۱۵ مرداد، ۱۳۹۶

گزارش دیپورت یک دختر جوان از شهر گوتینگن و عمل مستقیم در جهت بازگرداندن او به آلمان + اطلاعیه های جدید


رزا: ژنت بر علیه دیپورت اول دست به خودکُشی زده و تحت نظر روانشناس بود. پلیس طبق گزارشات زیر احتمالن با دردست داشتن کلید اتاقش، او را در رختخواب غافلگیر، دستگیر و با طرح دوفوریتی به ایتالیا دیپورت کرده است.
اداره ی خارجیان شهر مسئولیت دیپورت ژانت را از سر خود بازکرده و به گردن ادارات ایالتی انداخته است. باید پرسید که کلید اتاقهای خوابگاه پناهجویان را چه کسانی دارند؟  اینکار در «هماهنگی کامل و مخفی» برنامه ریزی شده است.
 باید بتوانیم ژانت را بازگردانیم!
در کشور ایتالیا  برای ژانت بجز خودکشی، تن فروشی و یا گرسنگی آینده ای متصور نیست...
او شهروند گوتینگن است. آغوشمان را برایش باز کنیم.
گزارش عمل مستقیم برای بازگرداندن ژانت در زیر:
اطلاعیه ها و گزارشات دیگر اینجا
شهر گوتینگن
امروز شنبه 5 آگوست  از طرف دولت و شهردار گوتینگن جشنی با موزیک  زنده ، بعنوان جشن "دموکراسی "  برگزار شد. دو روز قبل از این این جشن،  یک پناهجوی زن را (19 ساله از کشور اریتره) اجباری به ایتالیا دیپورت کرده بودند۰ فعالین ضد دیپورت بعلت اعتراض به دیپورت این پناهجو، درحین جشن "دمکراسی" امروز، بلندگوی این دموکراتهای دروغین را به تسخیر خود در آوردند و بمدت ۱۰ دقیقه افکار عمومی و نظرتماشاچیان را به تظاهرنمایی سیاستمداران آلمانی و اخراج (دیپورت) دولتی پناهجویان  جلب کردند۰ شهردار  و اداره خارجی ها که اغلب پشت دوربین و تریبونهای دولتی  به دلیل وضعیت وخیم پناهجویان، اشک تمساح می‌ریزند و  تظاهر به "خوش آمد گویی" از پناهجو می کنند، اما در عمل،  در پشت درهای بسته ی ادارات،  حکم اخراج پناهجویان را امضا و قانون شدیدتردیپورت به تصویب میرسانند۰ 

این دولت با دمکراسی فرسنگها فاصله دارد...

اطلاعیه ها و گزارشات دیگر اینجا

 
    گردهم آیی و جلسه ی گفتگو  با  ساکنین هایم پناهجویی ایکرس وگ  « حومه
    شهر اوزنابروک» آلمان در مورد مقاومت دسته جمعی اشان علیه دیپورت
   زمان جلسه: شنبه 12 آگوست سال 2017 ساعت 5 بعد از ظهر

 (ساعت 17:00)*
    محل جلسه شهر گوتینگن  در «خانه ی ما» *آدرس : اوبره ماش اشتراسه
    شماره 10

    تاکنون در طی آغاز امسال، ساکنین شهرک «ایکروگ» حومه ی شهر «اوزنابروک
    آلمان که در شهرک شان هایم پناهجویی مستقر است حتی دو بار توانسته اند که
    از بازگشت اجباری (دیپورت) پناهجویان ساکن خوابگاه جلوگیری کنند۰
    توسط بلوک کردن و بستن راه ورودی به ساختمان خوابگاه و اعتراض بلند و
    همبسته، مردم این شهر توانستند جلوی مقاصد پلیس واهداف اداره ی خارجیان را در دیپورت پناهجویان بگیرند۰

    برای اطلاعات بیشتر و فیلم مستند این اعتراضات به لینک زیر مراجعه کنید:
    زبان فیلم ها متاسفانه آلمانی هست۰
    http://nolageros.blogsport.eu/
    ما چندین نفر از ساکنین مبارز این شهرک را برای گفتگو با آنان به
    شهرگوتینگن دعوت کرده ایم. آنان به ما از تجربیاتشان خواهند گفت۰ در ادامه
    ی جلسه، ما با آنان به گفتگوپرداخته و همگی تفکر خواهیم کرد که چگونه می
    توانیم در شهر گوتینگن نیز با استفاده از تجربه ی مبارزات مردمِ شهرهای
    دیگر، از دیپورت و بازگشت اجباری پناهجویان جلوگیری کنیم۰
    همگی شما صمیمانه به این جلسه در روز 12 ماه آگوست در ساعت 5 بعد از
    ظهردعوت می شوید۰
    در پایان میتوانیم در حین غذا خوردن و نوشیدن در محل جلسه با همدیگر آشنا
    شده و تبادل افکار کنیم۰
    ما از دیدار و آشنایی با شما همگی خوشنود خواهیم شد۰
    پس تا بزودی
    اتحاد علیه اخراج اجباری شهر گوتینگن
    


WOMEN* BREAKING BORDERS
Frauen durchbrechen Grenzen
15 Jahre WIE – Wie immer wird es laut!
زنان مرزها را در هم می شکنند
15 سال «ما»
مانند همیشه با صدایی بلند و رسا

زنان در تبعید، دوستان و خواهرانشان، یک کنفرانس برگزار می کنند.
زمان: 21 و 22 تا 24 سپتامبر 2017
محل:  شهر برلین- بنیاد رزا لکزامبورگ - میدان فرانس مه رینگ پلاک 1- کُد پُستی 10243
Berlin-Rosa Luxemburg Stiftung | Franz-Mehring-Platz 1 | 10243                     

امسال نیز صدای اعتراض زنان پناهجو بلند است و می خواهند کُنفرانسی تحت شعار«زنان مرزها را در هم می کوبند»، برگزار کنند. برگزاری این کُنفرانس را ما پس از نشست و گردهم آیی «تور مسافرتی» مان با اتوبوس در سال پیش(2016)، در دستور کار مان گذاشتیم.  در این نشست زنان در تبعید و زنان پناهجو از تمام ایالت های آلمان در شبکه ی زنان و گروههای گوناگون زنان که با زنان پناهجو همکاری می کنند،  شرکت داشتند.

بعنوان زن، ما همگی تحت تبعیض جنسیتی و نژادپرستانه (سکسیسم و راسیسم) هستیم.  ما همگی،  پس از طی کردن مسافتی خطرناک و طولانی و بلاخره زنده ماندن و عاقبت نیز با رسیدن به داخل مرزهای اروپا،  اما کماکان تحت ستم های گوناگون قرار داریم. بعنوان زنان پناهجو، ما کماکان اما پُشت مرزهای درونی و بیرونی قرار داریم.

پس از رسیدن به آلمان و تقاضای پناهندگی، ما فکر کردیم که در امنیت خواهیم بود و  می توانیم عاقبت زندگی مان را ساخته و سرنوشتمان را اینبار بدست خودمان بگیریم. اما به فوریت، زندگی ما با دیپورت و اخراج اجباری از آلمان مورد تهدید قرار گرفت. در واقع ما هیچگونه شانسی برای ماندن نداریم اگر در چارچوب قراردادیِ «ب-آ-ام-اف» بعنوان "پناهجوی   مشروع و قانونی" نباشیم.

از نظر ما، زنان برای ماندن مشروعیت قانونی دارند. همه ی زنان!

از نظر سیاستمداران آلمان، بحران زیست محیطی و بحران اقتصادی، دلیل قانع کننده ای برای فرار نیست!

جنگ و یا مبارزات مدنی و فعالیت خیابانی و محلی در کشور مبدا،  دلایل قانع کننده برای  دریافت اقامت  نیست!

طبق نظر سیاستمداران آلمان، خشونت سیستماتیک و روزمره ی جنسیتی، تجاوز و مشکلات خاص جنسیتی در کشور مبدا ، دلیل کافی و مشروعیت قانونی برای ماندن نمی باشد!


تبعیض مضاعف علیه ما زنان، زندگی ما را بطور روزمره دشوار و سخت کرده، بطوری که در نتیجه ی آن، ما با  اعصاب در هم ریخته (اشترس) و افسردگی عمیق (دیپرسیون) و تراما و نهایتش خودکُشی، دست و پنجه نرم می کنیم.

اهداف کنفرانس ما:

- خارج از مرزهای موجود، شبکه ی ارتباطی خود را گسترده و محکمتر کنیم.

- توانمند سازی زنان، شکستن مرزهای جنسیتی و نژادی

- استراتژی مشترک بیابیم، تا بتوانیم از مرزهایمان بیرون رفته و بر آنها غلبه کنیم. بطور مثال جلوگیری از «دیپورت و اخراج اجباری» و یا برچیدن «سیستم زندگی اجباری در خوابگاههای پناهجویی» و غیره

- بسط گفتمان سیاسیِ دلایل فرار

- ایجاد فضایی  برای مسائل خاصِ «زنان پناهجو و فراری»، فرا رفتن از مرزهای قراردادی تا بتوانیم تمام خلاقیت مان را در جهت تقویت همبستگی  مان استفاده کنیم.

در حین کنفرانس ما می خواهیم راه هایی مشترک بیابیم تا بتوانیم مرزهای نژادپرستانه و جنسیتی را در هم بشکنیم. مرزهایی مرئی یا نامرئی، مرزهایی که جامعه با بی اعتناعی آنرا نادیده انگاشته، خود را به ندیدن آنها می زند و از آن روی برمی گرداند، چرا که آن را مشکل و مسئله ی"اقلیتی قلیل" می پندارد. مرزهایی که مرزهای فرهنگی و "طبیعی" قلمداد می شوند که در مغز های ما موجودند. ما برای برداشتن این سد ها و مرزهای بیرونی و "درونی کرده"، نیاز به همبستگی داریم.
 بیاییم ثابت کنیم که هیچ مرزی (سترگ، بلند یا عمیق) نخواهد توانست دوام بیاورد و هیچ سدی (سترگ یا بلند) نخواهد شکست، اگر ما با همبستگی خود و با همدستی، برای نابودی آن اقدام کنیم.


در کارگروهها و ورکشاپهای گوناگون موضوعات زیر مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند:

- دیپورت- اخراج اجباری (برای چه می خواهند ما را دیپورت کنند؟!!)

- تاریخچه ی جنبش زنان ("آیا ممکن است تجربه ی مبارزات گذشته، به درد ما زنان بخورد؟" مبارزات  گذشته و جاریِ جنبش فمینیستی)

- تاثیراتِ محدودتر و مشکل تر کردن قانون پناهجویی (تاثیرات قوانین جدید بر اقامت ما؟)

- تبعیض ها و محدودیت های سیستم بهداشت و درمان و حق داشتن بیمه و خدمات درمانی

- استراتژی داشتن کار و شغل (بازار کار)

- چگونه می توانیم در برابر خشونت جنسیتی از خود دفاع کنیم؟

- به من ماهی گیری یاد بده، بجای ماهی دادن! (انتقادی به کمکها و حمایتهای جاری)

- سیستم هایم و خوابگاههای پناهجویی ،بدلیل ایجاد جدایی و ایزوله کردن پناهجویان از مردم کشور میزبان تاسیس شده است. ما بعنوان زنان پناهجو باید این سیستم را در هم کسته و نابود کنیم. (نه، به زندگی در هایم)تظاهرات، روز شنبه پنجم آگوست ساعت ۱۲ در مرکز شهر
روز چهارشنبه طلوع صبح ، یک پناهجوی زن اهل اریتریا در هایم اروپا آله توسط ماموران دولت با اجبار به ایتالیا اخراج کردند۰  فردا اعتراض خود مان را  علیه این عمل وحشیانه اعلام میکنیم۰ما خواهان برگشت دوباره او به آلمان میباشیم۰در این تظاهرات شرکت کنید

اخراج ناگهانی  و شبیخون به هایم پناهجویی دربزرگراه اروپا- گوتینگن- 2آگوست 2017
آنجور که به گروه کاری پناهجویی (آ-کا-آزول) خبر داده اند، دختر پناهجوی 19 ساله اهل اریتره به نام ژنت را پلیس آلمان در ساعت 7 صبح در اتاقش در هایم پناهجویی غافلگیر کرده و برای دیپورت همانجا دستگیر و به کشور ایتالیا فرستاد. گروه حامی پناهجویان حدس میزند که (مثل مورد های دیگر) پلیس قبلن کلید اتاق ژنت را از پیش از اداره ی خارجیان و یا از اداره ی سوسیال دریاف و تهیه کرده است.  اینگونه ژانت ضرب العجلی دیپورت شده و حتی زمانی برای بستن وسایل شخصی اش را نداشته است...


Wie der AK Asyl mitteilt, wurde die 19 jährige Genet morgens um 7 Uhr aus ihrem Zimmer heraus in die Abschiebung verschleppt. Der AK Asyl vermutet: „Die Polizei muß, wie schon in vergleichbaren Fällen, den Schlüssel zu ihrem Zimmer von der Göttinger Ausländerbehörde oder dem Sozialamt bekommen haben.“ Sie hätten Genet keine Zeit zum Packen gelassen, 2.8.17
 Mittwoch 3 August  haben sie Frau Genet B. aus Göttingen nach Italien abgeschoben. Sie wohnt in Europaallee Flüchtlingsunterkünft.
Wir wollen gemeinsam mit euch am kommenden Samstag für ihre Rückkehr und gegen Abschiebung demonstrieren.
Wir werden nicht einfach nur zusehen, wie die Stadt brutal in das Leben von Geflüchteten eingreift und im Stillen abschiebt.
Wir treffen uns am Samstag, 5.8., um 12.oo Uhr am Gänseliesel (direkt vor Kaufhof).
Kommt zahlreich!
Göttingen, 05 August
Heute Samstag  haben mehrere Aktivis_Innen die Bühne von der Stadt Organisierte „ Fest der Demokratie“  für 10 Minuten besetzt und haben sich mit ihre redebeiträge gegen scheinheilige staatlich „ Willkomenskultur“ Und „ Demokratie“ gestellt. Grund  der Protest war ;  wurde vor drei Tage 19 jährige Geflüchtete Frau aus Eritria um  7 Uhr aus ihrem Zimmer heraus in die Abschiebung nach Italia verschleppt.
Staatliche  Festverantwortlichen versuchten noch die Aktivist_Innen daran zu hindern, aber war zu Spät. Die Moderatorin des Festes versuchte ständig die Rede von Aktivist_Innen zu unterbrechen . nach einigen Minuten später
 die Soundtechniker die Lautstärke runter geregelt. Zum bewußt hatten AktivistInnen weiter eigenen mitgebrachte Lautianlage benutzt. Nach zehn mInuten dann friedlich Bühne verlassen.
Sie haben mit ihren Aktion  deutlich gemacht, dass Demokratie nicht in staatlichen Institutionen stattfindet, sondern vielmehr geschaffen wird in den Kämpfen, den Aktionen und den Versammlungen der Menschen auf den Straßen und mehr gesellschaftlichen miteinander funktioniert.

 ترجمه ی آزاد تنها متن اینترنتی در مورد ژنت:
گروههای طرفدار پناهجویان و جوانان سبز علیه دیپورت ، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
دختر 19 ساله اریتره ای (ژنت – ب) در صبح روز چهارشنبه هفته ی گذشته توسط پلیس به کشور ایتالیا اخراج شد.
Göttingen. Mehrere Initiativen und die Grüne Jugend haben gegen die Abschiebung einer jungen Frau aus Eritrea von Göttingen nach Italien protestiert.
03.08.17
Die 19-Jährige sei am Mittwochmorgen von Polizisten aus einer Sammelunterkunft in Göttingen abgeholt worden, berichtete der örtliche Arbeitskreis Asyl am Donnerstag

عکس: هیچ انسانی غیر قانونی نیست.
ژنت در اوایل امسال اقدام به خودکُشی داشته و از آن به بعد تحت مشاوره ی روانپزشک بوده است. این اطلاعات در اختیار اداره ی خارجیان شهر گوتینگن قرار داشت. داره ی خارجیان می داند که حمله ی شبیخونی و دیپورت جوانان با «مورد خودکشی» ، جان آنان را به خطر خواهد انداخت. ژنت بدلایل سیاسی از کشورش فرار کرده و مدتی نیز زندانی کشیده بود.

Nach einem Suizidversuch Anfang dieses Jahres habe sich die Frau in psychotherapeutischer Behandlung befunden, sagte ein Sprecher des Arbeitskreises. Die Ausländerbehörde der Stadt Göttingen habe dies gewusst und „war sich im Klaren darüber, was solch ein Überfall und die Abschiebung mit ihr machen würde“. Sie war aus ihrem Heimatland geflohen, wo sie nach Angaben des Arbeitskreises Asyl wegen politischem Akivismus einige Zeit im Gefängnis saß.

ژنت از راه اتیوپی و سودان و لیبی توانسته بود با قایق و عبور از دریای مدیترانه، نهایتن خود را به اروپا و ایتالیا برساند. بر طبق قانون دابلین، دولت آلمان ژانت را که پس از ایتالیا خود را به آلمان رسانده بود به ایتالیا "باز پس" گردانده است.

Ihre Flucht aus Eritrea hatte die Frau nach Angaben von Unterstützern unter anderem durch Äthiopien, den Sudan und Libyen geführt. Von dort kam sie mit einem Boot über das Mittelmeer nach Italien, wo sie registriert wurde. Nach den ssogenannten Dublin-Verordnungen müssen Asylsuchende in dem Vertragsland ihr Verfahren betreiben, das sie als erstes betreten haben.

ما خواستار بازگشت فوری و عاجل  ژانت به آلمان هستیم.  شرایط پناهجویان در ایتالیا بشدت وخیم است (بدون سرپناه، خانه- فقر و گرسنگی). در روز شنبه 5 آگوست به همین مناسبت تظاهراتی در مرکز شهر گوتینگن برگزار می شود.

„Wir fordern von der Stadt Göttingen, die sofortige Rückkehr der Frau zu organisieren“, erklärte der Arbeitskreis Asyl weiter. Auch die Grüne Jugend Göttingen verlangte die Rückholung der Eritreerin. „In Italien drohen der Betroffenen Obdachlosigkeit und Armut – das Land ist überfordert“, sagte eine Sprecherin der Jugendorganisation. An diesem Sonnabend werde es eine Demonstration gegen die „Abschiebepraxis“ in Göttingen geben.

Stadt nicht zuständig

ادارات شهر گوتینگن مسئول دیپورت ژانت نیستند!

به گفته ی اداره ی خارجیان شهر گوتینگن:

مسئول دیپورت، اداره ی ایالتی مهاجران و پناهجویان(بامف) است!  برای انجام دیپورت نیز ادارات ایالت نیدرزاکسن مسئول است ! 

Die Stadt Göttingen erklärte sich in dem Fall für nicht zuständig. Entscheidungsträger sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sagte ein Stadtsprecher. Für die Umsetzung der Abschiebung sei die niedersächsische Landesaufnahmebehörde verantwortlich gewesen. (epd/bsc)
نویسنده متن: برند اشلگر
Autor
Bernd Schlegel
Liebe Leserinnen und Leser,

خوانندگان عزیز،

قسمت کامنت دونی این گزارش بسته است! سردبیر حق خود میداند که کامتن دونی برخی مطالب را ببندد!

امضا- سردبیر!
wir bitten um Verständnis, dass es im Unterschied zu vielen anderen Artikeln auf unserem Portal unter diesem Artikel keine Kommentarfunktion gibt. Bei einzelnen Themen behält sich die Redaktion vor, die Kommentarmöglichkeiten einzuschränken.

Die Redaktion
   

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام خسته نباشد
من این عمل زشت و ادم دوزدی را محکوم میکنم و باید خانم ژنت به گوتیگن امان برگرداه شود و مورد مراقبت ویژه پزشکی قرار گیرد مرسی روزا گرامی تشکر از اعلام خبر
همه باید ازاد باشند و در هر کشوری دوست دارند باید زندگی کنند

Rosa گفت...

ممنون رفیق