۰۹ شهریور، ۱۳۹۱

در حمایت از درختان بلوط هیتلر!در اولین جشن روز ملی کارگر در اول ماه مه سال 1933، هیتلر در برلین / هیندنبورگ درخت بلوط میکارد. این درخت بعد از 4 هفته از طرف ناشناسان اره میشود!
به رسم هیتلر البته هر سال در ماه مه درخت بلوطی کاشته شد. "بلوط هیتلری".
اینک در شهر روستوک/ آلمان (آلمان شرقی سابق) توسط رییس جمهور آلمان (گاوک) درختی به نشانه آشتی با ویتنامی هایی که در سال 1992 مورد هجوم و حمله فاشیستی قرار گرفتند، کاشته شد. 
درخت بلوط!
این درخت بعد از 2 روز توسط ناشناسان بریده شد!
البته در طی صحبتهای رییس جمهور آنتی فاشیستهای واقعی او را هو کردند و دروغگو نامیدند. این اعتراض بدلیل سخنان سابقا بو دار (راسیستی) گاوک بود و همچنین سابقه بودارتر او در دوران زندگی در آلمان شرقی، قبل از یکی شدنش با غربی...
البته این در حکومت فاشیست ها بود که آنتی فاشیستها هول هولکی مجبور به بریدن درخت بلوط هیتلری بودند. اینکه کماکان جابجا کردن درخت و کاشتنش در جای دیگر، امکان نداشته و اره کردن آن با خطر کمتر دستگیری روبرو است، دقیقا نشان دهنده موقعیت کنونی جنبش آنتی فاشیسم در آلمان (سابقا شرقی) است.
البته وجود این درخت بعنوان سمبل هیتلری درست مقابل محل سکونت خارجیان زخم دیده و کماکان تهدید شده از طرف اهالی دست راستی،  مسلما غیر قابل تحمل است. یعنی آن هم جلوی ساختمانی که بیش از صدها نفر سکنه غیر آلمانی آن (اگر آنتی فاشیستها نبودند) سوخاری همدستی سیاستمداران و فاشیستها میشدند.
به نظرم اما بهتر بود، در نمایشی علنی توسط چند "خارجی" با احترام درخت بلوط را به پارکی منتقل کرده و دوباره میان بلوطهای دیگر میکاشتند!
قطع درخت را بعنوان یک گیاهخوار اصولا درست نمیدانم. اما دلایل امکان ناپذیر بودن ایده ام را در وسط محیط فاشیست زده آلمان سابقا شرقی هم کاملا درک میکنم.
پس
فاشیسم گاهی غیر مستقیم میکشد، اینبار جان درختی را گرفت!
 پس
نبود فضای دمکراتیک برای اعتراض، همانطور که در 1933 جان درختی را گرفت،
 اینبار بلوط دیگری را در سال 2012 قربانی کرد.
شاید بهتر باشد عاقبت از فواره ممنوعه آب نوشید و در اتوبوس تفکیک نژادی شده، بر صندلی نژاد برتر نشست، تا جوانان حامی ما (آنتی فا و آنتی را) مجبور نباشند درختی را از این پس اره کنند.
رزا
  تابستان 2012

خبر به آلمانی در ایندیمدیا:
عکس دست و پا کوباندن اهالی محل در حمایت از سوخاری کردن هیتلری خارجی ها
فیلمهای مرتبط:
حقیقت دروغ میگه! 
فیلم مستند در مورد وقایع 20 سال پیش در شهر روستوک آلمان (آلمان شرقی سابق)
The Truth Lies in Rostock - Doku Deutsch
http://youtu.be/4gboC2bsv8w
 فیلم به زبان آلمانی
اینجا رفقای آنتی فاشیست، فاشیستهایی را که قصد کشتن ویتنامی ها را در خانه پناهجویی داشتند فراری میدهند و سپس خود توسط پلیس دستگیر میشوند. وقایع مستند/ شهر روستوک آلمان- 20 سال پیش
Antifas verjagen Nazis - Rostock Lichtenhagen
Junge Antifaschisten verjagen rechte Brandstifter in Rostock-Lichtenhagen und werden danach verhaftet. Kurz darauf zündeln die Nazis weiter...(Rostock - 1992).

 فیلم زیر هم هویزوردا / آلمان است. که سه آفریقایی مورد ضرب و شتم قرار گرفته در 20 سال پیش را با دروغ اینکه بعد از 20 سال ساکنین (با تکان پول و موقعیت و کار فرهنگی) دیگر ضد "خارجی" نیستند، به شهر دعوت میکنند و درست موقع فیلمبرداری هر سه نفر بازمورد فحاشی کله پوستی های راسیست قرار میگیرند. بطوری که فیلمبردار پلیس خبر میکنه! فیلم سال 2011 به زبان آلمانی
20 Jahre Hoyerswerda - Was hat sich seitdem verändert?

امروز پس از 20 سال، آنتی فاشیستها بدرستی در مراسم اخیر یادبود و برگزاری وقایع روستوک آلمان
حق دارند که فریاد اعتراض بکشند علیه نمایش ریاکارانه رییس جمهور آلمان درهمدری با خارجی. 
فیلم زیر 3 روز پیش
Knirschendes Gedenken in Rostock: Linke brüllen gegen Gauck, Ärger um deutsche Eiche

راسیسم آدمکشه. وبسایت

عکسهای حمله در 20 سال پیش به ویتنامی ها و کولی های روستوک اینجا و یا در اینجا آرشیو 
برای بزرگنمایی روی عکسها کلیک کنیم. 


فرار کولی ها از محلدست و پا کوباندن اهالی محل در حمایت از سوخاری کردن هیتلری خارجی ها
حمله با اسلحه به محل سکونت خارجیان
محل سوخته شده خارجیان

۳ نظر:

رضا گفت...

سلام رزا جان
وقتی هنوز در جایی مثل هندوستان یه احمقی پیدا میشه و با افتخار اسم فروشگاهش رو میگذاره هیتلر با اون آرم تهو آور صلیب شکسته و اعتراض یهودیان شهر رو هم هیچ چیزش حساب نمیکنه آنوقت پیدا شدن یک همچین جک و جانورهایی در مهد هیتلر، یعنی آلمان، آن هم در عصر بحران اقتصادیی که بورژوازی رو مثل خر در گل گذاشته و هیچ راه برون رفتی از آن نمیتونه پیدا کنه، چیز عجیبی نیست. آن یکی در هندوستان در خوشبینانه ترین حالت اگر ناشی از حماقت یک فردباشد،این یکی در اروپا اما ناشی از خباثت اگاهانه یک جریاناست. تا یک جامعه انسانی شکل نگیره اینجور کثافتها به عنوان یک راه حل غیر انسانی همیشه به عنوان شمشیر داموکلس بالای سر ما هست. افسار این چهارپایان هم از قضا دست همون فکل کرواتیهای به اصطلاح لیبرال است. این یک چهره است، چهرو بورژوازی با یک اخم فاشیستی در گره ابروها و یک لبخند سوسیال دموکراتیک بر لب. این عکس رو ببین تا حماقت آنطرف رو هم دیده باشی. http://ca.news.yahoo.com/photos/outlet-sells-western-menswear-opened-10-days-ago-photo-133743860.html

RosaArchiv گفت...

سلام رضا جان
این صاحب مغازه هندی بعد از دوره کوتاه زندگی در، بخصوص آلمان شرقی سابق، 2 زاریش خواهد افتاد. اینجا ستم نژادی به طبقه ربط نداره و بورژوای حاشیه و مرکز را هم نژاد جدا کرده...
متاسفانه سلطه نژادی و جنسیتی قدیمیتر از سرمایه داری است.
جایی خواندم که در سلسله مراتب نژاد، طبقه، جنسیت، ملیت... همه نقش بازی میکنند. سرمایه داری روی روابط سلطه کارکرد داره وقتی تولید کنندگان ضربه بزنند شاهرگش پاره میشه، اما از خونریزی رگهای دیگرش هم توسط نژاد "پست تر و جنسیت پایین تر و..." هم میتونه بمیره. و اینکه اصولا طبقه کارگر (آلمانی)هم بدلیل همان آلودگی به نژادپرستی و جنسیت گرایی نمیتونه ضربه کاری بزنه، چون منافع مشترک با بورژوازی خودی داره...پس امکان پارگی شاهرگی اصولا نیست، یا ضعیفه!
کارگران آلمانی در دو جنگ وحشتناک پشت سر بورژوازی خودی افتادند. و اکنون نیز بسیار آلوده به افکار ناسیونال هستند. تنها جنبش واقعی آلمان همان آنتی فاشیسته که این رابطه سلطه را به هم زده و سیستم را بی حال کرده. خوشبختانه جنسیت و ملیت طبقه کارگر آلمان دیگر یکدست (آلمانی) نیست و این اجازه میده در جنبش ضد سرمایه داری اغلب جنبشهای دیگه با هم کار کنند...
محیط زیست، زنان، نژاد، طبقه و...با جهت گیری ضد سرمایه داری تا حالا ضربه های کاری زدند.
البته زنان فاشیست فعال در آلما ن شرقی بسیار زیاده. همینطور طبقه کارگر هم کاملا با افکار ناسیونالیستی آلوده شده. ویتنامی های اینجا، در واقع با قراردادهای 2 ساله بیگاری برای "سوسیالیسم" در آلمان بودند و بصورت گتو زندگی کردند و همیشه از کارگر آلمان شرقی دور نگهداشته شدند. اغلب حملات مسلحانه و آتش زدن خانه های اینها توسط خود کارگران آلمان شرقی بود و پلیس عملا نباید دخالت میکرد! برای همین هم همه افراد آنتی فا توسط پلیس نظاره گر "خارجی سوزی" دستگیر شدند! تنها اعضای آنتی فاشیست جلوی قتل عام عمومی را در شرق آلمان گرفتند و فرا طبقاتی بطور جبهه ای پیروزی هایی داشتند.
جالبی روستورک این بود که تیم فیلمبرداری کانال 2 یواشکی به داخل ساختمان ویتنامی ها آمد و لحظه به لحظه از عملکرد پلیس فیلم ساخت و اگر به پشت بام فرار نمیکرند جزغاله شده بودند و نهایتا با همین گزارش آنها بود که 120 نفر از مهلکه گریختند!
عکسها و فیلمهای شلیک، تخریب و آتش زدن و... علیه خارجی ها هنوز تاثیر گذار است...انگار زمان هیتلر دوباره تکرار شد با همان قساوتش ...
و انسان قرن 21 شکل گیری و همدستی در جنایت سوزاندن انسان به جرم "خارجی" بودن را میتوانست لایف ببیند.
البته بدون حمایت از رفقای آلمان غربی همین جوانه ها هم در نطفه خفه میشد. ...
حال به این آتش زیر خاکستر فاشیست نیروهای کمونیست کارگری بنزین میریزد...
نقش "خارجی" خوب را بازی کردن همان سهیم شدن در گسترش نفرت است و شعارهای حمایت از افغانستانی شان را حباب هوا کرده...
افشای این ریا کاران البته به عهده آنتی فاشیستهای غیر بومی اینجاست!

ناشناس گفت...

salam ezian reza jan az in ensan 2 pa her chi begi dorste ema eshtepa neshe esme 4 payan bed derrefde in jemat ha pelstik hayi hesteand ke bed rozegar ke erzeshe mesref nedrand, ba xod jabeja mikoned. rosa jan meseleye fashist xili pichide ast hemantuor ke to gofdi bexshi az in herekat fashisti jonbeshe todeiee ast bexshi heam tebege motevest 1926 erik foruom nevisende ve revnpezeshk teshxis dad ke in tebege be terfdari az fshism hitleri bepa xaheand shod.. hal komonist karegeri jahe xod dared lol sepas az zehmet to rosa jan ..mesoud