۱۷ شهریور، ۱۳۹۴

میهمانان برنامه ی پرگار بی بی سی: ساواما، ساواکی، فمینیست، آنارشیست!


رزا: در کامنت دونی اینجا دوستی نوشت که نگاهی به برنامه ی جدید پرگار بی بی سی که هفته ی قبل در مورد فمینیست بود بیندازم. رفتم لینک برنامه را بیابم، دیدم نظام جلالی را برای این هفته دعوت کرده اند تا در مورد آنارشی در بی بی سی صحبت کند!
 برنامه این هفته" آنارشیسم" در یوتیوب منتشر شد.
https://youtu.be/7avKkS-NOmg


لازم به اطلاع است که ایشان(جلالی) وبسایت عصر آنارشیسم و بقیه ی فیسبوکهای "کارگر" آنارشی/ دانشجوی آنارشی/ هنرمند آنارشی/ "بلوک سیاه" و بقیه کانالهای سانسورچی و ضد زن به اسم "آنارشی" را رتق و فتق میکند.
پس از ظهور ناگهانی رفقای فدایی ایشان در پُشت دوربین بی بی سی (نگهدار، خلیلی، حسن بهزاد، مصطفی مدنی، شادی امین...) اینک بلاخره نوبت به ایشان هم رسید. پس ادکلن زده، زیپ شلوارش را کشید برای پابوسی سیستم. 
قبلن در پُستهای زیر از خطر ارتباط با فداییان سابق، اینک سایبر خودنمایان آنارشی نوشتم/ نوشتیم:
رزا: بار دیگر تاکید میکنم: آنارشیسم بدون فمینیسم جریانی عقب مانده است. 
بخصوص که نحوه ی اپورتونیستی و غیر شفاف ارتباط گیری از نوع ساختارهای عمودی "فدایی" با افراد داخل (جوانان /دانشجویان...) میتواند ضربات جانی/امنیتی برای مبارزان در داخل داشته باشد. ارتباط با کانال های اینترنتی این آنارشی قلابی، خطرناک و آلوده میباشد. بخشن افرادی که پُشت این فیسبوکها رهنمود میدهند، حتی بعد از سه دهه زندگی در خارج، از یک مکالمه ی ساده به زبان کشورهای میزبان ناتوانند (نمونه ی علنی، خود ایشان نظام جلالی بی بی سی میباشد).
وعده ی کمک به پناهندگی و... از طرف ارتباطات فیسبوکی شان دروغ  و برای اینان تنها اقدام به شعار نویسی در داخل و درج آن در کانالهای اینترنتی شان مهم میباشد. اینان نقشی رهبری کننده در مبارزه گرفته در حالی که خود در صحنه ی مبارزه در کشورهای میزبان پاسیو و بمانند کُل جریان "فداییان" شیفته ی مشهور شدن پشت دوربینهای وابسته میباشند.
آنارشی اینان در چارچوب رسمی/ دولتی و ایجاد مشروعیت برای نظم حاکم است...

مطالب مرتبط: نوآم چامسکی: قدرتمندان واژه آنارشیسم را بدنام کرده اند
https://youtu.be/46hJx-JYF9Q
 در ۱۵۰ سال گذشته هر کسی که در قدرت بوده، تا جایی که توان داشته واژه آنارشیسم را بدنام کرده است. اما اگر شما به معنی این کلمه و ریشه آن دقت کنید، می بینید که هسته اصلی نظریه آنارشیسم این است که می گوید هر سلسله مراتب قدرتی باید فلسفه وجودی خودش را ابتدا توجیه کند تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. گاهی شاید بتوانند این کار را انجام دهند، اما این کار ساده ای نیست، آنها موظف‌اند فلسفه وجودی خودشان را توجیه کنند. مثلا شاید بشود ادعا کرد که مردان باید بر زنان حکمرانی کنند، یا ارباب باید بر رعیت حکمرانی کند یا باید رهبران ملت ها را کنترل کنند، شاید. اما باید یک استدلالی برای حضور این سلسله مراتب وجود داشته باشد.

وقتی که شما به استدلال ها نگاه می کنید می بینید که تقریبا در همه این موارد توجیهی منطقی وجود ندارد. وقتی هم توجیهی وجود نداشته نباشد، باید این ساختارها برداشته شوند. این هسته اصلی آنارشیسم است. عقل سلیم هم با آن همراه است. در همه زمینه ها هم مصداق دارد؛ از پدرسالاری در یک خانواده، تا جهان سالاری در امور بین المللی. فکر می کنم که انسان ها هم به طور ذاتی قبول دارند و برای رسیدن به آن پیشرفت هایی داشته ایم. تعداد خیلی زیادی از ساختارهای سلسله مراتبی و سلطه گری در صد سال گذشته از بین رفته اند. در بیست سال گذشته هم همینطور بوده است و من دلیلی نمی بینم که این روند متوقف بشود.

در مورد برنامه ی میزگرد فمینیستی هفته ی پیش پرگار که دوستی در کامنتها تشویق به دیدن کرد:
برنامه این هفته ' فمینیسم '
 مهمان‌های برنامه: پدیده ثابتی فعال حقوق زنان، روحی شفیعی جامعه شناس و ساغر غیاثی پژوهشگر مطالعات زنان.
https://youtu.be/TT2FQ_MXSwA

 راستش همگی خانم ها بدجوری ترکاندند!
خانم اول گویا مذهبی/ بهایی باشند. ایشان نمی خواست فمینیست نامیده شود! عینهو رژیم اسلامی از "فمینیست بی بندوبار انگلیسی" میگوید! و البته خود ایشان محبوس در خانواده ی مذهبی و اجرای نقش "مقدس" مادر بهایی!
باید گفت که ایشان جدن به جنبش فمینیستی لطف کردند، که خود را فمینیست نخواندند. بهتر همان که امثال اینان بمانند همکیشانشان "بند و بارشان" را هر روز برای فرود به ناف  بهشت مُحکمتر کنند و بجای انتقاد از فمینیست  "بی بندو بار" از مظاهر آزادی ها و حقوق ناچیز بدست آمده در اروپا اگرچه در همان سطح قانون و جامعه استفاده کرده و از بالا رفتن بودجه ی مهد کودکها به نفع زنان خواهان کار و اشتغال انتقاد نفرمایند. بسیاری از زنان همانطور که گفته شد، از زندان خانواده گریخته و در استقلال، سرنوشت خود و کودکانشان بدست صدقه از "مرد" خانه نبوده پس به ایجاد هر چه بیشتر مدارس تمام وقت و مهد کودکها (در فقدان و کمبود کلکتیو ها) نیاز است. چون مادران شاغل هستند و مردان نیز اغلب حاضر به نگهداری از کودکانشان نمیباشند و بدون کار مادران زندگی نمیچرخد....
باری   
ساک زدن یکطرفه و حمایت از رضا قلدر/ رضا خان نیز اصلن " کُنشی فمینیستی" نمیباشد...پس رای تان را برای احیای سلطنت حفظ کنید!
بانوی دوم در میز گرد فمینیستی بی بی سی یک جامعه شناس هوادار اعتدال (میهمان دیگر پرگار) نیزدر حسرت است از اینکه خود نتوانسته در طی اقامتشان در ایران زیر تیغ  ارزان جراح ایرانی برود. ایشان با شور حسینی عجیبی انواع ترمیم بینی/پستان/باسن... را "کُنش فمینیستی زنان ایران" اعلام کرده و حتی پس از شنیدن آمار و ارقام جراحی بینی/ مو کاری مردان کچل، عمل باد فتق و لیزر بواسیر، درازی آلت ...از طرف مردان، ایشان اما کماکان از رو نرفته و تا آخر برنامه نیز با "کُنشی فمینیستی" نفرت خود را از هر چه با کلمه ی "رادیکال" پیوند بسته، اعلام کردند. حرکت چنگ زدن دستها همراه با نمایش ناخنهای تیز و وحشتناک ایشان در جلوی دوربین وابسته، البته هیچگونه همخوانی با صحبتهای هارمونیک و معتدل ایشان نداشت. باری، مسیر مبارزه ی زنان از زیر دست قصابان سیستم "زیبایی" و هر گونه کوچک کردن/بزرگ کردن ها اصولن فمینیستی نمیباشد. مسلمن زنان فمینیست به ایشان یک تشکر بدهکارند که این "ایسم" را به گند نکشیده و از همان اول علیه رادیکالیسم جنبش زنان خط و نشان کشید.
عکس 8مارس 1979 راهپیمایی زنان علیه حجاب اسلامی
خانم سوم که رسمن خود را فمینیست و حتی "رادیکال فمینیست" خواند و حتی مدرک دانشگاهی هم برای اثبات این مُهم در زیر بغلش گذاشته بود، اعلام کرد که دخترکانی که بفرمان رضا خان به مکتب فرا خواندند را، بدلیل مخالفت و اعتراض عمومی، خانواده ها از روی پُشتبامها رد می کردند تا به اکابر بروند، ولی البته الان خوشبختانه خانواده ی سُنتی، دختر به خارجه میفرستد، آنهم برای اخذ دکترا! و اینهمه (سواد آموزی دختران) دیگر در ایران "کُنشی رادیکال" نیست، اگرچه در افغانستان کماکان "کُنشی رادیکال" میباشد! (رزا: همیشه در مقایسه ها رده ای خونین از راسیسم ایرانی نمایان میشود! کشورها را هرگز در کُل نمیتوان مقایسه کرد بلکه مناطق را)....
و همچنین خانم فمینیست رادیکال بی بی سی اعلام کرد که  اگر اینک در ایران آمار زنان دانشگاهی به رقم 60% رسیده است، چون پسران مجبور به سربازی هستند! ایشان از شوک تراپی جامعه شناس سکسیست  ایرانی اباذری هم گفتند که هدفش لابد ایجاد گفتمان بوده است،  اگرچه خود این خانم، تاکتیکهای دیگری برای ایجاد گفتمان را در آستین دارند که "معتدل" است، ولی کماکان ایشان در تئوری، تحلیلهای رادیکال را میپسندند!
البته این میهمان فمینیست بی بی سی در "دفاع رادیکالش" از حقوق زنان کم نیاورده و با مثال خودسوزی اخیر مردان، بدلیل سرزنش زنانشان که: مرد برو کار کن! آب پاکی  را روی دست این "زنان سکسیست"  ریخت! (که مردان بیچاره و بیکار شده را به خودسوزی کشانده اند)
مُسلمن پس از ایجاد شیرخوارگاههای مناسب فمینیستی با رای پارلمان و مجلس، پس از اخذ کسب آرای مردان و زنان به صندوق حزب فمینیستی، هم زن و هم مرد جماعت باید کار کنند (بیکار شدند هم لابد سرزنشی به همدیگر دیگر نیست و لابد هر دو با هم خودسوزی "غیر سکسیستی" خواهند کرد) و همچنین اینگونه، مردان نیز عاقبت در شرایط مناسب رقابت دانشگاهی با زنان قرار گرفته و برابری زن و مرد با قبولی 50% مرد و 50% زن تحقق میپذیرد.
این سخنان رادیکال فمینیستی منطبق بر ساک فمینیستی "فعال حقوق زنان" در ابتدای برنامه ی پرگار، بقدری خانم اول مدافع حقوق مذهبی/ بهایی را به وجد آورد که ایشان عاقبت قبول کردند پسرشان را (که بمانند مادر از بی بند و باری لولو فمینیست های انگلیسی بشدت میترسد) به جلسه ی بنگاه پژوهشهای زنان و پای منبر مردان سخنران این بنگاه بفرستد و بلاخره ایشان هم شیر فهم شدند که فمینیستهای بی بند و بار و چشم دریده دانشگاههای انگلیسی، ضد مرد نیستند و فقط گهگاهی (وقتی که قرار است که راجع به تجاوز جنسی و خشونت مردانشان صحبت کنند) چون "شرم دارند" که جلوی آلت ها گپ بزنند، به همین دلیل و استدلال در "مواقع استثنائی"، مردان را به جلسه زنانه راه نمیدهند.
باری
جلسه ی آشتی کنان میهمانان پرگار خوشبختانه اینبار هم با درایت و میزگردانی مردان بی بی سی با سلام و صلوات، با پایانی شاد بپایان رسید و بی بی سی نشان داد که در زیر کنترل و اتوریته ی برادر بزرگ، ساواکی/ زندانی، افراطیون/ اعتدالیون، فمینیست/ ماسکولینیست، قصاب/ گاو میتوانند حتی در حین سلاخی، در صلح و آرامش زندگی کنند.
من شخصن از این برنامه های پر از پایان شاد ممنونم و در انتظار پابوسی "نوام چامسکی" ایرانی همان نظام جلالی آنارشیست، در کمبود آجیل و فقدان تخمه ی آفتابگردان در حال خشاب کردن تفنگها، منتظر بمباران متفقین (مستقیمن بروی کله ی داعش) پای مونیتور به انتظارم، تا بزودی زود، بلاخره برویم و سرزمینمان خاورمیانه را از این ریشوها! پس بگیریم.
اما راستش از آنجایی که متفقین دیگرنمیتواند با بمبهای دقیق و دیجیتالی (بمانند بمباران بوش پدر/ پسر علیه کله ی طالبان افغانستان) اینک کله ی داعش را نشانه بروند و اغلب بمانند خلبانان اردوغان، مناطق کُرد نشین را اشتباهی "رو هوا " برده اند و تلفات جانبی ما هم زیاد شده، گفتم که از بی بی سی بپرسم که از اربابان انگلیسی اش بپرسد که در برنامه ی پرگار بعدی اش، البغدادی و اردوغان و اوباما و روحانی و خاندان السعود  و النصره و اسد و پوتین و... را بپای میز معجزه - مناظره ی "پرگار" ش بنشاند تا آقای کریمی (میزگردان بی بی سی)  با متُد "مار رقصان" این سران مارها را هم ، با هم صلح و آشتی بدهد، تا ما هم برویم بچه هایمان را شیر بدهیم!
ممنون میشوم خیر ببینید...
امضا: یک فمینیست بی بندوبار/ بی خدا/ بی شوهر- ضد مرد -علیه خانواده - دماغ دراز جراحی نشده – رادیکال/ افراطی- 60% ی سربازی نرفته ی- ضد اکابر رضا خانی، آنارشیست- شوک تراپیست ضد اعتدال!
توضیح: دلیل ننوشتن اسامی میهمانان میز گرد تنها به دلیل صرفه جویی در وقت بینندگان از گه خوری مجدد بی بی سی از حاج آقا  اکبر پونز گنجی است. 
مطالب مرتبط: میز گرد پرگار
برنامه این هفته ' فمینیسم ' در یوتیوب منتشر شد.
مهمان‌های برنامه: پدیده ثابتی فعال حقوق زنان، روحی شفیعی جامعه شناس و ساغر غیاثی پژوهشگر مطالعات زنان.
https://youtu.be/TT2FQ_MXSwA

بزودی میز گرد آنارشی
آنارشیسم چیست؟ حرکت آنارشیستی چه مختصاتی دارد؟ چرا در تاریخ سیاسی ایران به رغم شناخت کم از آنارشیسم، از آن به عنوان ناسزای سیاسی استفاده شده است؟ بحث درباره‌ی آنارشیست در پرگار هفته آینده.
مهمان‌های برنامه : نظام جلالی تحلیل گر سیاسی آنارشیست، عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی، و محسن حیدریان او هم تحلیل گر 
برنامه این هفته" آنارشیسم" در یوتیوب منتشر شد.
https://youtu.be/7avKkS-NOmg
 

۲ نظر:

ناشناس گفت...

<<salam sogot zamani ast ke geda mohteber shavad. darim be << axaer <<zaman miresim << lol merci roza jan

RosaArchiv گفت...

سلام عزیز
الان کوتاه این بحث "آنارشی" را در یوتیوب دیدم. خوشبختانه طرف مخالف به حد زیادی صعیف بود. و اینقدر چرت گفت که لیبرال شرکت کننده هم اجباری از موضع آنارشی دفاع کرد. بطوری که توانست خوب جلوی ضد آنارشی در بیاید. اما هر دو در واقع لزوم یک انقلاب تمام و کمال را رد میکنند.
آنارشی بی بی سی البته گند زد. ضد زندان و طرفدار پابند الکترونیکی برای زندانی!کنترل دیجیتالی زندانی! در زمانی که معلوم شد پس از افشاگری اسنودن سیستم در واقع همه ما را با تلفن همراه کنترل میکند!
بجای جیاپاس و مکزیک و بومیان مکزیک، شاهین نجفی با بیش از یک میلیون لایک نماد آنارشی ایرانی نامیده شد.
آنارشی موافق ارث و میراث و موافق مالکیت خصوصی محدود نمایش شد...
در اینمورد البته باید نوشت.
خوشبختانه طرف ما خود را به محیط زیست چسبانده و جرات نکرد که از جنبش زنان بگوید. بحث خشونت را هم لوث کردندن در مجموع.
یک آنارشی دیجیتالی و بی انرژی
تبلیغ مداح رژیم شاهین نجفی...
نتوانست فرق آنارشی و لیبرال بغل دستش را بشناساند.
باری یک آنارشی مطلوب سیستم. بدون دندان...