۱۶ اسفند، ۱۳۹۱

ترجمه اعلامیه همبستگی به رفقای دستگیر شده مان در مصر (و ملت مصر) بفارسی‎

ترجمه اعلامیه همبستگی به رفقای دستگیر شده مان در مصر (و ملت مصر) بفارسی
با درودهای دوستانه (و رفیقانه) به توده های تحت ستم مصر
ای دوستانه (و رفیقانه) به توده های تحت ستم مصر
بمناسبت دومین سالگرد قیام (خیزش)شکوهمندتان
و بخصوص به چهار رفیق زندانی مان
محمد عزه دین, امیر اسد, محمد البدری و حسین محمد

رفقا! برای ما  خیلی آشنا میباشد آنچه  که بر سر شما در اینروزهای خشم و خروش میگذرد با آنی که بر ما رفت در پس قیام بهمن (فوریه)1979. قیام ما توسط خمینی رهبر فاشیست مذهبی ربوده شد و در مورد شما نیز توسط شخص نئو فاشیستی چون مرسی(سوگلی امپریالیسم آمریکا)با پرچم حزب "اخوان المسلمین".
ما بخوبی مزه تلخ شکست را در دستان مرتجع " ولایت فقیه "(رژیم اسلامی)- که آمالهای ما را برای جامعه ای آزاد با تحمیل گرداندن خشونت, شرارت و دیکتاتوری, مرگ, ,شکنجه و اعدامهای صحرائی بهترین خواهران, برادران, کارگران, معلمین, نویسندگان, جوانان, زنان ....و خلقهای تحت ستم کرد, ترکمن, آذری, عرب و بلوچ ربوده- چشیده ایم(با پوست و گوشت حس کرده ایم)
بزبانی دیگر با حمایت امپریالیسم آمریکا- که موجودیت رژیم راسیستی صهیونیستی اسرائیل بغایت برایش حائز اهمیت میباشد- سازماندهی رژیم 'مبارک' گونه دیگری با چاشنی آشنای بنیادگرائی مذهبی را برای مصر در تدارک میباشند. کوتاه سخن همان جنایات برای شما رفقا و کل ملت مصر نیز در شرف تکوین میباشد.
در راستای داشتن این ساختار قدرت در ذهن است که ما خواهان تصریح این امر میباشیم که بعنوان آنارشیست و در ضدیت با هر گونه حاکمیت اقتدارگرایانه تمامی اشکال سلطه را مردود دانسته و همدردی خویش را با شما رفقای عزیز و هر شهروند مصری- که در کنار شما با مبارزه بی امان برای جامعه ای آزاد, وارسته وتوام با احترام بهمدیگر میجنگد-  ابراز میداریم.
بعلاوه همانطور که رفقای بلک بلاگ(بلوک سیاه) آمریکا در نامه حمایت آمیزشان بشما نوشته اند: " با دادن هویت به گمنامی و مبارزه به حاکمان این ترفند را میدهیم که از ما "دیگری" بسازد و شورش و ایده های ما را قرنطینه گرداند....این اشتباه محض است که ما خودمان را از بقیه جامعه جدا بدانیم...سلطه گران بر ما از آنارشیستها نمی ترسند آنان از گسترش ارزش ها و اعمال (شیوه زندگانی) آنارشیستی میترسند....ما ارزشها ی خود را زیر همان پرچم "دموکراسی" که دگر عاشقان(گشنگان)قدرت جامه مبدل می پوشند (تغییر قیافه میدهند) پنهان  نمی کنیم . ما نمیبایست به ساختار قدرت حقانیت بخشیم چرا که مجددا و بارها بر خواهند گشت تا ما را سرکوب گردانند...آنارشیستها میتوانند تغییر رژیم را به انقلاب اجتماعی مبدل کنند – تغییر(ترانسفرماسیون) زندگی روزمره در سطحی کامل و جامع ."
دست آخر(و در اینجا) ما احترام به حقوق انسانی رفقای خود و دگر آزادیخواهان– در مجموع 21 نفر- و آزادی بلافاصله اشان را از دولت مصر میطلبیم(خواهانیم).
مرگ بر اخوان المسلمین- مرگ بر رژیم مرسی
زنده باد آزادی- زنده باد آنارشی

„We are Black Bloc – We are here to fight the Muslims Brotherhood“

در زیر خبر دستگیری فعالین مصری
اسم افراد آنارشیست که کماکان در زندانند. گویا بقیه دستگیر شدگان فعلا آزادند ولی چهار جوان آنارشیست کماکان در بند میباشند.
اسامی آنها در زیر
1.    Mohamed Ezzdine
2.    Amir Asaad
3.    Mohamed Albadri
4.    Houssine Mohamed.
Stop The Repression In Egypt!
category north africa | repression / prisoners | appeal / petition author Monday February 18, 2013 20:43author by Alternative Libertaire - AL Report this post to the editors
Last Sunday, January 21, several political activists were arrested after the riots provoked by the police in front of the Alexandria court of justice. Among them are four members of the Libertarian Socialist Movement, a member of the Revolutionary Socialist organization (Trotskyist) and 16 other unaffiliated. All are activists who fight against the reactionary regime of the Muslim Brotherhood. After January 21, the defendants were wrongfully imprisoned for twenty days. Today, they are released on bail, except the Trotskyist militant, and are all still awaiting trial.

در زیر یک مجله آنارشیستی به زبان آلمانی
sehr empfehlenswert! Ebenfalls kritisch betrachtet Frank Tenkterer zwei Neuerscheinungen aus dem Verlag Graswurzelrevolution.
در زیر یک کتاب جدیدآنارشیستی به زبان آلمانی
Der Anarchismus und seine Ideale ist eine Einführung in den Anarchismus, die unserer Zeit gerecht wird.

هیچ نظری موجود نیست: