۰۹ آذر، ۱۳۹۳

ظهور دکتر منگله در طیف "چپ"؟ نگاهی به نظر دکتر صالحی نیا در مورد شورش فرگوسن/ امریکا

رزا: داشتم دنبال انعکاس شورش مردم واخبار  فرگوسن/ امریکا در وبسایتهای فارسی زبان میگشتم که در سر تیتر آزادی بیان (که وبسایت "چپ" هم هست) به مقاله ی صالحی نیا برخوردم.
اینکه او تمامی شورش مردم را زیر سر آنارشیستها و جانیان  و مافیای امریکا میداند، چندان تعجب برانگیز نبود. 
 این مردک توده ای سابق، "اخراجی" ازحزب کمونیست کارگری ( طرفدار حکمت)  البته که تریبون کم ندارد، ابتدا استفراغ اش را با توجیه "آزادی  بیان" در پستوی وبسایتشان به خورد خوانندگان میدادند، اکنون اما سر تیتر بهترین مقالات "چپ" ها!
تعجب نکنیم چرا رادیو ها و وبسایتهای ایرانی پر است از اراجیف اینها. مسئولین وبسایتها هم باید شب جمعه چلو کبابشان باشد و در این جهان مصرفی با کمی شل کردن سر کیسه، بسیاری از در ها خیلی زود بروی سوسیال دمکراتها و توده ای هاباز میشوند!

چیزی که اما باعث تهوع میشود اینکه اینبار صالحی نیا نیز همراه با پلیس و دادگاه و دادستان حکم براعت پلیس را برای کُشتن جوان "سیاه پوست" داده و حتی شورش اخیر مردم در امریکا را توطئه ی آنارشیستی/مافیایی... میداند!

مایکل براون یک جوان 18 ساله "سیاه" با ۱۲ گلوله ی پلیس 28 ساله "سفید" گلوله باران شد، بدلیل دزدی 1 پاکت سیگار!

جرم او از زبان دکتر پلیس - صالحی نیا!
مایکل براون به فرمان پلیس برای ایست و بازرسی نه تنها پاسخ نداده بلکه به پلیس حمله کرده و تلاش کرده اسلحه پلیس را بگیرد. 
رزا: دلم شدیدن نگران بیماران این "دکتر" حامی پلیس امریکا است. لابد در حین تزریق به بیماران دست و پا بسته در بیمارستانهای روانی امریکا، مرتب تکرار میکند: من فقط فرمان قانون را اجرا میکنم!

و مردم بروند قانون را عوض کنند!

یاد فیلم مرگ ودختر افتادم و پزشک شکنجه گران!

اینها اکنون نه تنها شکمشان را در سیستم فربه کرده اند بلکه اغلب تریبونهای "چپ" را نیز قبضه!

مسلمن آنارشیستها در کنار مردمی که به پا برخاسته اند تا این سیستم فریب را به زیر بکشند، خواهند ماند. 
در جهانی که میلیونی از دستمزد مردم می دزدند، دزدی یک پاکت سیگار کودک 18 ساله را جرم میکنند! دفاع از خود هم میشود جرم ! "مقاومت در برابر پلیس"!

غارت فروشگاهها از فقر،غیر قانونی است! در جهانی که مازاد تولیدش را برای ثبات قیمتها به دریا میریزند...

تئوریسین  سرمایه داری صالحی نیا، برای مردم نسخه هم در تریبون "چپ" می پیچد! که ای مردم، بروید رای دهید تا قانون عوض شود!

اگر رای دادن چیزی را عوض میکرد، غیر قانونی اعلام میشد!

حال یک اوبامای "سیاه" را گذاشته اند تا راحتتر سیاهان را سرکوب کند، همانطور که مارگارت تاچر بیشترین قوانین ضد زن را عملی کرد. برای چپ فارسی زبان این ارازل و اوباش را با تیتر "دکتر" الم کرده اند تا در فردای سوسیالیسم شان در حلق هر صدای اعتراض انسانی  در درمانگاههای مجنونین استالینیستی، سم بریزند...

البته اصلاح قانون کنونی انجام خواهد شد و سوسیالیستهای "آزادی بیان" رای خواهند داد که پلیس برای سرکوب نیازی به گلوله باران جوانان نداشته و جوانان را که "تمکین" نمیکنند بهتر است از این پس بدست دکتران روانی "روانکاو" بسپارند!

در زیر کلیپ یک" بی قانونی" از دختری جوان در متروی تهران!-رقص یک دختر در متروی تهران
http://youtu.be/tELPOqriqqk

برای دنیایی بدون قانون، بدون پول، بدون فروش گاه، بدون آتوریته، بدون دکتر و دیوانه خانه و زندان!

پ.ن: دکتر منگله/ صالحی نیا در مقاله ی اخیرش حتی آمار میدهد (بدون منبع) که:
سوم: اینکه اکثریت قریب به 3 میلیون زندانی امریکا را سیاهپوستان تشکیل می دهند و سیاهان در قتل سیاهان 7 برابر جلوتر هستند تا سفیدان در قتل سفیدها هم اماریست غیر انکار. اینکه فرهنگ نژاد پرستی و ساختن پروفایل بر بستر خشونت اجتماعی در امریکا تثبیت شده و مفروض است را هم نمی شود انکار کرد. سوال اینست که براستی عوامل مقصر کدامها هستند؟
 رزا: به دکتر حامی پلیس باید گفت برود و با دقت فیلم زیر را ببیند. اگر "سیاهان" 7 بار بیشتر هم رنگان خود را بقتل میرسانند (اگر آمار تخمی ایشان درست باشد) دلیلش همان فرهنگ  نژاد پرستانه ی قالب است. 
Doll Test

ادامه ی مطالب مرتبط در زیر
فیلم دریافتی از ناشناس- یک راننده , تظاهر کنندگان فرگوسن آمریکا را زیر گرفت و فرار کرد.https://www.youtube.com/watch?v=T2bkt9aLBBI


آمریکا اعتراضات در فرگوسن به ۱۷۰شهر دیگر آمریکا هم کشیده شد- پیشینه ماجرا- روز ۹ اوت امسال مایکل براون جوان سیاه‌پوست ۱۸ ساله با شلیک دست‌کم ۶ گلوله از سوی دارن براون پلیس ۲۸ ساله و سفیدپوست شهر فرگوسن به قتل رسید. براون مسلح نبود و سوء سابقه نیز نداشت. اداره پلیس شهر فرگوسن در آغاز مدعی شد که براون مظنون به دست داشتن در سرقت یک مغازه چند دقیقه قبل از تیراندازی بوده است، اما چندین بار روایت خود را از ماجرا تغییر داد.


سعید صالحی نیا : مقدمه - چند ماه بعد از قتل چوان ١٨ ساله در شهر فرگوسن(١) سر انجام هیئت منصفه تعیین شده توسط دادستانی شهر فرگوسن اعلام کرد که پلیسی که او را گلوله باران کرد، "چرمی مرتکب نشده"!

(1)واقعه قتل جوان 18 ساله سیاهپوست و عوامل مقصر اعلام شده:

پلیس محلی فرگوسن و بعدا هیئت منصفه، اعلام کرده که از سوی پلیس کار غیر قانونی انجام نشده. آقای بروان، جوان سیاهپوست 18 ساله متهم به دزدی سیگار بوده و به فرمان پلیس برای ایست و بازرسی نه تنها پاسخ نداده بلکه به پلیس حمله کرده و تلاش کرده اسلحه پلیس را بگیرد.لذا پلیس محق بوده طبق قانون از خودش دفاع کند و او را با اسلحه به قتل برساند.

خانواده مایکل بروان و وکیل او و مردم می گویند که اولا مایکل بروان در زمانی مورد تیراندازی قرار گرفته که دستهایش بالا بوده و دوما شدت استفاده از ابزار قتاله با رفتاری که او از خودش انجام داده منطبق نیست. انها پلیس فرگوسن را به نژاد پرستی و خشونت متهم می کنند.

از دید من هیچکدام از موضع گیریهای اعلام شده ، کامل نیستند.به ریشه های ماجرا نزدیک نشده اند:

اول: پلیس فرگوسن طبق قوانین امریکا عمل کرده و طبق قوانین نمی شد کاری بجز تبرئه پلیس کرد. پلیس امریکا حق دارد که اگر بهش حمله شد از تیراندازی استفاده کند و قضاوت در مورد شدت برخورد به قضاوت لحظه ای اوست.

دوم: واقعیت اینست که مایکل بروان به پلیس در ابتدای ایست خیابانی حمله کرده و همه شاهدان این را گزارش داده اند. درگیری بین او و پلیس داخل اتوموبیل پلیس حتی تلاشش برای دست یافتن به سلاح پلیس از یافته های تیم تحقیق و شهادت ناظران بوده.

آنارشیستها و جانیها و ماموران حکومتی:

طبق معمول ، سرو کله انارشیستها و جانیها و مافیای گسترده امریکائی همینطور ماموران اجیر شده حکومتی را هم باید جستجو کرد. انارشیستها با ماسکهای معروفشان، اتش سوزیهائی که بنظر برنامه ریزی شده می امدند و غارت فروشگاههائی که بسیاریشان صاحب خرد بودند و سیاهپوست! بکارگیری خشم مردم ساده لوح..اینها بخشی از عواملی بودند که "شورش" قرگوسن را سازمان دادند تا از یک اعتراض به حق مردمی چهره ای زشت و غیر قابل دفاع بسازند.
در پی تبرئه یک افسر پلیس در فرگوسن که جوان ۱۸ ساله سیاهپوستی را به ضرب ۱۲ گلوله کشته بود، کمیسیون مبارزه با شکنجه در سازمان ملل متحد تیراندازی نیروی پلیس به سیاهپوستان در آمریکا، 'برخورد نژادی پلیس' و افسران مهاجرت آمریکا را محکوم کرد.
به گزارش بی بی سی بعد از رای هیات منصفه روز دوشنبه، مبنی بر عدم محاکمه دارن ویلسون، افسر پلیس سفیدپوست به اتهام کشتن مایکل بروان ۱۸ ساله، فضای شهر فرگوسن هنوز پرتنش است.
کمیسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد با انتشار نتیجه بررسی خود در باره این حادثه از "گزارش های مکرر درباره بدرفتاری های پلیس، و استفاده بیش از اندازه از زور و اسلحه توسط نیروهای انتظامی، به ویژه علیه افرادی با نژاد یا قومیت خاص" انتقاد کرده است. پدر و مادر مایکل براون ۱۲ و ۱۳ نوامبر برای گفتگو درباره کشته شدن فرزند خود در جلسه این کمیسیون در ژنو شرکت کرده بودند.
آلسیو برونی یکی از بازرسان ارشد این کمیسیون به خبرنگاران در ژنو گفته است از "تیراندازی های مرگبار و مکرر پلیس به سیاهپوستان غیر مسلح بسیار نگران است." این کمیسیون به طور دوره ای سابقه ۱۵۶ کشور جهان را بررسی می کند که کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل را تایید کرده اند.هیات بزرگی از مقامات آمریکایی برای حضور در جلسه این کمیسیون و دفاع از فعالیت های آمریکا به ژنو رفتند. با این همه در این گزارش از این عده بابت ارائه اطلاعات ناکافی درباره بدرفتاری های پلیس انتقاد شده است. نویسندگان این گزارش از واشنگتن خواسته اند تمام موارد بدرفتاری پلیس و استفاده بیش از اندازه از زور را بلافاصله و تمام عیار مورد تحقیق قرار دهد و از "اجرای عدالت" اطمینان یابد.
مرگ و میر بالا با شوک الکتریکی
نویسندگان از " دریافت گزارش های متعدد پیرامون استفاده پلیس از شوک الکتریکی علیه افراد غیر مسلح" ابراز نگرانی کرده اند.
گزارش این کمیسیون سازمان ملل متحد در عین حال از استفاده پلیس از اسلحه تیزر که از شوک الکتریکی برای درد بیش از حد استفاده می کند انتقاد کرده است. فعالان حقوق مدنی می گویند علیرغم اینکه اسلحه تیزر معمولا منجر به مرگ نمی شود، استفاده بیش از حد و غیر معمول از آنها در آمریکا به مرگ بیش از ۵۰۰ نفر منجر شده است.
هیات آمریکایی تاکید کرده مقررات لازم برای استفاده از این نوع اسلحه را ابلاغ کرده اما آقای برونی به خبرگزاری فرانسه گفته است این اقدام کافی نیست.این کمیسیون از دولت آمریکا خواسته است تا استفاده از تیزر را به شرایطی خاص، زمانی که خطر جدی مرگ یا جراحت جدی وجود دارد محدود کند و در عین حال به کارگیری آن علیه زنان و افراد زیر سن قانونی را ممنوع کند. این کمیته از تلاش های دولت برای توقف شکنجه در "جنگ علیه تروریسم" قدردانی کرده است اما از دولت خواسته است بازداشتگاه گوانتانامو را ببندد و درباره "بدرفتاری با بازداشت شدگان و شکنجه آنها در زمان دستگیری خارج از خاک آمریکا تحقیق جدی کند

برای خواندن کل مقاله روی تیتر آن کلیک کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: