۲۸ شهریور، ۱۳۹۱

فیلم مستند- برده داری مدرن On Modern Servitude

فیلم مستند- برده داری مدرن
به زبانهای دیگر در لینک زیر
متن فیلم به زبانهای گوناگون در لینک بالا
52 دقیقه به ما گوش کنید!

On Modern Servitude (Full)
به زبان انگلیسی

 Jean-François Brient et Victor León Fuentes
A powerful thought provoking film by Jean Franois Brient. Colombia, May 2009.
"The central objective of this film is to reveal man's condition as a modern slave within the context of the totalitarian mercantile system and to show the forms of mystification which mask his servile condition. Its aim is to attack head on the dominant world organization."
Website:


به زبان آلمانی در گوگل

در جدول زیر فیلم مستند با لینک مستقیم به زبانهای دیگر

Movie Files
Cinepack
Ogg Video
512Kb MPEG4
De.La.Servitude.Moderne.DOC.FRENCH.DivX-Extreme-Down.Com.avi
da.servidao.moderna-2009.VOST.portugues.avi
delaservindumbremoderna.VOST.espanol.avi
on.modern.servitude-documental.movie.VOST.english.avi
sulla.servitu.moderna-2009.VOST.italiano.avide la servitude moderne - le film
Jean-François Brient et Victor León Fuentes
on.modern.servitude-documental.movie.VOST.english.avi

On modern servitude - the movie
http://youtu.be/O9kke4weORE
Jean-François Brient et Victor León Fuentes
sulla.servitu.moderna-2009.VOST.italiano.avi
Sulla servitù moderna - il trailer
“Tutto ciò che non è regalato è perso.”
Proverbio indiano
source; http://www.delaservitudemoderne.org/

This movie is part of the collection:
Community Video

Producer: Jean-François Brient
Audio/Visual: sound, color
Language:
français

۴ نظر:

رضا گفت...

سلام به مسعود عزیز
نمیدونم این توضیح لازم است یا نه ولی بابت اینکه سو تفاهم نشود مینوسیم.
در کامنت قبلی خطاب من به شما نبود به اون فردی بود که به اسم مشکوک کامنت گذاشته بود وزبان و اسم شما را به سخره گرفته بود.جماعتی کوچک که همه بزرگی خودشان را در کوچک کردن دیگران جستجو میکنند.

ناشناس گفت...

شاه مرد زنده باد ترک ها؛

ناشناس گفت...

are reza jan oteveje shodam piroz serfaraz bashid

ناشناس گفت...

sorry reza jan moteveje shodam.mesoud