۳۰ مرداد، ۱۳۹۶

در اعتراض به رسانه ای کردن دروغ های فاشیستی در بلاگ "آنارشیستی"!


لکه ی ننگ آشویتس بروی پرچم سیاه آنارشی!

رزا: دلایل این اتفاق (نژادپرستی) را در بلاگ نسخد میتواند  حدس زد! پیمان دوران مارکسیستی و جوانی اش «یهودی ستیزی» داشته. او همین انحراف را با خود،  در ملحق شدن به جنبش آنارشی نیز حمل کرده. در جایی که مارکس (خود "یهود زاده") در کتاب مسئله ی یهود، «یهودی ستیز» می شود! پرودون در مورد اختلاف ش به مارکس، حمله ای آنتی سمیتی (یهود ستیزانه) کرده و در ادامه ی آن هم باکونین از این نوع حملات  نژادپرستانه به مارکس را ادامه می دهد.  بسیاران نیز در دوران استالین بدلیل یهودی بودن و به بهانه ی جاسوسی برای "امپریالیسم" گرفتار اعدام یا اردوگاههای مرگ شدند.
اکنون رگ گردن «یهود ستیزی»  پیمان در بلاگ نسخد آنقدر بالا زده که اوج یهودستیزی اش در «انکار هولوکاوست»  در سه مطلب پیاپی  در اینجا و اینجا و اینجا انتشار بیرونی می یابد.

  پیمان پایدار از استخر و شنای یهودیان  در آشویتس می نویسد! یاد لاجوردی جنایتکار اسلامی باید افتاد که از شنا و آبتنی لذت بخش زندانیان در استخر اوین می گوید!  پیمان پایدار لینک کلیپ "دروغ هولوکاوست" گذاشته و  از «کن اوکیف» "حقیقت" را درباره آدولف هیتلر آشکار می سازد! «هایل هیتلرگفتن» زیر پرچم سیاه اما همان حناق است که گلویش را می گیرد!  همانطور که کنفرانس "دروغ هولوکاوست" در ایران (تحت حکومت احمقی نژاد) گلوی رژیم اسلامی را در ابعاد بین المللی گرفت.
به راستی «کم اوکیف»چه می گوید که  پیمان پایدار زیر کلیپ اش (کلیپ یک فاشیست) اینجا امضا میگذارد؟

Ken O’Keefe Explains Why Hitler Was Right
https://youtu.be/xlRLhIVBAIs
Ken O’Keefe Unveils The Truth About Adolf Hitler
“The major crime of Adolf Hitler is that he got Germany out of a banking debt that was drowning the German people in a cesspool of moral decay.”
We’ve been told all throughout our lives that Hitler wanted to take over the world, but that’s a huge lie. In reality, its the Jews who are determined to take over the world and they are very close to achieving that goal.
If we removed the Jewish influence over our society, we could be living in a paradise. Until we remove the Jews and those who serve them from power, things will only continue to get much much worse.
Ken O’Keefe enthüllt die Wahrheit über Adolf Hitler
„… Das große Verbrechen Adolf Hitlers war, dass er ausgestiegen ist. Er nahm Deutschland aus Bankschulden heraus, die das deutsche Volk ertränkte. … In einer Jauchegrube moralischen Verfalls, in Schulden ertrinkend …“

«کم اوکیف» یک آنارشیست کاپیتالیست است که در گرانترین هتل مکزیک سخنرانی می گذارد! اینجا

«کم اوکیف» یک فاشیست  است که به ترامپ رای می دهد (چون  برنی سندرز یک یهودی است)! اینجا
https://www.youtube.com/watch?v=Md043PZWy4Q

«کم اوکیف» کیست؟ او طرفدار رژیم اسلامی است که اگردر ایران توریست سیاسی نباشد، گُل سرسبد «پرس تی وی» کانال تلویزیونی انگلیسی زبان و بدنام  رژیم اسلام شیعه است! اینجا
BOLE Features: Ken O'Keefe - 2nd International Conference of Independent Thinkers | Tehran 2014
https://www.youtube.com/watch?v=69LV5tnCjEw

«کم اوکیف» کیست؟ او یک فاشیست است که بدلیل نفرتش از یهودیان برای بمباران فلسطین و نوار غزه دل می سوزاند! لینک زیر اما موضع گیری دانشجویان آنتی فاشیست فلسطینی علیه یهودی ستیزی «کم اوکیف»  اینجا

GCU Palestine Society. "Ken O'Keefe tainting campus Palestine activism with his anti-Semitic rant". Retrieved March 14, 2012.

می توان نوشت که  پیمان پایدار که خود را "آنارشیست کمونیست" هم می نامد ،همنوا با فاشیسم شده!   وگرنه او خود با تسلط به زبان انگلیسی ومترجمی، چگونه می تواند به اندیشه ی فاشیستی «کم اوکیف» پی نبرده باشد؟ او یک ترامپیست و یک فاشیست است...  پٌستهای یهودی ستیزانه ی پیمان پایدارتلاش درلکه دار کردن پرچم سیاه آنارشیستی است. چرا که سرمایه داری و مناسباتش ربطی به یهودیت ندارد. چرا که بسیاری از یهودیان و یهودی زادگان خود تحت مناسبات سیستم مردسالاری-سرمایه داری له شده اند و  از همرزمان ما و رفقای ما می باشند. چرا که نمی توان ادعای ضد نژادپرستی کرد اما ضد یهودیان نیز بود. ادعای ضد سرمایه داری داشت، اما هدف و نوک تیز حمله را بخش سرمایه ی یهودیان گرفت. ضد زندان بود، اما کُلکسیون عکس زیبا از اردوگاه مرگ آشویتس هیتلری انتشار داد.  نمی توان آنارشیست کمونیستی بود و در حمایت از هیتلر کلیپ فدایت شوم منتشر کرد...
فاشیستها نیز ضد حکومت امریکا / اسرائیل و تسلط بیگانه هستند. آنها نیز ضد سرمایه (سرمایه یهودی) هستند، ضد بانک جهانی صندوق بین المللی پول. آنها نیز سوسیالیست هستند و طرفدار کارگران و زحمتکشان (آلمانی- ناسیون و ناسیونال سوسیالیسم)  و هر ساله اول ماه مه در مارش کارگری در صف جلو و همراه اتحادیه ها علیه سیستم. آنها نیز همه چیز را برای همه می خواهند. (همه را معنی می کنند«آلمانی»، نژاد سفید و غیر یهودی/مسلمان- غیرخارجی/مهاجر) . پرچم آنها نیز سیاه است ...برخی گیاهخوار برخی حیواندوست برخی ختنه شده و برخی طرفدار برابر حقوقی زنان!
آنها تنها یک تفاوت کوچک با ما دارند .
آنها فاشیستند و ما آنارشیست!

بخشهای ترجمه شده و پیشگفتار از : پیمان پایدار
پیمان پایدار :خودتان را از یک عمر شستشوی مغزی  در مورد "شش میلیون" یهودیان " گاز گرفته" در "اتاق های گاز به عنوان اتاق دوش" خلاص کنید
به زبان ساده: تا سال 1946 - که ارتش استالین آلمان شکست خورده را اشغال کرد - تمام شواهد و قرائن بر نبود "کوره پزخانه"های نازی ها حکایت میکند....بالعکس کمپ آشویتس در حقیقت اردوگاهای کار یهودیان و....برای حمایت از پشت جبهه ارتش آلمان بودند ....و مجهز به دندانپزشک و سلمانی و...نیز هم

ادامه ی مطلب اینجا

مرتبط  :
روی کلمات فعال کلیک کنیم
انتشار 10 هزار اسم افراد اس اس هیتلری که در اردوگاه آشویتس (بتازگی) چون تاکنون ادعا شده بود که نگهبانان اردوگاه مرگ آشویتس از لهستانی ها بوده اند. دولت لهستان در نظر دارد اسم بقیه ی آلمانی ها را منتشر کند چرا که این« اردوگاه  مرگ» تنها از نظر جغرافیایی در خاک لهستان بوده است ( مردم لهستان خود در زمان جنگ دوم جهانی کشورشان دراشغال آلمان هیتلری بوده) و لهستانی ها نیز هیچگونه ارتباطی- همکاری ای با کُشتارسیستماتیک یهودیان و دیگران توسط حکومت آلمان هیتلری در رابطه با کُشتن یهودیان نداشته اند.  برای دیدن اسامی فاشیستهای آلمانی دست اندرکار کارخانه ی مرگ آشویتس اینجا

Dem 94 Jahre alten Angeklagten Hanning wird Beihilfe zum Mord in 170.000 Fällen vorgeworfen. Er war im Stammlager in Auschwitz - rund fünf Kilometer vom Lager Auschwitz-Birkenau entfernt - ebenfalls Wachmann der SS.
مقاله زیر


Auf der Website des Instituts sind auch etwa 350 Urteile gegen KZ-Wächter dokumentiert. Unter den aufgelisteten KZ-Mitarbeitern - fast alles Deutsche - sind laut der Forschungsstelle auch einige Ukrainer, Litauer und Letten, aber keine Polen. Im KZ Auschwitz-Birkenau wurden während der NS-Besatzung Polens rund eine Million Juden ermordet, zudem wurden dort mehr als 100.000 nicht-jüdische Lagerhäftlinge getötet.

فیلم جدید به زبان آلمانی: چرا ارتش متفقین (امریکا-انگلیس) اردوگاه و کوره های آدمسوزی آشویتس را منهدم نکردند.  آنها از سال 1944 از وجود این اردوگاه آدمسوزی با خبر بودند...
Hätten die Alliierten Auschwitz bombardieren können oder sollen? Warum versuchten die Alliierten nicht, die Maschinerie des Todes durch eine gezielte Bombardierung des Lagers aufzuhalten?

در زیر سه فیلم از دادگاهی علیه جنایتکاران فاشیست بیست سال پس از جنایت در آشویتس. آشویتس قبل از اردوگاه کار اجباری، مرکز قتل بیش از 2.5میلیون انسان بوده است که بطرز فجیع به قتل رسیده اند. (رقم 2.5میلیون از طرف اس اس رودُلف فرانتس فردیناند هُوس اعلام شد.)


    من تا اول ماه دسامبر ۱۹۴۱ فرمانده اردوگاه آشویتس بودم - اردوگاهی که قریب به ۲٬۵ میلیون نفر در آن از طریق گازهای سمی و کوره‌های آدم سوزی اعدام شدند - ۵۰۰ هزار نفر دیگر هم از گرسنگی و بیماری مردند که کّل تعداد کشته شدگان آن اردوگاه را به ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر می‌رساند. این رقم تنها ۷۰ تا ۸۰٪ افرادی بود که به آشویتس فرستاده شدند. مابقی را در قالب برده‌ها و نیروی کار رایگان، در صنایع اردوگاه بکار گرفتیم. در میان اعدام شدگان، ۲۰ هزار اسیر جنگی شوروی هم بودند که پس از بازجویی‌های گشتاپو، توسط کامیون‌های ارتش آلمان نازی به من تحویل داده شدند. سایر قربانیان، شامل ۱۰۰ هزار یهودی دیگر بودند که از آلمان، هلند، فرانسه بلژیک، لهستان، مجارستان، چکسلواکی، یونان و دیگر کشورها به قتل رسیدند. تنها در تابستان ۱۹۴۴، ما ۴۰۰ هزار یهودی مجار را در آشویتس اعدام کردیم…[۱۴]

Der Auschwitzprozess in Frankfurt, 1963 - 1965: Teil 1: Die Ermittlung

Der Auschwitzprozess in Frankfurt, 1963 - 1965: Teil 2: Der Prozeß

Der Auschwitzprozess in Frankfurt, 1963 - 1965: Teil 3: Das Urteil

Die Angeklagten im 1. Auschwitzprozess

Aussage in britischer Gefangenschaft

Am 14. März 1946 unterzeichnete Rudolf Höß ein in deutscher Sprache abgefasstes Vernehmungsprotokoll. Dieses Dokument umfasste acht Seiten und wurde von Captain William Cross, Kommandeur der „92. Field Security Section“ gegengezeichnet. Die Dokumentennummer beim Nürnberger Prozess ist NO-1210. Er schätzt in diesem Dokument die Opferzahl in Auschwitz auf 3 Millionen, wobei er annimmt, dass 2,5 Millionen vergast wurden. Bei dieser Schätzung verweist er auf eine Berichterstattung von Adolf Eichmann an den Reichsführer SS im April 1945. In persönlicher Erinnerung waren ihm noch die großen Massentransporte mit 250.000 aus Oberschlesien und Polen, 100.000 aus Deutschland und Theresienstadt, 90.000 aus Holland, 20.000 aus Belgien, 110.000 aus Frankreich, 65.000 aus Griechenland, 400.000 aus Ungarn und 90.000 aus der Slowakei.

Des Weiteren gab Rudolf Höß eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs der Massenvernichtung, der Kapazitäten der Anlagen und weiterer organisatorischer Details.

Aussage beim Nürnberger Prozess

Am 15. April 1946 sagte Rudolf Höß als Zeuge der Verteidigung beim Nürnberger Prozess aus.[12] Höß wurde durch den Verteidiger von Ernst Kaltenbrunner, Kauffmann, zum Zustand der Gefangenen bei der Befreiung der Lager, zu Misshandlungen, zu den Lagerräumungen, zur Geheimhaltung vor der Bevölkerung der umliegenden Region und zum Ablauf der Massentötung durch Gas in Auschwitz befragt. Höß beschrieb den Ablauf. Als Oberst John Amen (Ankläger für die Vereinigten Staaten) Höß zur Massenvernichtung befragte, wurde lediglich Bezug auf die eidesstattliche Erklärung 3868-PS genommen. Amen verlas Abschnitte aus dieser Erklärung und fragte Höß mehrfach, ob dies stimme. Höß antwortete immer mit „Jawohl!“. Dies wird von Holocaustleugnern gerne als Beweis für eine erzwungene Aussage interpretiert, bewusst ignorierend, dass Höß bereits gegenüber Kauffmann den Vorgang der Massentötung durch Gas beschrieben hatte. Da Höß überdies in den vorhergehenden Vernehmungen die Ungereimtheiten bereits ausgeräumt hatte, bestätigte er in der ihm eigenen Art den Inhalt mit einem knappen „Jawohl!“. Hermann Göring war laut den Berichten Gilberts nach den Aussagen von Höß niedergeschlagen, da seine Verteidigungsstrategie zusammenbrach. Göring war immer davon ausgegangen, dass der Massenmord nicht beweisbar sein würde.

Erklärung zur Opferzahl von 2,5 Millionen

Göring hatte Gilbert gegenüber Zweifel geäußert, dass die Tötung von 2,5 Millionen Menschen in Gaskammern möglich gewesen sei. Am 24. April 1946 verfasste Höß eine handschriftliche Erklärung, in der er den Vernichtungsvorgang noch einmal in Details beschrieb. Er berechnete, dass in den 27 Monaten (36 Monate minus insgesamt 9 Monate Pause zwischen den Aktionen) bei 3000 Opfern/Tag in diesem Zeitraum 2,43 Millionen vernichtet werden könnten. Dies sei technisch möglich. Nach seinem Wissen schien ihm diese Zahl allerdings viel zu hoch angesetzt. Die Summe der Ermordeten in größeren Aktionen gab er mit 1,125 Millionen an und schätzte die Gesamtzahl der Vergasten daher auf höchstens 1,5 Millionen. Er betonte allerdings immer noch, dass er sich an die Zahlenangaben seines Vorgesetzten Eichmann zu halten habe.[13]
Autobiografie

In polnischer Gefangenschaft verfasste Höß seine Autobiografie mit umfangreichen Aufzeichnungen zu den Ereignissen im Konzentrationslager Auschwitz. Dabei korrigierte und präzisierte er einige Ausführungen seiner Aussage. Diese Aufzeichnungen stimmen in weiten Zügen mit anderen Aussagen, insbesondere dem von Pery Broad in britischer Gefangenschaft verfassten Bericht, überein. Seine detailreichen Ausführungen zeigen, dass er das Geschehene in seinen Aussagen selbst erlebt hatte und es ihm nicht von den Vernehmern in den Mund gelegt wurde:

    „Die Zahl der in Auschwitz zur Vernichtung eingelieferten Juden gab ich in früheren Vernehmungen mit 2,5 Millionen an. Diese Zahl stammt von Eichmann, der sie kurz vor der Einschließung Berlins, als er zum Rapport zum RFSS befohlen war, meinem Vorgesetzten, Gruppenführer Glücks gab … Nach jeder größeren Aktion mussten in Auschwitz alle Unterlagen, die Aufschluss über die Zahl der Vernichteten geben konnten, laut RFSS-Befehl verbrannt werden … Ich halte die Zahl 2 1/2 Millionen für viel zu hoch. Ich selbst wußte nie die Gesamtzahl, habe auch keine Anhaltspunkte, um sie wiedergeben zu können. Es sind mir lediglich noch die Zahlen der größeren Aktionen in Erinnerung, die mir wiederholt von Eichmann oder dessen Beauftragten genannt worden waren.“

– Aufzeichnungen, abgedruckt in: Martin Broszat: Kommandant in Auschwitz. 14. durchgesehene Auflage. München 1994, ISBN 3-423-30127-9, S. 251 f.[14]

Die Summe der von Höß genannten großen Aktionen ergibt 1,13 Millionen Opfer. Sie deckt sich mit der vom Historiker Franciszek Piper veröffentlichen Zahl von 1,1 bis 1,5 Millionen. Auch in den Details wird der Stand der Forschung sehr gut wiedergegeben. Insofern ist der historische Wert von Höß’ Autobiografie in weiten Teilen gesichert.

Zuverlässigkeit der Aussagen und der Autobiografie

Holocaustleugner versuchen regelmäßig, die Zuverlässigkeit der Aussagen und der Autobiografie von Rudolf Höß in Zweifel zu ziehen, um das umfassende Eingeständnis seines Beitrags zum Holocaust unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Seine Ausführungen in den Vernehmungsprotokollen und in seiner Autobiografie zeigen jedoch einen durchgehenden Handlungsstrang, der immer wieder um weitere Facetten und Details ergänzt wird. Haupthandlung und Randgeschehen werden mit derselben großen Detailfülle vorgetragen. Die in der Autobiografie enthaltenen Aussagen werden durch andere Quellen zum Holocaust umfangreich gestützt. Dies spricht eindeutig gegen eine erfundene beziehungsweise erpresste Aussage.
Allerdings irrte sich Höß – wie bei Zeitzeugen nicht selten – bei der Angabe von Daten. Seine Darstellung, Himmler habe ihm im Sommer 1941 in Berlin mitgeteilt, Auschwitz solle das Zentrum für die Ermordung der Juden werden,[16] wird von Historikern auf das Jahr 1942 datiert.[17]
Unterschiedliche Opferzahlen

Teilweise wird auch behauptet, Höß hätte seine Aussagen bezüglich der Opferzahlen laufend geändert und deshalb seien sie erfunden. Zuerst würde er von 2,5 Millionen Opfern sprechen und diese dann später auf 1,5 Millionen reduzieren. Höß räumte bereits in seiner ersten Vernehmung durch die britische „92. Field Security Section“ ein, dass die Zahl von 2,5 Millionen von Adolf Eichmann stammte. Er gab bereits in der ersten Vernehmung die größeren Aktionen an, die in der Summe 1,13 Millionen ergeben. Während der weiteren Vernehmungen stellte er die von Eichmann genannte Zahl von 2,5 Millionen immer mehr in Zweifel und stellte eine eigene Abschätzung mit maximal 1,5 Millionen an.


مطالب زیر در بلاگ نسخد (پیمان پایدار) در دفاع از فاشیسم:
کلاس هولوکاست زدائی

Free yourself from a lifetime of Holo-brainwashing about “Six Million” Jews “gassed” in “Gas Chambers Disguised as Shower Rooms”
خودتان را از یک عمر شستشوی مغزی  در مورد "شش میلیون" یهودیان " گاز گرفته" در "اتاق های گاز به عنوان اتاق دوش" خلاص کنید
به زبان ساده: تا سال 1946 - که ارتش استالین آلمان شکست خورده را اشغال کرد - تمام شواهد و قرائن بر نبود "کوره پزخانه"های نازی ها حکایت میکند....بالعکس کمپ آشویتس در حقیقت اردوگاهای کار یهودیان و....برای حمایت از پشت جبهه ارتش آلمان بودند ....و مجهز به دندانپزشک و سلمانی و...نیز هم
 بخشهای ترجمه شده و پیشگفتار از : پیمان پایدار
کلاس هولوکاست زدائی
https://holocaustdeprogrammingcourse.com/
قسمت دوم : ترجمه نشده


Ken O'Keefe Unveils The Truth
کن اوکیف حقیقت را درباره آدولف هیتلر آشکار می سازد

About Adolf Hitler
اول این ویدئی دو دقیقه ای را ببینید

Vídeo de KEN O'KEEFE TRUTH ABOUT HITLER
2:02
19 feb. 2017 - Subido por Anton Konstantine
***************************************
بعد شش ساعت ویدئوی مستند زیر را در مورد آدولف هیتلر: بزرگترین داستانی که تا بحال گفته نشده را
با دقت مشاهده کنید

مطالب زیر افشاگری من (رزا) در مورد فاشیست «کن اوکیف»:
Ken O´Keefe calls Bernie Sanders a zionist! Speaks on Chomsky, A J & others

BOLE Features: Ken O'Keefe - 2nd International Conference of Independent Thinkers | Tehran 2014

Ken O´Keefe calls Bernie Sanders a zionist! Speaks on Chomsky, A J & others

Ken O'Keefe Unveils The Truth About Adolf Hitler
Human Rights Advocate Ken O´Keefe Calls Bernie Sanders A Fu#king Zionist! Donald Trump Is The Best Option
Middlesex University's Student Union
Six student societies in the Palestine solidarity movement released a statement condemning O'Keefe's remarks as anti-Semitic, stating that such opinions had no place in their struggle "against all forms of racism".
GCU Palestine Society. "Ken O'Keefe tainting campus Palestine activism with his anti-Semitic rant". Retrieved March 14, 2012.
Ken O’Keefe tainting campus Palestine activism with his anti-Semitic rant
Anarchapulco is the world’s first and largest international anarcho-capitalist (ancap) conference. held yearly in acapulco, ancaps from around the world gravitate to mexico for three days of speeches, presentations, panels, debates, musical acts, parties and networking with the intention of creating a freer world and 7 billion governments on earth.
Peace. Love. Anarchy.
Ken O'Keefe
Saturday February 20, 2016 18:00 - 18:45
Grand Hotel Mainstage

Frühsozialismus und Anarchismus
Antisemitismus war eng mit dem Aufkommen des Nationalismus verbunden, blieb jedoch nicht auf diesen beschränkt. Der israelische Historiker Edmund Silberner weist 1962 auf „eine lange antisemitische Tradition im modernen Sozialismus“ hin, die über die Feindbilder der Frühsozialisten bis zu rassenantisemitischen Vorstellungen französischer Sozialisten um die Jahrhundertwende nachweisbar sei.[38] Schon im Deismus, dann auch bei manchen Junghegelianern, Religionskritikern und Frühsozialisten findet man Aussagen gegen das überkommene Christentum und das Judentum zugleich, die auf die Auflösung beider zielten. Ludwig Feuerbach ordnete den jüdischen Glauben moralisch noch unter dem Polytheismus stehend ein und setzte ihn mit Egoismus gleich: „Ihr Prinzip, ihr Gott ist das praktischste Prinzip der Welt – der Egoismus, und zwar der Egoismus in der Form der Religion.“[39]
Einige Frühsozialisten setzten Juden und Kapitalisten gleich.[40] Pierre Leroux etwa bezeichnete die Juden als „Verkörperung des Mammons“. 1844 setzte auch Karl Marx in seinem Aufsatz Zur Judenfrage Kapitalismus mit Geldherrschaft und diese mit dem Judentum in eins. Der „Schacher“ erschien ihm als „der weltliche Kultus des Juden“ und als das „Wesen des Judentums“.
Der Anarchist Pierre-Joseph Proudhon schrieb: „Der Jude besitzt ein gegen die Produktion eingestelltes Temperament; er ist weder Ackerbauer noch Gewerbetreibender, nicht einmal wirklicher Kaufmann. Er ist stets betrügerischer und parasitärer Vermittler […]. Seine Politik in der Wirtschaft ist völlig negativ; er ist das böse Prinzip, nämlich Satan und Ahriman, der in der Rasse Sems Gestalt angenommen hat.“ Juden sah Proudhon als „Feinde der Menschheit. Man muss sie nach Asien zurückschicken.“[41] Der Anarchist Michail Alexandrowitsch Bakunin schrieb in Persönliche Beziehungen zu Marx 1871:
„Nun diese ganze jüdische Welt, die eine ausbeuterische Sekte, ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten bildet, eng und intim nicht nur über die Staatsgrenzen hin, sondern auch für alle Verschiedenheiten der politischen Meinungen hinweg, – diese jüdische Welt steht heute zum großen Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung.“
– Michail Bakunin: Persönliche Beziehungen zu Marx[42]

1815-1848-1933
"Deutsche" Revolutionen
https://www.nadir.org/nadir/periodika/lotta_dura/n11/1848.html
Karl Marx selbst verfügte zum Zeitpunkt der Abfassung seiner umstrittenen Schrift "Zur Judenfrage" (1843) noch nicht über das analytische und begriffliche Rüstzeug, um den Kapitalismus vollständig zu erfassen. Er vermochte nicht "hinter den Schein der bürgerlichen Gesellschaft, der Zirkulation, zu schauen." (Claussen) So setzte er Kapitalismus mit Geldherrschaft und diese mit dem "Judentum" gleich. Der "Schacher" erscheint ihm als "der weltliche Kultus des Juden" und als "empirische(s) Wesen des Judentums", das "Geld" als dessen "weltlicher Gott". Dem "Judentum" dichtet Marx ein "antisoziales Element" an. Seine Lösung der "Judenfrage" gipfelt in der Formulierung: "Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum."
Die anti-marxistische Linke konservierte diesen frühen Bewußtseinsstand und verband ihn mit gerade aufkommenden rassistischen Konstruktionen. Pierre-Joseph Proudhon etwa schrieb: "Der Jude besitzt ein gegen die Produktion eingestelltes Temperament; er ist weder Ackerbauer noch Gewerbetreibender, nicht einmal wirklicher Kaufmann. Er ist stets betrügerischer und parasitärer Vermittler (...). Seine Politik in der Wirtschaft ist völlig negativ; er ist das böse Prinzip, nämlich Satan und Ahriman, der in der Rasse Sems Gestalt angenommen hat."
Der Antisemitismus eines Michael Bakunin weist bereits in den NS: "Nun, diese ganze jüdische Welt, die eine ausbeuterische Sekte, ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten bildet, eng und intim nicht nur über Staatsgrenzen hinweg - diese jüdische Welt steht heute zum großen Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung. Ich bin sicher, daß die Rothschilds auf der einen Seite die Verdienste von Marx schätzen und daß Marx auf der anderen Seite instinktive Anziehung und großen Respekt für die Rothschilds empfindet."هولوکاست به کشتار دسته‌جمعی و نسل‌کشی نزدیک به شش میلیون نفر یهودی و پنج میلیون نفر دیگر بر پایه نژاد، مذهب، ملیت و عقیده در طی جنگ جهانی دوم بدست آلمان نازی و از ۱۹۴۱ تا انتهای ۱۹۴۵ در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی، گفته می‌شود.[۷]


میزبان این گردهمایی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی بود. برگزارکنندگان این همایش، هدف از برگزاری این همایش را ایجاد فضایی آزاد برای پژوهش و کشف حقیقت در پیرامون هولوکاست عنوان کردند.


۱۴ نظر:

ناشناس گفت...

سلام مجدد روزا جان اگر وقتی باشه باید بتونم یک گزارش تکمیلی تهیه و بطور شفاهی ارائه بدهیم در رابطه با طیف‌های فرصت طلبانه جالب میشود چون که مثل پیمان نسخدی خودشو به دروغگویی انارشیست میدونه باید افشاگری کرد .

Rosa گفت...

While most American-born activists who become involved in defending Palestinian rights avoid becoming overt anti-Semites even while steadfastly criticizing Israel, Kenneth O’Keefe is not one of them.

O’Keefe, a former Marine-turned-antiwar and anti-environmental activist who specializes in what he calls “direct action,” has morphed in recent years into a raving, David Duke-endorsing anti-Semite, particularly in the speeches he gives to well-known white-supremacist groups.

The most noteworthy of these was O’Keefe’s speech to the IONA London Forum, a gathering of academically oriented white supremacists and anti-Semites held last August. The speech was noteworthy for its crude ugliness: the 50-plus-minute-talk by O’Keefe revolved around the repeated phrase “fucking Jews.”
"You know, I remember as a kid, the worst insult you could say to somebody — which I didn’t even know the origin of it, but we used to all use it — and it was no basis of any kind of discrimination, it was just this term — and it was Jew. In the worst way, fucking Jew. You know, you’re a fucking Jew, or something like that.

And you know, I never really thought about it. I didn’t have any Jewish friends as far as I knew, and yet I look back at it now and I realize it must be that there is some truth behind this, that it would be the ultimate insult, that’s somehow there’s this awareness without even being aware of the historical reality of Jewish impact on human history."

That’s only the start of what was an epic emission of hate speech from O’Keefe at the forum. In the past, he has specialized in “straight talking” appearances before various groups, but now he has shaped them in the mold of a profane David Duke, the neo-Nazi and former Klan leader.

As his mainstream-seeming bio at Veterans Today explains, O’Keefe was a Gulf War veteran who first garnered attention in the 1990s by exposing the use of depleted uranium in that war.

O’Keefe also was involved for many years in fairly radical environmental causes, having hooked up in 1998 with Paul Watson and his Sea Shepherd Conservation Society, where he eventually became the organization’s regional director in Hawaii and led the group as it rescued sea turtles and spoke out against Navy sonar activities.

A turn in O’Keefe’s career occurred in May 2001, when he was aboard the Turkish ship M.V. Mavi Marmara when it attempted to break the Israeli blockade of the Gaza Strip and was subsequently boarded by Israeli commandos, resulting in the deaths of nine activists. Then, in 2003, he began leading delegations of peace activists who attempted to act as “human shields” to protest the U.S. invasion of Iraq.

In 2004, he burned his U.S. passport in an attempt to renounce his American citizenship — he was replacing his old documents with a “world passport,” he explained, and called himself a "Citizen of the World" with “ultimate allegiance to my entire human family and to planet Earth." However, as O’Keefe’s Wikipedia page explains, the State Department has never recognized this renunciation, even though O’Keefe describes himself at his website now as the holder of “Irish, Hawaiian and Palestinian citizenship.”

O’Keefe became closely identified with the Palestinian cause, and even appeared as the keynote speaker at a fundraising dinner for the Palestinian Children’s Relief Fund in 2012.

As it happened, that was the same year that O’Keefe began forming a close association with David Duke. The first signs of this came in August 2012 when O’Keefe defended Duke on his Facebook page, saying: “I had a lovely 2 hour conversation with David yesterday and as per usual, the slander and lies made about anyone who is truth telling is obvious.” A little later, in the comments on his Facebook page, he claimed that Duke no longer was a white supremacist (a false claim that Duke himself is fond of making).

Rosa گفت...

Then, O’Keefe appeared on Duke’s radio show in February 2013, where the pair discussed, according to Duke’s description, “the Hollywoodism Conference in Tehran, Iran. It exposes the Zio control of Hollywood which not only promotes lies about the enemies of Jewish extremism, but literally poisons the hearts and minds of hundreds of millions of people in West and all over the world.”

Later that year, Duke’s website featured an exchange between O’Keefe and anti-Semitic saxophonist/“scholar” Gilad Atzmon, a self-described “self-hating ex-Jew” whosewritings and pronouncements are rich in conspiracy theories, Holocaust trivialization and distortion, and open support of anti-Israeli terrorist groups.

O’Keefe also made an appearance on a Russia Today interview program in October 2013, where he declared that President Obama should be tried for treason and added that “this man is a dictator who has assigned himself the right to execute anyone.”

When he was introduced at the London gathering in August 2014, his host boasted that O’Keefe was “a friend of David Duke.” But even that couldn’t have prepared the audience for the profanity-laced rant against “the fucking Jews” that followed.

Notably, O’Keefe savagely disavowed his onetime involvement in the peace movement:

"The mantra that I’ve gone by for many years now is TJP: truth, justice, peace. It’s pissed me off, the peace movement – what do you mean, “peace”? Fuck peace in this world. Fuck that shit, I’d rather die. I’d rather kill some of these bastards that are trying to destroy this world and take control of everything. Fuck you. I’d rather die. Peace without justice is not worth having, bottom line. Peace at the barrel of a gun is not fucking peace."

And he predicted that eventually the scenario would play out in mob violence and retribution:

"I really feel that as long as we know the truth, the truth, an honest truth about what these people have done, then justice will play itself out quite naturally. We won’t really need to even manipulate it or set it up. It’ll happen. But we need to know the truth. And a lot of people are going to be hanging from lampposts or worse, I’m sure. I don’t doubt that for a second. All these people — they’ve got hell to pay."

O’Keefe described former Rep. Ron Paul, a frequent candidate for the presidency with a penchant for attracting extremists to his cause, as “an incredible exception” to the corruption of American politics, which he described as “a servile, disgusting, treasonous body of assholes who actually have sold the American nation down the river.”

Rosa گفت...


“The rest of ‘em, almost without exception, are a bunch of fucking puppets, and they’re a disgrace. And they should be rounded up and arrested for fucking treason — forthwith.”

For adopting such extremist beliefs and espousing such hateful nonsense, O’Keefe and Atzmon have been heavily marginalized within the larger Palestinian-rights and antiwar communities.

Even before O’Keefe made his presence known on the extremist scene, a group of pro-Palestinian activists and writers published a letter denouncing the kind of anti-Semitism being peddled by Atzmon and his cohorts:

"We reaffirm that there is no room in this historic and foundational analysis of our struggle for any attacks on our Jewish allies, Jews, or Judaism; nor denying the Holocaust; nor allying in any way shape or form with any conspiracy theories, far-right, orientalist, and racist arguments, associations and entities. Challenging Zionism, including the illegitimate power of institutions that support the oppression of Palestinians, and the illegitimate use of Jewish identities to protect and legitimize oppression, must never become an attack on Jewish identities, nor the demeaning and denial of Jewish histories in all their diversity.

Indeed, we regard any attempt to link and adopt antisemitic or racist language, even if it is within a self-described anti-imperialist and anti-Zionist politics, as reaffirming and legitimizing Zionism. In addition to its immorality, this language obscures the fundamental role of imperialism and colonialism in destroying our homeland, expelling its people, and sustaining the systems and ideologies of oppression, apartheid and occupation. It leaves one squarely outside true solidarity with Palestine and its people."

A similar group of Palestinian intellectuals and activists co-signed a lengthy statementdenouncing Atzmon and his supporters, concluding: “At this historic junction — when the need to struggle for the liberation of Palestine is more vital than ever and the fault lines of capitalist empire are becoming more widely exposed — no anti-oppressive revolution can be built with ultra-right allies or upon foundations friendly to creeping fascism.”

For his part, O’Keefe dismisses these critics by labeling them “cultural Marxists” – a far-right concept regarding the sources of liberal politics that inspired Anders Behring Breivik to kill 77 people in Norway in July 2011.


Ken O'Keefe and His Obscenity-Laced Rant Against 'the F*cking Jews

https://youtu.be/_9Yo_AihE5s

Rosa گفت...


Ken O'Keefe spits hatred

https://youtu.be/UzUg6tRt45Q


Adolf Hitler - The Greatest Story NEVER Told! - Part #21 @TGSNTtv

https://youtu.be/83PSymbSWBI

utube canal:

National Socialism

https://www.youtube.com/channel/UC1u-iOimJNumlvxX972h_Dw/videos

ناشناس گفت...

رزا جان ابتدا باید برای شناسایی واقعی پدیده فاشیسم و اثر اجتماعي و علل بوجود امدن اشاره کرده تا افرادی و گروهی سودجویان و فرصت طلب نتوانند بطور نقل درویشی و چورنالستی امیال انحرافی خود را به
شکل فریبکارانه به مردم تحميل کرد هرچند ما به این فرصت طلبان بطور ساده و سطحی نگاه نمی کنیم دنیای امروز با توجّه به گستردگی تاریخی اجتماعي و شرایط وجود سرمایه‌داری جهانی خود بانی و بازتولید فاشیسم جهانی هستند هرگز حاضر به بیان گذشته واقعی فاشيسم نخواهند بود زاویه دیگر حضور وجود فاشیسم جنبش‌های مردمی که ناگاه و عقب مانده هزینه‌های فراوان در نابودی بشریت را بازی میکنند ،،،،،،
اگر کسی مثل پیمان ناپایدار با دست رنج زحمتکشان سالها در خارج از
کشور زندگی کند و روزهای که احتیاجات مبرمی به… ..
تو فیلم های هالیوودی برای پول ناچیزی سیاهی لشکر انها باشد من امروز هیچ تاجب نمی کنم که بیاید مثل احمدی‌نژاد تاریخچه واقعی فاشيسم و کشتار یهودیان و کمونیست ها و انارشیست ها را کتمان کند،
مسعود

Rosa گفت...

October 13, 2012 by Jinjirrie
Ken O’Keefe Embraces White Supremacist David Duke

http://www.kadaitcha.com/2012/10/13/ken-okeefe-embraces-white-supremacist-david-duke/

دیوید دوک

دیوید ارنست دوک (به انگلیسی: David Ernest Duke) (زاده ۱ ژوئیه۱۹۵۰) سیاست‌مدار، صهیونیست ستیز و یکی رهبران بلندپایهکوکلوس‌کلان آمریکا در گذشته بوده است.
دوک سابقاً باورمند به برتری نژاد سفید بود و به این خاطر از برای باورهای نژادیش همواره بر او خرده گرفته شده است. او خود را یک نژادگرا نمی‌داند بلکه خود را یک راستین‌گرای نژادی می‌نامد. او از پیوستگی نژادها با هم انتقاد می‌کند و به این باور دارد که بشر دارای حق آغازین نگهداری از مرده‌ریگ گذشتگان است.
میهمان در کنفرانس هولوکاست تهران

او هم‌چنین از مهمانان گردهمایی هولوکاست تهران(۱۱تا۱۳ دسامبر ۲۰۰۶) بود که از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران بدین کنفرانس فراخوانده شده بود. وی در این‌باره گفته است که محمود احمدی‌نژاد مرد دلیری است که درباره این موضوع سخن می‌گوید.∗

جستارهای وابسته

کوکلوس‌کلان
هولوکاست
انکار هولوکاست

ناشناس گفت...

رزا هیچگاه تعجب نخواهیم کرد که چگونه انسانها برای منابع ناچیزی در کنار هم قرار میگیرند ،،،،،
از رئیس جمهور کوکلوس کلانها دوک ویارانشان چگونه تاریخ را تحریف میکنند البته که نظرات دوست سابق ما فقط در ظاهری چیپ خود را بنمایش گذاشت کسی که فرصت را مغتنم شمرد کمتر از کلمه انارشیست را
پیش ان. میگفتی دچار گناه کبیره وعوقبت اللهی گرفتار میشدی
مسعود


Rosa گفت...

مسعود جان
این ها تیم انکار کنندگان کُشتار جمعی یهودیان در کنفرانس انکار هولوکاوست احمقی نژاد هستند.
برخی کوکلوس کلان
بقیه پرچم آنارشی کاپیتالیستی به دوش می کشیدند و الان دوک میگه «کن» نئونازی شده کن می گه آدمها عوض می شوند و دوک دیگر کوکلوس کلاون نیست!
فاشیسم هیتلری فقط در اردوگاه مرگ آشویتس دست کم 1.5 میلیون کُشت. این گزارش تنها یک اردوگاه مرگ است.
شرم هم باید داشت...
ضد یهودی بودن ربطی به آنارشی ندارد.
داستان اسرائیل و کُشتار سیستماتیک فلسطینی ها داستان دیگری است.
مثل داعش شیعه/سنی و مسلمانان...
ممنون از توجه تان

naskhad.blogspot.com گفت...

متاسف هستم که (1)رفیق روزا بدون هیچگونه تخقیقی بنیانی از علت وقوع جنگ جهانی اول و دوم که بانیانشان سرمایه داران صهیونیست مسلک( از قبیل راتچایلدها....)بودند نداشته و با بی پروائی هر چه تمامتر منرا متهم به "آنارشیست کاپیتالیستی" از نوع اوکیف و هم صدا بودن با فاشیسم هیتلری میکند!!! زهی .....!!! صهیونیست بودن لزوما شامل همه یهودیان نمیشود بلکه 98 درصد از یهودیان جهان حامی صد در صد سیاستهای فاشیست مسلک دولت دست نشانده امپریالیستها یعنی اسرائیل هستند. 2 در صد ار یهودیان انسانهای شریفی هستند ک در ضدیت با صهیونیستها در سراسر جهان مبارزه کرده و میکنند و تعداد زیادی از بهترین رفقای من در آمریکای شمالی و جنوبی از میان همین دسته میباشند.چرا که صرف یهودی بودن لزوما ربطی به صهیونیست بودن ندارد.همانطور که خیلی از سردمداران حاکمیتهای امپریالیستی در آمریکا و اروپا مسیحیان صهیونیست هستتند.(2) اینکه رفیق روزای عزیزمان با "حدس زدن" اینکه من از گذشته "مارکسیستی" و "یهودی ستیزی " میام و به "فاشیسم " رسیده ام نیز از اون حرفهاست!!! باز زهی....!!هر چند رفیق بدرستی از مارکس(که خود یهودی بود و در کتاب "مسله یهود" به غلط "نجات یهودیان از سرمایه داری را " در نفی "یهودیتشان" میخواند و من در جائی از همین بلاگ به نظر او - به نقل از مقاله ای داهیانه از رفیق جیمز هراد- به نقد آن پرداخته ام و دید آنارشیستی از رهائی برای بشریت-منجمله یهویان- را در حفظ فرهنگ هر ملت و قوم متذکر شده ام) ...و یهودی ستیزی باکونین(در دوران جوانیش که ناسیونالیستی بیش نبود و بعدها به خودش انتقاد کرد) و یا پرودون .... را در اینجا با کمال بی حرمتی نسبتی "ناجوانردانه" میدانم و میبینم!!!(3) اینکه اوکیف "انارشیست کاپیتالیست" هست نسز خود مقوله ای بحث انگیز است .صد البته من با این واژگان (ترمینولوژی بقول غربی ها) مشکل داشته و دارم و هیچ آنارشیستی ز نوع "کاپیتالیست " برسمیت نشناخته و نمی شناسم.

naskhad.blogspot.com گفت...

(4) این بحث صهیونیستهای فاشیست مسلک را که بدروغ از رقم 6 (که در یهودیت عدد مقدسی است) استفاده کرده ...و اینکه قبل از وقوع هولوکاست(که من هیچگاه نفی اش نکرده و نمیکنم و بدروغ بدان متهم میشم!!.. بلکه با رقمنش مشکل دارم) صهیونیستها بارها از آن استفاده کرده خود ملاکی از اینست که آنها(صهیونیستها از زمان هرتزل یعنی حدود 1879 که تئوری صهیون را بنیانگذاری کرد) دروغ میگویند و از قبل این رقم را میخواستند بکار ببرند و "ننه من غریبم" در بیاورند نیز تاریخا مکتوب میباشد.(بنیانش را یهودی روسی الطل مطرح کردهو در همینجا چندین ماه پیش متنی از آن ترجمه کردم)....

naskhad.blogspot.com گفت...

ااینکه افرادی "ناشناس" با نداشتن شهامت و نیاوردن اسمشان با کمال بیشرمی منرا متهم به خزعبلاتی میکنند که نه تنها ربطی به مواضع سیتاسی نداشته و ندارد بلکه از نداشتن معرفت دقیق ازمبارزات سیاسی 45 ساله من نیز نشان میگیرد ...و یا "فکر " میکنند -به خیال خام خویش- شخصیت پاک و منزه سیاسی منرا بزیر "سئوال" میبرند ...کور خوانده اند...و در اینجا هیچگونه پاسخی نخوتهم داد.چرا که در غیر اینصورت من نیز خود را به سطح کریه آنها در خواهم آورد...و متاسف تر از همه به رفیق عزیزمان "مسعود " نیز این انتقاد را نیز دارم که که منرا "دوست سابق" میخواند....باشد و هر چه دل تنگتانت میخواهد بگوئید....انگ بزنید....با کمال نامروتی و ناآآگاهی و بعضا بیشرمی.....(رفیق روزا را در "بیشرمی " شریک نکرده و نمیکنم....چرا که در آینده ای کوتاه به اشتباه خویش پی خواهد برد)....باری,من کماکان در سنگر آنارکومنیسم در مبارزه بیرحمانه خویش علیه سرمایه داری و امپریالیسم و صهیونیسم (که نظم نوین را نیز آنها بنیان گذارده اند) رکاب خواهم زد و بیشرمی اتهام زنندگان را در عمل به اثبات خواهم رساند.....

naskhad.blogspot.com گفت...

دست آخر : بیدار شوید و بدانید که (1) تمامی مشاوران ترامپ -بدون استثنا- صهیونیست هستند(از شاخه یهودیان اشکنازی که در اصل از منطقه خزر بلند شده اند و یهودی الصل نمیباشند!(2) تمامی سیاستهای امپریالیستی آمریکا و اروپا -از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز- در راستای منافع "Illuminati ها / یا همان فراموسیونهای صهیونیست مسلک نشات گرفته و میگیرد.مسائل را قاطی نکنید و به خیام خام خویش از "آب گل آلود" ماهی نگیرید.....اینکه همین حرفها را بعضا فاشیستها میرزنند آیا لزوما ربطی به "یهودی ستیزی" مندرآوردی من از طرف شما ندارد و نمی باشد؟! مثل اینکه مثلا من بگویم
" فاشیستها که مشخص هست دشمن بشریت هستند و جلوی ما سوسیالیستها همیشه قد علم کرده و خواهند کرد..حال آنکه ما باید از سوسیالیست دموکرات ها بترسیم....که بمانند شغال در لباس بره هستند" و منرا به غلط استالینیست بخواهنید چرا که این جمله تاریهی(نقل به معنی و نه دقیق) از دهان استالین فاشیست مسلک در آمده!!!!!

naskhad.blogspot.com گفت...

میتونم همین جوری برای خوانندگان گرامی بلاگ آرشیو رفیق عزیز و دوست داشتنی مان روزا بنویسم و بنویسم.....اینکه گوش شنوا باشد بحثی دگر است....من بعنوان یک ماتریالیست و پیرو بینش دیالکتیکی( و نه عقل سلیمی که خیلی ها حتی از آن نیز بی بهره اند) عمیقا معتقدم حرف زدن مالیات نداشته و ندارد....همه در حرف(بقول مارکس) میتوانند خود را انقلابی بخوانند ....این عمل است که ثابت میکند یک من ماست چقدر کره میدهد.....اینرا من در 45سال مبارزه ای بی امان نشان داده و تا دم مرگ نیز خواهم داد....بسوزد چشم "حسودان" کوته فکر و بیشرمان فرصت طلب بی عمل (باز میگم رفیق روزا را از این صفاتی که ارزنده یک مشت آدم فرصت طلبی که دکان سیاسی باز کرده اند همیشه جدا کرده و خواهم کرد)...کجا رفته و هستند آنهائی که من و پیروان رفقای چفخا(ارتش رهائیبخش ایران) در پاریس-وقتی هنوز در چنبره م.ل پرسه میزدیم-اولین و تنها گروهی بودیم که موضع "شورای ملی مقاومت" کذائی مجاهدین را "آلترناتیو امپریالیستی" خواندیم؟؟؟!!!....و....و....من راه بس طولانی را از ناسیونالیسم کور 16-14 سالگی به م.ل ( برای مدت 18 سال ) ...و بالاخره 27 سال پیش با نقدی سخت و آتشین از گذشته مبارزاتی ام با برداشتن پرچم سرخ و سیاه آنارشیست کمونیستی طی نموده ام ...همان شخص هستم....تکامل یافته ام....انتظار که ندارم هیچ وقحی هم به فرصت طلبانی که تا دیروز بچه مسلمون بوده اند و حالا به غلط شاید خود را آنارشیست نیز میخوانند(!!!هاهاها) نگذاشته و نخواهم گذاشت.....ننگ بشریت بر فاشیست ها و صهیونیستها و امپریالیستها باد.....زنده باد آنارشیسم: تنها راه رهائی و آزادگی بشریت از یوغ سرمایه داری امپریالیستی.