۱۵ تیر، ۱۳۹۱

گردهمایی سران قبایل چپ وکمونیست اینبار با تمام انشعاباتِ شان ! / مرادی


"چرامردمان این سرزمین ( ایران ) هیچگاه از حافظه تاریخی خود سود نمی برند؟ " امریست که هر آدم بی غرض و مرضی را به این اندیشه وا میدارد ، که راستی چرا؟ انگارهمین چند سال پیش نبود؟ که پس ازسه سال تلاشِ سازمان اقلیت و کومله وچندین سازمان چپ دیگر به همراهی جریانات دمکراتیک وحقوق بشری نشستی به نام «اتحاد انقلابی نیروهای چپ وکمونیست » در آلمان شکل گرفت و پس ازچندین نشست (که ابتدا به ساکن کمی امیدوار کننده بود ) به شتاب اختلافات عمده برسر اِعمال اتوریته ورهبری دراین جریانِ به اصطلاح بزرگِ چپ ورادیکال (!) رخ داد ؟ اقلیت که از همان اول «حق وتو» می خواست ، البته مستتر واز نوع کمونیستی اش حاضر نبود حتی عدم پذیرشِ غیر مستیقم این سلطه را هم توسطِ جمع بپذیرد ! حرف سرِ یارو یارکشی بود، نظر من ، نفر من ... واصل مسئلهِ اتحاد که برنامه وفعالیت مشترک برای براندازی رژیم بود کاملا به پس رانده شد! البته چون از نظر آماری اقلیت تنها تشکلی بود که تقریبا یک سوم نیروی نشست به آن تعلق داشت پس باید خط سیاسی اش را به هر قیمتی شده پیش می برد حتی اگر نشست برهم زده شود ونماینده کم سوادش این نشست را به یک جنین معیوب وناقص الخلقه تأبیر کند که از اول این جنابان می دانستند که زنده نمی مانَد (؟! ) حسن بهزاد دروغ گفت چون اقلیت روی نیروهای نشست حساب باز کرده بود! واقعا که این حسن بهزاد از عُجوبه های سازمان اقلیت است ودرست بدین خاطر است که عنوان مادام العمری نمایندگی اقلیت را از طرف جناب توکل از آن خود کرده و چقدراقلیت شانس آورده که زوجه ایشان متارکه کردند و رفتند در جنبش زنان گردو خاک بلند کنند و گرنه  به گمان من با حضورِ تشکیلاتی آن شعبان بی مخِ جنبش زنان چه فاجعه هایی که در نشست رخ نمی داد ! ( گرچه درنشست حضور داشتند ولی نه پررنگ مانند حضور در گروه ها  وتشکل های انحصاری زنان! ) اکنون اقلیت وسایرین با انشعابات تازه خودشان وتعدای ازسازمان های دیگر با یا بدون انشعاب به اضافه نهادهای سیاسی ـ دمکراتیک ِ تازه تاسیس شده شان که ازهمان جماعت سابق هستند نشست دیگری درکلن راه انداخته اند!‌ خوب به جزءافزون شدن تعداد زیادی نام های تازهِ ازنهادها وسازمان ها، تعداد ونفرات که همانند ، با حضور چند تن کمتر یا بیشتر ! اما چرا این رفقای دیروز و د...امروز ( هر کس با ما نیست بر ماست ) ازدرک این مطلب عاجزند : که امکان به ثمر نشستن این جمع بسیار اندک است ! واگر بشود که ببار بنشیند ، من یکی کلاهم را بالا می اندازم ! واز شوق روی ماه تک تک رفقای نخبه رامی بوسم ودستهای پینه بستهِ مدل کارگری شان را به گرمی می فشارم وبه انسانیت سوگند یاد می کنم که تا نتیجه نهایی با این نشست همکاری کرده از بذل وبخشش هیچ امکانی فروگذاری نکنم ! البته نه با کسانی که آشکارا و پنهان از دول اروپایی وامریکایی پول بگیرند وادعای مبارزه ضد ِامپریالیستی هم راه بیندازند! در یک جمله :آزادیخواهان وانقلابیون به تبعید نشسته ومعترض و مردم داخل ایران در این برهه تاریخی برای باری دیگر  با هم این سناریو تازهِ اتحاد برای براندازیِ نظامِ سرمایه داری ج.ا. توسطِ چپِ رادیکال را به تماشا بنشینیم .
 جایی که تشکل های مارکسیست_ لنینیست تبدیل به قبایل سرخپوست شده اند وسرانِ قبیله ها ست که تصمیم ابتدایی ونهایی را می گیرند ، چنان که اقلیت پس از تلاش های بی ثمرخود برای سکان داری اتحاد انقلابی چندروز قبل از آخرین جلسه نشست آن را به شیوه معمول خودش ( غیر دمکراتیک وغیراصولی وبی پرنسیب ) به گونه ای بی ثمر ومنحل اعلام کرد ! باید چاره ای اندیشید !  می گویند تاریخ آموزگارِ خوبیست وانسان باید گذشته را چراغ راه آینده سازد ! شما که اعلام می کنید بالاترین شکل دموکراسی در حکومت سوسیالیستی است قبل از برسرکار آمدن در تمرین این ادعاها ، که تا به امروز همه خلاف آن را ثابت کرده اید کوشش کنید  نه پس از دوره ای کوتاه یا ...دوباره دست به اعلام انحلال این جمع بزنید! به گمان من ، که با نسل مادران و پدرانم به مبارزه کشانده شده ام ، این نسل وتمام تشکلات شان دردوره پایانی حیات خود بسر می برند و باید با یک طرح وبرنامه درست افرادآن بی نام سازمان های موجود فعلی ( که به راستی به ناحق وبه اجحاف نام های یک تاریخ مبارزه تمام عناصر فعال گذشته را یدک می کشند ! ) دراتحادها شرکت کنند واز اعمال اتوریته، پدرسالاری پنهان وآشکار دست نگه دارند که غیرازاین شیوه برای آنانی که دراین نشستها شرکت میکنند ومخالف تمامییت نظام جمهوری جنایتکاراسلامی وامپریالیستهای جهان هستند ومی خواهند حداقل برای یک جمهوری دمکراتیک خلق با جمع همتلاش شوند هیچ حقی درابراز نظرات شان وجود نخواهد داشت !!!  سرزمین مان اسیر یک فرهنگِ سلطه طبقاتی وسلطه پدرسالاری وسلطه مذهبی کوراست که گریزازانسجام دمکراتیک وفعالیت جمعی برای آزادی ودمکراسی درآن ازمشخصات تاثیر گذاربرای بازماندن این جامعه ازروندِ تکامل ورسیدن به ابتدایی ترین حق وحقوق انسانی است. باید از جمع های خودمان شروع کنیم امروزهم دیراست ، ولی جلوی ضرر راهروقت بگیریم منفعت است !
با آرزوی جهانی آزاد وانسانی که در آن سلطه گر وسلطه پذیر نباشد !
مرادی     ۰۳/۰۷/۲۰۱۲

 از همین نویسنده:

رزا: در رابطه با نشست احزاب چپ ایرانی در کلن- فایل های صوتی و تصویری اولین نشست مشترک احزاب چپ و کمونیست

۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam moradi jan omidvaram xob bashid teshkor ke dast be gelam shodi chera ke temami beche haye joda shode egeliyet lam kam sohbet nemikoneand az in bapet teshkor mikonam moradi jan baver kon eger sed bar hem in cheb ha dour hem jem shevend bifayde ast chera ke todeha ra hemra nedared tebegheye kar ger pish kesh. eshare be reberane kem sevad ya ba sevad kerde bodi meselye ba sevadi eslan dar jobesh tebeghye kareger rebti nedared meseleye esaci teoriye tebegheye kareger ast , in teori dar peratik ejtemaie be vojod miated emantuoir ke eshare kerdam chep irani eslan birishe hestend bar ha goftam baz hem eshare mikoinam chep irani terefdari sarmaye doleti ast, az nezere tarixi heam chep oropa ve jehani sabt ked ke in teori dorust ast. piruoz bashid mesoud