۲۶ مهر، ۱۳۹۶

آزادی رقه (با همکاری گریلیای زنانYPG) همزمان اشغال کرکوک و سنجار توسط اسلامی هارزا: همین چند سال پیش بود که "پیشمرگان" اقلیم کردستان (بارزانی-طالبانی) برای داعش و حکومت اسلامی جا خالی دادند تا داعش هزاران زن ایزدی (یزدانی) را به جُرم کافر بودن به کنیزی برده و مردانشان را در سنجار (عراق) کُشتار جمعی کنند. آنوقتها گریلاهای کُرد YPGسوریه کُریدوری برای نجات آنها باز کردند و بخشی را نجات دادند ولی عده ای از آنها هنوز در دست داعش و اسلامی ها به اسم برده ی جنسی فروخته شده اند. از آنان که زنده ماندند کم نیستند که در گروهان زنان کُرد علیه اسلامیستها مسلحانه مبارزه می کنند. سرنوشت یکی از آنها اینجا


اینک "پیشمرگه" های اقلیم کُردستان بار دیگر با ساخت و پاخت سران شان با رژیم ایران و عراق باز دوباره، شبانه سنگرها را برای اسلامی ها خالی کردند. اینبار برای خوش آمد به لشکرکشی شیعیان ایرانی و عراقی!  لشکر سیاه مسلمانان اینک یا حسین گویان پرچم ظلمت شان را در کرکوک و سنجار در سرزمین خورشید کاشتند.  یاد دخترک افتادم که گفت: هیچ چیز بدتر از این شب نیست...
گویا رفقای گریلیا باری دیگر در صدد مبارزه هستند. آرزوی موفقیت برایشان دارم. اعلامیه شان در اینجا
فیلم های زیر از تصرف کرکوک و سنجار توسط عراق و حشری های الاشعبی همان سپاه (سیاه و مخوف) ایران. اینجا
فیلم اصلی اما همان آزادسازی رقه از چنگ داعش است و شادی زنان در پی پیروزی بر اسلام سیاه.
مزقت ثيابها أمام الكاميرا احتفالا باندحار داعش من الرقة
فيديو من تقديم YPG
 
آزادسازی رقه
مزقت ثيابها أمام الكاميرا احتفالا باندحار داعش من الرقة
فيديو من تقديم YPG
"دوار الجحيم" في الرقة يسقط في يد قسد
مقاتلو "قسد" يتصوّرون في "دوار الجحيم"
الجزيرة تبث صورا حصرية لخروج تنظيم الدولة من الرقة


بیانیه ی هسته ی مرکزی گفتمان رادیکال علیه جنایت در کرکوک
ادامه ی خواندن اینجا

کرکوک را مثل شنگال فروختند
بیانیه ی هسته ی مرکزی گفتمان رادیکال علیه جنایت در کرکوک


ناسیونالیسم کرد برای هزارمین بار منافع توده های تحت ستم را به دشمنان طبقه ی کارگر و ستمکشان کردستان فروخت. فروش کرکوک از جانب نیروهای وابسته به اتحادیه ی میهنی کردستان عراق به حشد شعبی و سپاه پاسداران، اتحادیه ی میهنی ایی که در سال های اخیر بازیچه ی دست جمهوری اسلامی بوده و هست، برای هر کس که با الفبای سیاست و مسائل خاورمیانه و کردستان اشنایی داشته باشد، قابل انتظار و قابل پیش بینی بود. هنگام حمله ی داعش به شنگال عشیره ی قومپرست بارزانی شنگال را در نتیجه ی توافقات بین این عشیره و سران داعش، دو دستی تقدیم داعش کرد و شش هزار تفنگچی چاقوکش وابسته به بارزانی، بیش از چهل هزار نفر بی دفاع ایزدی را همچون گوسفند در اختیار وحوش و جلادان داعش قرار دادند. ان موقع پ ک ک با فرستادن چند صد گریلا توانست از ابعاد یک فاجعه ی انسانی بزرگ جلوگیری شود، اگر پ ک ک یک ذره تاخیر کرده بود، ده ها هزار نفر از مردم شنگال قربانی بند و بست های منطقه یی عشیره ی بارزانی با داعش می شدند. علیرغم دخالت پ ک ک در شنگال برای جلوگیری از یک فاجعه ی انسانی با سازماندهی توده های مردم محلی و درست کردن یک نیروی خودجوش از جوانان، ما مشاهده کردیم که چند هزار نفر دستگیر شدند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته شدند، زنان به بردگی گرفته شده و در بازارهای موصل در ازای صد دلار به فروش رسیدند. نیروهای ناسیونالیسم کرد وابسته به بارزانی در کمال وقاحت، بعد از حاشیه یی شدن داعش در منطقه سعی کردند دوباره به شنگال برگردند و زمانی که مردم شنگال در سطح وسیع اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند بود، زیر اتوریته ی ایل بارزانی زندگی کنند و به انان اعتماد نخواهند کرد و در صورت کنترل منطقه ی شنگال از جانب ایل بارزانی، انان منطقه را برای عشیره ی بارزانی خالی خواهند کرد و با پ ک ک به قندیل کوچ خواهند کرد، اراذل و اوباش وابسته به بارزانی جلاد سعی کردند با شکلیک به یگان های مدافع شنگال موی دماغ این نیرو شوند، اما نتوانستند، اتوریته ی خود را به مردم این منطقه دوباره تحمیل کنند.
امروز می بینیم که جریان اپورتونیست و شوینیست مزدور دیگر یعنی اتحادیه ی میهنی کردستان، مزدور بی قید و شرط جمهوری اسلامی، در نتیجه ی توافقات 15 اکتبر در شهر دوکان در نزدیکی سلیمانیه با سپاه پاسداران ایران، تمام سنگرها و نقاط حساس شهر کرکوک که در کنترل این نیروی ملیشیایی مزدور و وابسته به جمهوری اسلامی است، را خالی کرده و قسمت های حساس شهر و چاه های نفت را دو دستی تسلیم حشد شعبی وحشی، گردان عراقی سپاه پاسداران ایران کرده است. مردم خاورمیانه همیشه قربانی بند و بست های منطقه یی و بین المللی شده و می شوند و این مردم تا زمانی که سرنوشت خود را به دست نگیرند، و نیروهای مقاومت توده یی از دل جامعه و از میان اقشار پایینی جامعه تشکیل ندهند، هر گونه تغییر و تحول در جامعه با الترناتیو سازی های ارتجاعی در تقابل با منافع انان خواهد بود.
مردم کرکوک شاید بیشتر از مردم دیگر مناطق، زجر اوارگی و بدبختی و جنگ خانمان سوز قومی و عشیره یی را تحمل کرده اند و از دوران صدام حسین فاشیست، ما شاهد پروسه ی تعریب این شهر و اسیمیله کردن مردم کرد بودیم. مردم با گوشت و پوست و استخوان سیاست های راسیستی، فاشیستی و اسمیلاسیون را لمس کرده اند. مردم این شهر از اقوام مختلفی هستند و علیرغم اینکه چاه های نفت این شهر چهل درصد بودجه ی کل عراق را تامین می کنند، خود در فقر و محرومیت مطلق زندگی می کنند و در کنار مردم محروم ما شاهد شکل گیری یک الیگارشی خونخوار هستیم که در نتیجه ی فساد مطلق در سیستم حکومتی حاکم عراق و کردستان، برای خود کاخ هایی از جنس کاخ های فراعنه درست کرده اند. در بین تمام شهرهای عراق، می توان گفت که جنبش کمونیستی و کارگری با تعابیری که خودشان از کمونیسم دارند در این شهر قوی تر است و بافت کارگری شهر علیرغم تبلیغات راسیستی و ناسیونالیست نیروهای مختلف، نوعی اگاهی طبقاتی و کارگری تولید کرده است. مردم این شهر هنگامی که فرار ملیشیایی وابسته به اتحادیه ی میهنی و خالی کردن سنگرها را مشاهده کردند، خود در سطح وسیع دست به اسلحه برده و نیروهای ی پ گ و پ ک ک هم از سوریه خود را به کرکوک رسانده اند، تا در مقابل این توحش ایستادگی کنند. جنگ امپریالیستی رژیم ایران و رژیم دست نشانده ی مرکزی عبادی و حشد شعبی علیه ی مردم این شهر اغاز شده است و مردم قهرمان بدون اتکا و اعتماد به نیروهایی که همواره انان را فروخته اند، فرمان مقاومت و سازماندهی خودجوش داده اند. صدها هزار خانواده و زن و بچه و پیر و جوان شهر را تخلیه کرده اند و به سمت سلیمانیه و اربیل و دیگر شهرهای کردستان در حرکت هستند. نیروهای ملیس خودجوش در شهر در حال مقاومت هستند.
ما به عنوان یک شبکه ی رادیکال و کمونیست ایرانی در ایران و خارج کشور، در کنار مردم کرکوک هستیم و از مقاومت توده یی مردم دفاع کرده و نیروهای ناسیونالیست و قومپرست کرد حاکم در کردستان عراق را دشمن اصلی مردم کردستان میدانیم و از مردم خواستاریم که با دست بردن به اسلحه، جلو فجایع انسانی بزرگ را بگیرند و کرکوک را به گورستان حشد وحشی تبدیل کنند. مقاومت قهرمانانه ی مردم کوبانی و پیر و جوان در مقابل داعش وحشی، مقاومت مردم شنگال، مقاومت نیروهای مردمی در شمال سوریه و غیره تجاربی هستند که پیش روی مردم کرکوک هستند و مردم کرکوک می توانند از این تجارب ارزنده بهره بگیرند و با در هم کوبیدن نیروهای وحشی و فاشیستی اسلامیستی وابسته به حکومت مرکزی و بیرون راندن نیروهای ناسیونالیست و عشیره یی کرد از شهر، حکومت خود را مستقر کرده و تثبیت نمایند و به نیروهای ناسیونالیست کرد اجازه ندهند، که بار دیگر وارد این شهر شوند.
زنده باد مقاومت توده یی در مقابل حشد شعبی و جمهوری تروریست و فاشیست اسلامی ایران و عراق
نابود باد ناسیونالیسم کرد و احزاب عشیره یی و قومپرست
هسته ی مرکزی گفتمان رادیکال

 برای خواندن مطلب در منبع روی تیتر مطالب کلیک کنیم.


اشغال کرکوک و سنجار توسط رژیم ایران و عراق
#ستير_حكيم قوت الحشد الشعبي يدخل مركز #سنجار دون مقاومة من قوات #البيشمركا.

Dramatic moment Iraqi forces enter Kurdish Kirkuk (EXCLUSIVE)
Iranian-backed Militias in Tuz Khurmatu explode Kurdish assets حشد شەعبی خانووی کورد له تۆزخورماتوو
Sorry Kirkuk
شاهد بكاء بعض بشمركة الاتحاد الوطني لخيانه بعض من قادتهم وانسحابهم من كركوك
#Kirkuk | كەركوك و گریانی پێشمەرگێ قەھرەمان و ھیڤیدار ئەحمەد بو كەركوكی خو راگر
IRAQ:SCENES FROM THE BATTLE BETWEEN IRAQI ARMED FORCES AND KURDISH PESHMERGA IN KIRKUK
IRAQ:IRAQI ARMED FORCES ADVANCE TOWARDS KIRKUK CAPTURED PESHMERGA MILITARY BASE

Iraqi army takes ‘full control’ of Kirkuk without fight from Kurdish forces

The Kurdish PUK forces retreated from Kirkuk
ئالا الطالباني تتحدث عن أحداث كركوك alaa Talabani talks about the events in Kirkuk
سيروان البارزاني من محور مخمور Serwan Barzani of the Makhmour axis

Peşmerge Kirkuk 16.10.2017
US-trained Kurds & US-trained Iraqis clash in Kirkuk
NNSROJ: صدها هزار غیرنظامی از بیم ورود نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق به شهر کرکوک و نواحی پیرامونی آن به دیگر شهرهای اقلیم کُردستان آواره شدند.


بامداد روز دوشنبه 16 اکتبر، نیروهای گردان نهم زرهی ارتش عراق، نیروهای ضد ترور، پلیس فدرالی عراق با حمایت نیروهای حشد شعبی حملات وسیعی را برای بازپسگیری مناطق نفتی و پادگان های نظامی شهر کرکوک سازمان دادند.

علیرغم مقاومت های اولیه، نیروهای پیشمرگه در ساعات اولیه بامداد با دستور مقام های ارشد اقلیم کُردستان از مواضع خود عقبنشینی کرده و نیروهای عراقی بدون درگیری این مناطق را یکبار دیگر به کنترل خود در آوردند.

رسانه های اتحادیه میهنی کُردستان گزارش کرده اند که در نتیجه درگیری میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراق دست کم 30 پیشمرگه جان خود را از دست داده و بیش از یکصد تن نیز مجروح شده اند.

نیروهای پیشمرگه علاوه بر کرکوک از دو شهر داقوق و طوز خرماتو نیز به عقبنشینی کرده و این دو شهر نیز به کنترل نیروهای حشد شعبی در آمده است. همچنین نیروهای عراقی با پیشروی به مناطق شمال غربی کرکوک چاه های نفتی "بای حسن" و "هاوا" را که پیشتر توسط نیروهای حزب دموکرات تصرف شده بود را بازپس بگیرد.

وزارت نفت عراق اعلام کرده که صدور نفت از چاه های نفت بای حسن و هاوانا به ترکیه متوقف شده است.

پس از ورود نیروهای عراقی به شهر کرکوک ده ها هزار تن از شهروندان کُرد از بیم جان به سمت شهرهای استان اربیل و سلیمانیه آواره شده اند.
نخست وزیر عراق در بیانیه در رابطه با ورود نیروهای عراقی به کرکوک مسئولیت بروز بحران کرکوک را متوجه مقام های اقلیم کُردستان کرد.
حیدر عبادی در بیانیه خود اعلام کرده که درخواست آنها برای لغو نتایج رفراندوم با بی اعتنایی مقام های اقلیم کُردستان مواجه شده است.

وی ضمن تاکید بر دفاع از امنیت و آسایش شهروندان کرکوک از نیروهای پیشمرگه خواست تا به وظایف خود تحت امر نیروهای عراقی عمل کنند.

حمایت ائتلاف جهانی علیه داعش از عملیات نظامی عراق در کرکوک

ائتلاف جهانی علیه داعش با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که تحرکات ارتش و نیروهای عراقی در کرکوک با اطلاع آنها صورت گرفته است.

این بیانیه می افزاید "ائتلاف تحرکات خودروهای نظامی و نیروها در اطراف کرکوک را تحت نظر دارند. تحرکات خودروهای نظامی تا این لحظه با هماهنگی بوده و هیچ یورشی صورت نگرفته است."

ائتلاف جهانی علیه داعش تصریح کرده که درگیری های بامداد روز دوشنبه به دلیل عدم درک متقابل و محدودیت میدان دید بوده است.

سفارت ایالات متحده در بغداد نیز با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای کرکوک خواستار درپیش گرفته شدن گفتگو و مذاکره برای حل و فصل اختلافات شده است.

این بیانیه می افزاید که سفارت آمریکا با بغداد و اربیل در ارتباط هستند تا از بحرانی تر شدن وضعیت جلوگیری کنند.

دولت ترکیه همزمان با ورود نیروهای عراق به شهر کرکوک اعلام کرد که آسمان خود را بر روی پروازها به مقصد اقلیم کُردستان و از مبدا این منطقه می بندد.

بکر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه افزود که این تصمیم در جلسه شورای عالی امنیت ملی ترکیه گرفته شده است.

به گفته این مقام ارشد ترکیه شورای امنیت ملی ترکیه دولت نهادها و وزارت خانه های این کشور را مسئول کرده تا کنترل مرزی مرز ابراهیم خلیل را به نیروهای عراقی واگذار کند.

همچنین این شورا مدعی شده است که دموگرافیای کرکوک دستخوش تغییر شده و از دولت عراق خواسته تا آن را یکبار دیگر احیا کند.

تصمیم ترکیه برای بستن حریم هوایی خود به روی اقلیم کُردستان در حالی است که مقام های ایران بلافاصله پس از برگزاری همه پرسی استقلال حریم هوایی خود را به روی اقلیم کُردستان بسته بود.

تنش میان مقام های اقلیم کُردستان و بغداد در رابطه با کرکوک از مارس سال گذشته و با مصوبه شورای استان کرکوک برای برافراشته شدن پرچم کُردستان بر فراز نهادهای دولتی و همچنین برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه شدت گرفت.

دولت عراق و پارلمان عراق با غیرقانونی خواندن این اقدامات  نجم الدین کریم را از سمت استانداری کرکوک خلع کرده و از نهادهای دولتی این استان خواسته به هیچ وجه با او در این مقام تعامل نکنند.

استان کرکوک یکی از مناطق مورد منازعه میان اربیل و بغداد است. بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق دولت این کشور را موظف کرده بود که تا سال ۲۰۰۷ و با برگزاری یک همه پرسی سرنوشت کرکوک را برای الحاق به اقلیم کُردستان تعیین شود. با این حال دولت عراق در طول سال های گذشته بارها و به بهانه های گوناگون از اجرای این بند قانون اساسی عراق سرباز زده است 

۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلام خسته نباشید
کرکوک هر چند تسلیم شد ولی نمی توان نا امید شد.کرکوک قبل از اینکه بتوسط اسلامی اشغال شود قبلش بتوسط روسها،ترکها، اشغال شده بود حرکت جدید بتوسط عراقی ها و ایرانیها اشغال تکمیل شد البته که این حرکت دوام نحواهد داشت و مرور زمان اگر مردم کمی اگاه و زرنگ باشند میتوانند از زندگی و اینده خودشان را تضمین کنند
پیشمرگها و رهبران فاصد که نان را به نرح روز میخورتد و تفاوت زندگی مردم با رهبران و پیشمرگها از زمین تا هوا ست

Rosa گفت...

نه خدا
نه سرور
نه طالبانی
نه بازانی
....
خودگردانی...

ناشناس گفت...

دورسته روزا
خودگردانی در حوذه انسانی یکی از تکمیل ترین و اساسی ترین نوع تشکلیلات جمعی است که از دو طرف مورد هجوم قرار گرفته از طرف حاکمیت ارتجاج کاملا اگاهانه و دومی از طرف مردم نااگاهانه بدون چشم انداز کیفی بی اعتنا قرار گرفته، امیدوارم روزی متوجه بشوند ان موقع مزیت واقعی که چه لذت دارد متوجه خواهند شد

Rosa گفت...

Revival of revolutionary France' Russian shock artist Pavlensky sets bank in Paris ablaze

https://www.youtube.com/watch?v=2KROXvd6vF0

Pyotr Pavlensky, an artist from St. Petersburg who gained worldwide notoriety after nailing his scrotum to the cobblestones of Moscow’s Red Square, has set the entrance to the Bank of France in Paris on fire.


Off to Bangladesh: Thousands of Rohingya Muslims flee Myanmar


https://www.youtube.com/watch?v=l-cAayO_oVw