجمه شده بود!
جالبه که این گروههای زنان حزبی لحظه ای هم اعلامیه صادر میکنند. همش هشدار میدهند به مصر و تونس و زنان دیگه این کشورها و با پز و قمپز که ما تجربه 33 سال رژیم اسلامی را داریم! البته نقش خودشون را در سرکار آمدن اسلامیستها و سرکار گذاشتن مردم و زنان مخفی میکنند. اما بدانید که
اعلامیه های قلابی تون علیه اعدام و سنگسار رژیم اسلامی بتدریج برای همه زنها افشا میشه وقتی از خطر اعدام این و اون می نویسید اما در اساسنامه های حزبی تان هنوز حکم اعدام نفی نشده و کماکان اعدام را قبول دارید.
وقتی رفیق چریکتان را بدلیل عشق ممنوعه میکشید و با چند تا کلیپ موزیک ادعای رهایی زنان را دارید.
 خوب شد این 4 فمنیست خارجی فیلم تظاهرات زنها علیه حجاب را اون زمانها گرفتند، اگرنه مجبور بودید هر سال باز عکس زنان اسلحه بدست سازمان هایتان را با گفتار و دکلمه از رفیق کولونتای سفیر استالین کبیرتان بلغور کنید.
بد نیست امسال لخت شوید، نه مثل حکمتیستها جلوی دوربین کمیته مرکزی و نه مثل یک "جنازه زن" در تقویم استالینیستا، جلوی آینه لخت شوید و شاید با چشم خود ببینید دلیل نیمی از انسان بودن نیمی از بشر بودن را. تکرار کنید! من یک زنم، نه خواهرم، نه مادرم، نه رفیق زنم. زنی که بدلیل بیولوژی اش ستم میکشد. و این هم ربطی به طبقه اش ندارد. حتی قبل از مشخص شدن طبقه اش، آنوقت که هنوز جنین هم نیست سناریوی نصفه و نیمه بودنش نوشته شده...
و چون این سناریو خیلی قدیمی تر از سیستم سرمایه داری کنونی است با پیروزی سوسیالیسم تبلیغی شما بر سرمایه داری کنونی هم از بین نخواهد رفت. اگرحتی بدترش هم نکنید، مثل دوران پر افتخار آزادی زن در سوسیالیسم دولتی استالین.
پس به زنان خاورمیانه رهنمودی ندهید وقتی خود در انقلاب ایران گند زدید وقتی خود از این زنها به مراتب عقب ترید.
از اینها بیاموزید آزادگی را، وقتی دارند مبارزه ای را میکنند که چشم انداز موفقیتش محتمل تر است، از نسخه نوشته شده  گروهها و احزابتان. 
وقتی عشق، مبارزه و زندگی را جدا نمیکنند، از اینها بیاموزید.

فیلم ها از تونس
Actualites.tn: Tunisie: une femme héroïque ! Manouba le 7 Mars 2012


پیام گروه ناشناسان در مورد حک کردن اسلامیستها

خبر به انگلیسی اینجا را کلیک کنیم.


 
Gene, March 12th 2012, 5:20 pm

Islamists in Tunisia may have gone a bridge too far in their efforts to steer the country away from its secular roots since last year’s revolution.
Tunisian politicians and civil society have reacted mostly with resounding nationalist solidarity to the recent incident of flag desecration by religious activists at the Faculty of Arts and Humanities at Manouba University.
One young woman – Kahaoula Rashidi, a student at Manouba University – has attained a degree of celebrity after a video of her attempt to stop the Tunisian flag from being taken down was circulated widely on a number of social media outlets. Moreover, a photo of the confrontation was featured on the front page of the Maghreb newspaper.
Many Tunisians have reacted strongly to the video in which a young man wearing a traditional robe and long beard takes down the Tunisian flag, replaces it with a black flag bearing the shahada (the Islamic declaration of faith) – a symbol associated with Islamic conservatism – and pushes Rashidi off a wall as she tries to intervene.
You can watch the video here:
Actualites.tn: Tunisie: une femme héroïque ! Manouba le 7 Mars 2012

 پیام گروه ناشناسان در مورد حک کردن اسلامیستها
#Anon #Newz Anonymous Hacks Tunisian Islamist Sites
And now, once again there were two Tunisias on Tuesday, March 20, for Independence Day. The beautiful, rebellious, feminine, youthful, draped in the national flag,with its bright red star as the eye in its cresent. She marched cheerfully down Avenue Habib Bourguiba, the very place where she had made the revolution on January 14 that she refuses to see betrayed. And then there was another, the dark, the veiled, the bearded, not laughing, men on one side, women on the other, and nobody moves … frozen between the green flag from the Koran and the Salafist black standard. This one had gathered at the El Menzah Dome, a few miles from the center of Tunis, to proclaim the divine urgency to introduce Sharia law in the Constitution now being developed by the Assembly…

۲ نظر:

ناشناس گفت...

salam rosa jan mesele yad gerefdan xob chiz edeal ast motesefane chab hay ma pishter olgo va ya kopi berdari mikonand beraye hemi negerersh ma xili egeb ottade hestim ye mesal xobi az gedim b yadegar mande migoyand cheshmer xod bayed bejoshed ab rixtean be cheshme kari bes bihode ast piruoz bashid man hemeye insanhaye ferixte ra mibosam, rosa jan por tevan bashi mesoud

RosaArchiv گفت...

سلام مسعود جان
آره اغلب کپی برداریه