۲۳ مهر، ۱۳۹۱

میزگرد رادیو پیام- ستمکشی زن، سقط جنین، کمونیسم + ویدئو

میزگرد رادیو پیام- ستمکشی زن، سقط جنین، کمونیسم
گفتگوهای این میزگرد را از طریق لینک‌های زیر بشنوید
http://radiopayam.ca/goftegoo.html
 ویدئو

گفتگو - مارکسیست و زن- شرکت کنندگان در این میزگرد

آذر ماجدی، از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری ایران

رُزا روشن، آنارشیست فیمینیست

علیرضا بیانی‌، از گرایش مارکسیستهای انقلابی ایران

رزا: بعد از ارائه تئوریهای جدید - در مقایسه با کتاب منشا خانواده"قران مارکسیستها" چاپ1884- و برخورد "ضد انقلابی" و نامگذاری "تئوری احشام رزا" ( از طرف علیرضا بیانی) و تعجبی ندارد وقتی رزا زن را "دام" میبیند (از آذر ماجدی)، یاد داروین بیچاره افتادم و اینکه یک غلطی کرد و گفت انسان از "گل بازی" خدا  بوجود نیامده. و فردایش کله داروین را روی بدن میمون پوستر کرده و سر در دکانش چسباندند!
البته بعد از شنیدن کل بحث با کیفیت بالا در یوتیوب! متوجه شدم که رفقا جمعا بدنبال همان "آغل" دولت رفاه،  قرار است با اعلام اینکه زنان را تامین اقتصادی میکنیم و دیگر هیچ بهانه ای برای قطع حاملگی ندارند، بهشت هم زیر پای مادران است!
و یا جل ال خالق که بچه 26 هفته ای در دستگاه،  از سایز قوطی کبریت، به آرنورد!  و الان هم مرد 27 ساله است و پس جنین  هم جنین نیست و خود خود انسان است!  و حتی هر تخمک اسپرم دیده، دارای حق بقا!  و حتی  ما  جنین "نا خواسته" را تبعیض آمیز میدانیم! و همه این تخم ها در سیستم سوسیالیستی  "خواسته" و تبعیض بروی تخم "نا خواسته" با طرح 3 فوریتی برداشته میشود.  و زنهار که اگر این فمینیستهای "بی عاطفه" را قدرت دهید، بند نافها را در دقیقه 90  بریده و پسران پدران را در آشغالدانی سر به نیست خواهند کرد!
البته که از نظر من جنین، انسان نیست بلکه توده سلولی دارای قابلیت انسان شدن. مثل دانه ای در زمین که میتواند درختی شود یا نشود!
اما زنان، زمین نیستند که هر چه کاشتی را تف نکنند!
اگر با عشق آبیاری نشود، در جا میخشکانیمش!
 اگر زنان تف ش هم کردند، اجازه ندارید، در رحم های مصنوعی یا رحم اجاره ای گذاشته و با توجیه "حق حیات" کشت کنیداش!
هر گونه تخم و بخصوص تخم بارور شده صاحب دارد و صاحبش تصمیم میگیرد "خواسته" است یا "ناخواسته"!  
تخم بارور "ناخواسته" اما قرار است در سوسیالیسم اینها "بدون تبعیض" شود، و لابد اگر زن هم نخواست، اما در دولت کارگری حزب کمونیست "باید" به آرنورد تبدیل شود!
اگر مردسالار مجبور است 9 ماه با "عاطفه"، برای جاودانه کردن نام، و بقای ژن اش، ناز زن را بخرد، اما دولت کارگری مردسالار از همان ابتدا، به نام نامی "انسان" و "رفع تبعیض" و "حق حیات"، و  اینکه جنین "از همان ابتدا بچه است"،  آن را از رحم زن "بی عاطفه" در آورده و در رحم های مصنوعی سوسیالیسم به سرباز ارتش سرخ، کشت اش می دهد!
 
جای جرج اوورول خالی، وقتی رفقا سناریوی کشت جنین در رحم های مصنوعی دولتی سوسیالیستی را به بهانه انسان بودن تخمک بارور و رفع هر گونه تبعیض بین "خواسته و ناخواسته" و ایجاد امکانات برابر، بخصوص برای جنین "ناخواسته"  برنامه ریزی میکنند!
 
در این "دنیای بهتر" قطعا تک تک سلولهایمان متعلق به دولت است و عقیم شدن یک عمل انقلابی!
کماکان فکر میکنم کنترل تولید مثل باید بدست خود زنان باشد و هیچ زنی بدون دلیل و از سر هوا و هوس حاملگی اش را قطع نکرده. سپردن سلطه بر بدن ها و رحم هایمان به دولت، جامعه مردان، حزب و سازمان، همین است که در سرمایه داری تجربه میکنیم!
یا با لگد کودکان آینده مان را میکشند و یا به زور، رحم های اجاره ای دولت و مردانشان هستیم!
پس ما کماکان، و فقط،
نطفه ای که با عشق بسته شد را نگه می داریم!
هر اسپرمی حق زندگی ندارد!

پ.ن.: بخش بو دار گفتگوی "پرولایفی" آذر ماجدی را نگارشی کردم، چون آلزهایمر سلولهای عصبی حافظه شنوایی، اپیدمی شده!

فیلم توسط اتحاد کمونیست کارگری
میزگرد رادیو پیام- ستمکشی زن، سقط جنین، کمونیسم
رزا: توضیح حزبی فیلم بالا که حزب اتحاد کمونیست کارگری از گفتگو در میز گرد رادیو پیام تهیه کرده را تصحیح میکنم
در این میزگرد رزا روشن از سازمان آنارکو فمینیسم،
رزا: آنارشیستها هر گونه ساختارهای سلسله مراتبی را نهادی از سیستم سرمایه داری دانسته و خود را افقی- شبکه ای و بدون رهبر و سرور سازماندهی میکنند و در کلکتیوهای همیاری و محلات فعالند. من نیز عضو سازمانی نیستم!
ادامه زیر نویس فیلم پایین:
 آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن و علیرضا بیانی از جریان مارکسیسم انقلابی شرکت دارند و در مورد منشاء ستم کشی زن صحبت می کنند، سرمایه داری یا کنترل زن بر بدن خویش یکی از بحث های اصلی است که به مساله سقط جنین و موضع برنامه یک دنیای بهتر، منصور حکمت و کمونیسم کارگری در این مورد کشیده می شود.
رزا: در زیر دیالوگهای مورد انتقاد من از فیلم اتحاد کمونیست کارگری بخش صحبتهای آذر ماجدی در رادیو پیام:
برنامه "یک دنیای بهتر" از کمونیست کارگری:
45:52دقیقه /  دولت موظف است، قبل از رسیدن زن به تصمیم نهایی، وی را از استدلالات و پیشنهادات منصرف کننده مقامات علمی و مددکاران اجتماعی و تعهدات مادی و معنوی دولت  در قبال وی و نوزادش مطلع کند.
 دقیقه 46:18/ تلاش برای کاهش سقط جنین.

1:11:05 دقیقه/ از نظر من دقیقا، وقتی نطفه تشکیل شد، تشکیل شد! بچه هست! متعلق به زن نیست! از بدن زن برای رشد خودش استفاده میکنه! حیات داره! روشنه، اگر همان موقع ...
ببینید جالبی قضیه اینه، که الان حتی جنین 24 هفته اگر بدنیا آمد باشه، اگر "بچه خواسته" باشه، که این مقوله "خواسته و نا خواسته" به نظر من بشدت تبعیض آمیزه، بگذریم ازش!
اگر "خواسته" باشه، با بهترین تکنولوژی کنونی زنده نگهش میدارند. یکی از دوستای خود من بچه ای بدنیا آورد ....
26 امین هفته از شکم مادر بیرونش آوردند و به زندگی ادامه داد، میشد از شکم مادر درش آورد و انداخت در سطل آشغال...
بعضی ها میگویند، تا وقتی بند ناف قطع نشده، متعلق به زنه و میشه کشتش. شاید بشه کشتش.
زنها چرا سقط جنین میکنند؟
یکی از دلایل مهم سقط جنین دلایل اقتصادی است. خانواده هایی که پول ندارند بچه دوم و سوم را نون بهش بدهند. یا مادر باید بره  سر کار...
اگر یک شرایطی وجود داشته باشه ، که به اینها گفته باشند، شما نباید نگران اقتصاد و تربیت بچه هات باشی. هر بچه ای که توی این جامعه بدنیا میاد یک انسانیه با حق برابر و جامعه ازش نگهداری میکنه!
این تراپیه؟
این قراره عذاب وجدان بده به زن؟
بسیاری از زنها برای مسائل اقتصادی بچه شون را سقط میکنند.
یکسری از سقط جنین ها به خاطر مسائل ناموسی و اخلاقی اتفاق می افته.
.........

هیچ نظری موجود نیست: