۱۸ آبان، ۱۳۹۲

ابتکاری خلاقانه توسط گروهی از شهروندان سقزی در مخالفت با اعدام های اخیر


این جان ها گرفتن ندارد و
 
این مرگ ها دیدن .

ما با اعدام مخالفیم و معتقدیم


 موافقت با اعدام هر کسی تفاوت چندانی با قتل

 ندارد.

ما دنیایی عاری از خشونت را آرزومندیم.مکان پارک شهر سقز
پاییز 92خون شيرکو کردستان را آتش زد. هموطنی که در تظاهرات چند هزار نفرهٴ سقز شرکت داشت گفت:«انبار خشم مردم تنها يک جرقه کم داشت که خون شيرکو اين آتش خشم را روشن کرد».
روز شانزدهم آبان صدها نفر از مردم به خصوص زنان آزادهٴ بانه بر مزار شيرکو گرد آمدند و مزار او را گلباران کردند. گلها، سپاسی بود بر ارادهٴ او برای ايستادن و عشقش به آزادی وقتی نوشت:
«اين جانب شيرکو معارفی که مدت زمان زيادی را باحکم اعدام در زندان می گذرانم، هم چون هر زندانی سياسی ديگری در فرايند مبارزه و مقاومت، شکنجه را متحمل شده ام، به عنوان يکی از وارثان اين قافله بيدار و روشن در ميان ملتی که تنها به آوازهای اهورايی خود زنده است....


 شیرکو معارفی زندانی سیاسی زندان سقز، در انفرادی این زندان اعدام شد.
  دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ شیرکوه معارفی فعال سیاسی کرد ساعات اولیه بامداد  – به انفرادی اجرای احکام زندان مرکزی سقز منتقل شده و نهایتا در این زندان اعدام شد.

 مهندس عبدیان”, رئیس زندان سقز در واکنش به اعتراض زندانیان در خصوص شایعه اعدام آقای معارفی، شماری از زندانیان سیاسی را احضار کرده و به صحت خبر اجرای حکم اعدام آقای «معارفی» تاکید کرد.
طبق این گزارش، آقای عبدیان به زندانیان زندان سقز گفته:”حکم اعدام آقای معارفی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و ما هم آن حکم را اجرا کرده‌ایم و سحرگاه امروز و در ساعت 4 معارفی را به دار آویختیم.”
گفتنی است حکم اعدام آقای شیرکو معارفی در حالی اجرا شد که نه وکیل و نه خانواده وی در جریان اجرای حکم قرار نگرفته بودند.


 مرتبط:

23 آبان روز عزای عمومی درکردستان در اعتراض به اعدام های اخیر

قاتل ستار بهشتی، اکبر تقی زاده است.

هیچ نظری موجود نیست: