۰۵ فروردین، ۱۳۹۰

مصر/ حزب اله: زنان به پشت اجاق ها برگردند. ارتش: تنها زنان باکره حق تظاهرات دارند!


درست یکروز بعد از سرکوب تظاهرات 1000 نفره زنان در روز جهانی زن، در همان میدان آزادی مصر از زنان دستگیر شده در راهپیمایی مختلط توسط ارتش (کماکان طرفدار دیکتاتور سقط شده) تست باکرگی اجباری گرفته شد. لابد برای اثبات فاحشگی!
زنان دشمنان زیادی در راه رهایی شان دارند. از پدر و برادر گرفته تا آخوند و ملا. از رئیس و کارفرما گرفته تا دولت و ارتش و نیروی امنیتی. اگرچه تمام آنها هم بشدت با هم بر سر قدرت درگیرند اما وقت بیداری زنان و شورشهای برابری طلب اغلب مردان (سوای اختلافات آنتاگونیستی بینشان) علیه زنان در یک اتحاد کاملا مشخص ک ی ری قرار دارند.
حال سوال است: چرا زنان نباید بر سر داشتن ک س متحد شوند؟ مگر به همین دلیل نیست که اغلب ما حتی قبل از زاده شدن به مرگ یا بردگی محکومیم!
اتحاد مردسالارانه و از روی منافع مشترک در استثمار نیمی از اجتماع انسانی معمولا غریزی است. اتحاد گروههای تحت ستم نیاز به درجه ای از آگاهی دارد. وقت آن نرسیده که تکلیفمان را مشخص کنیم؟ تحریم تمام کسانی که ما را برده و زیر دست میخواهند و تشویق و پرورش نسلی که فرای تفاوت جنسی، نژادی و... به برابری انسانها معتقد باشند.
گزارش تست باکرگی از دستگیر شدگان میدان تحریر مصر
روشنگری. عفو بين المللی در بيانيه ای به برخورد خشونت آميز نظاميان با معترضين در ميدان تحرير قاهره اعتراض کرد و خواهان تحقيق در مورد معاينه اجباری بکارت زنان دستگير شده در ميدان تحرير شد.نظاميان روز 9 مارس ميدان تحرير را با خشونت از معترضين تخليه کردند. در اين روز 18 زن بازداشت شده و به بازداشت گاه های نظامی منتقل شدند. زنان بازداشتی بعد از آزادی به عفو بين الملل گفتند که در بازداشتگاه آنها را کتک زده و شوک الکتريکی داده اند و بعد در حاليکه سربازان مرد عکس ميگرفتند آنها را عريان کرده و مجبور کرده اند که به معاينه بکارت تن در دهند. برخی از زنان بازداشت شده بعد از آزادی در وبلاگ های خود مشروح برخورد خشونت آميز در بازداشتگاه ها را نوشته اند. يکی از آنها در وب نوشت خود شرح داده که سربازان بالای سر خود عکس مبارک را آويزان کرده بودند و وقتی او اعتراض کرد که چرا عکس را پائين نکشيده اند سربازان گفتند برای اينکه او را دوست دارند.
مشروح بيانيه عفو بين الملل
از سوی ديگر گزارش شده است دولت انتقالی روز چهارشنبه 23 مارس قانونی را گذراند که طبق آن تظاهرات و اعتصاب ممنوع شده و مجازات زندان يا جريمه نقدی برای آن در نظر گرفته شده است.
ÄGYPTEN: DEMONSTRANTINNEN ZU "JUNGFRÄULICHKEITS-TESTS" GEZWUNGEN
گزارشات تصویری از سرکوب زنان در میدان "آزادی" مصر
Woman's day in Cairo, March 8th 2011
Ethar El-Katatney on In The Arena (CNN) March 8th 2011
Women's march turns into shouting match
Sheikh says no to Egypt's Million Woman March

برای خواندن گزارشات به زبان های دیگر روی دنباله مطلب کلیک کنیم.
foto
An Egyptian protester argues with a man as hundreds of women marched to Cairo's central Tahrir Square to celebrate International Women's Day on Tuesday. A protest by hundreds of Egyptian women demanding an end to sexual harassment and equal rights has turned violent when men verbally abused and shoved the demonstrators, telling them that they should go home
'Go wash clothes! This is against Islam!'

Egyptian women protesters forced to take 'virginity tests'

  spain   turky
Former GMTV correspondent Lara Logan was
 treated in hospital for six days after being sexually assaulted in Tahrir Square while covering the demonstrations.
Now a reporter for American network CBS, she was attacked by a mob of 200 after being separated from security personnel.
Attack: CBS correspondent Lara Logan was sexually assaulted in Tahrir Square
EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

About a thousand women protested in Cairo's Tahrir Square Tuesday, battling hecklers from opposition to get fair representation in the new constitution. Ursula Lindsey on their courageous fight. Plus, secret Egypt security files exposed and more reports from Women in the World.

Do Egyptians not care about women’s rights, or are they just sick of protests? Either way, a planned Million Woman March in Cairo Tuesday fell far short of expectations. The demonstration, connected with International Women’s Day, drew only about 1,000 participants, and they were heckled by counterdemonstrators who charged them with trying to distort women’s proper role and chanted antifeminist slogans. Marchers responded by pointing to the crucial role played by women in pushing former President Hosni Mubarak from power. The country has long had a reputation for frequent sexual harassment.
'Go wash clothes! This is against Islam!'

By Kristen Chick, Correspondent / March 8, 2011
In Egypt's Tahrir Square, women attacked at rally on International Women's Day
Egyptian org files lawsuit against military council

2011-03-11 Who's running Egypt?

هیچ نظری موجود نیست: