۰۴ دی، ۱۳۸۹

علیه حکم اعدام حبیب لطیفی شهر سنندج یکسره در خاموشی بسر می برد


کارگران اداره برق شهر سنندج دراعتراض به صدور حکم اعدام حبیب لطیفی امشب ساعت نه شب برق سراسری شهر سنندج وحومه را خاموش کردند.
ساعت 9 شنبه شب ابتدا برق معابر و کوچه های شهر خاموش و پس از چند دقیقه برق بخش های مختلفی از شهر ضعیف و اکثر محلات را خاموشی فراگرفت. این اقدام اعتراضی کارگران اداره برق روحیه اعتراضی مردم را که افزایش داده وجوانان و مردم به پشت بام ها آمده اند .دربرخی محلات شعارمیدهند حبیب لطیفی آ زاد باید گردد !
امروزشنبه فضای عمومی شهر سنندج حالت اعتراضی داشت. مردم به اعلام صدرو حکم اعدام برای حبیب توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض میکردند. جوانان ومردم برای اعتراض کردن دسته جمعی با یکدیگر قرار میگذاشتند. مردم اعلام کرده بودند که امشب مردم ساعت 9 تا 10 شب برق ها را به نشانه اعتراض عمومی به اعدام حبیب لطیفی خاموش خواهند کرد.
عصر روز شنبه هزاران تراکت علیه اعدام از طرف کمیته برگزاری اعتراض واعتصاب شهر سنندج در خیابان ششم بهمن و دیگر محلات پخش شده بود. دراین تراکت ها آمده بود" حبیب لطیفی را اعدام نکنید !"
اکنون ماشین های پلیس ونیروهای امنیتی درسطح شهر سنندج مانور می زنند. شهر یکسره در خاموشی بسر می برد . مردم خواهان متوقف کردن حکم اعدام حبیب لطیفی هستند.
گزارش از طرف "کمیته اعتراض واعتصاب عمومی در شهرهای کردستان "
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران- شنبه 4 دیماه
بنا به درخواست کمیته دانشجوی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در شهر سنندج و برای همراهی با خانواده زندانی محکوم به اعدام و اعتراض به جابجای اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی قرار است فردا یکشنبه برابر با پنجم دیماه ، ساعت پنج صبح ، مردم در مقابل زندان سنندج ، محل اجرای اعدام حبیب لطیفی ، دست به اعتراض بزنند .

Azadi Bayans Fotos - عکسهاي تجمع در سليمانيه علیه حکم اعدام حبیب لطیفی - ٢۵ دسامبر ٢٠١٠

هیچ نظری موجود نیست: