۱۴ فروردین، ۱۳۹۱

فیلم های تظاهرات ضد سرمایه داری فرانکفورت و دیگر شهرها


6000 تن در خیابان‌های شهر فرانکفورت علیه نظام اقتصادی سرمایه داری به تظاهرات پرداختند.
این تظاهرات که بانک مرکزی اروپا را هدف قرار داده بود با صف آرایی شمار قابل توجهی از نیروهای پلیس این کشور رو به رو شد به درگیری انجامید.


euronews: در تظاهرات موسوم به «اشغال بازار سهام میلان» روز شنبه ۱۵هزار تن از جوانان ایتالیایی شرکت کردند.  این تظاهرات از سوی احزاب چپ‏گرا و چند نهاد دیگر از جمله اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی سازماندهی شده بود.در تداوم تظاهرات ضد سرمایه داری در شهر میلان، پایتخت ایتالیا گروهی از معترضان به ساختمان دو شعبه بانک حمله کردند.

فیلم های دیگر از تظاهرات آلمان/ فرانکفورت
رزا: حدود 6000 نفر از آنتی فاشیستها، آتونوم، آنارشیستها، آنارشوسندیکالیستها، چپ های غیر دگم و باقی طیف های خارج از پارلامنت (مجلس) و گروههای ضد سرمایه داری دیروز از جلوی ایستگاه اصلی راه آهن راهپیمایی خود را با شعار نه به حکومت، نه به ناسیون (وطن) و نه به سرمایه شروع کردند.
بعد از حمله پلیس به قسمتی از راهپیمایان و محاصره  200 نفر از بلک بلوک (رفقای آنتی فاشیست که اغلب سیاه میپوشند) بقیه از ادامه حرکت خودداری کرده و سعی در آزادی آنها را داشتند. توسط پلیس این راهپیمایی عاقبت متوقف شد و تعدادی دستگیر شدند. فیلم ها ی تظاهرات در قسمت متن.
سخنان یوتا دیتفورت عالی بود. دیتفورت از حزب سبزها بعد از به قدرت رسیدن سبزها در آلمان و سیاستهای میلیتانت و ضد محیط زیستی و تمدید قرارداد ادامه کار رآکتورهای فرسوده اتمی و نوکری برای سرمایه و کلا به گند کشیدن جنبش سبز آلمان پس از به قدرت رسیدن جدا شد، او گفت: ما می ری نیم به حکومت ملی!
ما میخواهیم همه انسانها برابر و در جامعه ای برابر زندگی کنند. ریشه های جنبش ما در جنبش سیاتل و جنوا است. فقر استثمار زمین و منابع خام در این سیستم به اوج رسیده...از مرگ پناهجویان گفت از  1500 غرق شده پناهجو گفت و اینکه هر ساله هم  بیشتر از این پناهجویان و فراریان قربانی شده اند. او گفت که کاپیتالیسم را نمیتوان رفرم و اصلاحات داد. گفت مبارزه برای آزادی مهم است. امروزه قدرتمندان هر جنگ کثیف ی را " جنگ رهایی بخش" مینامند و...!
خلاصه خیلی باحال صحبت کرد و در کلیپ زیر اگر آلمانی بدانید میبینید که کلا ترکوند! صحبتش را با شعار اسپانیش
No passaran! تمام کرد که یعنی از ما عبور نخواهید کرد و این تازه اولشه! شروع خوبی برای گرم شدن در آوریل و داغ کردن در روز کارگر بود...
یک فرق اساسی که بین تظاهرات ایرانی ها و آلمانی ها هست (بقیه جاها را نمیدونم) ایرانی ها فکر میکنند با یک اعلامیه آتشین کلی ها برای رفتن به راهپیمایی داغ میشوند. آلمانی ها اما قبلش کلی جلسه میگذارند بعد محل و ساعت را اعلام میکنند. اعلامیه فقط زمان و محل اکسیون را کوتاه اعلام میکنه و اعلامیه وظیفه اش سازماندهی نیست بلکه اعلامیه اعلامیه است!
فیلم زیر هم به آلمانی کنفرانس رسانه ای هست که در 28 مارس بعد از اعتلاف آنتی فاشیستا و آنارشیستها  دلیل راهپیمایی اعلام میشه. پسر جوان که کامپیوتر جلوشه آنتی فاشیسته و بغل دستش کاغذ بدست از آنارشوسندیکالیسته.
یک فرق دیگه بین ایرانی ها و آلمانی ها مراجعه به پلیسه!
در اختلافات داخلی چند بار دیدم که بدلیل اختلافات پرچمی برای هم پلیس آوردند. و همدیگر را ضایع کردند. اغلب هم شاید با یک اعلامیه غیر شفاف عده ای پرچمشان را زیر بغل زده و مدل هالو در تظاهرات شرکت کردند و چون اعلامیه در مورد مثلا اعدام نکنید، آزاد کنید و غیره بوده. در اعلامیه شفاف ننوشته بوده که مثلا فقط موسوی و کروبی را آزاد کنید! بقیه را اعدام کنید! یا فقط با پرچم سرخ بیایید! و یا پرچم 3 رنگ نیاورید و ... به همین دلیل اغلب کار به گردن کشی برای همدیگر منجر شده و آن هم برمیگرده به همان سازماندهی توسط اعلامیه و اغلب بدلیل ندانستن کد های مخفی نگارشی فکر میکنند شرکت عموم برای همه آزاده! و یا 1 مورد که حدود بیش از 2000 نفر جلوی سفارت رژیم بودیم و کسی برای تکاندن درخت سیب با سنگی در دست مشاهده شد، زنهای اولترا چپ دوره اش کردند که بنداز و اینکه سینه سپر در دفاع از قانون و اینکه اینها اجازه راهپیمایی را به شرط سلامت شیشه ی سفارت گرفته و خودشان عملا کار پلیس را میکردند. البته همه تارهای حنجره شان را هم علیه رژیم اسلامی جر و واجر کرده بودند. و کم مانده بود گوش ماها رو هم بدرند!
اما شعار بسیار عالی تظاهرات فرانکفورت: زنده باد همبستگی افراد ضد ناسیون( علیه ملی گرایی و ملیت)
hoch die antinationale solidaritaet
به نظرم خیلی بهتر از شعار همبستگی بین المللی است. خود بین الملل یعنی قبول ملت و ناسیون و همچنین شعار کمونیستهای دگم را تداعی میکنه و اردوگاه سوسیالیستی را.
پس بجای همبستگی بین المللی، ضد ملل بهتره!
بعدش هم شعارهای سریع خوبه مثل "سرمایه داری گه"!
و یا سرمایه داری باید بره! بجای مرگ بر سرمایه داری و ایسم های دیگه!
kapitalismus muss weg!
چون مرگ یک ایسم کلا منطقی نیست!
شعار حکومت،  ناسیون (وطن) و سرمایه داری، گه!
این هم خیلی خوب و ملودیک بود و چند سالی است جای خودش را باز کرده.
در مورد استقبال بی نظیر در میلان/ ایتالیا 15000 نفره و استقبال فقط 150 نفره در آتن/ یونان
در ایندی مدیا بحث زیاد شده. چون قرار بود 31 مارس در سطح اروپا باشه و همچنین درحمایت از یونانی هایی که به خاک سیاه نشستند بعد از بحران سیستم ولی اصلا هیچ استقبالی از این روز در خود یونان نشد.
البته تاکتیک دفاع حمله و برخی از آتش بازی های راهپیمایان کپی برداری از یونان بود و در آلمان سابقا کم دیده میشد. فیلم اینجا
 فیلم زیر هم دقیق لحظه محاصره بلوک سیاه در انتهای صف راهپیمایی و هاج و واج ماندن بخش وسط و حمایت جلوی صف از عقبی ها را نشان میده.  که البته پلیس راه فرار هاج و واج ماندگان را در وسط صف میبنده و آنها عملا میشوند سپر انسانی پلیس و اغلب مجبور میشوند به بخش صفوف جلو ملحق شوند تا مورد پرتاب شیشه های شیر نوشیده شده خودی ها و مواد آتشزا و اشک زای پلیس قرار نگیرند. به نظرم هاج و واج ها مثل همیشه باید عقب صف حرکت کنند و بلوک سیاه ابتدا و جلوی صف. اینجا هاج واج ها وسط و اول و انتهای صف تظاهرات بلوک سیاه قرار داشت. و پلیس آخر صف را محاصره میکنه و راه وسط صف را میبنده. وسط صف هم گاز اشکاور نصیبش میشه هم شیشه های شیر خودی های اول صف. البته وسطی ها بعد از تشخیص بازی وسطی و تاکتیک سپر بلای پلیس به اول صفی ها ملحق میشوند و بعد از اتمام التحاق و سازماندهی مجدد برای حرکت و ادامه راهپیمایی، فورا توسط پلیس بازی مختومه اعلام شد و صفر به صفر پایان میپذیره تا روز اول مه همان روز کارگر در میدان حریف ادامه پیدا کنه.
از آنجایی که امکان شرکت را نداشتم، گفتم یک تفسیر مسابقاتی بجای تحلیل سیاسی اینجا داده باشم که شاید بشه در ماه مه با آمادگی بهتری روز کار را جشن گرفته و در کنار اتحادیه های کارگری بدرستی  این روز تعطیلی را خوش بگذرانیم!
فیلم چگونگی بازی وسطی:http://youtu.be/r0dI_r-NDaI 

فیلم اعلام خاتمه تظاهرات توسط پلیس
فیلم درگیری
Part of the demonstration was kettled by police and these people didn't want to let through more policemen to enforce the separation of the demonstration. So they blocked the way. The policemen didn't like this.
عکسهای راهپیمایی
کلیپ موزیک قبل از اکسیون

ارتش دلقک ها در فرانکفورت
Just a typical day in the life of an Occupy Calgary demonstrator and the Calgary Police Services.
در این فیلم زیر که قدیمی است، پلیس آلمان در ایالات سابق آلمان شرقی برای حمایت آنتی فاشیستها در برابر فاشیستهای کله پوستی را میبینید! جالب لباس پلیس است. که بدون لباس روبوت و کلاهخودند اما برعکسش برای جلوگیری از اکسیون چپ ها همیشه با تجهیزات کامل!

 بقیه فیلم های فرانکفورت: اینجا در ادامه

Frankfurt riot 2 - 31.03.2012.AVI
Frankfurt riot 1 - 31.03.2012.AVI
M31 Frankfurt..31.03.2012 part19
M31 Demo Frankfurt 31.03.2012
staat nation kapitalismus scheisse
hoch die antinationale solidaritaet

kapitalismus muss weg!
M31 / Frankfurt am Main / 31.3.12 / 16:55 / Ausschreitungen
M31 DEMO Frankfurt 31.3.2012 gegen Kapitalismus
European day of action against capitalism · March/März 31 3012
31M – Frankfurt
تظاهرات ضد سرمايه داری در فرانکفورت 31.03.2012
هم زمان در ديگر شهرهای اروپای نيزاين تظاهرات برگذار شد . اِين تظاهرات توسط جريانات مختلف آلمانی گذاشته شده بود رفقای فعالين کارگری سوسياليستی نيز فعالانه به همراه فعالين شهر در آن شرکت کرده بودند
More info on the project in english and 6+ languages under:
http://march31.net/

هیچ نظری موجود نیست: