۰۷ بهمن، ۱۳۹۱

گروه ایمیل زنان ایران - فمینیستم در انتظار زهرا!

 عکس بریدن انگشتان توسط رژیم اسلامی
رزا: بعد از خواندن گزارش کلمه فروشی *  بنام نوشین شاهرخی که نقشش را مدتهاست بنام خبرنگار ویژه شهرزاد نیوز خوب به عهده گرفته، لازم دیدم تجربه خود را از این گروه ایمیلی 199 نفره با خوانندگان بلاگ در میان بگذارم. 
نفر 200 این گروه همان خانم زهرا رهنورد است که تاکنون بدلیل حصر خانگی او (زهرا)،  ناهید نصرت ها افتخار عضویت ایشان را هنوز اعلام نکردند.
 توضیح: بدلیل بدنامی سایت خبری "شهرزاد نیوز" که پروژه ای امپریالیستی برای دستکاری در جنبش زنان میباشد، به آن لینک نداده و خوانندگان میتوانند از موتورهای جستجو برای یافتن کل گزارش کارمند شهرزادنیوز، نوشین شاهرخی، مراجعه کنند.

ابتدا خبر(1): بررسی خشونت مجازی در سمینار سالانه زنان ایرانی در آلمان
نوشین شاهرخی - قسمت اول گزارش از سمینار سالانه ی تشکل های زنان و زنان دگر- و همجنس گرای ایرانی در آلمان, ٢ بهمن ١٣٩١
میزگرد با شرکت منیره کاظمی، مهشید پگاهی، ناهید نصرت و گردانندگی میهن روستا بیش از سه ساعت به طول انجامید. موضوع میزگرد "نقد فمینیستی دیالوگ بین زنان ایرانی در تبعید" بود، ولی هر سه سخنران تنها به یک نمونه‌ی ایمیل‌ لیست زنان پرداختند که تا حال 199 نفر عضو دارد.

رزا: کلمه فروش اعلام میکند که شرکت کنندگان این سمینار سالانه (حدود صد زن)، روز اول سمینارشان را به گروه ایمیل لیست زنان (ایران- فمینیسم) اختصاص دادند. و اینکه چرا زنان جوان شرکتشان در سمینار کم بوده و ناچیز بوده و غیره.

تجربه من (رزا)  از شرکت کوتاه در این گروه ایمیل "فیمینیستی" خواهران زهرا به سال 2010 برمیگردد که با قبول دعوت رفیقم (سارا) که خود گویا دو سه ماهی عضو بود ، شروع شد. ابتدا از هلن که بعدها فهمیدم همان ناهید نصرت است، ای میل اتوماتیزه شده خوش آمد را دریافت کردم. بعد از چند هفته ای، اعلام عضویت محبوبه عباسقلی زاده را گرفتم. عباسقلی زاده توسط شادی امین عضو شد و هلن بهش خوشامد گفت.
لازم به تذکر است که چون شادی امین اغلب، پیمان حمایت با زنانی بسته که بجای مذکر، مونث را در رختخواب پذیرفتند، عملش قابل توضیح و البته نا پذیرفتنی از طرف من است.
بعد از دریافت خبر ورود عباسقلی زاده، و در واکنش اعتراضی به آن، لینک فیلم عباسقلی زاده را در هیئت زنان بسیج و حزب زباله رژیم، در کنفرانس پکن، به گروه زنان ایران - فیمینیسم فرستادم.
3:23دقیقه محبوبه عباسقلی زاده با حجاب حزب الاغ و بعنوان نویسنده! معرفی میشود.
8:16دقیقه محبوبه عباسقلی زاده در حال سخن چرانی و حمایت از رژیم
با مشاهده اعتراض به خودم و همچنین عکس العمل منفی به اطلاعاتی که من از عباسقلیزاده میفرستادم، و تازه آنجا بود که فهمیدم سیاست این گروه در چه جهتی است. 

 عکس ناهید نصرت در سمینار "عدم خشونت"
زمان کوتاهی پس از افشاگری های من در مورد نقش عباسقلی در استحکام دیکتاتوری و بخصوص حجاب اجباری،
اولین اقدام خشونتبار علیه افشاگری من، توسط مبصر گروه ایمیل، "هلن" همان ناهید نصرت انجام گرفت که خواستار اخراج من از ایمیل لیست شد.
او دقیقا به مانند رژیم اسلامی بدنبال همدست و تماشاچی اعدام و قطع دست و پا بود. او  خواهان مشروعیت گرفتن از مشترکین ایمیل برای برپایی چوبه های دار و اعدام، در لیست ایمیل شد.
ایمیلش به اعضای گروه، خود قصدش را شفاف توضیح میدهد.

 و حالا ایشان (چند سال بعد  2013) با موش مردگی، در سمینار زنان و برای زنان از مشکلات ایمیلی وعدم خشونت حرف میزند(2)
ناهید نصرت زنی بسیار دیکتاتور منش و مردسالار است. (3)
نامه اش را به گروه علیه من، در زیرنویس (3) بخوانیم.

او مینویسد: بنظر من یا خانم رزا به پرنسیب جمع در حفظ احترام به دوستان احترام میگذارند و شیوه بیانشان را تغییر میدهند و یا دوستان به من اجازه میدهند که در صورت تکرار چنین برخوردی ایشان را از لیست کنار بگذارم.

ایشان (ناهید نصرت) که به دور خود یکسری تواب دهه 60 ای و سبزاله و مواجب بگیر سیستم جمع کرده، اطمینان داشت که با این ایمیل (3) فوری حکم اخراج من، هیئتی تصویب شده و با ثبت گروه ایمیل(  اگر تاکنون نکرده باشد)، به پروژه های امپریالیستی نزدیکتر شده و بر سر سفره بخور- بچر دلار و یوروی (هلندی)، شماره حساب بانکی اش را مانند همکیشانش چاقتر میکند.

تاپیک جدید لیست ایمیلی آنها به من با موضوع "رفتار در لیست"
عکس محبوبه عباسقلی زاده در کنفرانس پکن 
  موضوع بحث "رفتار در لیست"  گروه ایمیلی و تاپیک ایمیلها، خود ایجاد  فضای رژیم اسلامی و زندانش را تداعی می کرد. وزارت ارشاد اسلامی، گشت خواهران و کنترل در رفتار و نوشتار.  البته گشت ارشاد آنان (در خارج از کشور) پر است از چادر به سرهای سابق و کشف حجابیون "سبز" کنونی. (خواهران زهرا با لی آوت مارگارت تاچر!)
 آنها که کماکان خود را بالای منبر اخلاق اسلامی میبینند، در خارج از کشور اما برای ما روضه حفظ شئونات و اخلاق "فمینیستی" می خوانند.
 کمپوت شان از فرط فساد باد کرده است!

ادامه ماجرای ارشاد "رفتار در لیست":
البته که سابقه دارها فورا متوجه شدند ناهید نصرت بر تخت و تاج مبصری ایمیل، اگر امروز رزا را بدون تشریفات و با یک کلیک حذف کند، فردا این سنت شده و در اولین اختلاف، همین کلیک، احتمالا روی حذف اسم خودشان عمل میکند.
پس اولین عکس العمل ها را منیره برادران نوشت (5)

عکس منیره برادران و ایرج مصداقی در حال جایزه گیری!
ایشان که خود در زندان رژیم سیاست موش مرده بازی را خوب بکار بست و اکنون هم در جوایز "قهرمان زندان زنان" غرق هستند، اعلام به بایکوت و نخواندن ایمیلهایی با فرستنده "رزا" کردند!

مانند سالهای زندان چادر سفید بر سر، و گویا قرارشان همان دلا- راست شدن و نماز گزاردن به سمت کعبه بود و به انتظار حضور زهرا! یا زهرا!

عده ای هم ایمیل پشت ایمیل که یا هو و یا حق، به سرور یاهو دات کام، که
 منیر جان: موافقیم! (5)
تواب سابق منیره و ""قهرمان قلابی "حقیقت ساده"، باز نفهمید که مسئله سیاسی است و حقیقت ساده اینجاست، که شما به عنوان فرد حق دارید که عباسقلی ها را ببخشید و فراموش کنید، با آنان صلح و همدستی کنید. اما رزا و رزا ها هم حق دارند، عباسقلی ها را مسئول و همدست رژیمی بدانند که همین دیروز در ملاصدرای شیراز، دست و پا قطع کرد و قرار است بیشترش را هم برسر نسل بعد از شما و من   بیاورد.
پس منیر و منیره ها! خانم برادران، راه را باز کنید!
شما نه امروز با فراخوان بایکوت منتقدین و نه دیروز با چادر سپید زندان و نمازخوان و روزه گیر، اجازه ندارید جلوی افراد سابق رژیم سپر شوید.
عباسقلی زاده ها باید مسئولیت فردیشان را در به روی کار آوردن، همدستی و همگامی با رژیم اسلامی، به نسل جدید پاسخگو باشند.
عکس مهشید پگاهی در سمینار "عدم خشونت"
پس از اعلام تهدید به اخراج من در لیست ایمیل (توسط ناهید نصرت) خانم های مخ زن مخبند سبز، به نتیجه رسیدند که باید قانون و اساسنامه داشته باشند و با رجوع به اساسنامه ی گروه ایمیل، زبان ها را در آورده و انگشتان  منتقد را ببرند. (5) افتخارفراخواندن به نگارش "قانون" و اساسنامه، البته کار شهلا شفیق بود و مهشید پگاهی را هم در هیجان حذف و قتل رسمی بی خواب کرد.  پس یواشکی (5) در پالتاک به چت و مشورت نشستند.
البته بدون اعلام آن در ایمیل گروهی، و بدون حضور من و یا دوست منتقدم. خبر نشست پالتاکی شان را هم من از الهه امانی شنیدم، که خود گفت که اعتراض هم کرده، که چرا منتقدین لیست ایمیلی، در پالتاک "بحث و نگارش اساسنامه" نبوده اند.

عکس شهلا شفیق در گردهم آیی علیه اعدام (آیا او پوست حیوانات را به تن کرده؟)
بعد از طی روند نگارش اساسنامه و نهایتا ابلاغ آن، اغلب جوانانی که وارد گروه شدند و روحشان هم از اساسنامه بی خبر بود را، یا خودکشی دادند و یا اعدام.

الان هم گویا به وجود 199 زن در ایمیلشان مفت خراند. به افتخار حضور "زهرا" آب و جارو کرده و فرش "سبز" را گردگیری میکنند. اینقدرهم  توهم  قدرت گرفت شان، که روز اول سمینار زنان را به "گروه ایمیلی ایران- فیمینیسم"  اختصاص دهند.

رزا: نسل شما جز مدارا، تبلیغ مدارا و ترویج آن دستاوردی نداشت. در مدارا  با رژیم مردسالار شما ممتازید. جایزه هایتان را روی تاقچه بگذارید و مراقب باشید که از جلا نیفتند. برق آنان کورتان کرده و در همنشینی دلارهای سبز،  احساس قدرت کردید.
اما جنبش ضد دیکتاتوری، اول از روی جنازه های بادکرده و افکار فسیل شده شما عبور کرد، در سمینارهایتان تنها مردان  مقدس خانواده ی مقدستان برایتان دست میزنند.
 بدانید، وقتی از "عدم خشونت و حذف" کف به دهان می آورید، رقت آور میشوید.
 بدانید،که کسانی هنوز مونیتورتان میکنند، برای ثبت در تاریخ!

برای خواندن زیرنویس و بخشی از ایمیلها اینجا را کلیک کنیم.

*کلمه فروشی(مینا سعدادی در ابتدای کارش اعلام کرد که بابت هر کلمه گزارش برای وبسایتش 1یورو میپردازد)(2) بررسی خشونت مجازی در سمینار سالانه زنان ایرانی در آلمان
نوشین شاهرخی - قسمت اول گزارش از سمینار سالانه ی تشکل های زنان و زنان دگر- و همجنس گرای ایرانی در آلمان, ٢ بهمن
"اگر کسی می‌خواهد نگاهش را گسترش دهد و دنیا را بهتر و بیشتر بشناسد و به شناخت و آگاهی خودش عمق بیشتر بدهد، به صحبت‌های دیگری توجه می کند. و اگر کسی فکر کند که حقیقت را پیش خودش دارد، یا گوش نمی‌دهد و یا همان حرف خودش را می‌زند
ناهید از جمله به این مشکلات در ایمیل‌لیست اشاره می‌کند: عدم رعایت احترام دیگری؛ برابر برخورد نشدن با افراد؛ کرنش در برابر قدرت و ضعیف‌کشی؛ یارگیری و دسته‌بندی.

او در ادامه می‌گوید: "آدم‌های خردگرا زوایای فکری دیگر را هم می‌توانند بفهمند و از زبان مدارا استفاده می‌کنند. افرادی که با ایمان و اعتقاد به چیزی می‌رسند، انعطاف ندارند. مهم نیست که مذهبی یا غیر مذهبی باشند. چپ یا راست باشند. و این راه دیالوگ را در افراد می‌بندد

رزا: از لیست ایمیل گروه ایران فمینیست توسط ناهید نصرت با نام مجازی هلن.
تاپیک ایمیل ها همگی این بود "رفتار در لیست" !

(3)
2010/9/6 Nahid Nosrat
دوستان عزیز،
این ایمیل لیست برای همکاری و همفکری فعالین زنان به راه افتاده و بیش از سه سال است که فعالیت هایی را سازمان داده. اولین پرنسیب حضور در این لیست رعایت احترام به افراد است. بنظر من خانم رزا با برخوردهای تاکنونی شان، نشان داده اند که حداقل پرنسیب حضور در یک کار جمعی را نمیتوانند رعایت کنند. هر کدام از دوستان در لیست با تلاش بسیار وقتی به این کار اختصاص داده اند و کسی وقتی برای پاسخگویی به چنین برخوردهای غیر دوستانه و فرسایشی را ندارد. ادامه این شیوه عملا مانع از یک همایش و همکاری  بین ما زنان است. مسئله ای که بعد از سی سال نیازش کاملا احساس میشود و به خاطر آن گرد هم آمده ایم.
ولی چون حق ندارم نظر فردی پیش ببرم. بنظر من یا خانم رزا به پرنسیب جمع در حفظ احترام به دوستان احترام میگذارند و شیوه بیانشان را تغییر میدهند و یا دوستان به من اجازه میدهند که در صورت تکرار چنین برخوردی ایشان را از لیست کنار بگذارم. منتظر نظرتان هستم.
برای همگی تان
شب  و روزخوشی آرزو دارم.
با مهر
هلن

 (4) تنها مخالفان اعدام!
رزا: فردای ایمیل هلن (ناهید نصرت)  مرجان افتخاری علیه حذف مینویسد.

Datum: Dienstag, 7. September, 2010
مرجان افتخاری 
ناهید عزیز سلام
..........
هنوز هم هیچ شناختی نه از خانم محبوبه عباسقلی زاده دارم ونه  از گذشته ایشان و نه از روزا. ولی جواب شما ناهید عزیز برایم عجیب بود. کنار گذاشتن یک نفر بعنوان بد رفتاری.  واقعیت این است که من هم شیوه بر خورد روزا را  تائید نمکنم و غیر منطقی میبینم.   از طرف دیگر گذشته افراد و فعالیتهای انها هم موضوعی نیست  کم اهمیت و ساده.  . در بین ما زندانیان  سیاسی سابق  هم گاها کسانی پیدا میشوند که در زندان رفتار  ی دیگر داشتند. و یا حتی همکاری کردند و یا حتی به اشکالی تواب بودند. راستش ما هم این افراد را در بین خودمان نمپدیریم. و یا با تردید و عدم اطمینان به انها نگاه میکنیم.. البته ممکن هم هست در بین ما کسانی باشند که با این افراد برخوردی دیگر داشته باشند و انها را به پذیرند. ولی موضوع مهم این است که ما به این شیوه یعنی شیوه روزا بر خورد نمیکنیم. یا با نوشتن  مطلبی در سطح عمومی و یا جلسات پالتاکی و یا رادیوئی به این قضیه میپردازیم . مثل جریان کتاب ماریا نعمت که هر یک از ما هم مطلب نوشتیم و هم مصاحبه های رادیوئی داشتیم و غیره. اما هرگز از حد و حدود بر خورهای سیاسی نگذاشتیم. لااقل انهائی که من میشناسم با الفاظ غیر سیاسی, یا توهین امیز بر خوردی نداشیم.. امیدوارم روزا عزیز من را ببخشند و ناراحت نشوند.
ولی از طرف دیگرامید وارم انچه که ناهید عزیز در مورد کنار گذاشتن و حذف روزا از میل گروهی پیشنهاد داد   و چند نفر دیگر هم انرا فورا تائید کردند متوجه عمق این چنین نظر و بر خوردی شده باشند که از نظر من خطرناک است.

رزا:ایمیل زیر از دوست من سارا به مبصر گروه ایمیل ناهید نصرت است.

خانم های عزیزسلام
هلن جان من ازت خیلی ممنون هستم که میل آخری رافرستادی اولا ثابت کردی که ازچه موضعی باکسانی که باتوهم عقیده نیستند برخوردمیکنی وازطرفی حرفی راکه رزا زده والان مدتی ازآن میگذرد که کسی اوراحذف میخواهد بکند, صحیح بوده واین به معنی آن است که مادرفضایی دمکراتیک نیستیم (حداقل کسانی که باتوهم عقیده هستند طبیعی است که حرف خود رامی زنند وکسانی که نیستند حذف میشوند).خیلی خوب میشود به کتابهاوجزوه های خود که درکمدهایتان خاک میخورد برگردید ونگاهی دوباره به آن بیاندازید وترجمه یا تو ضیح دمکراتی رادوباره بخوانید. ازطرفی هم خیلی خوب است که اینجا نشان داده شد که چقدر نیروهای سبز(اسلامیستها,اکثریتیها وتوده ایهای عزیزخودمان ) درحمایت تو قد علم کرده وکسانی که تادیروز درجمهوری اسلامی نقش پاسداروضد حقوق بشری عمل میکردند امروز خود راباتودریک خط می بینند وچماقی که دیروز برضد انسانها درایران علم کرده بودند امروز چماق خود رابرضد رزا ودرمیل زیر برضد من وبه نفع تو بلند میکنند. دوست عزیز هلن دراینجا رسمااین رابه توتبریک می گویم. اقدس جان من نازنین تبادل اطلاعات معنی اش همین است که مادررابطه باجاسوسهای اسلامی ودیگرمریدشان افشاگری کنیم البته موضوعات دیگرراهم دربرمی گیردولی اسم کاری که رزا میکند همین دادن اطلاعات به  من وشما است حالا شمابااین اطلاعات چه می کنید تصمیم راشما می گیرید.ولی این هم یکی ازآن موضوعات است که ماباید به آن بپردازیم . شهلا جان من شمارانمی شناسم وخیلیهای دیگرکه ازضوابط حرف میزنید واین کلمه میتواند خیلی معنی بدهد بنابراین توصیه می کنم که فضایی درست نکنید که آدم فکرکند مادرایران نشسته ایم . ولی می توانیم دریک مورد بحث کنیم که خیلی حیاتی ومهم است وفکرمی کنم لازم است به آن بپردازیم وآن فضایی است که حداقل مااینجا ازنظرامنیتی فضایی داشته باشیم که کسی لونرودالبته برای آن هم کمی دیرشده. هلن جان خسته نباشی
Aloha

رزا: من ایمیلی نوشتم که «این کثافت کاری ها از کیست» چون ایمیل ای از گروه، به زبان آلمانی دریافت کردم برای حذف . که در زیراین نوشته قرار میدهم. ولی البته همه خانم ها خود را به کوری زدند.

(5)
منیره برادران
Monireh Baradaran
دوستان عزیز سلام من هم با انتقاد مژده و مرجان عزیز موافقم. انتقادی را که من هم به رزا دارم، مژده در این نوشته آورده است. ولی نکته ای که این دوستان ندیده گرفته اند، این است که سوال هلن به هیچ وجه متوجه نظرات رزا نبوده است بلکه نحوه برخوردهای رزا مورد نظر هلن بوده است. برخوردهای توهین آمیز و بی حرمتی او به دیگران جائی در این حلقه دوستانه و داوطلبانه ندارد. این برخوردها نه تنها کسانی را که مخاطب او هستند سخت می رنجاند بلکه ما را هم که باید شاهد این بی ادبی ها باشیم، اذیت می کند.ما اینجا جنگی با هم نداریم آن هم با شمشیر ناسزا و اهانت. دعوامان بحث و جدل است نقد و ایرادگیری است حتی اگر گاه صدامان بالا رود، باکی نیست. من به شخصه دیگر لینکهائی را که رزا می فرستد باز نمی کنم و یادداشتهایش را نمی خوانم بعد از آن قیل و قال کودکانه «این کثافت کاری ها از کیست» نادیده اش می گیرم. به رغم اینها من هم موافق حذف رزا از لیست نیستم.  سلامت و شاد باشید منیره ب

رزا: من ایمیلی نوشتم که «این کثافت کاری ها از کیست» چون ایمیل ای از گروه به زبان آلمانی دریافت کردم برای حذف که در زیر نوشته قرار میدهم. ولی البته توابان سیستم خود را به کوری زدند.

رزا: شهلا شفیق برای حذف من نیاز به اساسنامه دارد! البته در جلسه پالتاکی بدون حضور من اساسنامه شان را برای حذف های بعدی مینویسند.

شهلا شفیق:
دوستان با سلام بسيار
 به گمان من برای کمک به هلن عزيز که کار سخت اداره ليست بدوش اوست
و همينطور برای پرهيز از وقت کشی وبحث های بی حاصل ، لازم است رفتار ما با يکديگر
،مثل هر کار جمعیديگر ضوابطی داشته باشد.شايد خوب باشد اگر بر سر اين ضوابط حداقل
با هم توافق کنيم و آن را مبنای پذيرش افراد در جمع قرار دهيم.
فکر می کنم اگر جلسه پالتاکی را به اين کار اختصاص دهيم شايد به نتايج دلخواه
برسيم.
با دوستی
شهلا شفيق

رزا: مهشید پگاهی نیز برای حذف من نیاز به اساسنامه دارد! او در نیمه شب به گروه ایمیل مینویسد! هیجان اعدام قانونی، خواب را از چشمانش گرفته. البته در جلسه پالتاکی بدون حضور من اساسنامه شان را برای حذف های بعدی مینویسند.

مهشید پگاهی
Mahshid Pegahi
ساعت 23:58
8. September, 2010 23:58 Uhr
من با پيشنهاد شهلا کاملا موافقم.
توافق بر سر ضوابطي که بتوانيم بدون اهانت وبي احترامي
به نقد يکديگر بپردازيم ضروري است
برگزاري يک جلسه پالتاک در اين مورد ايده بسيار خوبي  است
با درود
مهشيد

"Elahe Amani"
دوستان عزیزم
من با دقت ایمیل‌ها  را در مورد این بحث میخوانم و از نظرات دوستان هم استفاده می‌کنم. مطلبی نوشته‌ام که شاید به هدایت این بحث که در زمینه مدیریت گروه‌ها و لیست‌ها یه الکترونیکی هست مفید باشد.  من مدت‌ها هست که روی این مساله کار می‌کنم چون از یک سؤ در جامعه " میانجی گران بدون مرز هستم" Mediators Beyond Boarders و  با ادبیات  حل اختلاف هم از نظر تئوری‌های موجود آشنایی دارم. ( conflict Resolution)  و از سوی دیگر در حال حاضر کارم در دانشگاه به کار گیری تکنولوژی مدرن برای پیشبرد اهداف جوامع کوچک و بزرگ، لیست ها، فیس بوک، تویتر، سکوند لایف  (second Life ) و  سایر جوامع و گروه‌ها در فضای مجازی هست.  این موضوع در لیست‌های دانشگاهی در آمریکا هم مطرح هست‌ام با تنش کمتر.
اگر یکی‌ از دوستان حاضر به تایپ مطلب باشد، با کمال میل دست نویس را برای ایشان میفرستم تا زحمت تایپ آنرا بکشند.
اگر هم پال تاک بگذریم حاضر به شرکت هستم- اگر وقت آنرا هم آهنگ کنیم.
با مهر،
الهه

عکس شهلا عبقری (این دکتر خانم هم برای قطع انگشتان من اصلا نیازی به قانون و اساسنامه ندارد!)

شهلا ابقری:
"shahla abghari
هلن عزیز من با نظرت موافقم.
halan aziz, kamlan ba nazarat movafegham
...........

رزا: ایمیلهای موافقت حذف واعدام از طرف سبز مخ های دیگر را درج نمیکنم. حیف صفحات بلاگ!

ایمیل زیر دلیل اعتراض من بود که در هول و حوش یکسره کردن اعدام مجازی و در فضای هیجان حذف، کسی نخواست دنبالش را بگیرد.
عاقبت من و سارا پس از موش دوانی های امنیتی، توهین، افترا، قوانین تربیتی و...از بلوک توابین سیستم، خود از گروه ایمیل زهرا خانومها بیرون رفتیم.
لازم به ذکر است که این گروه ایمیلی زنان زهرا (هم افرادش و هم تکنیکی) سوراخ امنیتی دارد و کسانی که کماکان "مشروط" در آن شراکت دارند، مراقب باشند که ناخواسته جان فعالین داخل را به خطر نیندازند.

اصل ایمیلها ذخیره شده و در صورت لزوم منتشر میشود.

رزا : جواب ایمیل من به منیره برادران 2010
بیش از سی سال است دارد ما را ادب می کنند و فلک می کنند و شلاق می زنند و زندان می اندازند و دار می زنند و وووو .... و همه اش برای ادب کردن و تربیت ماست.
آنوقتها که با اکیپ زمانه ها آشنا نبودم این کامنت را برایتان گذاشتم:
خانم برادران عزيز، من يکي از خوانندگان مطالب خوب شما هستم. اغلب  وبلاگ خودتان اينجا کليک ميکنم:
http://monireh-baradaran.blogspot.com/
من اما برای خواندن مطالب جديد شما مجبورم به وب سايت راديو زمانه رجوع کنم. يعني 18 مقاله شما که در وبلاگتان سمت راست صفحه زير تيتر: "نوشته شده برای رادیو زمانه" موجود است. سوال من از شما: آيا کپي رايت مطالبتان در دست سايت آقای جامي ميباشند و به همين دليل اين مقالات را روی وبلاگ نگذاشتيد و يا چون همکاری با سايت زمانه پرستيژ دارد و يا وقت نکرديد که مقالاتتان را در وبلاگ خودتان قرار دهيد؟
به هر حال خوشحالم که حدسم درست بود.متاسفانه ما بیش از نویسنده کارمند داریم. که حالا پداگوژ تعلیم و تربیت هم هستند! ای ول
رزا

لینک زیر از اولیای دم یعنی همان مبصرین گروه ایمیل ایران- فمینیسم فرستاده شد که من با موضوع «این کثافت کاری ها از کیست» به همه فرستادم و توضیح خواستم. خانم برادران از آن  با قیل و قال کودکانه نام میبرد و اعلام بایکوت ایمیلهای من را هم همانجا اعلام کرد!

--- Yahoo! Groups Benachrichtigung schrieb am Mi, 1.9.2010:

Von: Yahoo! Groups Benachrichtigung
Betreff: Bestätigung des Antrags auf Kündigung des Abonnements
An: rosa_roshan@yahoo.de
Datum: Mittwoch, 1. September, 2010 22:12 Uhr
Guten Tag!

Wir haben Ihren Antrag erhalten, Ihr Abonnement für die Y! Group
iran-feminism zu kündigen. Bestätigen Sie den
Antrag bitte, indem Sie auf diese Nachricht antworten. Wenn Sie das
Abonnement für die Y! Group iran-feminism nicht
kündigen möchten, ignorieren Sie bitte diese Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

Yahoo! Groups-Customer Care

۵ نظر:

ناشناس گفت...

selam rosa jan xeste nebashi, jalebe keleme foroshi,hegigetan rosa beram ye soal esasi pish omede,in jemayet eger beraye pol kar mikonaned xob heman iran mimandand ve xili hem sengin mengin mibodeand, beraye gerefdan jayeze hemdiger ra leh mikonand ta be nevayi beresand, rosa ve sara jan hetman jaye shoma der anja nist bayet xili xoshal bashid ke shoma ha ra exraj kerdand, piroz bashid mesoud

اخبار آنارشیستی گفت...

رزا جان سلام

واقعا ازت ممنون هستم که حقایق را اینجا واضج و مستقیما مطرح می کنی. من هم شاهد این جنجال های دست راستی ها بودم و حتی امروز اگر با این زنان صحبت از اروپا و دمکراسی بکنی، میبینی چه بینش دارند، بطور مثال کشورهایی مثل آلمان بعنوان کشوری نام برده میشود که کاملا سیستمی با هر نوع آزادی و دمکراسی درش حاکم است. از کلمه سرمایه داری و انقلاب این زهراها کاملا فاصله دارند. آنها فمینیست هایی هستند که من آن را فمینست آلیس شوارتسی و یا زهرا رهنوردی می دانم. جای بسی خجالت و تاسف برای زنانی که پشت سر این فمینیست های سبز راه افتاده اند و با آنها برسر یک سفره سبزی پاک میکنند.

با امید موفقیت و دیدار دوباره
سارا

RosaArchiv گفت...

سلام سارا جان
از ابتدای کار کردن روی این پست، مجبور شدم که ایمیلهای قدیمی گروه را بازخوانی کنم.
راستش بسیار هیرارشیکال و سرکوبگرانه نوشته شدند. هر کدامشان خود را معلم اخلاق دانسته و ترکه به دست سعی در جلوگیری از افشاگری علیه عباسقلی داشتند. چون در واقع ترسشان از رو شدن پرونده های کثافتکاری و همکاری های خودشان با سیستم بود.
جالبه که الان این گروه آشغالی ایمیل خواهران زهرا اینهمه مهم شده که موضوع سمینار زنان هم هست.
احتمالا قراره منبع در آمد باشد و بعنوان فعالیت زنان ثبتش کرده و مثل شهرزادنیوز ازش پول هم بسازند.
به امید دیدار عزیزم
رزا

RosaArchiv گفت...

مسعود جان
من راستش بدلایل امنیتی فورا بیرون آمدم.
شباهت زیادی به مرکز بازجویی داشت.
آخرین ایمیل این بود که چرا به آلمانی نوشتید. نوشتم ایمیل انگلیسی زیاده و گیر ندین. نوشت که آلمانی را همه نمیفهمند!
دماغشان را توی همه سوراخها میکردند
:)

RosaArchiv گفت...

راستی یک پیام از شما رفته در هرزنامه. الان بیرونش کشیدم. سیستم گویا به کلمه ای گیر داده بود.
بعضی وقتها هم پیامها را با فاصله انتشار میده.
که البته من کنترلی بر آن ندارم.
اگر پیامی گم و گور شد میبخشید.
رزا