۲۸ فروردین، ۱۳۹۴

لطفن پناهندگی را لوث کنید! در جواب به مینو همیلی و همفکرانشابتدا مقاله ی مینو همیلی را با هم در منبع بخوانیم. روی تیتر آن کلیک کنیم.
مقاله ی مینو همیلی
یک بررسی تحلیلی پیرامون پناهندگی

چند خطی بعنوان کامنت بر مقاله ی مینو همیلی سخنگوی"گروه ضد جاسوسی تندر
لطفن پناهندگی را لوث کنید! در جواب به مینو همیلی و همفکرانش
رزا: مینو همیلی حرفش چیست؟ حق حامله شدن برای مردان مسخره است و حق پناهندگی باید بدون بازگشت باشد و اینکه اگر رژیم بد است ولی باز ملت به ایران برگردند ما (اپوزیسیون) بور میشویم!
رزا: اول اینکه همه باید حق حاملگی، پناهندگی و همه جور حقی را داشته باشند. اصولن قوانین بر پایه ی سلب و گرفتن آزادی انسانها عمل میکند. اغلب قوانین یکبار نوشته شده و تعویض آن در شرایط جدید سخت است. حق حاملگی برای مردان در قرون وسطا مسخره بود ولی در شرایط کنونی و با پیشرفت تکنولوژی نه! مردان میتوانند و اگر هم بخواهند، باید حق و امکان حاملگی را داشته باشند.
در نظر خانم همیلی و برخی پناهجویان "واقعی"،  حق پناهجویی نیز بمانند ازدواج است. بدون طلاق البته!
 اپوزیسیون قلابی فکر میکند که اگر امروز جوانی با قانون پناهندگی اجازه ی اقامت در "بهشت" اروپا، کانادا، استرالیل، امریکا و... را کسب کرد، حق بازگشت به مبدا را نباید داشته باشد.
یعنی با لباس پناهجو آمدی، با همان هم در قبرستان اینجا باید به گور بروی.
مانند ازدواج مذهبی! با لباس سفید عروسی و با کفن به گور شدن!
چرا؟
چون ازدواج کردی!
چرا؟
چون یکبار گفتی (به راست یا دروغ) که جانت در خطر بوده!
برای مینو همیلی-ها انسان و آزادی او اصلن مُهم نیست. احترام به قانونی که نه او، نه ما و نه این نسل، اصلن سهمی در گذاشتن و برداشتنش نداشته موعظه میشود. برای این سوسیالیستها احترام به قانون سرمایه داری مُهم است. و از طرفی او و آنها در برابر سیستم بور میشوند، اگر پناهجو به کشور مبدا بازگردد. برود و بیاید. چون قسم پناهجویی او(مینو همیلی) و آنها "واقعی" بوده و در صورت استفاده ی دیگری، صداقت گزارش او از زندان و کُشتار و رژیم اسلامی و...زیر سوال میرود. بطور کُلی "رژیم اسلامی ایران در اذهان عمومی تبرئه میشود" و دیگر آنقدرها مخوف نمی نماید و به همان اندازه هم، نمره ی مقاومت او (مینو همیلی) در زندان پایین تر می آید.
مبارزه ی او لوث میشود!
پناهجویی او لوث میشود!
تاج روی سر اینها،  تار و مات شده و این گُلهای سر سبد و بجا ماندگان و "اسطوره های مقاومت اپوزیسیون" دیگر در چشم مقامات، برگزیدگان نبوده، جایگاه قدرتشان در سلسله مراتب متزلزل میشود!
دقیقن مثل همان ازدواج است که با انجام آن جایگاهت در جامعه ی مردسالار مستحکم میشود و طلاق، لغو قرارداد و لکه ی ننگ!
این میان کسی اصلن مطرح نمیکند که کُل این ساختار سلسله مراتب غلط است. تازه اینها اپوزیسیونی برای رسیدن به" آزادی" نیز هستند و ادعا میکنند برای "برابری" هم به زندان افتاده اند!
زندگی مبارزان واقعی را اما اگر که بخوانی (اما گُلدمن- ها)، آنها بارها الکی و روی کاغذ ازدواج کرده و  طلاق داده اند تا از این کشور به کشور دیگر و قوانین دست و پا گیر را دور زده، پاسپورت جعلی، هویت جعلی برای داشتن امکان مبارزه و زندگی در جایی که مطلوبشان بوده است. (آنوقتها از حق پناهندگی خبری نبود و اغلب ازدواج های الکی بود.)
احتمالن
این قهرمانان و اسطوره های مقاومت، بمانند مینو همیلی- ها یکبار از بد حادثه به زندان افتاده، قرار است سالها نان دوران "مبارزات" جوانی شان را خورده و هر روز، به هر بهانه، برای خود مراسم تاجگذاری بگذارند!
باید بهشان گفت: زمانه عوض شده! زمین گرد است!
مردان هم میتوانند حامله شوند و هم حقش را دارند!
پناهندگی نیز تاج افتخار بر سر، یا مدال مقاومت بر سینه نیست که لوث شود. بلکه یک قانون است و مانند قوانین دیگر باید برداشته شده و به جای آن حق زندگی و رفت و آمد آزاد انسانها به رسمیت شناخته شود.
در نظر من (رزا) در حال حاضر که بهانه ی پناهجویی تنها راه آمدن و اجازه ی آزمایش زندگی در اینطرف مرزها است (مثل ازدواجهای روی کاغذ) باید از طرف همه ی انسانها استفاده شود، لوث شود!
 اگر شرایط زندگی در مبدا بهتر، پس طلاق داد و سپس برای "زندگی بهتر" به جای بهتری رفت.
چرا؟
چون سرمایه آزاد است و همه جا میرود.
انسان را اما محدود کرده و پشت مرزها جان میگیرد.
آیا باید قبول کرد 400 نفری که این هفته در اعماق اقیانوس فرو رفتند، برای لوث نشدن مدال افتخار پناهجویی خانم اسطوره ی مقاومت بگویند: برای نان آمده ایم؟ و اگر به اندازه ی کافی تامین شویم، بازگشته و کلن علاقه داریم که امکان رفت و آمد آزاد داشته باشیم، بمانند سرمایه و سرمایه دار!
فراخوان و
خطاب به شهروندان زمین: پناهندگی را لوث کنید!
برای آزادی و حق رفت و آمد آزاد و دنیایی بدون مرز
مبارزه کنیم.

مرتبط:
در همین رابطه در همین بلاگ

 رزا
از سایتهای دیگر
عطا خُلقی
صالحی نیا
بهرام رحمانی
فیلم کُشتن پناهجو در مرز اسپانیا و انتقال جنازه به آنطرف مرز توسط پلیس
کلیپ «ما دور ریخته شدگانیم»

هیچ نظری موجود نیست: