۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

“سگ گُشی در شهرک صنعتی شیراز”
دیدنِ ویدئوی وحشتناکِ سگ کشی در شهرک صنعتی شیراز دل هر انسانی را به درد میاورد. تزریق اسید به این حیواناتِ بی گناه که به مرگی دردناک و زجرآور منتهی می شود. تا کنون هیچ نهاد، یا ارگانی واکنشی به این عمل غیرانسانی نشان نداده است. مجازات عوامل این کار و پیشگیری از اتفاقات مشابه کمترین کاری ست که نهادهای دولتی می توانند در این مورد انجام دهند. مردمی که احترام به حقوق حیوانات را بلد نباشند از رعایت حقوق یکدیگر هم عاجز خواهند بود. //
یغما گلرویی


در کشور ما اکنون از اسید پاشی به انسان ....به تزریق اسید به سگ رسیدند !
رزا: دیدن عکس و فیلمهای سگ کُشی با اسید و غیر را توصیه نمیکنم. خودم را مجبور به دیدن کردم، برای ردیابی پلاک ماشین و افراد. اما اغلبشان با ماسک هستند. دستکش هم دست کرده و تعلیم دیده. احتمال زیاد از طرف خود شهرداری و نهادهای مسئول.
اینک شهرداری اعلام کرده کار آنها نیست. 
اما 15000 تومان را بابت هر لاشه ی سگ چه کسی میپردازد؟
در ضمن چرا کسی در تظاهرات حمایت از حیوانات جرات نمایش یک سگ خانگی را هم ندارد؟
در کشوری که هنوز اسیدپاشان به صورت زنان دستگیر نشده اند و با فتوای امامان جمعه ثانیه ای انسان و حیوان نابود میکنند، انجمن حامی حیواناتش نیز برای نمایش به خیابان اند. مسئول این کُشتارها نظام جمهوری اسلامی است، همانها که فتوای نجس بودن انسان و حیوانات بی پناه میدهند. سقوط رژیم پایان ستم نیست. سقوط رژیم اما اولین قدم در رفع ستم میباشد. شک نکنیم...

هیچ نظری موجود نیست: