۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۲

دو فیلم از روز جهانی کارگر در سنندج + اسامی بازداشت شده گان 11 اردیبهشت 2013

دو فیلم از روز جهانی کارگر در سنندج. کار، مسکن، آزادی

International worker day in Sanandaj city of Iran. 1.May 2013
طبق آخرین خبر رسید از سنندج، حدود ساعت ۷ بعداظهر به وقت ایران،
جمعی از کارگران و فعالین کارگری این شهر، در خیابان غفور و به طرف میدان غفور، جمعیتی که حدودا ۲۰۰ نفر بوده، به قصد گرامی داشت روز کارگر، به راه افتادن که با حضور نیروهای انتظامی و سرکوبگر امنیتی مواجه شده و حدودا ۱۰ نفر از تجمع کنندگان را که اسامی آنها در دسترس نیست، با ضرب و شتم بازداشت کرده اند. ئاویر سنه

روز 11 اردیبهشت نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی به راهپیمایی کارگران ومردم آزادیخواه در شهر سنندج حمله کردند. نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی و مامورین امنیتی  برای جلوگیری از گسترش راهپیمایی روز جهانی کارگران را مورد ضرب وشتم قرارد دادند  و تعداد 16 نفر از فعالان کارگری و شهروندان را بازداشت کردند. غروب روز 11 اردیبهشت خانواده بازادشت شده گان برای  کسب اطلاع از فرزندانشان به مراکز امنیتی و انتظامی رژیم در شهر سنندج مراجعه کردند اما مقامات دولتی از محل بازداشت آنها اظهار بی اطلاعی کردندصبح امروز 12 اردیبهشت خانواده ها از محل نگهداری فرزندانشان در ستاد خبری نیروی انتظامی و اداره اطلاعات  باخبر شدند و در محل این ارگانها تجمع و خواستار آزادی فرزندانشان شده اند. تلاش خانواده ها برای آزادی فرزندانشان در جریان است. علاوه برآن ، ارگانهای امنیتی رژیم امروز در ادامه تعقیب فعالان کارگری به تاکسی حامل مسافرین در مسیرانتهای خیابان ششم بهمن بسوی بهاران تیراندازی کردند و بعد ازمحاصره تاکسی در حدفاصل هتل شادی و دانشگاه علوم پزشکی سه نفر از فعالان کارگری به با اسامی فردین قادری ، آرام زندی  و شاهپور حبیب را با ضرب وشتم از تاکسی بیرون کشیدند و با خود بردند. همچنین نیروهای امنیتی برای دیگر مسافران و اهالی محل ایجاد ترس و مزاحمت کردنداسامی بازداشت شده گان 11 اردیبهشت روزجهانی کارگر به شرح ذیل است
1.       نسترن محمدی
2.       تیمور امجدی
3.       صادق کرمی
4.       بختیار چتانی
5.       بختیار فاتحی کرجو
6.       ارسلان یعقوبی
7.       محسن محمودی
8.       جلیل محمدی
9.       فواد زندی

آزاد زمانی – سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

در اخبار به دست آمده
ارسلان یقعوبی ...بختیارچتانی...بختیار فاتحی.. نسترن محمدی ...تیمور اجدی....محسن محمودی ...با قرار وثیقه آزاد شدن ....ساعت آزادی 15.30 و شاپور حببیی راننده تاکسی ساعت 16.18دقیقه آزاد شد.


طبق گزارش کومیته های کارگری در سنندج، چهار تن دیگر از فعالین کارگری به نام های “آرام زندی، فردین قادری، شاهپور حسینی و جلیل محمدی” توسط نیروهای رژیم در سنندج بازداشت شدند.
گزارش رسیده به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی حاکی از آن است که ساعت یک بعدازظهر پنجشنبه، آرام زندی، فردین قادری و شاهپور حسینی، سه تن از فعالین کارگری سنندج در جاده “بهاران”، پس از دستور ایست ماموران رژیم و تیراندازی هوایی، همراه با اذیت و آزار وحشیانه، بازداشت شدند. قابل ذکر است که راننده تاکسی حامل این سه تن نیز به مدت چهار ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی بسر برد و سپس آزاد گردید. همچنین پنجشنبه شب جلیل محمدی دیگر فعال کارگری، توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر گردید.

قطعنامه کارگران شهر سنندج دراول ماه مه
 قطعنامه کارگران شهر سنندج در گرامی داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر: امسال در شرایطی مراسم اول ماه مه را برگزار می کنیم که سرمایه داری ِجهانی با توجه به تداوم بحران ذاتی خود همچنان و به اشکال مختلف طبقه ی کارگر را متحمل فشارهای سنگین برآمده از ساختار فرسوده ی خود نموده است. سیستم سرمایه داری که در طول حیات خویش، و با توجه به خصلت طبقاتی اش و با در نظر داشتن ولع سیری ناپذیرش نسبت به کسب سود، به هیچ وجه حاضر به چشم پوشی از منافع کلان طبقاتی خود نبوده و نخواهد بود، به اشکال مختلف سعی در خروج از گرداب بحران اقتصادی، و برون رفت از چالش های مالی خویش نموده، تا به نحوی تداوم حیات خود را در سایه ی هر چه بی حقوق تر کردن طبقه ی کارگر بازتولید نماید. اخراج و بیکارسازی های گسترده، حقوق های چند برابر زیر خط فقر، افزایش ساعات کار، کاستن از استانداردهای زندگی و خدمات اجتماعی تنها بخشی از یورش وسیع سرمایه به زندگی و معیشت توده ی کارگران می باشد که فقر و فلاکت بیشتر را برای آنان به ارمغان آورده است. شکاف عمیق طبقاتی که محصول بی چون و چرای سرمایه داری می باشد هر روز در حال عمیق تر شدن است. نظام سرمایه سالار ثروت بی کران را در همسایگی فقر بی کران قرار داده، و بی اعتنا به شرایط زیستی فرودستان زمینه ی همزیستی نامسالمت آمیز آنان را یکجا فراهم نموده و با این کار عملن بر تمامی نیازهای رنجبران و محرومان مهر بطلان نهاده است. نظام سرمایه محور ایران به موازات سیاست های شرکای جهانی ِ خود، و در ادامه ی برنامه های ضد کارگری ِخویش، با تعیین دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، با توجه به متناسب نبودن آن با نرخ واقعی تورم به وضوح مرگ تدریجی را به کارگران و زحمت کشان تحمیل نموده، و سرنوشت آنان را به دست گردباد تند اقتصادی سپرده است.


در مقابل تمامی ِاین بی حقوقی ها حامیان سرمایه در ایران با بر نتابیدن هر گونه اعتراضی نسبت به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، سعی در خفه نمودن تمامی ِفریادهای حق طلبانه ی زمینه ساز اعتراضات توده ای نموده، تا شاید بدین وسیله از طغیان توده های به ستوه آمده از فقر و فلاکت جلوگیری به عمل آورد. در راستای همین سیاست ِغیر دموکراتیک و ضد انسانی، صفوف فعالین کارگری و تشکل های کارگری را در بدترین حالت مورد آماج سهمگین ترین حملات خود قرار داده، و با تهدید، تعقیب و به زندان افکندن فعالین پیشرو، مانع گسترش پژواک آوای حق طلبانه و برابری خواهانه ی آنان در رستاخیز کارگران و زحمت کشان می گردند. کارگران و زحمتکشان! طبقه ی کارگر با توجه به وخامت روز افزون شرایط اقتصادی، و یورش گسترده سرمایه داری به سطح زندگی و معیشتِ خود، چاره ای به جز اتحاد و همبستگی ِ طبقاتی و متشکل شدن در صفوفی به هم تنیده در تشکل های مستقل و خود ساخته و سراسری را ندارد. پس بیائید در روزاول ماه مه (روز جهانی کارگر)، روز کیفرخواست ِ طبقه ی کارگر بر علیه نظام سرمایه داری و مشقات حاصل از آن، هم صدا و هم آوا و رساتر از هر زمانی، دوشادوش ِتمامی هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان به طرح خواست ها و مطالباتمان بپردازیم و این روز را گرامی بداریم.

لذا ما کارگران سنندج بخشی از خواست ها و مطالباتمان را به شرح زیر اعلام می داریم:

۱-به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی، و حق برگزاری آزادانه ی مراسم های این روز.

۲-لغو حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار برای سال ۹۲، و افزایش حداقل دستمزدها برابر و متناسب با تورم واقعی در جامعه.

۳-به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل و خود ساخته ی کارگری، و منع تعقیب و پیگرد فعالین کارگری.

۴-لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و به رسمیت شناختن قرارداد دسته جمعی و دائم، و همچنین انحلال شرکت های دلالی و کارفرمایی.

۵-پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها، و جرم دانستن به تعویق انداختن آن، و پرداخت خسارت ناشی از آن به کارگران.

۶-ایجاد شغل برای کلیه ی افراد آماده به کار، و ممنوعیت اخراج و بیکارسازی، و پرداخت بیمه ی بیکاری ِکافی به کلیه ی کارگران بیکار و آماده به کار.

۷-منع کار کودکان، و تلقی به کار گیری کار آنان به مثابه ی جرم.

۸-پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر زن و مرد.

۹-ایجاد امنیت شغلی و همچنین تضمین محیط امن و بهداشتی در محل کار برای کارگران.
۱۰-ایجاد فضای امن و به رسمیت شناختن کار کارگران مهاجر، و منع تبعیض و اخراج آنان.
۱۱-آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران پیشرو و فعالین کارگری دربند از جمله رضا شهابی- شاهرخ زمانی- محمد جراحی- بهنام ابراهیم زاده- رسول بداغی- پدرام نصراللهی- علی آزادی- غالب حسینی و ...
گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی کارگران - کارگران شهر سنندج- اول ماه مهشاهرخ زمانی درزندان گوهردشت نیست!
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
جمعه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰۳ می ۲۰۱۳ بیانیه ۷۷
به قراراطلاع،صبح امروز هنگامی که دخترشاهرخ زمانی،کارگرزندانی درزندان گوهردشت کرج برای ملاقات باپدرخودبه سالن ملاقات این زندان مراجعه کرده است،مسولان سالن ملاقات به وی گفته‌اندکه پدرت این‌جا نیست و او را به دادگاه برده‌اند. این درحالی است که به شاهرخ زمانی روز گذشته ۱۰اردیبهشت از سوی مقامات زندان گفته شده بود که و ی امروزصبح به دادگاهی درتهران خواهد رفت،بدون این ‌که ازجزئیات اتهام وشعبه‌ یدادگاه به وی چیزی بگویند. شاهرخ زمانی اعلام کرده بودکه دراین دادگاه حاضر نخواهدشد و آن‌را غیرقانونی می‌داند. اظهارات مسولان سالن ملاقات مبنی برانتقال وی به دادگاه موجب نگرانی خانواده و دوستان این فعال کارگری مبنی بر پرونده‌سازی جدید علیه این فعال کارگری شده است. خانواده‌ی وی درصدد هستند تا با پیگیری از دادگستری تهران علت این مساله و محل نگهداری شاهرخ زمانی رادریا بندکه تااین لحظه پاسخی نگرفته‌اند. شاهرخ زمانی پیش‌ترنیز بدون اطلاع قبلی وبدون حکم دادگاه اززندان تبریز به زندان یزد و پس از بازگرداندن به زندان تبریز به زندان گوهردشت منتقل شده بود.اخبارتکمیلی متعاقبا” منتشر خواهد شد . کمیته‌ی حمایت از شاهرخ زمانی این اقدام کارگزاران رژیم را ابزاری برای اعمال سرکوب هر چه بیش‌تر طبقه‌ی کارگر دانسته و ضمن محکوم کردن این پرونده‌ سازی واهی، تمامی فعالین کارگری و انسان‌های آزادی‌خواه و انقلابی را برای اقدام متحد علیه اقدام غیر قانونی و غیر انسانی جمهوری اسلامی فرامی‌خواند.
پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر
پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۱/۲/۱۳۹۲/ بیانیه ۷۸

هیچ نظری موجود نیست: