۱۳ خرداد، ۱۳۹۲

همبستگی آنارشیستهای عرب و مائویستهای ایرانی در بلژیک! زکی! عکس ناشناسان (ما همه جا هستیم)
رزا: اطلاعیه مائویستهای بلژیک (به اسم کمیته جوانان بلژیک در رابطه با همبستگی آنارشیستهای عرب با استالینیستهای شناخته شده بلژیکی، به بهانه حمایت از شورش مردم ترکیه، آخر خنده است!
احتمالا همبستگی اَنتر ناسیونالیستی اینچنینی نیز مانند همان فیسبوکهای "آنارشیستی" است که اخیرن اعضای سابق فداییان "بخش خارج " در جهت  همبستگی با بلوک سیاه آلمانی و اینبار به اسم بلوک سیاه ایرانی! یا کارگران آنارشیست ایران! و بزودی لابد کودکان آنارشیست ایران! در حال رشد قارچی و مجازی است.
اغلب اتحادهای سیاسی ایرانیان و همچنین اعتلاف چپ و "کمونیستی" شان در واقع به رختخواب مربوط میشود!
اعلام جدایی ها نیز!
البته بقولی نان و نمک خوردن هم بی تاثیر نیست!
عکس پرندگان در اسارت پارک "گزی" ترکیه
اعلامیه زیر نیز احتمالا نتیجه بلع کوس کوس و فالافل بوده و فردا بدلیل سوء هاضمه به مستراح سپرده میشود!
 تکرار "بخش خارج " در اعلامیه زیر لابد باید  خواننده را خر فهم کند که این گروهها و سازمانها دارای بخش "داخل" نیز میباشند!
احتمالا در بحبوحه ی خلع سلاح پلیس توسط آنارشیستهای ترک،  باید منتظر اعلامیه همبستگی آنارشیست فیسبوکی ایرانی بود، با درود و سلام ی از استالین و مائو که "رفقا، به حزب تراز نوین آنارشیستی" بپیوندید!

اعلامیه
عکس/ اختراع تظاهرکنندگان ترکیه برای مقابله با گاز اشک آور

اعلام همبستگی با مبارزات مردم ترکیه
در پی مبارزات رزمنده ی جوانان و مردم ترکیه در شهرهای ترکیه -بویژه در استانبول- کلکتیوها و سازمان های زیر همبستگی انترناسیونالیستی خود با این مبارزات را اعلام کرده و در تقویت این مبارزات به شکل برگزاری آکسیون ها و تجمعاتی در مراکز شهری اروپایی نقش خواهند گرفت.- زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
"کمیته ی جوانان بلژیک" - بخش خارج "حزب MLKP" - بخش خارج DHKP-C - سازمان انترناسیونالیستی "کمک سرخ SR" - انجمن سینمایی CineDo - انجمن حمایت از حقوق پناهندگان ترک و کرد - کلکتیو پترولوس بلژیک - گروه موسیقی "ماکی زاد - یهودیان مترقی بلژیک - بنیاد وکلای مترقی بلژیک - حزب سوسیالیست چپ بلژیک LSP - جوانان آنارشیست عرب - سازمان کمونیست های مارکسیست-لنینیست بلژیک - کمیته ی دفاع از آزادی زندانیان سیاسی لیل - کمیته ی دفاع از آزادی جرج ابراهیم عبدالله بروکسل و ...
مرتبط:
فیلم زیر خلع سلاح  و عقب نشینی نیروی امنیتی در ترکیه
Halk polis kalkanlarına el koydu

۴ نظر:

ناشناس گفت...

خوب شد که خودت هم اعتراف کردی که تمام هدفت تفرقه انداختن بین ضدسرمایدارهاست، نظام ها مسلما به امثال تو نیاز شدید دارند، کمونیست ها و آنارشیست ها بدون کمک هم پیروز نمیشوند در تمام انقلابات بزرگ از پاریس بگیر تا اکتبر همگی با بوسیله اتحاد ضدسرمایدارهای کارگری دولتی و ضد دولتیه ضد سرمایه (کمونیست ها و آنارشیست ها) بوقوع پیوسته، تمام نوشته ها و آثار معروف به جا مانده از آموزگاران انقلاب های ضد سرمایه همگی به کمک (به قول شما تقلب!) کمونیست ها و آنارشیست های انقلابی نگاشته شده، سرمایداری بسیار باهوش هست که امثال تورا پرورش میدهد روزبروز هم به طرز عجیبی در حال بیشتر شدن هستید، مطمئنا خودت هم نمیدانی چرا باید با مائوئیسم مخالفت کنی فقط میدانی که آنارشیست ها موظف به اینکار هستند! درواقع تنها راه شناخت شما آنارشیست های نفوذی (و شاید قربانی) محک زدن سواد شماست هرچه آگاه تر باشید اول به سراغ مبارزه با حاکم اصلی و سرمایه انباشت اصلی میروید و هرچه نادان تر دقیقا مثل نازیست ها تمام هم و غمتان مبارزه با کمونیست ها خواهد بود، بهرحال امیدوارم روزی نجات پیدا کنید از منجلاب سرمایه داری.

RosaArchiv گفت...

کمونیست ها و آنارشیست ها بدون کمک هم پیروز نمیشوند.

رزا: پیروزی آنارشیستها لغو قدرت است.
پیروزی احزاب مائویستی/ استالینیستی و بقیه فرقه هایش، کسب قدرت سیاسی به اسم نمایندگی طبقه کارگر و ایجاد حکومت مخوف و دیکتاتوری میباشد.
ارتجاع (خمینیسم و بنیادگرایان اسلامی) نیز مخالف سرمایه داری کنونی میباشد. فاشیستها نیز در اغلب اعتراضات ضد جهانی شدن شرکت میکنند.
شرکت شما "کمونیستها" احزاب و بازماندگان کمونیسم پادگانی و دولتی نیر برقراری دوباره دولت جنایتکارتان به اسم حکومت "کارگران" است.
آنارشیسم و مبارزات ضد سرمایه داری ما، هیچگونه همبستگی با ارتجاع شما ندارد.
در صفوف ضد سرمایه داری ما، مرتجعین کمونیسم پادگانی و دولتی، بنیادگرایان اسلامی طرفدار قوانین فئودالی و برده داری و سنگسار، نئوفاشیسم "ضد" جهانی سازی و جک جانواران ی امثال شما مائویسم، استالینیسم، تروتسکیسم... جایی ندارند!
کمیته جوانان بلژیک، که زیر پرچم 5 تن سینه میزنند، ربطی به ضد سرمایه داری و جنبشش ندارند.
صفوف تشنگان قدرت و علیه قدرت همیشه جدا بوده.
اسم "آنارشیسم عرب" را برای گذاشتن ماسک مترقی بودن انتخاب کردید، اما بدانید که آنارشیستها، اغلب کونشان را با پرچم سرخ تان پاک کردند و گه شان درست به کله حک شده مائو و استالین پرچم دیکتاتوری سرختان چسبیده.
فراموش نکنید!

ناشناس گفت...

Salam rofega komonist haye shorayi ve anarshist haye engelabi az nezer tarixi ejtemayi der chend doreye tarixi der amale ejtemayi morede xoshonat ehzab bode ve der se3 doreye tarixi sarkob shodeand,goya Dost maoist ma xili az vageyet perte,pirke bashid mesoud

ناشناس گفت...

ba salam germ nobeti hem bashe bayet be sohbet haye anashist ha ve kommonist hatye shorayi gosh kerd piroz bashid havar