۰۶ اردیبهشت، ۱۳۹۱

صحنه ای وحشتناک از خشونت پلیس مونترال علیه دانشجو


فیلم با سرعت آهسته دانشجویی که میخواهد وارد ساختمان شود و پلیسی که از فاصله چند سانتی به صورت دانشجو ناگهانی گاز میزند.
SPVM shoots demonstrator point blank / SPVM tire sur un manifestant a bout portant

فیلم تظاهرات
power to the people

فیلم تظاهرات

گزارش خبری فیلم

 گزارش خبری فیلم

گزارش از اعتراض امیر خدیر به پلیس به زبان فرانسه

گزارش از دلایل اعتراضات و شورش دانشجویان کانادا/ کبک در همین بلاگ

هیچ نظری موجود نیست: