۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

کس های شورشی مسکو را آزاد کنید! Free Pussy Riot!


 کلیسای ارتدکس روسیه زنان گروه پانک ضد پوتین را گناهکار اعلام کرد.
کلیسای ارتدکس روسیه اجرای موزیک توسط این گروه زنان در کلیسا را خشونت آمیز و ضد مسیحیان ارزیابی کرد. نادشدا تولوکونیکف و ماریا آلیکینا در حین انتخابات روسیه دستگیر شدند. اتهام آنها خواندن ترانه ای علیه پوتین در کاتدرال مسکو/روسیه است. احتمال 7 سال حبس و زندانی کردن این دو هنرمند جوان وجود دارد.
سمبل کلیسا مریم مقدس و کودک در بغلش است. حال دو مادر جوان هنرمند که خود دارای کودک خردسال میباشند برای اعتراض به حمایت کلیسا از پوتین (حاکم روس) در بند هستند.
رزا: وقتی خبر را در نسخد خواندم گفتم احتمالا آزادشان میکنند. اما گویا جریان جدی است و شاید با همبستگی جهانی بشه آزادشان کرد.
این گروه در آلمان مدتی است معروف شده و قبل از اجرای کنسرت میدان سرخ سال گذشته در دمای منفی 12درجه آن هم  درمحلی که معترضین به سرکوب  شورش پراگ را در مسکو دستگیر و بعد از بین بردند، این گروه بشدت در اروپا معروف شد. Grrrr...
اسم گروه موزیکشان،  ترجمه به آلمانی میشه "کس های شورشی". البته که ما زنها باید به آلت هامون افتخار کنیم در جامعه ای مردسالار که هر عضوی از ما بخصوص آلت جنسی زنانه مان بعنوان فحش و تحقیر استفاده میشه.
آنها همان وقتا در بلاگشون نوشتند: ما بیادمان می آوریم وقایع سال 1968 را و همان ساختارهای قدرت مانند برژنف کماکان وجود دارد و بر ما حکومت میکند. آنها از بین نرفته. فقط فرم سلطه و سلطه گری و کنترل و دستگاه ترور عوض شده. کماکان مانند سابق شهروندان معترض را به زندان و دارالمجانین انداخته و دیوانه قلمداد میکنند. (معترضین روس به سرکوب انقلابیون درشورش پراگ اغلب به دیوانه خانه ها تحویل داده شدند آنها زیر شوک الکتریکی برادر بزرگ جان باختند).
ترانه ای که آنها در میدان سرخ مسکو و در محل دستگیری 8 شهروند روس در همبستگی با قیام پراگ خواندند اینطور شروع میشه: شورش در روسیه، پوتین گه...
اجرای جدید آنها در مراسم عبادت در کلیسای بزرگ مسکو بود (همان کلیسایی که پوتین خطاب به الله زر زر کرد) . گروه موزیک البته مراسم دعای خاص خودش را داشت و اون را هم  در اعتراض به کلیسای حامی پوتین اجرا کرد و درجا همه شان هم دستگیر شدند. اگرچه این اکسیون کوتاه بود اما کلیپ زیبایی داره که با هم ببینیم.
ای مریم مقدس، ای باکره مقدس، شر این پوتین را از سر ما خلاص کن .... آمین!
کنسرت آنها درمیدان سرخ سال گذشته در منفی 12 درجه

اطلاعات بیشتر:
تلویزیون روسیه آنها را در بند و زندان نشان میده
گزارش گاردین
Nadezhda Tolokonnikova and Maria Alyokhina were arrested on the eve of Russia's presidential vote last weekend, days after an impromptu performance of an anti-Putin song in Moscow's Cathedral of Christ the Saviour. They face up to seven years in prison on charges of hooliganism.
وبسایتی برای آزادیشان و هماهنگی در همبستگی. اکسیونها از امروز شروع شدند.
 کلیسا و حکومت در صدد محکوم کردن این زنان جوانند. شعار مطلوب جلوی سفارتهای روسیه: پوتین برو گم شو. فارسی زبانان البته با شعار پوتین، کفش فوتبالی شو. دمپایی شو. گیوه شو، نعلین شو! اعلام اکسیون کردند.
همچنین استفاده از کپسول آتش نشانی و ماسک نئون کلاه که این گروه فمنیستی در اجراهایش استفاده کرد نیز طرفدار زیاد داره!
Free Pussy Riot!
http://freepussyriot.org/
Fight Repression!


نسخد: حاکمین فاشیست مسلک روسیه و دیکتاتوری لجام گسیخته کرملین علیه هرگونه صدای مخالف یاد روزهای طلائی  لنین, استالین, ترتسکی و برژنف ها را زنده میکند

هیچ نظری موجود نیست: