۱۱ اسفند، ۱۳۹۰

3 مارس در شهر مونسترکارزار ضد فاشیستی Germany

die anderen beiden mobi-seiten:
http://365.blogsport.de/
keinen meter den nazis!
فاشیسم یک عقیده نیست بلکه جنایت است. حتی یک متر از خیابان را هم در اختیارشان نگذاریم.
کانون سیاسی پناهندگان در روز 3 مارس در مقابل درب ورودی ایستگاه مرکزی راه آهن شهر مونستر ، حضور خواهد یافت تا ضمن شرکت در نفی فاشیسم در آلمان ، بر علیه هرگونه جنگ و دخالت بیگانگان در ایران و جهان ،اعلام انزجار و اعتراض کند.
از کلیه ایرانیان و فارسی زبانان  اطراف و اکناف شهر مونستر،  تقاضا میکنیم در این کارزار جهانی ضد فاشیستی شرکت کنند و باحضور آگاهانه خود در نفی جنگ و فاشیسم در ایران و جهان ، صدای آگاهانه و صلح طلبانه ملیت های ساکن ایران و جهان را پژواک شوند. در هر کجائی که هستیم، حضور آگاهانه تک تک ما در نفی فاشیسم و جنگ ، میتواند در خدمت همبستگی جامعه جهانی انسانی قرار گیرد. تقاضا میکنیم به سهم ارتباطات خود از سایر دوستان و... برای شرکت درگردهمائی های ضد فاشیستی  و ضد جنگ ، .... ، برای حقوق برابری انواع انسان،....، دعوت به حضور نمائید.
دوستان گرامی ! انسانهای آگاه !
ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر آبستن تغئیر است و سلاخان داخلی و خارجی تاریخ معاصر در انتظار آغاز جنبش غریزی و طبیعی ، ساطور های خود را آماده میسازندتا در لحظه تولد دوباره نوزادان تغئیر و حضور شور انگیزشان در اعتراض ، تکه پاره اش کنند. صدای هلهله جنگ طلبی در داخل و خارج از حلقوم سلاخان هم دست به روشنی بگوش میرسد. در زندگی اجتماعی یک ملت گاه فرصتهائی پیش می آید که هر انسانی در هرجایگاه  کار واگاهی می تواند نقش بالنده ائی در تغئیر بنیادی مناسبات حاکم  بر خود و جامعه ، داشته باشد . گاه می توانند به تغئیر سرنوشتی که دیگران بر آنان تحمیل کرده اند ، مادیت بخشند . گاه میتوانند با حضور دخالتگر خود در صحنه ، و اقدام پیش گیرنده آگاهانه ،جامعه را از فرو رفتن در گرداب جنگ و مرداب جعل و جهالت به سهم دانش و آگاهی و عشق و ...خود به انواع انسان، هوشیار و بیدار نمایند. نفی جنگ و فاشیسم در ایران و جهان ،با حفظ استقلال و آزادی و...ملل و صلح جهانی، آن بزنگاه تاریخی است که حضور آگاهانه تک تک ما را در صحنه می خواهد. همانگونه که مطلع هستید ، بقایای حفاظت شده فاشیسم نازیسم بعنوان یکی از طرفین سود برنده از جنگ ، روز 3 ماه مارس 2012 را برای مارش ضد انسانی خود در شهر مونستر، انتخاب نموده اندو از سراسر آلمان به شهر مونستر میآیند. همچنان در ایران ، در آلمان نیز بدون محافظت نیروی امنیتی و لباس شخصی و پلیس ، این نیروها توانائی و جسارت حضور در صحنه را ندارند. تحقیقا اکثریت مجامع فرهنگی ، اجتماعی، مذهبی... ، سیاسی شهر مونستر و اطراف ،در مخالفت با این مارش که صدای پای فاشیسم را به گوش میرساند، بر این تلاشند که در روز 3 مارس مشترکا در صحنه حضور یابند و صدای رسای اعتراض خود را برعلیه  فاشیسم بگوش آنان برسانند. بدون تردید جنگ، پدر گرایشات فاشیستی و نئوفاشیستی در جوامع مختلف است . گرایشاتی که در پرتو جنگ قدرت و سرمایه ، به هستی ، به آگاهی ، به حقوق جهانی ودموکراتیک بشر ،به حقوق برابری انسان و... و به حق تعئین سرنوشت ملل بدست خود  ، با حمله نظامی با تخریب و ویرانی و.....، تجاوز آشکار میکنند و فرزندان خلف  و ناخلف خود را در قدرت سیاسی و اقتصادی و....در جوامع دیگر به کرسی حکومت و تدبیر ، می کشانندو می نشانند. بقای انواع اشکال ضد دموکراتیک و.... و شبه فاشیستی حکومتی در جهان  فقط در گرو گردش چرخ دنده های ماشین جنگی است . کانون سیاسی پناهندگان در روز 3 مارس در مقابل درب ورودی ایستگاه مرکزی راه آهن شهر مونستر ، حضور خواهد یافت تا ضمن شرکت در نفی فاشیسم در آلمان ، بر علیه هرگونه جنگ و دخالت بیگانگان در ایران و جهان ،اعلام انزجار و اعتراض کند.  از کلیه ایرانیان و فارسی زبانان  اطراف و اکناف شهر مونستر،  تقاضا میکنیم در این کارزار جهانی ضد فاشیستی شرکت کنند و باحضور آگاهانه خود در نفی جنگ و فاشیسم در ایران و جهان ، صدای آگاهانه و صلح طلبانه ملیت های ساکن ایران و جهان را پژواک شوند. در هر کجائی که هستیم، حضور آگاهانه تک تک ما در نفی فاشیسم و جنگ ، میتواند در خدمت همبستگی جامعه جهانی انسانی قرار گیرد. تقاضا میکنیم به سهم ارتباطات خود از سایر دوستان و... برای شرکت درگردهمائی های ضد فاشیستی  و ضد جنگ ، .... ، برای حقوق برابری انواع انسان،....، دعوت به حضور نمائید.
24.02.2012 - کانون سیاسی پناهندگان 
         Verein für Politische Flüchtlinge
c/O. Interkulturellen Zentrum „Don Quijote“
Scharnhorststr. 57  48151 Münster
Verhindern, Verhindern, Verhindern wir
den Naziaufmarsch am 3.März in Münster
Unterstützt das Kein Meter Bündnis oder werdet selbst aktiv.
متن آلمانی کانون در ادامه


Der Verein für Politische Flüchtlinge ist mehr als nur gegen rechte Schläger. Wir wollen eine solidarische Welt ohne dieses Neoliberalistische System. Ein Welt in der kein Mensch des Hungers stirbt. Kein Mensch unter der Folter leidet. Wir wollen das das alles Geschichte ist und sich die Menschen fragen wie ist dies möglich gewesen. So wie das heute mit dem Nationalismus der Fall ist. Wie erreichen wir solche momentan unendlich weit erscheinenden Ziele. Nur durch Solidarität. Solidarität ist unsere Waffe. Wir sind solidarisch mit allen die gegen die Zumutungen dieses Systems und dieser Gesellschaft auf die Straße gehen Und möglicherweise dadurch Unannehmlichkeiten mit der Staatsgewalt bekommen. Fakt ist das nur mit Hilfe "demokratischer Parteien" und der Polizei, Nazischläger auf die Straße gehen können. So erklären wir uns auch ausdrücklich dazu bereit mit allen anderen auch nach den Naziaufmarsch. Solidarität zu üben wenn Antifaschisten durch die Staatsgewalt oder Nazis in ihren Rechten oder sonst wie verletzt wurden. Wir sind erreichbar im Interkulturellen Zentrum "Don Quijote" in der Scharnhorststr.57.Aber unser Herz weint auch wenn wir sehen wie wenig im Vergleich zur Nazidemo gegen die Kriege oder für die politischen Gefangenen auf die Straße gehen.
Oder auch nur auf eine unserer Veranstaltungen. Wie die am 16.März im Internationalen Zentrum "Die Brücke". Zum Thema "Freiheit für alle politische Gefangenen weltweit. Beginn ist 18.00 Uhr mit einen kleinen Imbiss. Danach spricht der Journalist Peter Nowak über das Gefängnismassaker an türkische politische Gefangene im Jahr 2000.Und auch Wolfgang Lettow spricht über die Unterdrückung von türkischer und kurdischer und deutscher Antimilitaristischer Linker nur im demokratischen Deutschland.

Verein für Politische Flüchtlinge

c/O. Interkulturellen Zentrum „Don Quijote“

Scharnhorststr. 57  48151 Münster
Tel.:0251/521112
  Fax : 0251/5389798

Email : vfpf@gmx.netهیچ نظری موجود نیست: