۱۵ تیر، ۱۳۹۱

کلیپ های جدید+ زندانیان سیاسی را آزاد نکنید

زندانیان سیاسی را آزاد نکنید
روی تیترها کلیک کنیم.
از دوستانی که از طریق ایمیل و... کلیپهای زیر را فرستادند، مرسی.
امروز، سر کار نمیرم...
...فکر نکنم، فردا رو هم برم
بذار زندگی مون رو، خودمون کنترل کنیم
زندگی رو، زندگی کنیم!
soccer match gone bad Etoile Carouge vs. Benfica funny fight

 دانلود موزیک متن اینجا 14 ام بی m4a
DJ Fozzie Bear Dust (Original Mix)

کلیپهای مبارزاتی و مصاحبه آسانژ و نوآم چامسکی و بقیه: روی تیترها کلیک کنیم.
A surprise Arab drive for freedom, the West's structural crisis and new hope coming from Latin America. That's the modern world in the eyes of Noam Chomsky and Tariq Ali, two prominent thinkers and this week's guests on Julian Assange's show on RT
If you've missed the previous episodes, you can always watch them online at

فیلم در لینکهای زیر:
Iraq For Sale - Full Movie
2006 - 76 Min
The War Profiteers is a 2006 documentary film made by Robert Greenwald and Brave New Films

هیچ نظری موجود نیست: