۲۴ دی، ۱۳۹۲

استفاده از مخوفترین اسلحه توسط آنتی فاشیست ها در هامبورگ/ آلمان

رزا: مبارزه برای برای بقای مرکز فرهنگی جوانان در هامبورگ (فلورای سرخ) و خانه های آتونوم (اس سو) و حمایت از ماندن پناهجویان و جلوگیری از خراب کردن خانه ی فقرا (با هدف ساختن هتل و کازینو!)... ادامه دارد.
از آنجایی که پلیس هامبورگ بُرس شستن مستراح را نیز جزو ممنوعات! اعلام کرد، شهروندان آلمان در مبارزه علیه قانون جدید ممنوعیت تردد و برقراری نظم شهروندی و هوش هوش پلیس و برگرداندن آنها به پشت درب پادگانهایشان، هزار- هزار هر شب بعد از ساعت 6 بعد از ظهر (ساعت اعلام حکومت نظامی) به گردش دستجمعی در مناطق اعلام شده و ممنوعه (سن پاولی و...) رفته و بجای بیلاخ از بُرس توالت استفاده میکنند.
تقاضا برای داشتن این سلاح جدید بسیار زیاد است و هموطنان مناطق اشغالی هامبورگ  تقاضای آن را دارند.
پس لطفن به هر وسیله (پُست؟) این سلاح را در اختیارشان قرار دهیم.

توجه: در صورت امکان بُرسهای استفاده شده را ارسال کنید.

فیلم زیر صحنه ی مبارزه در شهر هامبورگ است.

Fight 4 your Right Hamburg DangerZone 


 لینک فیلم ها و اخبار مرتبط:

Hamburger Polizei außer Rand und Band
Auf dem Polizeivideo, das gestern exclusiv bei Spiegel TV gesendet wurde, ist die ungeheuerliche Vorgehensweise einer Polizeihorde, die 2009 eine St.Pauli Fankneipe überfallen hat, deutlich zu sehen.
Ein gezielter Überfall, Unmengen von Pfefferspray, viele Verletzte, doch der Überfall auf die St. Pauli Fankneipe Jolly Rogers hatte für die in SA Manier vorgehende Polizei keine Konsequenzen gehabt. Auf dem Polizeivideo, das gestern exclusiv bei Spiegel TV gesendet wurde, ist die ungeheuerliche Vorgehensweise der Polizeihorde deutlich zu sehen.


Video:Polizeiüberfall auf St. Pauli Fankneipe

لینکهای خبری ماه گذشته در همین بلاگ:
هیچ نظری موجود نیست: