۰۹ فروردین، ۱۳۹۱

تظاهراتهای گسترده برضد دولت وسرمایه در تمامی اروپا

اخبار آنارشیستی

 محل برگزاری این تظاهرات در کشور آلمان در شهر فرانکفورت می باشد. 

شنبه 31.03.2012 ، ساعت 14:00 

مکان : ایستگاه مرکزی راه آهن در شهر فرانکفورت


We are neither pro-nationalists, nor patriots;
we are national traitors that want to spread the revolt.

Tickets gibt es bei der Veranstaltung am 20.3., am 22.3 und täglich im Café des SSK Salierring (Öffnungszeiten 10-13 Uhr & 14:30-18 Uhr).
Fragen zum Bus an bus-koeln@riseup.net
http://march31.net/call-for-action/  فراخوان به زبان انگلیسی

هیچ نظری موجود نیست: