۰۲ اردیبهشت، ۱۳۹۱

جرمنی/ اسفندیار ای بالاترینی! سرخک بگیری!

رزا: جرمنی/ اسفندیار ای بالاترینی!  سرخک بگیری!
رابین هود از بالایی ها میدزدید تا به پایینی ها کمک کنه! حالا تو از فقرا میدزدی که جیب پولدارها را چاقتر کنی؟
این عکس دیپلماسی فعال رو که کش رفتی دیشب با یک بچه به پستان  روش کار کردم!
الان تو بخش سرگرمی بالاترین گذاشتی آن هم بالای 18 روش زدی که لابد بد آموزی نباشه! ای ول!
هر چی خواستی بردار نوش جونت، اما وقتی تو خط نیروی امنیتی و سانسورچیان بالاترین کار کنی، رفاقتمون مالیده!
پسر جان غذای پخته و سیب دزدی البته خوشمزه تره. وقتش رسیده یک درخت سیب بکاری و هر روز آبش بدی .
اینجوری که تو سیبهای باغ ما رو تقدیم "بیگ برادر" سانسورچیان بالاترین کردی، یکوقت دیدی علیه تون شورش بشه ها! از ما گفتن بود!
لینکهای مرتبط:  دیپلماسی فعال 

هیچ نظری موجود نیست: