۲۸ دی، ۱۳۹۱

آزادی بیان در هلند فقط برای فاشیستها، اکس مسلم، فداییان اقلیت و مواجب بگیران سیستم!


 رزا: اینکه در هلند هر فاشیستی، آزادی بیانش تضمین است را میدانستیم. اینکه  مرغ پروار تخم طلا گذار فداییان اقلیت در هلند هر روز پروارتر میشود و افراد بیشتری را آلوده پول و مقام کردند را میدانستیم.
 اکس مسلم وهمکاری جهانیشان با دست راست ترین ها گزارش شد.  اما کماکان افراد زیادی به افسانه آزادی بیان در این طرف آب باور دارند. مقاله زیر برای آنانی است که کماکان منتقدند، چرا آنارشیستها ماسک میزنند! خوب به همان خاطر که آنتی فاشیستها ماسک میزنند و به همان خاطر که مردم ایران ماسک میزنند و در چین و در کوبا و مکزیک و هر جایی که دیکتاتوری برقرار است، ماسک میزنند...
ماسک زدن یک مد روز صادر شده از مکزیک نیست رفقا، علنی گرایی هزینه دارد. بخصوص وقتی ما ازمواجب بگیران سیستم احاطه شده ایم. گرگان با جیره و مواجبی به نام "چپ و کمونیست" ،  کور اوغلوهای "چپ و انقلابی" طرفداران "گفتگو و گفتمان سیاسی و اجتماعی" باکره های مقدس سیستم،  احزاب کمونیست و کارگری با ستاره ایکس مسلم، پادوهای سیستم و مروجان توهم آزادی بیان، همدستان قاتلان آزادی... خائنین به مبارزه    و   قسم خوردگان به استالین.
  آنها که بر سر زیر آب کردن سر ها قبل از شروع طوفان، با رژیم های خودی و حکومتهای کشور میزبان در بستن دهان ها رقابت میکنند...
هر انسانی مسئول حفظ خود و حمایت از دیگری است.
 وقتش است توهم را کنار گذاشته و به افسانه آزادی بیان در اینطرف آب عمیقا و تا آخرین قطره بشاشیم!

ویدئو زیر صحبتهای زن جوان آنارشیست هلندی یوکِ کاویار

«طاها زینالی»
یوکِ کاویار؛ نویسنده، شاعر و فعال چپ رادیکال به دلیل نوشتن مقاله‌ی انتقادی‌اش که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده بود با حکم قضایی شش ماه زندان روبرو شده است. یوکِ پس از انتشار مقاله‌اش به نام «هر کلمه‌ای یک جرقه است» اخطاری دریافت می‌کند مبنی بر این که محتوای مقاله وی را با اتهام «تحریک علیه نظم عمومی» (incitement against public order) روبرو می‌کند. در این اخطار از وی خواسته می‌شود تا بخش‌هایی از مقاله‌ی خود را حذف کرده و خود را از اتهام مبری کند. وی اما طبعا راضی به خودسانسوری نمی‌شود و مقاله‌ (1) را تمام و کمال منتشر می‌کند. و در نتیجه‌ با عواقبی که به وی اخطار شده بود و حتی فراتر از آن مواجه می‌شود؛ این بار علاوه بر این که متن وی مصداق خشونت و ترویج خشونت معرفی می‌گردد، وی با اتهام «قصد تروریستی» (intent to terrorism) دادگاهی شده و به شش ماه زندان محکوم می‌گردد.
مقالهی مورد اشاره که در وبسایت شخصی وی منتشر شده است، در واقع از چهار مطلب تشکیل شده که در این چهار مطلب یوکِ قوانین و سیاست‌های دولت هلند را در بازداشت، سرکوب و اخراج (دیپورت) مهاجران، پناهجویان و غیرقانونی‌ها (ایلخال‌ها) را شدیدا مورد انتقاد قرار می‌دهد و مخاطبان را به مبارزه با قوانین و شرایط غیر انسانیِ موجود فرا می‌خواند. البته یوکِ که  مدت‌هاست که در زمینه‌ی پناهجویان و خصوصا «غیر قانونی» ها – یعنی پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و بدون هیچ گونه امکانات اولیه‌ی زندگی و بدون هیچ هویت پذیرفته شده‌ای در خیابان‌‌ها رها می‌شوند – فعالیت می‌کند. در یکی از تجمع‌های اعتراضی پناهجویان ایلخال (غیر قانونی) بود که من برای اولین بار وی را ملاقات کردم؛ تجمعی که در آن یوکِ به دو زبان هلندی و انگلیسی سخنرانی کرد و در سخنرانی‌اش از رابطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی اتحادیه‌ی اروپا و بانک جهانی پول، جنگ‌های امپریالیستی و بحران سرمایه‌داری با مهاجر ستیزی و پناهجو ستیزی در اروپا و افزایش ریسیسم و رویکرد پوپولیستی «دموکراسی‌های اروپایی» در قبال مشکلات اقتصادی می‌گفت.
……….
تصمیم نهایی برای حکم یوکِ کاویار در بیست و دوم ژانویه به وی ابلاغ خواهد شد. او در ارتباط با حکمی که دریافت کرده است چنین نوشته است (3):

«اگر آن چه من می‌گویم خشونت است؛ پس خشونت دولتی و خشونت سرمایه‌داری را باید چه نامید؟»

1.لینک مقاله‌ی وی با عنوان «هر کلمه‌ای یک جرقه است» در نسخه‌ی پی‌دی‌اف در وبلاگش (این مقاله در آینده‌ی نزدیک به فارسی ترجمه شده و در «پراکسیس» منتشر می‌شود):

2. برای اطلاع از چند و چون مقاومت پناهجویان در چادرهای اعتراضی در هلند به دو مطلب زیر رجوع کنید:
3. مطلب وی در مورد انتشار مقاله‌اش:

برای خواندن کل مطلب در منبع بروی تیتر آن کلیک کنیم.

Joke Kaviaar, writer/ poet/ anarchist/activist, had been put on trial by the Dutch state for íncitement against public order'. The charge is based on four articles she wrote and published on het website, in which she strongly criticized the oppression, detention and deportation of migrants/ refugees/ people without papers, and called for active resistance aganist these policies


Write It Ignite It


برای اطلاعات بیشتربه انگلیسی  روی اینجا کلیک کنیم


 Joke Kaviaar: "FREEDOM FOR ALL!"


Joke Kaviaar, Dutch anarchist writer and activist, is being charged with incitement. Public prosecution wants a six months prison sentence. More info in English, also on You tube and My opinion is incitement. 
Wat te doen bij deportatie.

Joke Kaviaar’s Story – Interview (English)


Keep in mind that the Netherlands claims to be an advocate for free speech on the Internet. And – as I have argued in the past this is a double standard, as the Netherlands is all in favor of “free speech” for Iranians, Chinese and the extreme and radical right – the Netherlands is working to criminalize speech from the far-left, the vast majority are non-violent speakers like Joke. We have also seen people punished for speech that is taken as “threatening Wilders.”

As I have also argued there are double standards when it comes to “protected speech.” As this article from Krapuul points out, people have made threats against political opponents, yet no arrests. This is double standard is present on both sides of the Atlantic. While the radical, anti-Muslim right talks about killing Muslims, blowing up mosques and executing political opponents – Joke Kaviaar is arrested for speaking out against the brutal Dutch immigration policies. We now see that anti-immigrant policies have now taken to political persecution of activists as “threats.” Nowhere do we see that pro-immigration activist present some kind of terrorist or violent threat against national security and public safety.

Joke Kaviaar, Schriftsteller / Dichter / anarchistischen / Aktivist, hatte vor Gericht von der niederländischen versetzen wegen Anstiftung gegen die öffentliche Ordnung ". Die Gebühr wird auf vier Artikel schrieb sie auf und veröffentlicht am het Website, in denen sie stark kritisiert die Unterdrückung, Inhaftierung und Abschiebung von Migranten / Flüchtlinge / Menschen ohne Papiere, und rief zu aktivem Widerstand aganist diese Politik

Joke Kaviaar, writer/ poet/ anarchist/activist, had been put on trial by the Dutch state for íncitement against public order'. The charge is based on four articles she wrote and published on het website, in which she strongly criticized the oppression, detention and deportation of migrants/ refugees/ people without papers, and called for active resistance aganist these policies

The attack on Joke is clearly an attack both on the refugee solidarity/ No Border activism, and more broadly on anarchists and other radical activists, and on the right to radically criticize state polices. It is a free speech issue, but at the same time it is much more. If they succeed in putting Joke behind bars, more victims of state repressions may suffer a similar faith. The court will pronounce sentence on 22 January. Activists, the Steungroep (support group, formed around the case) and others, are trying to raise an outcry that puts Dutch authorities, not Joke, on the defensive. Let that outcry cross borders and sound way outside the Netherlands as well.
Solidarity is needed. Support is needed. Not Joke Kaviaar, but the powers and policies she attacks should be under relentess and ferocious attack themselves.
Website Joke Kaviaar: http://www.jokekaviaar.nl
Website Steungroep: 
http://13-september.nl/ with the “inciting” articles, http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/
Getting in touch: 
http://13-september.nl/contact/ This contact formula is in English, the rest is mostly Dutch.

Another free speech trial in theNetherlands: Joke Kaviaar 

Posted on January 10, 2013 by anonymous
Free Speech for Geert Wilders but not Joke. We now see the start of a “criminal trial” in the Netherlands against Joke Kaviaar – an anarchist and activist against the nature and manner of Dutch immigration policy. This young lady is an activist for refugees and for open boarders. She is on trial for what she said on her blog and has been told that so as long as certain posts remain up – she is “inciting” and “violating the law!”
Keep in mind that the Netherlands claims to be an advocate for free speech on the Internet. And – as I have argued in the past this is a double standard, as the Netherlands is all in favor of “free speech” for Iranians, Chinese and the extreme and radical right – the Netherlands is working to criminalize speech from the far-left, the vast majority are non-violent speakers like Joke. We have also seen people punished for speech that is taken as “threatening Wilders.”

As I have also argued there are double standards when it comes to “protected speech.” 
As this article from Krapuul points out, people have made threats against political opponents, yet no arrests. This is double standard is present on both sides of the Atlantic. While the radical, anti-Muslim right talks about killing Muslims, blowing up mosques and executing political opponents – Joke Kaviaar is arrested for speaking out against the brutal Dutch immigration policies. We now see that anti-immigrant policies have now taken to political persecution of activists as “threats.” Nowhere do we see that pro-immigration activist present some kind of terrorist or violent threat against national security and public safety.
I have been putting off my best work in research and writing about the darkness that is now enveloping the Netherlands, much of this darkness a result of about two decades of pounding the country’s by American-lead, conservative interests. I have spent about six-months wrapped up in Dutch history, in an effort to build a most detailed national identity study, and what I’ve found was that the Dutch had build for themselves a nation of real peace and inclusion, especially for Catholics and religious minorities. I have also seen evidence of Anglo-American Conservative activism and this can been seen in the pages of the British Contemporary Review and the National Review.
If you, dear reader, seriously think that the writings of an anarchist are “incitement” – the Dutch government has not yet seen what I will be doing in the future – as I am not just some Leftist political hack and have a substantial educational and academic background in national security, national identity studies, international security, counter-terrorism and analysis. The General Security and Intelligence Agency, whose writings I’ve been reading for quite some time (2 years), the subject to discourse analysis as the first order of business.
If the Dutch government thinks it can intimidate people — lol — I’m not at all intimidated.
I’m not an anarchist (I don’t belong to the Tea Party) – but I have been writing for years abut the militarist activities of Frontex, Fortress Europe — and believe that people should be able to live where they want, visa permits and residency regulations be damned! My main study area a few years ago was European foreign policy and I was especially interested in the activities of Frontex. I have the education and expertise to write on the topic that Joke advocates from a social scientific and critical perspective, but I’ve been a bit lazy about it. No more – the war starts in earnest today!
The Dutch people need to just as they did against the Nazis, French and the Habsburg Spanish and now the PVV-VVD regime funded by David Horowitz! “Freedom of speech” is, apparently, just for Geert Wilders and PVVers – and this tread follows the trend on the Western side of the Atlantic – of the “red raids” by the FBI against socialist, social democratic and animal rights groups. Out in Washington state, animal rights activists have been jailed for minor property damage crimes amounting to misdemeanors. These “red raid” especially occurred in the aftermath of the Summer 2010 US Supreme Court decision expanding so-called “material support for terrorism” into areas that are actually not material support for terrorism, like speech. We have seen people and bloggers prosecuted for writing nice things about HAMAS – yet we have Americans who have written fan mail to Anders Breivik and of course, those people who inspired the Norway terrorist, like Robert Spencer, have yet to be charged with “material support for terrorism” for all the inspiration he gave Breivik.
The truth is that our counter-terrorism and security institutions do not protect us from real threats because they are actually charged with political policing are harassing people that actually do not pose a threat, whicle the real threats are allowed to fester.
I can’t wait to publish and eat the lunch of the AIVD, the Openbaar Ministerie, and the VVDers. Let’s see them come and get me…I’m no anarchist writer … and I’ll eat their lunch, which will taste quite good too!
Elk woord een vonk!
This entry was posted in nieuws, steunbetuigingen and tagged English, Freedom and Liberty, Freedom of expression, Joke Kaviaar, xenophobia by anonymous. Bookmark the permalink.

۳ نظر:

رضا گفت...

همین خوبه. این پست رو من دوست دارم. من دقیقا منظورم اهمیت این توضیح بود. توهم" بهشت دموکراسی" یک ذهنیت عمومی، نه تنها در اونطرف آب که حتی بخش وسیعی از مردم عادی اینطرف آب هم هست. استفاده از ماسک یا یک سری از رفتار دیگه باید توضیح داده بشه چون توهمات بسیاری در بین مردم در باره "افسانه دموکراسی" وجود دارد.
در باره اون نوشته هم که در کامنت قبلی گذاشتی ممنون. استفاده کردمش.

ناشناس گفت...

selam rosa jan anha dareand pelvar misheand sedaye zose ve men nebodeam ra egr zende bashim ra xahim shenid, reza jan men hem ba to moavegam hemegi zende bashid. mesoud

RosaArchiv گفت...

سلام دوستان
رضا جان راستش توهم به بهشت همانطور که به درستی گفتی ،همه جا وجود داره. به محض ورود به میدان مبارزه خط قرمزها مشخص میشه، که همه جا آسمان زرد است!
وقتی آزادی بیان شهروند هلندی محدود است، ما که خود از کشورهای دیگر آمدیم، مشکل دیپورت و غیره هم علاوه بر زندان داریم. تجربه شخصی: برای ریختن به خانه ما خارجی ها حتی به حکم قاضی نیاز نیست، چون ما اتوماتیک در جرگه قانون ضد ترورشان قرار داریم.
سیستم برای آزادی مطبوهات در ایران در هلند 15 میلیون فقط در 1 نوبت خرج کرد، و پناهجویانش و مدافعان هلندی اش را با ضد شورش مجازات میکنه.
ازت ممنونم که انتقاد را قبلا منتقل کردی.
شاید بیشتر باید اخبار بین ملل ها را منتقل کرد.
در مورد تکس کامنت، دیشب تصادفی یافتم.
...