۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۱

حمله برق آسای آنارشیستهای استانبول/ ترکیه به بانکها- اول ماه مه 2012


حمله برق آسای آنارشیستهای استانبول/ ترکیه به بانکها- اول ماه مه 2012
Greetings from Greece comrades. United we stand! The only War,Class War!
 فیلم زیر از رسانه های دولتی البته اسم بانکها را سانسور کرده! لووووول
Anarchist Riot in Istanbul 1 May 2012
Place: İstanbul
Date: 1 May 2012
La rage
فیلم زیر هم ویدئوکلیپ موزیک ( آماده شدن برای روز کارگر آنارشیستی)
1 Mayıs'ta anarşistler
Salute from Sofi(A)! Viva Revolution!
باتشکر از نسخد. چون لینکای کلیپش کار نمیکنه، من این پست را همینجا قرار دادم.رزا

۳ نظر:

Angry Brigade گفت...

تظاهرات دانشجویان در ویکتوریاویل (استان کوبک): یازده نفر به بیمارستان منتقل شده اند. چهار تن از این یازده نفر پلیس هستند. اتوبوس ها را در راه بازگشت متوقف کرده و بچه ها را دستگیر کرده اند.

https://www.youtube.com/watch?v=K1MZMx7eN9w

Rosa گفت...

mer30
انگری جان خوشهالم از بودنت...
L&S

Rosa گفت...

گویا خوشحال را اینجور مینویسند :-)