۳۱ خرداد، ۱۳۹۱

فایلهای صوتی کم حجم رادیو پرواز- گفتگوی رامین ژوبین با داوود راستگو


مطالب گفتگو بین رامین ژوبین و هنرمند منتقد داوود راستگو: استفاده سیاسی از هنر و سینما توسط جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خود - تجربیات برای شکست دادن حکومت در داخل و خارج از کشور در این عرصه - چه انتظاری می‌توان از هنرمندان داخل از کشور داشت - نقش اساسی‌ خارج از کشور در این روند - تاریخچه ضّد هنری جمهوری اسلامی - اسناد و مدارک
بخش اول – ArtsDebateP1 استفاده سیاسی ج. ا. از هنر و سینما و مقابله با آن- داوود راستگو بخش 1- خارج از کشور
Part 2 - ArtsDebateP2 استفاده سیاسی ج. ا. از هنر و سینما و مقابله با آن- داوود راستگو بخش ۲- خارج از کشور by parvazradio

گفتگوی رادیو پیام با رامین ژوبین در مورد فیلم فستیوال بین‌المللی ونکوور
فایل گفتگو را از اینجا پیاده کنید.
برای اولین بار فستیوالی با هدف حمایت از مردم ایران و صنعت فیلم‌سازی در عرصه‌های اجتماعی و زیرزمینی از طیف‌های مختلف، برگزار میشود.

مصاحبهٔ نشریهٔ ونکوور شمالی‌ با رامین ژوبین: نگاه نسبتا عمیقی به کشمکش‌های سینمای ایران و پشت پرده فستیوال فیلم ونکوور... - برای خواندن مقاله به اینجا کلیک کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: